4,7000 zł
-3,29% -0,1600 zł
Gobarto SA (GOB)

Akcjonariat - GOBARTO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 135 109 112,94 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 27 800 229 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 027 730
Liczba głosów na WZA: 27 800 229 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,43%
Kapitał akcyjny: 278 002 290,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 027 730
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,57%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Cedrob SA NWZ 24 027 730 (86,43%) 24 027 730 (86,43%) 2020-11-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria I - subskrypcja prywatna układ z wierzycielami: Kredyt Bank SA., Bank Handlowy SA, ING Bank Śląski SA i PKO BP SA 129 122 590
1,00 226 422 590
226 422 590,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-21
2009-11-05
2010-06-23
podwyższenie kapitału seria H 82 468 843
1,00 308 891 433
308 891 433,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-02
2010-07-20
2010-07-29
realizacja oferty menedżerskiej seria F 900 000
1,00 97 300 000
97 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-21
2008-11-20
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2001-12-12 2 300 000
23 000 000,00
10,00 10,00 2 300 000
23 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-09-10
2002-02-21
2003-01-30
seria B - subskrypcja publiczna 2002-08-26 1 014 200
20 284 000,00
10,00 20,00 3 314 200
33 142 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-09-10
2003-01-22
2003-01-30
seria C - subskrypcja publiczna 2003-08-21 1 000 000
43 000 000,00
10,00 43,00 4 314 200
43 142 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2003-12-22
2003-12-31
seria E - oferta menedżerska 2004-09-04 50 000
500 000,00
10,00 10,00 4 820 000
48 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-09-20
2004-11-25
2006-03-24
seria F - oferta menedżerska 2004-09-04 150 000
1 500 000,00
10,00 10,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-09-20

seria D - aport: udziały Makton sp. z o.o. i Eurosmak sp. z o.o. 2004-09-09 455 800
52 827 220,00
10,00 115,90 4 770 000
47 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-09-20
2004-11-22
2004-12-23
zmiana firmy z Zakłady Mięsne Duda SA na Polski Koncern Mięsny Duda SA 2005-01-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-10
split 1:10 2005-01-27
1,00 48 200 000
48 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-10
2005-03-31
seria G - prawo poboru 1:1 2006-11-07 48 200 000
144 600 000,00
1,00 3,00 96 400 000
96 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-10
2007-05-25
seria H - prawo poboru 1:1 2010-02-01 97 300 000
107 030 000,00
1,00 1,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z ZM DUDA sp. z o.o., Agro Progress sp. z o.o., DOMCO sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-11-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii I 2010-12-29 -30 889 143
1,00 278 002 290
278 002 290,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-20
połączenie z Centrum Mięsne Makton SA bez podwyższania kapitału 2012-11-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-27
