1,4220 zł
-0,28% -0,0040 zł
Getin Holding SA (GTN)

Akcjonariat - GETIN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 269 849 160,324 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 189 767 342 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 104 318 777
Liczba głosów na WZA: 189 767 342 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,97%
Kapitał akcyjny: 759 069 368,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 104 318 777
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 45,03%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Czarnecki Leszek bezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i LC Corp BV 104 318 777 (54,97%) 104 318 777 (54,97%) 2018-03-20 MWT, GNB_1, IDA, GNB

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria L 64 072 242
448 505 694,00
1,00 7,00 708 995 500
708 995 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-04-30
realizacja warrantów serii A zamiennych na akcje serii L przez LC Corp 16 115 982
1,00 644 923 258
644 923 258,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-16
2006-11-24
realizacja oferty menedżerskiej - seria J 993 000
1,00 535 328 000
535 328 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-23
2006-01-12
realizacja oferty menedżerskiej seria J 791 486
1,00 709 786 986
709 786 986,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-12

2007-10-30
realizacja oferty menedżerskiej seria N 1 143 368
1,00 710 930 354
710 930 354,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-12-04
realizacja oferty menedżerskiej seria N 1 485 627
1,00 712 415 981
712 415 981,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-16
2009-12-16
2009-12-16
zmiana firmy na Getin Holding SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2003-09-23
realizacja oferty menedżerskiej seria N 1 369 338
1,00 713 785 319
713 785 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-08-26
realizacja oferty menedżerskiej seria P 209 083
1,00 731 994 402
731 994 402,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-10
2011-10-10
realizacja oferty menedżerskiej seria P 473 581
1,00 732 467 983
732 467 983,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-08-06
realizacja oferty menedżerskiej seria P 332 451
1,00 732 800 434
732 800 434,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-12-06
realizacja oferty menedżerskiej seria P 65 699
1,00 731 166 133
731 166 133,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-07-26
realizacja oferty menedżerskiej seria P 68 909
1,00 731 235 042
731 235 042,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-12-23
realizacja oferty menedżerskiej seria P 54 326
731 289 368
731 289 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-13
2014-08-13
realizacja oferty menedżerskiej - seria J 995 500
1,00 558 807 276
558 807 276,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-11
2006-11-09
seria A - akcje założycielskie 1996-02-14 1 000
100 000,00
100,00 100,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-24
1996-02-23
2001-05-10
seria B - subskrypcja prywatna 2000-02-04 59 000
5 900 000,00
100,00 100,00 60 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-24
2000-03-16
2001-05-10
zmiana firmy z Centaur SA na Getin Service Provider SA 2000-02-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2000-03-16
seria C - subskrypcja prywatna 2000-09-22 40 000
40 000,00
100,00 1,00 100 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-24
2000-10-19
2001-05-10
seria E - subskrypcja publiczna 2000-11-20 5 300 000
18 550 000,00
1,00 3,50 16 000 000
16 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-24
2001-05-19
2001-06-11
split 1:100 2000-11-20
1,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-30
seria D - oferta menedżerska 2000-11-20 700 000
700 000,00
1,00 1,00 10 700 000
10 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-24
2001-05-19
2003-05-21
seria F - prawo poboru 8:27 2003-04-16 54 000 000
54 000 000,00
1,00 1,00 70 000 000
70 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-08-01
2003-08-29
seria G - prawo poboru 2:7 2004-02-16 245 000 000
330 750 000,00
1,00 1,35 315 000 000
315 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-11
2004-05-19
seria I - LC Corp BV aport: akcje Getin Bank SA 2005-03-02 114 335 000
348 721 750,00
1,00 3,05 534 335 000
534 335 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-30
2005-07-19
2005-08-16
seria J - oferta menedżerska 2005-03-02 3 000 000
7 200 000,00
1,00 2,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-30

seria H - prawo poboru 3:1 2005-03-02 105 000 000
252 000 000,00
1,00 2,40 420 000 000
420 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-30
2005-07-19
2005-08-02
seria K - prawo poboru 23,8:1 2006-04-07 22 483 776
22 483 776,00
1,00 1,00 557 811 776
557 811 776,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-25
2006-08-03
2006-08-25
seria M za warranty subskrypcyjne serii B 2006-09-07 70 000 000
