1,4220 zł
-0,28% -0,0040 zł
Getin Holding SA (GTN)

Komunikaty spółki - GETIN

Aktualizacja informacji poufnej
Wyniki finansowe
Informacja o oddaleniu przez WSA skargi na decyzję BFG
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
Getin Holding Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Informacja o odpisach aktualizujących
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji Idea Bank Rumunia
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji spółek zależnych od Emitenta
Informacja o transakcjach na akcjach Getin Holding S.A.
Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
Rezygnacja Członka Zarządu
Rezygnacja I Wiceprezesa Zarządu
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 28 maja 2021 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2021 r. oraz zgłoszone sprzeciwy
GETIN -0,28% 1,42
2021-09-17 17:01:24

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.