scalenie akcji 10:1 2014-05-14
10,00 27 800 229
278 002 290,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-30
renumeracja akcji: seria A 2014-05-14
10,00 10,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-30
połączenie z CM Makton sp. z o.o., PKM Tucz sp. z o.o., Polska Wołowina sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-06-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-07
zmiana firmy z PKM Duda SA na Gobarto SA 2016-06-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-07
połączenie z Jama sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-05-22

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Meat-Pac sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2021-05-26

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Cedrob SA ZWZ 23 843 130 (56 625) 85,77 (0,21) 23 843 130 (56 625) 85,77 (0,21) 2020-06-24
Cedrob SA 23 786 505 (417 617) 85,56 (1,50) 23 786 505 (417 617) 85,56 (1,50) 2018-09-21
NN Investment Partners TFI SA portfele 167 161 0,60 167 161 0,60 2018-06-30
Altus SA portfele 20 347 0,07 20 347 0,07 2018-06-30
Cedrob SA 23 368 888 (265 000) 84,06 (0,95) 23 368 888 (265 000) 84,06 (0,95) 2018-02-06
NN Investment Partners TFI SA portfele 167 161 (-40 273) 0,60 (-4,20) 167 161 (-40 273) 0,60 (-4,20) 2017-12-31
Cedrob SA NWZ 23 103 888 (34 855) 83,11 (0,13) 23 103 888 (34 855) 83,11 (0,13) 2017-10-18
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-1 525 707) 0,00 (-5,49) 0 (-1 525 707) 0,00 (-5,49) 2017-01-20
Cedrob SA 23 069 033 (4 720 882) 82,98 (16,98) 23 069 033 (4 720 882) 82,98 (16,98) 2017-01-20
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 525 707 5,49 1 525 707 5,49 2016-11-10
Cedrob SA 18 348 151 (9 176 857) 66,00 (33,01) 18 348 151 (9 176 857) 66,00 (33,01) 2015-07-13
Santander Bank Polska SA 1 121 365 (-28 106 121) 4,03 (-6,48) 1 121 365 (-28 106 121) 4,03 (-6,48) 2014-12-09
Bank Handlowy SA 781 514 (-19 588 024) 2,81 (-18,12) 781 514 (-19 588 024) 2,81 (-18,12) 2014-12-08
NN OFE 664 657 (-12 604 324) 2,39 (-2,38) 664 657 (-12 604 324) 2,39 (-2,38) 2014-12-05
Cedrob SA 9 171 294 32,99 9 171 294 32,99 2014-12-05
ING Bank Śląski SA 1 150 780 (-28 843 401) 4,13 (-5,58) 1 150 780 (-28 843 401) 4,13 (-6,65) 2014-12-03
NN OFE 13 268 981 (-913 964) 4,77 (-0,33) 13 268 981 (-913 964) 4,77 (-0,33) 2013-11-29
NN OFE 14 182 945 (-359 486) 5,10 (-0,13) 14 182 945 (-359 486) 5,10 (-0,13) 2013-11-28
NN OFE 14 542 431 5,23 14 542 431 5,23 2013-03-18
Santander Bank Polska SA 29 227 486 (26 304 738) 10,51 29 227 486 (26 304 738) 10,51 2013-01-04
Santander Bank Polska SA 2 922 748 10,51 2 922 748 10,51 2013-01-04
Miler Roman 560 480 (504 432) 0,20 560 480 (504 432) 0,20 2012-03-27
Miler Roman 56 048 (-704 432) 0,20 (-0,04) 56 048 (-704 432) 0,20 (-0,04) 2012-03-27
Gobarto SA w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2011-04-21
Gobarto SA w celu umorzenia 0 (-30 889 143) 0,00 (-10,00) 0 (-30 889 143) 0,00 2011-04-21
PKO BP SA 12 292 678 (-10 420 879) 3,97 (-3,38) 12 292 678 (-10 420 879) 4,42 (-3,75) 2010-12-29
ING Bank Śląski SA 29 994 181 9,71 (-1,07) 29 994 181 10,78 2010-12-29
ING Bank Śląski SA 29 994 181 (26 994 763) 10,78 29 994 181 (26 994 763) 10,78 2010-12-29