665 000 000,00
1,00 9,50 628 807 276
628 807 276,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-09
2006-11-09
seria L - Leszek Czarnecki, LC Corp BV 2006-09-07 80 188 224
561 317 568,00
1,00 7,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-25

seria N - oferta menedżerska za obligacje serii O 2008-03-28 4 000 000
4 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - prawo poboru 39,6:1 2010-12-29 18 000 000
166 500 000,00
1,00 9,25 731 785 319
731 785 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-26
seria P - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii R 2011-03-28 5 000 000
5 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A 2013-04-17
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-04-17 -1 700 000
1,00 731 100 434
731 100 434,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-29
renumeracja akcji: seria Ai B 2015-03-27
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2017-06-27 27 780 000
30 002 400,00
1,00 1,08 759 069 368
759 069 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-07
scalenie akcji 4:1 2018-10-30
4,00 189 767 342
759 069 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-17
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2018-10-30
4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 3 772 429 (6 429) 1,98 (1,48) 3 772 429 (6 429) 1,98 (1,48) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 556 892 (-1 189 108) 2,40 (1,64) 4 556 892 (-1 189 108) 2,40 (1,64) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 130 441 (441) 0,06 (0,04) 130 441 (441) 0,06 (0,04) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 8 600 356 (-61 598 644) 1,13 (-8,12) 8 600 356 (-61 598 644) 1,13 (-8,12) 2018-11-23
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 70 199 000 (126 000) 9,25 (0,02) 70 199 000 (126 000) 9,25 (0,02) 2018-10-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 32 449 848 (-41 066 726) 4,28 (-5,41) 32 449 848 (-41 066 726) 4,28 (-5,41) 2018-09-07
TFI PZU SA portfele 4 143 552 (-1 152 162) 0,55 (-0,15) 4 143 552 (-1 152 162) 0,55 (-0,15) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 5 650 755 0,74 5 650 755 0,74 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 352 133 (-181 935) 0,18 1 352 133 (-181 935) 0,18 2018-06-30
Getin Noble Bank SA 75 831 030 9,99 (9,99) 75 831 030 9,99 (9,99) 2018-03-20
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 341 444 077 (-75 831 030) 44,98 (-9,99) 341 444 077 (-75 831 030) 44,98 (-9,99) 2018-03-20
Czarnecki Leszek bezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i LC Corp BV 417 275 107 54,97 417 275 107 54,97 2018-03-20
Getin Noble Bank SA 0 0,00 0 0,00 2018-03-19
Uniqa OFE portfel 3 766 000 0,50 3 766 000 0,50 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 5 295 714 0,70 5 295 714 0,70 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 5 650 755 0,74 5 650 755 0,74 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 5 746 000 0,76 5 746 000 0,76 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 534 068 0,18 1 534 068 0,18 2017-12-31
MetLife OFE portfel 130 000 0,02 130 000 0,02 2017-12-31
Generali OFE portfel 9 179 000 1,21 9 179 000 1,21 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 21 273 0,00 21 273 0,00 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portel 70 073 000 (-127 000) 9,23 (-0,37) 70 073 000 (-127 000) 9,23 (-0,37) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 57 252 0,01 57 252 0,01 2017-12-31
Aegon OFE portfel 12 985 000 1,71 12 985 000 1,71 2017-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 73 516 574 (-2 230 000) 9,69 (-0,67) 73 516 574 (-2 230 000) 9,69 (-0,67) 2017-09-07
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 417 275 107 (24 572 870) 54,97 (1,27) 417 275 107 (24 572 870) 54,97 (1,27) 2017-09-07
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 75 746 574 10,36 (0,38) 75 746 574 10,36 (0,38) 2017-05-26
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 75 746 574 (2 785 574) 9,98 75 746 574 (2 785 574) 9,98 2017-05-26
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 392 702 237 53,70 (1,97) 392 702 237 53,70 (1,97) 2017-05-26
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 392 702 237 (-4 786 602) 51,73 (-2,62) 392 702 237 (-4 786 602) 51,73 (-4,30) 2017-05-26
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 70 200 000 9,60 (0,35) 70 200 000 9,60 (0,35) 2017-05-04
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 70 200 000 (47 000) 9,25 (-0,34) 70 200 000 (47 000) 9,25 (-0,34) 2017-05-04
NN OFE portfel 72 961 000 (34 760 948) 9,98 (4,76) 72 961 000 (34 760 948) 9,98 (4,76) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 70 153 000 (-47 000) 9,59 (-0,01) 70 153 000 (-47 000) 9,59 (-0,31) 2016-12-31
Getin Holding SA 0 (-21 917 808) 0,00 (-2,99) 0 (-21 917 808) 0,00 2016-06-17
Aviva OFE Aviva Santander WZA 70 200 000 (32 359 169) 9,60 (4,43) 70 200 000 (32 359 169) 9,90 (4,73) 2016-04-29
