26,0000 zł
4,00% 1,0000 zł
Financial Assets Management Group SA (FMG)

Akcjonariat - FMG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 103 592 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 196 292 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 102 230
Liczba głosów na WZA: 196 292 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,08%
Kapitał akcyjny: 37 884 356,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 102 230
Cena nominalna akcji: 193,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,08%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 47,92%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Venuer Immobilier SA bezpośrednio, wraz z Noble Capital sp. z o.o. 52 251 (26,62%) 52 251 (26,62%) 2020-12-09 -
Al Awael Investments Ltd. 36 269 (18,48%) 36 269 (18,48%) 2016-11-26 -
AS Corporate sp. z o.o. 13 710 (6,98%) 13 710 (6,98%) 2017-09-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-11-27 14 000 000
14 000 000,00
1,00 1,00 14 000 000
14 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-30
2014-07-07
seria B - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2009-03-04 10 500 000
10 500 000,00
1,00 1,00 24 500 000
24 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-10
2014-07-07
seria C 2009-04-10 4 500 000
1,00 29 000 000
29 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-17
2009-11-30
2014-07-07
seria D - subskrypcja prywatna 2009-06-10 400 000
720 000,00
1,00 1,80 29 400 000
29 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-21
2014-07-07
seria E - subskrypcja publiczna 2012-12-20 2 216 102
4 764 619,30
1,00 2,15 31 616 102
31 616 102,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-21
2014-08-25
zmiana firmy z Tele-Polska Holding SA na Polish Services Group SA 2015-07-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-31
zmiana firmy z Polish Services Group SA na Financial Assets Management Group SA 2016-05-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-15
zmiana firmy z Financial Assets Management Group SA na TWO-M SA 2017-10-25

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia akcji: seria A 2018-06-30
193,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-08
scalenie akcji 193:1 2018-06-30
193,00 163 814
31 616 102,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-08
2018-10-26
połączenie z ADM Factory sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-10-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-28
zmiana firmy z Financial Assets Management Group SA na Polski Operator Energetyczny SA 2019-11-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-05
połączenie z Polskim Operatorem Energetycznym SA bez podwyższania kapitału 2019-12-16

