34,1000 zł
-4,21% -1,5000 zł
Grupa Pracuj SA (GPP)

Komunikaty spółki - GRUPRACUJ

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. dotyczącego podsumowania subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy Pracuj S.A.
Grupa Pracuj Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na Głównym Rynku GPW
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii D
Rejestracja zmiany Statutu Spółki (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego)
Zamknięcie transakcji nabycia udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r.
Zawarcie przez spółkę Grupa Pracuj S.A. umowy nabycia udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia z Investcorp negocjacji szczegółowych warunków umowy nabycia 100% udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH
Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy Pracuj S.A.
GRUPRACUJ -4,21% 34,10
2022-09-26 16:48:55

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

  • Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.