Getin Holding SA 21 917 808 2,99 21 917 808 0,00 2014-05-30
Getin Holding SA 21 917 808 2,99 (2,99) 21 917 808 0,00 2014-05-30
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 397 488 839 (-20 186 398) 54,35 (-2,76) 397 488 839 (-20 186 398) 56,03 (-2,84) 2014-05-30
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 417 675 237 (20 186 398) 57,11 (2,76) 417 675 237 (20 186 398) 58,87 (2,84) 2014-05-30
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 397 488 839 (-10 539 565) 54,35 (-1,45) 397 488 839 (-10 539 565) 56,03 (0,23) 2014-05-30
Kula Longin 11 555 0,00 11 555 0,00 2013-12-23
Kula Longin 11 555 0,00 11 555 0,00 2013-12-23
Kula Longin 11 555 (714) 0,00 11 555 (714) 0,00 2013-12-23
Grzegorzewicz Marek 101 392 0,00 (-0,01) 101 392 0,00 (-0,01) 2013-12-23
Grzegorzewicz Marek 101 392 0,01 101 392 0,01 2013-12-23
Grzegorzewicz Marek 101 392 (714) 0,01 101 392 (714) 0,01 2013-12-23
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 408 028 404 55,80 (0,01) 408 028 404 55,80 (0,01) 2013-12-23
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 408 028 404 (49 310) 55,79 (-0,01) 408 028 404 (49 310) 55,79 (-0,01) 2013-12-23
Boniecki Radosław 78 485 0,01 (0,01) 78 485 0,01 (0,01) 2013-12-23
Boniecki Radosław 78 485 0,00 (-0,01) 78 485 0,00 (-0,01) 2013-12-23
Boniecki Radosław 78 485 (2 678) 0,01 78 485 (2 678) 0,01 2013-12-23
Błażejewski Andrzej 61 933 0,00 61 933 0,00 2013-12-23
Błażejewski Andrzej 61 933 0,00 61 933 0,00 2013-12-23
Błażejewski Andrzej 61 933 (1 071) 0,00 61 933 (1 071) 0,00 2013-12-23
Baliński Remigiusz 190 637 0,02 190 637 0,02 2013-12-23
Baliński Remigiusz 190 637 0,02 (0,02) 190 637 0,02 (0,02) 2013-12-23
Baliński Remigiusz 190 637 (8 927) 0,00 (-0,02) 190 637 (8 927) 0,00 (-0,02) 2013-12-23
Kula Longin 10 841 0,00 10 841 0,00 2013-07-26
Kula Longin 10 841 (678) 0,00 10 841 (678) 0,00 2013-07-26
Grzegorzewicz Marek 100 678 0,01 100 678 0,01 2013-07-26
Grzegorzewicz Marek 100 678 (678) 0,01 100 678 (678) 0,01 2013-07-26
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 407 979 094 55,80 (0,01) 407 979 094 55,80 (0,01) 2013-07-26
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 407 979 094 (46 868) 55,79 (0,10) 407 979 094 (277 463) 55,79 2013-07-26
Boniecki Radosław 75 807 0,01 75 807 0,01 2013-07-26
Boniecki Radosław 75 807 (2 545) 0,01 75 807 (2 545) 0,01 2013-07-26
Błażejewski Andrzej 60 862 0,00 60 862 0,00 2013-07-26
Błażejewski Andrzej 60 862 (1 018) 0,00 60 862 (1 018) 0,00 2013-07-26
Baliński Remigiusz 181 710 0,02 181 710 0,02 2013-07-26
Baliński Remigiusz 181 710 (8 485) 0,02 181 710 (8 485) 0,02 2013-07-26
Getin Holding SA 0 (-1 700 000) 0,00 (-0,23) 0 (-1 700 000) 0,00 2013-05-29
Grzegorzewicz Marek 100 000 0,01 100 000 0,01 2013-04-24
Grzegorzewicz Marek 100 000 (-63 342) 0,01 (-0,01) 100 000 (-63 342) 0,01 (-0,01) 2013-04-24
Baliński Remigiusz 173 225 0,02 173 225 0,02 2013-02-21
Baliński Remigiusz 173 225 (-173 225) 0,02 (-0,02) 173 225 (-173 225) 0,02 (-0,02) 2013-02-21
Grzegorzewicz Marek 163 342 0,02 163 342 0,02 2013-01-14
Grzegorzewicz Marek 163 342 (-33 100) 0,02 163 342 (-33 100) 0,02 2013-01-14
Kula Longin 10 163 0,00 10 163 0,00 2012-12-06
Kula Longin 10 163 0,00 10 163 0,00 2012-12-06
Kula Longin 10 163 (3 339) 0,00 10 163 (3 339) 0,00 2012-12-06
Grzegorzewicz Marek 196 442 (3 339) 0,02 196 442 (3 339) 0,02 2012-12-06
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 407 932 226 55,69 (0,03) 407 701 631 55,79 (0,03) 2012-12-06
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 407 932 226 55,66 (-0,13) 407 701 631 55,76 2012-12-06
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 407 932 226 (230 595) 55,79 (0,10) 407 701 631 55,76 (-0,06) 2012-12-06
Boniecki Radosław 73 262 0,01 73 262 0,01 2012-12-06
Boniecki Radosław 73 262 0,01 73 262 0,01 2012-12-06
Boniecki Radosław 73 262 (12 524) 0,01 (0,01) 73 262 (12 524) 0,01 (0,01) 2012-12-06
Błażejewski Andrzej 59 844 0,00 59 844 0,00 2012-12-06
Błażejewski Andrzej 59 844 0,00 59 844 0,00 2012-12-06
Błażejewski Andrzej 59 844 (5 009) 0,00 59 844 (5 009) 0,00 2012-12-06
Baliński Remigiusz 346 450 0,04 346 450 0,04 2012-12-06
Baliński Remigiusz 346 450 (41 749) 0,04 346 450 (41 749) 0,04 2012-12-06
Beuch Katarzyna 30 589 0,00 30 589 0,00 2012-09-04
Kula Longin 6 824 0,00 6 824 0,00 2012-08-08
Kula Longin 6 824 (4 698) 0,00 6 824 (4 698) 0,00 2012-08-08
Grzegorzewicz Marek 193 103 0,02 193 103 0,02 2012-08-08
Grzegorzewicz Marek 193 103 (4 698) 0,02 193 103 (4 698) 0,02 2012-08-08
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 407 701 631 55,69 (0,03) 407 701 631 55,82 (0,03) 2012-08-08
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 407 701 631 (324 404) 55,66 (0,01) 407 701 631 (324 404) 55,79 (0,01) 2012-08-08
Boniecki Radosław 60 738 0,00 60 738 0,00 2012-08-08
Boniecki Radosław 60 738 (17 620) 0,00 60 738 (17 620) 0,00 2012-08-08