ING Bank Śląski SA 2 999 418 (-33 199 814) 10,78 (-5,20) 2 999 418 (-33 199 814) 10,78 (-5,20) 2010-12-29
Gobarto SA w celu umorzenia 30 889 143 10,00 30 889 143 0,00 2010-12-29
PKO BP SA 22 713 557 (604 496) 7,35 (-15,37) 22 713 557 (604 496) 8,17 (-14,55) 2010-12-28
Oleszak Rafał 306 000 (275 400) 0,11 306 000 (275 400) 0,11 2010-06-30
Oleszak Rafał 30 600 (-275 400) 0,11 (0,02) 30 600 (-275 400) 0,11 (0,02) 2010-06-30
Oleszak Rafał 306 000 (153 000) 0,09 (-0,06) 306 000 (153 000) 0,09 (-0,06) 2010-06-30
Miler Roman 760 480 0,24 (-0,03) 760 480 0,24 (-0,03) 2010-06-30
Miler Roman 760 480 (380 240) 0,27 (-0,12) 760 480 (380 240) 0,27 (-0,12) 2010-06-30
Formela Dariusz 200 000 0,06 (-0,01) 20 000 0,00 2010-06-30
Formela Dariusz 200 000 (180 000) 0,07 20 000 (18 000) 0,00 2010-06-30
Formela Dariusz 20 000 0,07 2 000 0,00 2010-06-30
Duda Maciej porozumienie 460 000 0,14 (-0,02) 460 000 0,14 (-0,02) 2010-06-30
Duda Maciej porozumienie 460 000 (414 000) 0,16 460 000 (414 000) 0,16 2010-06-30
Duda Maciej porozumienie 46 000 (-184 000) 0,16 (-0,07) 46 000 (-184 000) 0,16 (-0,07) 2010-06-30
Duda, Marcin Jerzy 5 000 000 2,20 (-2,98) 5 000 000 2,20 (-2,98) 2009-11-09
Duda Daria porozumienie 5 000 000 2,20 (-2,93) 5 000 000 2,20 (-2,93) 2009-11-09
Abratański, Rafał Marcin 43 037 0,01 (-0,03) 43 037 0,01 (-0,03) 2009-11-09
PKO BP SA 22 109 061 22,72 (12,96) 22 109 061 22,72 (12,96) 2009-10-02
PKO BP SA 22 109 061 9,76 (2,61) 22 109 061 9,76 (2,61) 2009-10-02
PKO BP SA 22 109 061 7,15 22 109 061 7,15 2009-10-02
mBank SA 13 576 864 13,95 (7,96) 13 576 864 13,95 (7,96) 2009-09-28
mBank SA 13 576 864 5,99 (1,60) 13 576 864 5,99 (1,60) 2009-09-28
mBank SA 13 576 864 4,39 (0,39) 13 576 864 4,39 (0,39) 2009-09-28
mBank SA 13 576 864 4,00 13 576 864 4,00 2009-09-28
ING Bank Śląski SA 36 199 232 15,98 (4,27) 36 199 232 15,98 (4,27) 2009-09-28
ING Bank Śląski SA 36 199 232 11,71 (-25,49) 36 199 232 11,71 (-25,49) 2009-09-28
ING Bank Śląski SA 36 199 232 37,20 36 199 232 37,20 2009-09-28
Bank Handlowy SA 20 369 538 20,93 (11,94) 20 369 538 20,93 (11,94) 2009-09-28
Bank Handlowy SA 20 369 538 8,99 (2,40) 20 369 538 8,99 (2,40) 2009-09-28
Bank Handlowy SA 20 369 538 6,59 (-0,73) 20 369 538 6,59 (-0,73) 2009-09-28
Bank Handlowy SA 20 369 538 (18 332 585) 7,32 20 369 538 (18 332 585) 7,32 2009-09-28
Bank Handlowy SA 2 036 953 7,32 2 036 953 7,32 2009-09-28
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ, porozumienie 690 579 (-5 350 000) 0,70 (-5,50) 690 579 (-5 350 000) 0,70 (-5,50) 2009-09-01
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ, porozumienie 6 040 579 (-1 900 000) 6,20 (-1,96) 6 040 579 (-1 900 000) 6,20 (-1,96) 2009-08-31
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ, porozumienie 7 940 579 (2 574 938) 8,16 (2,65) 7 940 579 (2 574 938) 8,16 (2,65) 2009-07-23
Duda-Jankowiak, Bogna Maria porozumienie 5 000 000 5,13 (2,93) 5 000 000 5,13 (2,93) 2009-07-23
Duda-Jankowiak, Bogna Maria porozumienie 5 000 000 2,20 (0,59) 5 000 000 2,20 (0,59) 2009-07-23
Duda-Jankowiak, Bogna Maria porozumienie 5 000 000 1,61 (-0,18) 5 000 000 1,61 (-0,18) 2009-07-23
