1,1440 zł
0,35% 0,0040 zł
Getin Holding SA (GTN)

Komunikaty spółki - GETIN

Informacja spółki zależnej o konieczności ujęcia rezerw
Aktualizacja informacji poufnej
Wyniki finansowe
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 29 maja 2019 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.
Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.
Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o odpisach dokonanych przez Emitenta mających wpływ na roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną korekt w rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.