Błażejewski Andrzej 54 835 0,00 54 835 0,00 2012-08-08
Błażejewski Andrzej 54 835 (7 048) 0,00 54 835 (7 048) 0,00 2012-08-08
Beuch Katarzyna 30 589 0,00 30 589 0,00 2012-08-08
Beuch Katarzyna 30 589 (5 873) 0,00 30 589 (5 873) 0,00 2012-08-08
Baliński Remigiusz 304 701 0,04 304 701 0,04 2012-08-08
Baliński Remigiusz 304 701 (58 733) 0,04 (0,01) 304 701 (58 733) 0,04 (0,01) 2012-08-08
Baliński Remigiusz 245 968 (25 000) 0,03 245 968 (25 000) 0,03 2012-05-15
Chojnacki Łukasz 2 500 0,00 2 500 0,00 2012-02-01
Aviva OFE Aviva Santander 37 840 831 5,17 37 840 831 5,17 (-0,16) 2012-01-23
Aviva OFE Aviva Santander 37 840 831 5,17 37 840 831 5,33 2012-01-23
Aviva OFE Aviva Santander 37 840 831 5,17 (0,01) 37 840 831 5,33 (0,15) 2012-01-23
Aviva OFE Aviva Santander 37 840 831 5,16 37 840 831 5,18 (0,01) 2012-01-23
Aviva OFE Aviva Santander 37 840 831 5,16 37 840 831 5,17 2012-01-23
Aviva OFE Aviva Santander 37 840 831 5,16 (-0,01) 37 840 831 5,17 2012-01-23
Aviva OFE Aviva Santander 37 840 831 5,17 37 840 831 5,17 2012-01-23
Aviva OFE Aviva Santander 37 840 831 (2 881 214) 5,17 (0,40) 37 840 831 (2 881 214) 5,17 (0,39) 2012-01-23
Aviva OFE Aviva Santander 34 959 617 (-242 768) 4,77 (-0,17) 34 959 617 (-242 768) 4,78 (-0,17) 2012-01-20
Boniecki Radosław 43 118 (-5 000) 0,00 43 118 (-5 000) 0,00 2012-01-02
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 407 377 227 55,65 (0,65) 407 377 227 55,78 (0,78) 2011-11-09
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp.z o.o. 407 377 227 55,00 407 377 227 55,00 2011-11-09
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 407 377 227 (138 083) 55,00 (-0,63) 407 377 227 (138 083) 55,00 (-0,76) 2011-11-09
Pioneer Pekao IM SA wraz z Pioneer FIO 36 478 496 (-1 693 739) 4,98 (-0,23) 36 478 496 (-1 693 739) 4,99 (-0,23) 2011-10-26
Pioneer Pekao IM SA wraz z Pioneer FIO 38 172 235 (-17 429 944) 5,21 (-2,38) 38 172 235 (-17 429 944) 5,22 (-2,39) 2011-10-25
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 407 239 144 (103 017) 55,63 407 239 144 (103 017) 55,76 2011-10-10
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 407 136 127 55,63 (0,01) 407 136 127 55,76 (0,02) 2011-10-04
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 407 136 127 (110 000) 55,62 407 136 127 (110 000) 55,74 (-0,01) 2011-10-04
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 407 026 127 (180 000) 55,62 (0,03) 407 026 127 (180 000) 55,75 (0,03) 2011-09-16
Baliński Remigiusz 220 968 0,03 220 968 0,03 2011-09-16
Baliński Remigiusz 220 968 (-34 300) 0,03 220 968 (-34 300) 0,03 2011-09-16
Baliński Remigiusz 255 268 (38 300) 0,03 (0,01) 255 268 (38 300) 0,03 (0,01) 2011-09-16
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 406 846 127 (50 000) 55,59 (0,01) 406 846 127 (50 000) 55,72 (0,01) 2011-09-09
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 406 796 127 (-1 038 241) 55,58 (-0,15) 406 796 127 (-1 038 241) 55,71 (-0,15) 2011-09-07
Baliński Remigiusz 216 968 (5 300) 0,02 216 968 (5 300) 0,02 2011-09-01
Kula Longin 2 126 (2 000) 0,00 2 126 (2 000) 0,00 2011-08-26
Grzegorzewicz Marek 188 405 (2 000) 0,02 188 405 (2 000) 0,02 2011-08-26
Chojnacki Łukasz 2 500 0,00 2 500 0,00 2011-08-26
Boniecki Radosław 48 118 (12 500) 0,00 48 118 (12 500) 0,00 2011-08-26
Błażejewski Andrzej 47 787 (3 545) 0,00 47 787 (3 545) 0,00 2011-08-26
Beuch Katarzyna 24 716 (2 500) 0,00 24 716 (2 500) 0,00 2011-08-26
Błażejewski Andrzej 44 242 (-545) 0,00 44 242 (-545) 0,00 2011-07-22
Błażejewski Andrzej 44 787 0,00 44 787 0,00 2011-07-22
Błażejewski Andrzej 44 787 (800) 0,00 44 787 (800) 0,00 2011-07-22
Baliński Remigiusz 211 668 (5 600) 0,02 211 668 (5 600) 0,02 2011-07-14
Błażejewski Andrzej 43 987 (2 300) 0,00 43 987 (2 300) 0,00 2011-07-05
Błażejewski Andrzej 41 687 (3 760) 0,00 41 687 (3 760) 0,00 2011-05-18
Kula Longin 126 0,00 126 0,00 2011-05-17
Kula Longin 126 0,00 126 0,00 2011-05-17
Grzegorzewicz Marek 186 405 0,02 186 405 0,02 2011-05-17
Grzegorzewicz Marek 186 405 0,02 186 405 0,02 2011-05-17
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 407 834 368 (1 238 241) 55,73 (0,17) 407 834 368 (1 238 241) 55,86 (0,17) 2011-05-17
Boniecki Radosław 35 618 0,00 35 618 0,00 2011-05-17
Boniecki Radosław 35 618 0,00 35 618 0,00 2011-05-17
Błażejewski Andrzej 37 927 0,00 37 927 0,00 2011-05-17
Beuch Katarzyna 22 216 0,00 22 216 0,00 2011-05-17
Beuch Katarzyna 22 216 0,00 22 216 0,00 2011-05-17
Baliński Remigiusz 206 068 0,02 206 068 0,02 2011-05-17
Pioneer Pekao IM SA wraz z Pioneer FIO 55 602 179 7,59 55 602 179 7,61 2011-05-13
Pioneer Pekao IM SA wraz z Pioneer FIO 55 602 179 (-34 743 717) 7,59 (-5,09) 55 602 179 (-34 743 717) 7,61 (-5,10) 2011-05-13
NN OFE 38 200 052 5,22 38 200 052 5,22 2011-05-13
NN OFE 38 200 052 5,22 38 200 052 5,22 (-0,16) 2011-05-13
NN OFE 38 200 052 5,22 38 200 052 5,38 (0,15) 2011-05-13
NN OFE 38 200 052 5,22 (0,01) 38 200 052 5,23 2011-05-13
NN OFE 38 200 052 5,21 38 200 052 5,23 (0,01) 2011-05-13