Duda-Jankowiak, Bogna Maria porozumienie 5 000 000 (4 500 000) 1,79 5 000 000 (4 500 000) 1,79 2009-07-23
Duda-Jankowiak, Bogna Maria porozumienie 500 000 (-4 500 000) 1,79 (-3,39) 500 000 (-4 500 000) 1,79 (-3,39) 2009-07-23
Duda Maciej porozumienie 230 000 0,23 (0,13) 230 000 0,23 (0,13) 2009-07-23
Duda Maciej porozumienie 230 000 0,10 (0,03) 230 000 0,10 (0,03) 2009-07-23
Duda Maciej porozumienie 230 000 0,07 (-0,16) 230 000 0,07 (-0,16) 2009-07-23
Duda Daria porozumienie 5 000 000 5,13 (2,93) 5 000 000 5,13 (2,93) 2009-07-23
Duda Daria porozumienie 5 000 000 2,20 (-2,93) 5 000 000 2,20 (-2,93) 2009-07-23
Abratański, Rafał Marcin 43 037 0,04 (0,03) 43 037 0,04 (0,03) 2009-05-12
Abratański, Rafał Marcin 43 037 (-3 219) 0,01 (-0,03) 43 037 (-3 219) 0,01 (-0,03) 2009-05-12
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ 5 365 641 (550 642) 5,51 (-4,47) 5 365 641 (550 642) 5,51 (-4,47) 2009-03-24
MetLife PTE SA 3 989 841 (-1 309 867) 4,10 (-1,39) 3 989 841 (-1 309 867) 4,10 (-1,39) 2009-03-10
Generali OFE 4 492 673 (-5 400 000) 4,61 (-5,55) 4 492 673 (-5 400 000) 4,61 (-5,55) 2009-03-09
Generali OFE 9 892 673 (-3 270 778) 10,16 (-3,36) 9 892 673 (-3 270 778) 10,16 (-3,36) 2009-03-06
PKO TFI SA 4 506 205 (-2 000 000) 4,63 (-2,05) 4 506 205 (-2 000 000) 4,63 (-2,05) 2009-02-24
PKO TFI SA 6 506 205 (1 610 925) 6,68 (1,61) 6 506 205 (1 610 925) 6,68 (1,61) 2009-02-22
Generali OFE 13 163 451 (1 000 000) 13,52 (1,02) 13 163 451 (1 000 000) 13,52 (1,02) 2009-02-19
Generali OFE 12 163 451 (1 899 367) 12,50 (1,86) 12 163 451 (1 899 367) 12,50 (1,86) 2009-02-18
Zientara Maciej 82 000 0,00 (-0,17) 82 000 0,00 (-0,17) 2008-12-31
Artio International Equity Fund 4 703 493 (-225 472) 4,87 (-0,24) 4 703 493 (-225 472) 4,87 (-0,24) 2008-11-28
Duda Maciej 230 000 (30 000) 0,23 (0,03) 230 000 (30 000) 0,23 (0,03) 2008-11-21
Oleszak Rafał 153 000 0,15 (0,09) 153 000 0,15 (0,09) 2008-11-20
Oleszak Rafał 153 000 0,06 (0,02) 153 000 0,06 (0,02) 2008-11-20
Oleszak Rafał 153 000 (-20 000) 0,04 (-0,13) 153 000 (-20 000) 0,04 (-0,13) 2008-11-20
Miler Roman 380 240 0,39 (0,23) 380 240 0,39 (0,23) 2008-11-20
Miler Roman 380 240 0,16 (0,04) 380 240 0,16 (0,04) 2008-11-20
Miler Roman 380 240 (100 000) 0,12 (-0,17) 380 240 (100 000) 0,12 (-0,17) 2008-11-20
Generali OFE 10 264 084 10,64 (0,10) 10 264 084 10,64 (0,10) 2008-11-19
Generali OFE 10 264 084 (1 399 900) 10,54 (1,35) 10 264 084 (1 399 900) 10,54 (1,35) 2008-11-19
Generali OFE 8 864 184 (2 509 837) 9,19 (2,60) 8 864 184 (2 509 837) 9,19 (2,60) 2008-11-15
Duda Maciej 200 000 (40 000) 0,20 (0,04) 200 000 (40 000) 0,20 (0,04) 2008-11-12
Generali OFE 6 354 347 6,59 6 354 347 6,59 2008-10-28
Duda Maciej 160 000 (50 161) 0,16 (0,05) 160 000 (50 161) 0,16 (0,05) 2008-10-21
Oleszak Rafał 173 000 (87 000) 0,17 (0,09) 173 000 (87 000) 0,17 (0,09) 2008-10-20
Artio International Equity Fund 4 928 965 5,11 4 928 965 5,11 2008-08-04
Deutsche Bank AG 4 086 001 (-794 466) 4,23 (-0,83) 4 086 001 (-794 466) 4,23 (-0,83) 2008-07-08
Deutsche Bank AG 4 880 467 (-146 815) 5,06 (-0,15) 4 880 467 (-146 815) 5,06 (-0,15) 2008-07-07
Abratański, Rafał Marcin 46 256 (3 329) 0,04 46 256 (3 329) 0,04 2008-06-27