NN OFE 38 200 052 5,21 38 200 052 5,22 2011-05-13
NN OFE 38 200 052 5,21 (-0,01) 38 200 052 5,22 2011-05-13
NN OFE 38 200 052 (1 187 141) 5,22 (0,04) 38 200 052 (1 187 141) 5,22 (0,03) 2011-05-13
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 406 596 127 (6 697 736) 55,56 (0,92) 406 596 127 (6 697 736) 55,69 (0,92) 2011-05-13
Kula Longin w tym 126 PDA 126 0,00 126 0,00 2011-04-29
Grzegorzewicz Marek w tym 4585 PDA 186 405 (4 585) 0,02 186 405 (4 585) 0,02 2011-04-29
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 2061301 PDA 399 898 391 (-7 935 977) 54,64 (-1,09) 399 898 391 (-7 935 977) 54,77 (-1,09) 2011-04-29
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o., w tym 2061301 PDA, w tym 7935977 PDA 407 834 368 (9 997 278) 55,73 (1,37) 407 834 368 (9 997 278) 55,86 (1,37) 2011-04-29
Boniecki Radosław w tym 918 PDA 35 618 (918) 0,00 35 618 (918) 0,00 2011-04-29
Błażejewski Andrzej w tym 727 PDA 37 927 (727) 0,00 37 927 (727) 0,00 2011-04-29
Beuch Katarzyna w tym 546 PDA 22 216 (546) 0,00 22 216 (546) 0,00 2011-04-29
Baliński Remigiusz w tym 5068 PDA 206 068 (5 068) 0,02 206 068 (5 068) 0,02 2011-04-29
Kula Longin 0 (-5 000) 0,00 0 (-5 000) 0,00 2011-04-01
Wiza Artur 225 039 0,00 (-0,03) 225 039 0,00 (-0,03) 2011-03-31
Kula Longin 5 000 (-5 000) 0,00 5 000 (-5 000) 0,00 2011-01-14
NN OFE 37 012 911 5,18 (0,13) 37 012 911 5,19 (0,13) 2010-09-20
NN OFE 37 012 911 (1 819 290) 5,05 (0,12) 37 012 911 (1 819 290) 5,06 (0,12) 2010-09-20
NN OFE 35 193 621 (-27 808) 4,93 (-0,01) 35 193 621 (-27 808) 4,94 (-0,01) 2010-09-19
Wiza Artur 225 039 0,03 225 039 0,03 2010-08-26
Wiza Artur 225 039 0,03 225 039 0,03 2010-08-26
Wiza Artur 225 039 0,03 225 039 0,03 2010-08-26
Wiza Artur 225 039 (68 149) 0,03 (0,01) 225 039 (68 149) 0,03 (0,01) 2010-08-26
Kula Longin 10 000 0,00 10 000 0,00 2010-08-26
Kula Longin 10 000 (5 000) 0,00 10 000 (5 000) 0,00 2010-08-26
Grzegorzewicz Marek 181 820 0,02 181 820 0,02 2010-08-26
Grzegorzewicz Marek 181 820 0,02 181 820 0,02 2010-08-26
Grzegorzewicz Marek 181 820 (5 000) 0,02 181 820 (5 000) 0,02 2010-08-26
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 397 837 090 54,36 (-1,48) 397 837 090 54,49 (-1,48) 2010-08-26
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 397 837 090 55,84 (0,11) 397 837 090 55,97 (0,11) 2010-08-26
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 397 837 090 (761 477) 55,73 397 837 090 (761 477) 55,86 2010-08-26
Boniecki Radosław 34 700 0,00 34 700 0,00 2010-08-26
Boniecki Radosław 34 700 0,00 34 700 0,00 2010-08-26
Boniecki Radosław 34 700 (15 000) 0,00 34 700 (15 000) 0,00 2010-08-26
Błażejewski Andrzej 37 200 0,00 37 200 0,00 2010-08-26
Błażejewski Andrzej 37 200 0,00 37 200 0,00 2010-08-26
Błażejewski Andrzej 37 200 (10 000) 0,00 37 200 (10 000) 0,00 2010-08-26
Beuch Katarzyna 21 670 0,00 21 670 0,00 2010-08-26
Beuch Katarzyna 21 670 0,00 21 670 0,00 2010-08-26
Beuch Katarzyna 21 670 (16 336) 0,00 21 670 (16 336) 0,00 2010-08-26
Baliński Remigiusz 201 000 0,02 201 000 0,02 2010-08-26
Baliński Remigiusz 201 000 0,02 201 000 0,02 2010-08-26
Baliński Remigiusz 201 000 (35 000) 0,02 201 000 (35 000) 0,02 2010-08-26
Aviva OFE Aviva Santander 35 202 385 (-1 159 714) 4,94 (-0,16) 35 202 385 (-4 159 714) 4,95 (-0,58) 2010-08-05
Aviva OFE Aviva Santander 36 362 099 (-16 686 125) 5,10 (-2,36) 39 362 099 (-13 686 125) 5,53 (-1,94) 2010-08-04
Stefurak Radosław 31 334 0,00 31 334 0,00 2010-05-14
Rosiński Krzysztof 1 131 397 0,00 (-0,15) 1 131 397 0,00 (-0,15) 2010-05-14
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 397 075 613 (1 365 490) 55,73 (0,19) 397 075 613 (1 365 490) 55,86 (0,19) 2010-05-14
NN OFE 35 221 429 4,94 (0,94) 35 221 429 4,95 (0,95) 2010-04-28
NN OFE 35 221 429 (-416 001) 4,00 (-1,00) 35 221 429 (-416 001) 4,00 (-1,01) 2010-04-28
NN OFE 35 637 430 (-552 783) 5,00 (-0,09) 35 637 430 (-552 783) 5,01 (-0,09) 2010-04-21
Błażejewski Andrzej 27 200 (1 700) 0,00 27 200 (1 700) 0,00 2010-04-16
Pioneer Pekao IM SA wraz z Pioneer FIO 90 345 896 12,68 (0,03) 90 345 896 12,71 (0,03) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA wraz z Pioneer FIO 90 345 896 12,65 (0,31) 90 345 896 12,68 (0,31) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA wraz z Pioneer FIO 90 345 896 (36 145 271) 12,34 (4,74) 90 345 896 (36 145 271) 12,37 (4,75) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA 54 200 625 7,60 (0,60) 54 200 625 7,62 (0,62) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA poprzez Pioneer FIO 54 200 625 (18 055 354) 7,00 (1,93) 54 200 625 (18 055 354) 7,00 (1,92) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA 36 145 271 5,07 (0,07) 36 145 271 5,08 (0,08) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA 36 145 271 (-18 055 354) 5,00 (-2,60) 36 145 271 (-18 055 354) 5,00 (-2,62) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA poprzez Pioneer FIO 54 200 625 (18 055 354) 7,60 (2,51) 54 200 625 (18 055 354) 7,62 (2,53) 2010-04-15