Abratański, Rafał Marcin 42 927 (-1 632) 0,04 42 927 (-1 632) 0,04 2008-06-13
MetLife PTE SA 5 299 708 5,49 (0,05) 5 299 708 5,49 (0,05) 2008-05-19
MetLife PTE SA 5 299 708 5,44 5 299 708 5,44 2008-05-19
Abratański, Rafał Marcin 44 559 (1 857) 0,04 44 559 (1 857) 0,04 2008-02-28
Oleszak Rafał 86 000 (10 000) 0,08 (0,01) 86 000 (10 000) 0,08 (0,01) 2007-10-29
Deutsche Bank AG 5 027 282 (300 000) 5,21 (0,31) 5 027 282 (300 000) 5,21 (0,31) 2007-10-19
Deutsche Bank AG 4 727 282 4,90 4 727 282 4,90 2007-10-18
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 5 000 000 5,18 (0,05) 5 000 000 5,18 (0,05) 2007-09-28
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 5 000 000 (-1 934 123) 5,13 (-2,06) 5 000 000 (-1 934 123) 5,13 (-2,06) 2007-09-28
Duda, Marcin Jerzy 5 000 000 5,18 (0,05) 5 000 000 5,18 (0,05) 2007-09-28
Duda, Marcin Jerzy 5 000 000 5,13 (2,93) 5 000 000 5,13 (2,93) 2007-09-28
Duda, Marcin Jerzy 5 000 000 (-916 801) 2,20 (-3,93) 5 000 000 (-916 801) 2,20 (-3,93) 2007-09-28
Duda Daria 5 000 000 5,13 (-0,05) 5 000 000 5,13 (-0,05) 2007-09-28
Duda Daria 5 000 000 (3 201 577) 5,18 (1,45) 5 000 000 (3 201 577) 5,18 (1,45) 2007-09-28
Abratański, Rafał Marcin 42 702 (-50) 0,04 42 702 (-50) 0,04 2007-08-14
Abratański, Rafał Marcin 42 752 (125) 0,04 42 752 (125) 0,04 2007-08-14
Abratański, Rafał Marcin 42 627 (-125) 0,04 42 627 (-125) 0,04 2007-08-10
PKO TFI SA 4 895 280 5,07 (0,04) 4 895 280 5,07 (0,04) 2007-08-02
PKO TFI SA 4 895 280 5,03 4 895 280 5,03 2007-08-02
Duda, Marcin Jerzy 5 916 801 (4 004 040) 6,13 (2,17) 5 916 801 (4 004 040) 6,13 (2,17) 2007-06-30
Oleszak Rafał 76 000 (38 000) 0,07 (0,04) 76 000 (38 000) 0,07 (0,04) 2007-04-25
Miler Roman 280 240 (137 120) 0,29 280 240 (137 120) 0,29 2007-04-25
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 6 934 123 (4 537 143) 7,19 (2,22) 6 934 123 (4 537 143) 7,19 (2,22) 2007-04-25
Duda Maciej 109 839 (55 839) 0,11 109 839 (55 839) 0,11 2007-04-25
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ 4 814 999 9,98 (4,99) 4 814 999 9,98 (4,99) 2007-04-17
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ 4 814 999 4,99 4 814 999 4,99 2007-04-17
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ 4 814 999 4,99 4 814 999 4,99 2007-04-17
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ 4 814 999 4,99 (0,99) 4 814 999 4,99 (0,99) 2007-04-17
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ 4 814 999 4,00 4 814 999 4,00 2007-04-17
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 2 396 980 4,97 2 396 980 4,97 2007-04-17
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 2 396 980 4,97 (2,49) 2 396 980 4,97 (2,49) 2007-04-17
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 2 396 980 (-1 889 513) 2,48 (-6,41) 2 396 980 (-1 889 513) 2,48 (-6,41) 2007-04-17
Duda, Marcin Jerzy 1 912 761 (-1 507 809) 3,96 (-3,13) 1 912 761 (-1 507 809) 3,96 (-3,13) 2007-04-17
Duda Daria 1 798 423 3,73 (1,87) 1 798 423 3,73 (1,87) 2007-04-17
Duda Daria 1 798 423 (-3 717 570) 1,86 (-3,86) 1 798 423 (-3 717 570) 1,86 (-3,86) 2007-04-17
Duda Daria 5 515 993 (2 299 893) 5,72 (-0,95) 5 515 993 (2 299 893) 5,72 (-0,95) 2007-04-17
Abratański, Rafał Marcin 42 752 (-285) 0,04 (-0,04) 42 752 (-285) 0,04 (-0,04) 2007-04-14