Błażejewski Andrzej 25 500 (12 900) 0,00 25 500 (12 900) 0,00 2010-03-26
Czarnecki Ludwik 10 000 0,00 10 000 0,00 2010-02-03
Wiza Artur 156 890 (102 127) 0,02 (0,02) 156 890 (102 127) 0,02 (0,02) 2009-12-16
Rosiński Krzysztof 1 131 397 (1 037 500) 0,15 (0,14) 1 131 397 (1 037 500) 0,15 (0,14) 2009-12-16
Kula Longin 5 000 0,00 5 000 0,00 2009-12-16
Grzegorzewicz Marek 176 820 (5 000) 0,02 176 820 (5 000) 0,02 2009-12-16
Czarnecki Ludwik 10 000 (5 000) 0,00 10 000 (5 000) 0,00 2009-12-16
Błażejewski Andrzej 12 600 (5 000) 0,00 12 600 (5 000) 0,00 2009-12-16
Baliński Remigiusz 166 000 (5 000) 0,02 166 000 (5 000) 0,02 2009-12-16
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 395 710 123 (300 000) 55,54 (-0,07) 395 710 123 (300 000) 55,67 (-0,08) 2009-11-16
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 395 410 123 55,61 (0,11) 395 410 123 55,75 (0,12) 2009-11-13
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 395 410 123 (-366 209) 55,50 (-0,17) 395 410 123 (-366 209) 55,63 (-0,17) 2009-11-13
Boniecki Radosław 19 700 0,00 19 700 0,00 2009-11-13
Boniecki Radosław 19 700 0,00 19 700 0,00 2009-11-13
Beuch Katarzyna 5 334 0,00 5 334 0,00 2009-11-13
Beuch Katarzyna 5 334 0,00 5 334 0,00 2009-11-13
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 395 776 332 (-2 084 901) 55,67 (-0,29) 395 776 332 (-2 084 901) 55,80 (-0,29) 2009-08-31
NN OFE 36 190 213 5,09 (0,02) 36 190 213 5,10 (0,01) 2009-05-22
NN OFE 36 190 213 5,07 36 190 213 5,09 2009-05-22
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 397 861 233 (2 451 110) 55,96 (0,26) 397 861 233 (2 451 110) 56,09 (0,39) 2009-05-15
Getin Holding SA 1 700 000 0,23 1 700 000 0,00 2009-03-06
Getin Holding SA 1 700 000 0,23 1 700 000 0,00 2009-03-06
Getin Holding SA 1 700 000 0,23 1 700 000 0,00 2009-03-06
Getin Holding SA 1 700 000 0,23 1 700 000 0,00 2009-03-06
Getin Holding SA 1 700 000 0,23 1 700 000 0,00 2009-03-06
Getin Holding SA 1 700 000 0,23 1 700 000 0,00 2009-03-06
Getin Holding SA 1 700 000 (250 000) 0,23 (0,03) 1 700 000 (250 000) 0,00 2009-03-06
Getin Holding SA 1 450 000 (100 000) 0,20 (0,02) 1 450 000 (100 000) 0,00 2009-02-27
Getin Holding SA 1 350 000 (250 000) 0,18 (0,03) 1 350 000 (250 000) 0,00 2009-02-20
Błażejewski Andrzej 7 600 0,00 7 600 0,00 2009-02-14
Błażejewski Andrzej 7 600 0,00 7 600 0,00 2009-02-14
Getin Holding SA 1 100 000 (100 000) 0,15 (0,01) 1 100 000 (100 000) 0,00 2009-02-06
Baliński Remigiusz 161 000 0,02 161 000 0,02 2009-02-05
Baliński Remigiusz 161 000 (56 000) 0,02 (0,01) 161 000 (56 000) 0,02 (0,01) 2009-02-05
Aviva OFE Aviva Santander 53 048 224 7,46 (0,02) 53 048 224 7,47 (0,01) 2008-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 53 048 224 (3 048 224) 7,44 (0,40) 53 048 224 (3 048 224) 7,46 (0,42) 2008-12-31
Wiza Artur 54 763 0,00 54 763 0,00 2008-12-04
Wiza Artur 54 763 (29 763) 0,00 54 763 (29 763) 0,00 2008-12-04
Stefurak Radosław 31 334 0,00 31 334 0,00 2008-12-04
Stefurak Radosław 31 334 (23 334) 0,00 31 334 (23 334) 0,00 2008-12-04
Rosiński Krzysztof 93 897 0,01 93 897 0,01 2008-12-04
Rosiński Krzysztof 93 897 (83 897) 0,01 (0,01) 93 897 (83 897) 0,01 (0,01) 2008-12-04
Leszczyszyn Jarosław 30 601 0,00 30 601 0,00 2008-11-20
Pioneer Pekao IM SA 36 145 271 5,09 (0,02) 36 145 271 5,09 (0,01) 2008-10-29
Pioneer Pekao IM SA 36 145 271 (473 533) 5,07 (0,05) 36 145 271 (473 533) 5,08 (0,05) 2008-10-29
Getin Holding SA 1 000 000 (100 000) 0,14 (0,02) 1 000 000 (100 000) 0,00 2008-10-17
Baliński Remigiusz 105 000 (12 500) 0,01 105 000 (12 500) 0,01 2008-10-17
Pioneer Pekao IM SA 35 671 738 5,02 35 671 738 5,03 2008-10-10
Getin Holding SA 900 000 (340 000) 0,12 (0,05) 900 000 (340 000) 0,00 2008-10-10
Getin Holding SA 560 000 (175 000) 0,07 (0,02) 560 000 (175 000) 0,00 2008-10-03
Getin Holding SA 385 000 (85 000) 0,05 (0,01) 385 000 (85 000) 0,00 2008-09-26
Getin Holding SA 300 000 (155 000) 0,04 (0,02) 300 000 (155 000) 0,00 2008-09-19
Getin Holding SA 145 000 0,02 145 000 0,00 2008-09-12
Baliński Remigiusz 92 500 (11 000) 0,01 92 500 (11 000) 0,01 2008-07-17
Baliński Remigiusz 81 500 (4 500) 0,01 81 500 (4 500) 0,01 2008-07-14
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 395 410 123 55,70 (0,09) 395 410 123 55,70 (-0,05) 2008-06-18
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 395 410 123 (695 806) 55,61 395 410 123 (695 806) 55,75 (0,14) 2008-06-18
Stępniak Piotr 589 732 0,00 (-0,08) 589 732 0,00 (-0,08) 2008-03-31
Rosiński Krzysztof 10 000 0,00 10 000 0,00 2008-03-31
Pollard, William Michael 5 000 0,00 5 000 0,00 2008-03-31
Grzegorzewicz Marek 171 820 0,02 171 820 0,02 2008-03-31
Grzegorzewicz Marek 171 820 0,02 171 820 0,02 2008-03-31
Aviva OFE Aviva Santander 50 000 000 (-5 430 174) 7,04 (-1,55) 50 000 000 (-5 430 174) 7,04 (-1,55) 2008-03-31
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 394 714 317 (122 454) 55,61 (-0,04) 394 714 317 (122 454) 55,61 (-0,04) 2008-02-29
Leszczyszyn Jarosław 30 601 0,00 30 601 0,00 2007-11-12
Grzegorzewicz Marek 171 820 (-1 226) 0,02 171 820 (-1 226) 0,02 2007-11-12
Leszczyszyn Jarosław 30 601 (-5 000) 0,00 30 601 (-5 000) 0,00 2007-10-23
Leszczyszyn Jarosław 35 601 (10 000) 0,00 35 601 (10 000) 0,00 2007-10-23
Wiza Artur 25 000 0,00 25 000 0,00 2007-10-12
Stępniak Piotr 589 732 (90 000) 0,08 (0,01) 589 732 (90 000) 0,08 (0,01) 2007-10-12
Stefurak Radosław 8 000 0,00 8 000 0,00 2007-10-12
Pollard, William Michael 5 000 0,00 5 000 0,00 2007-10-12
Grzegorzewicz Marek 173 046 (5 000) 0,02 173 046 (5 000) 0,02 2007-10-12
Czarnecki Ludwik 5 000 0,00 5 000 0,00 2007-10-12
Czarnecki Ludwik 5 000 0,00 5 000 0,00 2007-10-12
Baliński Remigiusz 77 000 (5 000) 0,01 77 000 (5 000) 0,01 2007-10-12
Baliński Remigiusz 72 000 (22 000) 0,01 (0,01) 72 000 (22 000) 0,01 (0,01) 2007-09-11
Santander TFI SA 27 319 238 (434 161) 3,85 (-1,18) 27 319 238 (434 161) 3,85 (-1,18) 2007-08-10
BZ WBK Asset Management SA 27 486 058 (-38 959 430) 3,87 (-5,50) 27 486 058 (-38 959 430) 3,87 (-5,50) 2007-08-10
BZ WBK Asset Management SA 66 445 488 (1 226) 9,37 66 445 488 (1 226) 9,37 2007-05-07
BZ WBK Asset Management SA 66 444 262 (1 179 566) 9,37 (-0,74) 66 444 262 (1 179 566) 9,37 (-0,74) 2007-05-07
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 394 591 863 (64 072 242) 55,65 (4,41) 394 591 863 (64 072 242) 55,65 (4,41) 2007-04-30
Aviva OFE Aviva Santander 55 430 174 8,59 (0,78) 55 430 174 8,59 (0,78) 2007-03-01
Aviva OFE Aviva Santander 55 430 174 (2 290 906) 7,81 (-2,11) 55 430 174 (2 290 906) 7,81 (-2,11) 2007-03-01
Baliński Remigiusz 50 000 0,00 50 000 0,00 2007-02-14
Baliński Remigiusz 50 000 0,00 50 000 0,00 2007-02-14
Kaczałko Marek 6 000 (-2 563) 0,00 6 000 (-2 563) 0,00 2007-02-01
BZ WBK Asset Management SA 65 264 696 10,11 (0,91) 65 264 696 10,11 (0,91) 2007-01-30
BZ WBK Asset Management SA 65 264 696 (44 065 187) 9,20 (2,48) 65 264 696 (44 065 187) 9,20 (2,48) 2007-01-30
Stępniak Piotr 499 732 0,07 499 732 0,07 2007-01-12
Stępniak Piotr 499 732 (-77 000) 0,07 (-0,02) 499 732 (-77 000) 0,07 (-0,02) 2007-01-12
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 330 519 621 51,24 (4,63) 330 519 621 51,24 (4,63) 2006-11-17
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 330 519 621 (16 115 982) 46,61 (-3,39) 330 519 621 (16 115 982) 46,61 (-3,39) 2006-11-17
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 314 403 639 (7 766 929) 50,00 (1,24) 314 403 639 (7 766 929) 50,00 (1,24) 2006-11-13
Kaczałko Marek 8 563 0,00 8 563 0,00 2006-10-13
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 306 636 710 48,76 (-6,21) 306 636 710 48,76 (-6,21) 2006-10-13
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 306 636 710 (-56 660 446) 54,97 (-10,15) 306 636 710 (-56 660 446) 54,97 (-10,15) 2006-10-13
Stępniak Piotr 576 732 0,09 (-0,01) 576 732 0,09 (-0,01) 2006-10-11
Stępniak Piotr 576 732 (112 000) 0,10 (0,02) 576 732 (112 000) 0,10 (0,02) 2006-10-11
Stępniak Piotr 464 732 0,08 464 732 0,08 2006-08-28
Stępniak Piotr 464 732 (18 732) 0,08 464 732 (18 732) 0,08 2006-08-28
Leszczyszyn Jarosław 25 601 0,00 25 601 0,00 2006-08-28
Leszczyszyn Jarosław 25 601 0,00 25 601 0,00 2006-08-28
Leszczyszyn Jarosław 25 601 0,00 25 601 0,00 2006-08-28
Grzegorzewicz Marek 168 046 0,02 (-0,01) 168 046 0,02 (-0,01) 2006-08-28
Grzegorzewicz Marek 168 046 0,03 (0,01) 168 046 0,03 (0,01) 2006-08-28
Grzegorzewicz Marek 168 046 (6 773) 0,02 (-0,01) 168 046 (6 773) 0,02 (-0,01) 2006-08-28
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 363 297 156 (764 600) 65,12 (-2,72) 363 297 156 (764 600) 65,12 (-2,72) 2006-08-11
Stępniak Piotr 446 000 (-190 000) 0,08 (-0,03) 446 000 (-190 000) 0,08 (-0,03) 2006-01-23
Stępniak Piotr 636 000 0,11 636 000 0,11 2006-01-12
Pietka Tadeusz 87 000 (7 000) 0,01 87 000 (7 000) 0,01 2006-01-12
Aviva OFE Aviva Santander 53 139 268 9,92 (0,40) 53 139 268 9,92 (0,40) 2005-12-09
Aviva OFE Aviva Santander 53 139 268 9,52 (1,07) 53 139 268 9,52 (1,07) 2005-12-09
Aviva OFE Aviva Santander 53 139 268 8,45 (-1,49) 53 139 268 8,45 (-1,49) 2005-12-09
Aviva OFE Aviva Santander 53 139 268 (-2 989 300) 9,94 (-0,56) 53 139 268 (-2 989 300) 9,94 (-0,56) 2005-12-09
Santander TFI SA fundusze Arka 26 885 077 5,03 (0,01) 26 885 077 5,03 (0,01) 2005-11-25
Santander TFI SA fundusze Arka 26 885 077 5,02 (0,21) 26 885 077 5,02 (0,21) 2005-11-25
Santander TFI SA fundusze Arka 26 885 077 (10 698 082) 4,81 (-0,32) 26 885 077 (10 698 082) 4,81 (-0,32) 2005-11-25
Aviva OFE Aviva Santander bez serii H, na WZA 56 128 568 (14 128 568) 10,50 (2,64) 56 128 568 (14 128 568) 10,50 (2,64) 2005-11-15
Aviva OFE Aviva Santander bez serii H, na WZA 42 000 000 (2 508 548) 7,86 (-4,67) 42 000 000 (2 508 548) 7,86 (-4,67) 2005-07-29
Pietka Tadeusz 80 000 (20 000) 0,01 80 000 (20 000) 0,01 2005-07-19
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 362 532 556 67,84 (0,12) 362 532 556 67,84 (0,12) 2005-07-19