Miler Roman 143 120 0,29 (0,15) 143 120 0,29 (0,15) 2007-04-13
Miler Roman 143 120 (136 000) 0,14 (0,13) 143 120 (136 000) 0,14 (0,13) 2007-04-13
Abratański, Rafał Marcin 43 037 0,08 (0,04) 43 037 0,08 (0,04) 2007-04-13
Abratański, Rafał Marcin 43 037 (25 773) 0,04 (0,01) 43 037 (25 773) 0,04 (0,01) 2007-04-13
Zientara Maciej 82 000 0,17 (0,09) 82 000 0,17 (0,09) 2006-12-31
Zientara Maciej 82 000 0,08 82 000 0,08 2006-12-31
Duda Daria 3 216 100 (2 698 490) 6,67 (-4,06) 3 216 100 (2 698 490) 6,67 (-4,06) 2006-12-08
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 4 286 493 (3 677 983) 8,89 (-3,73) 4 286 493 (3 677 983) 8,89 (-3,73) 2006-12-06
Duda, Marcin Jerzy 3 420 570 (2 865 090) 7,09 (-4,43) 3 420 570 (2 865 090) 7,09 (-4,43) 2006-12-05
Abratański, Rafał Marcin 17 264 0,03 17 264 0,03 2006-11-30
Oleszak Rafał 38 000 0,03 (-0,04) 38 000 0,03 (-0,04) 2006-11-08
Oleszak Rafał 38 000 (10 000) 0,07 (0,02) 38 000 (10 000) 0,07 (0,02) 2006-11-08
Miler Roman 7 120 (-130 000) 0,01 (-0,27) 7 120 (-130 000) 0,01 (-0,27) 2006-09-29
Miler Roman 137 120 0,28 137 120 0,28 2006-09-29
Oleszak Rafał 28 000 0,05 28 000 0,05 2006-06-30
Duda Maciej 54 000 0,11 (0,06) 54 000 0,11 (0,06) 2006-06-30
Duda Maciej 54 000 0,05 54 000 0,05 2006-06-30
Artio Global Management LLC 3 841 540 7,96 (3,98) 3 841 540 7,96 (3,98) 2006-06-30
Artio Global Management LLC 3 841 540 (-1 898) 3,98 (-3,99) 3 841 540 (-1 898) 3,98 (-3,99) 2006-06-30
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 2 549 780 5,29 (2,65) 2 549 780 5,29 (2,65) 2006-06-30
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 2 549 780 2,64 2 549 780 2,64 2006-06-30
Artio Global Management LLC 3 843 438 7,97 3 843 438 7,97 2006-03-27
PZU Życie SA 2 006 811 (1 788 478) 4,16 (-0,90) 2 006 811 (1 788 478) 4,16 (-0,90) 2005-09-14
PKO BP Bankowy OFE 0 (-241 000) 0,00 (-5,05) 0 (-241 000) 0,00 (-5,05) 2004-12-31
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 608 510 (-5 476 590) 12,62 608 510 (-5 476 590) 12,62 2004-12-02
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 6 085 100 (5 306 590) 12,62 (-3,70) 6 085 100 (5 306 590) 12,62 (-3,70) 2004-12-02
Duda, Marcin Jerzy 555 480 (-4 999 320) 11,52 555 480 (-4 999 320) 11,52 2004-12-02
Duda, Marcin Jerzy 5 554 800 (4 829 320) 11,52 (-5,29) 5 554 800 (4 829 320) 11,52 (-5,29) 2004-12-02
Duda Daria 517 610 (-4 658 490) 10,73 517 610 (-4 658 490) 10,73 2004-12-02
Duda Daria 5 176 100 (4 498 490) 10,73 (-4,97) 5 176 100 (4 498 490) 10,73 (-4,97) 2004-12-02
Makowski Andrzej 227 900 4,78 227 900 4,78 2004-11-22
PZU Życie SA 218 333 5,06 (0,49) 218 333 5,06 (0,49) 2004-11-08
PZU Życie SA 218 333 4,57 218 333 4,57 2004-11-08
NN Investment Partners TFI SA zarządzanie aktywami 207 434 (-16 361) 4,80 (-0,38) 207 434 (-16 361) 4,80 (-0,38) 2004-03-29
NN Investment Partners TFI SA zarządzanie aktywami 223 795 5,18 223 795 5,18 2004-03-29
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 778 510 16,32 (-1,72) 778 510 16,32 (-1,72) 2004-01-13
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 778 510 (-50 000) 18,04 (-6,95) 778 510 (-50 000) 18,04 (-6,95) 2004-01-13