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 362 532 556 67,72 (2,73) 362 532 556 67,72 (2,73) 2005-07-19
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 362 532 556 (176 403 976) 64,99 (5,91) 362 532 556 (176 403 976) 64,99 (5,91) 2005-07-19
Grzegorzewicz Marek 161 273 0,03 161 273 0,03 2005-07-17
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 186 128 580 (50 000) 59,08 (0,01) 186 128 580 (50 000) 59,08 (0,01) 2005-04-21
Pietka Tadeusz 60 000 (11 346) 0,01 60 000 (11 346) 0,01 2005-04-11
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 186 078 580 (100 000) 59,07 (0,03) 186 078 580 (100 000) 59,07 (0,03) 2005-04-04
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i TU Europa SA 185 978 580 (-273 371) 59,04 (-0,08) 185 978 580 (-273 371) 59,04 (-0,08) 2005-03-24
Pietka Tadeusz 48 654 0,01 48 654 0,01 2005-01-10
Aviva OFE Aviva Santander 39 491 452 12,53 (5,14) 39 491 452 12,53 (5,14) 2004-10-28
Aviva OFE Aviva Santander bez serii H 39 491 452 (32 491 452) 7,39 (-2,61) 39 491 452 (32 491 452) 7,39 (-2,61) 2004-10-28
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i TU Europa SA 186 251 951 (80 821) 59,12 (0,02) 186 251 951 (-1 961 231 696) 59,12 (-5851,56) 2004-08-11
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i TU Europa SA 186 171 130 (163 000) 59,10 (0,05) 2 147 483 647 (1 961 475 517) 5910,68 (5851,63) 2004-08-09
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i TU Europa SA 186 008 130 (-83 000) 59,05 (-0,02) 186 008 130 (-83 000) 59,05 (-0,02) 2004-08-06
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i TU Europa SA 186 091 130 (153 000) 59,07 (0,05) 186 091 130 (153 000) 59,07 (0,05) 2004-08-06
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i TU Europa SA 185 938 130 (137 794 016) 59,02 (43,74) 185 938 130 (137 794 016) 59,02 (43,74) 2004-08-03
BZ WBK Asset Management SA 21 199 509 6,72 (2,76) 21 199 509 6,72 (2,76) 2004-06-01
BZ WBK Asset Management SA bez serii H 21 199 509 3,96 21 199 509 3,96 2004-06-01
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 48 144 114 (-137 668 566) 15,28 (-43,70) 48 144 114 (-137 668 566) 15,28 (-43,70) 2004-05-28
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 185 812 680 (144 567 807) 58,98 (0,06) 185 812 680 (144 567 807) 58,98 (0,06) 2004-05-28
Santander TFI SA 16 186 995 5,13 (2,11) 16 186 995 5,13 (2,11) 2004-05-27
Santander TFI SA bez serii H 16 186 995 3,02 16 186 995 3,02 2004-05-27
Aviva OFE Aviva Santander 7 000 000 (1 566 306) 10,00 (2,24) 7 000 000 (1 566 306) 10,00 (2,24) 2004-03-19
Aviva OFE Aviva Santander 5 433 694 7,76 5 433 694 7,76 2004-03-09
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 41 244 873 (-3 499 999) 58,92 (-5,00) 41 244 873 (-3 499 999) 58,92 (-5,00) 2003-10-10
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 44 744 872 (-3 499 999) 63,92 (-5,00) 44 744 872 (-3 499 999) 63,92 (-5,00) 2003-09-19
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 48 244 871 (37 639 456) 68,92 (2,92) 48 244 871 (37 639 456) 68,92 (2,92) 2003-08-14
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 10 605 415 (-25 187 861) 66,00 (14,87) 10 605 415 (-25 187 861) 66,00 (14,87) 2003-06-11
Czarnecki Leszek z LC Corp BV 35 793 276 (25 187 861) 51,13 (-15,15) 35 793 276 (25 187 861) 51,13 (-15,15) 2003-06-11
Czarnecki Leszek 10 605 415 (1 151 977) 66,28 (7,20) 10 605 415 (1 151 977) 66,28 (7,20) 2003-01-31
Czarnecki Leszek 9 453 438 59,08 9 453 438 59,08 2002-12-16
Caisse Nationale de Credit Agricole przez EFL SA 0 (-7 799 218) 0,00 (-48,75) 0 (-7 799 218) 0,00 (-48,75) 2002-12-16
CA IB Investment Management SA 678 490 (-573 024) 4,24 (-3,58) 678 490 (-573 024) 4,24 (-3,58) 2002-09-10
Getin sp. z o.o. 799 850 (-326 510) 5,00 (-2,04) 799 850 (-326 510) 5,00 (-2,04) 2002-04-03
EFL SA zmiana podmiotu dominującego 0 (-7 799 218) 0,00 (-48,75) 0 (-7 799 218) 0,00 (-48,75) 2001-11-02
Caisse Nationale de Credit Agricole przez EFL SA 7 799 218 48,75 7 799 218 48,75 2001-11-02
EFL SA 7 799 218 (-1 000 782) 48,75 (-6,25) 7 799 218 (-1 000 782) 48,75 (-6,25) 2001-09-14
Getin sp. z o.o. 1 126 360 (-73 640) 7,04 (-0,46) 1 126 360 (-73 640) 7,04 (-0,46) 2001-09-01
Millennium DM SA zarządzanie portfelem 832 256 5,20 832 256 5,20 2001-06-05
CA IB Investment Management SA 1 251 514 7,82 1 251 514 7,82 2001-05-30
Getin sp. z o.o. 1 200 000 7,50 (-4,50) 1 200 000 7,50 (-4,50) 2001-01-31
Getin sp. z o.o. 1 200 000 12,00 1 200 000 12,00 2001-01-31
EFL SA 8 800 000 55,00 (-33,00) 8 800 000 55,00 (-33,00) 2001-01-31
EFL SA 8 800 000 88,00 8 800 000 88,00 2001-01-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-01-19 Split 4:1
2013-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-03-21 Prawo poboru 713785319:18000000
2006-05-29 Prawo poboru 119:50
2005-05-18 Prawo poboru 3:1
2004-03-15 Prawo poboru 2:7
2003-05-30 Prawo poboru 8:27
2003-05-21 Asymilacja akcji seria D
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.