Duda, Marcin Jerzy 725 480 16,81 (1,60) 725 480 16,81 (1,60) 2004-01-13
Duda, Marcin Jerzy 725 480 (-50 000) 15,21 (-8,18) 725 480 (-50 000) 15,21 (-8,18) 2004-01-13
Duda Daria 677 610 15,70 (1,49) 677 610 15,70 (1,49) 2004-01-13
Duda Daria 677 610 (-22 000) 14,21 (-16,20) 677 610 (-22 000) 14,21 (-16,20) 2004-01-03
MetLife OFE z Amplico Life SA 255 000 5,34 (0,05) 255 000 5,34 (0,05) 2003-12-22
MetLife OFE z Amplico Life SA 255 000 (-2 295 000) 5,29 255 000 (-2 295 000) 5,29 2003-12-22
MetLife OFE z Amplico Life SA 2 550 000 (2 295 000) 5,29 (-0,62) 2 550 000 (2 295 000) 5,29 (-0,62) 2003-12-22
MetLife OFE z Amplico Life SA 255 000 (45 564) 5,91 (-0,40) 255 000 (45 564) 5,91 (-0,40) 2003-12-22
PKO BP Bankowy OFE 241 000 5,05 (0,05) 241 000 5,05 (0,05) 2003-08-26
PKO BP Bankowy OFE 241 000 5,00 (-0,58) 241 000 5,00 (-0,58) 2003-08-26
PKO BP Bankowy OFE 241 000 (11 000) 5,58 (-1,35) 241 000 (11 000) 5,58 (-1,35) 2003-08-26
PKO BP Bankowy OFE 230 000 6,93 (1,60) 230 000 6,93 (1,60) 2003-08-21
PKO BP Bankowy OFE 230 000 (30 000) 5,33 (-0,70) 230 000 (30 000) 5,33 (-0,70) 2003-08-21
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 828 510 24,99 (5,79) 828 510 24,99 (5,79) 2003-08-14
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 828 510 (-5 400) 19,20 (-5,96) 828 510 (-5 400) 19,20 (-5,96) 2003-08-14
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 833 910 (9 000) 25,16 (-10,70) 833 910 (9 000) 25,16 (-10,70) 2003-08-01
MetLife OFE z Amplico Life SA 209 436 6,31 (1,46) 209 436 6,31 (1,46) 2003-04-24
MetLife OFE z Amplico Life SA (sez serii C) 209 436 (17 590) 4,85 (-0,93) 209 436 (17 590) 4,85 (-0,93) 2003-04-24
MetLife OFE 191 846 5,78 191 846 5,78 2003-04-15
PKO BP Bankowy OFE 200 000 6,03 200 000 6,03 2003-01-31
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 824 910 35,86 (10,97) 824 910 35,86 (10,97) 2002-05-23
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 824 910 (509 000) 24,89 (11,16) 824 910 (509 000) 24,89 (11,16) 2002-05-23
Duda, Marek Bolesław 0 (-1 149 050) 0,00 (-49,95) 0 (-1 149 050) 0,00 (-49,95) 2002-05-23
Duda, Marcin Jerzy 775 480 23,39 (5,42) 775 480 23,39 (5,42) 2002-05-23
Duda, Marcin Jerzy 775 480 17,97 (-15,74) 775 480 17,97 (-15,74) 2002-05-23
Duda, Marcin Jerzy 775 480 33,71 (33,71) 775 480 33,71 (33,71) 2002-05-23
Duda, Marcin Jerzy 0 (-699 610) 0,00 (-30,41) 0 (-699 610) 0,00 (-30,41) 2002-03-14
Duda Daria 699 610 30,41 (9,31) 699 610 30,41 (9,31) 2002-03-14
Duda Daria 699 610 21,10 (4,89) 699 610 21,10 (4,89) 2002-03-14
Duda Daria 699 610 16,21 699 610 16,21 2002-03-14
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 315 910 13,73 315 910 13,73 2002-02-21
Duda, Marek Bolesław 1 149 050 49,95 1 149 050 49,95 2002-02-21
Duda, Marcin Jerzy 699 610 (564 180) 30,41 (24,53) 699 610 (564 180) 30,41 (24,53) 2002-02-21
Duda, Marcin Jerzy 135 430 5,88 135 430 5,88 2002-02-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-07-03 Split 10:1
2009-02-25 Prawo poboru 1:1
2006-12-08 Prawo poboru 1:1
2005-03-30 Split 1:10
2003-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2003-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2003-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.