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Polski Operator Energetyczny SA na ONE SA 2020-02-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-28
seria B - kapitał docelowy 2021-03-16 32 478
10 555 350,00
193,00 325,00 196 292
37 884 356,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-28
seria C - kapitał docelowy 2021-06-28 50 030
9 655 790,00
193,00 193,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Baltic Bridge SA zależna od PJW Holdings Limited i W Family Foundation 7 479 (-8 000) 4,57 (-4,88) 7 479 (-8 000) 4,57 (-4,88) 2021-02-25
Baltic Bridge SA zależna od PJW Holdings Limited i W Family Foundation 15 479 (-16 100) 9,45 (-9,55) 15 479 (-16 100) 9,45 (-9,55) 2020-12-10
Venuer Immobilier SA bezpośrednio, wraz z Noble Capital sp. z o.o. 52 251 (8 121) 31,90 (4,96) 52 251 (8 121) 31,90 (4,96) 2020-12-09
Wheel Finance SA podmiot zależny od Alec Yurievich Fesenko 0 (-44 130) 0,00 (-26,94) 0 (-44 130) 0,00 (-26,94) 2020-12-01
Venuer Immobilier SA 44 130 26,94 44 130 26,94 2020-12-01
Baltic Bridge SA zależna od PJW Holdings Limited i W Family Foundation 31 579 19,00 (-0,28) 31 579 19,00 (-0,28) 2018-11-13
Baltic Bridge SA 31 579 (-10 338 502) 19,28 (-13,52) 31 579 (-10 338 502) 19,28 (-13,52) 2018-11-13
Wheel Finance SA 44 130 26,94 (0,94) 44 130 26,94 (0,94) 2018-10-26
Wheel Finance SA podmiot zależny od Alec Yurievich Fesenko 44 130 26,00 44 130 26,00 2018-10-26
TFI PZU SA portfele 81 958 0,26 81 958 0,26 2018-06-30
W Investments Ltd. 0 (-10 370 081) 0,00 (-32,79) 0 (-10 370 081) 0,00 (-32,79) 2017-09-29
Baltic Bridge SA 10 370 081 (10 316 350) 32,80 10 370 081 (10 316 350) 32,80 2017-09-29
Baltic Bridge SA 53 731 32,80 53 731 32,80 2017-09-29
AS Corporate sp. z o.o. 2 646 000 (2 632 290) 8,37 2 646 000 (2 632 290) 8,37 2017-09-29
AS Corporate sp. z o.o. 13 710 (-1 532 290) 8,37 (3,48) 13 710 (-1 532 290) 8,37 (3,48) 2017-09-29
AS Corporate sp. z o.o. 1 546 000 (-1 100 000) 4,89 (-3,48) 1 546 000 (-1 100 000) 4,89 (-3,48) 2017-06-08
AS Corporate sp. z o.o. 2 646 000 8,37 2 646 000 8,37 2016-11-29
Al Awael Investments Ltd. 7 000 000 (6 963 731) 22,14 7 000 000 (6 963 731) 22,14 2016-11-26
Al Awael Investments Ltd. 36 269 (-6 963 731) 22,14 (-6,43) 36 269 (-6 963 731) 22,14 (-6,43) 2016-11-26
W Investments Ltd. 10 370 081 32,79 (0,79) 10 370 081 32,79 (0,79) 2015-07-24
W Investments Ltd. 10 370 081 (-4 328 281) 32,00 (-16,99) 10 370 081 (-4 328 281) 32,00 (-16,99) 2015-07-24
W Family Foundation poprzez PJW Holdings Ltd. 0 (-14 698 362) 0,00 (-46,00) 0 (-14 698 362) 0,00 (-46,00) 2015-07-24
Bloemer Investments Ltd. WZA 1 440 600 4,55 1 440 600 4,55 2015-06-05
W Family Foundation poprzez PJW Holdings Ltd. 14 698 362 46,00 (-0,49) 14 698 362 46,00 (-0,49) 2015-05-19
W Family Foundation poprzez PJW Holdings Limited 14 698 362 46,49 14 698 362 46,49 2015-05-19
Erlizima Investments Ltd. 1 171 555 (-1 440 600) 3,70 (-4,56) 1 171 555 (-1 440 600) 3,70 (-4,56) 2014-08-05
Erlizima Investments Ltd. 2 612 155 (-1 440 600) 8,26 (-5,52) 2 612 155 (-1 440 600) 8,26 (-5,52) 2014-07-30
W Investments Ltd. 14 698 362 48,99 (-1,00) 14 698 362 48,99 (-1,00) 2013-04-05
W Investments Ltd. 14 698 362 (-13 700) 49,99 (-0,05) 14 698 362 (-13 700) 49,99 (-0,05) 2012-10-25
Erlizima Investments Ltd. 4 052 755 13,78 (0,97) 4 052 755 13,78 (0,97) 2012-09-11
Erlizima Investments Ltd. 4 052 755 (-2 646 000) 12,81 (-9,97) 4 052 755 (-2 646 000) 12,81 (-9,97) 2012-09-11
W Investments Ltd. 14 712 062 (-2 995) 50,04 (-0,01) 14 712 062 (-2 995) 50,04 (-0,01) 2012-03-31
W Investments Ltd. 14 715 057 (4 990 045) 50,05 (16,98) 14 715 057 (4 990 045) 50,05 (16,98) 2011-12-28
Erlizima Investments Ltd. 6 698 755 (-4 990 045) 22,78 (-16,97) 6 698 755 (-4 990 045) 22,78 (-16,97) 2011-12-28
W Investments Ltd. 9 725 012 (21 012) 33,07 (0,07) 9 725 012 (21 012) 33,07 (0,07) 2011-12-27
Erlizima Investments Ltd. 11 688 800 (22 800) 39,75 (0,07) 11 688 800 (22 800) 39,75 (0,07) 2011-12-27
W Investments Ltd. 9 704 000 (3 200 000) 33,00 (11,00) 9 704 000 (3 200 000) 33,00 (11,00) 2010-03-12
Network Elements LLC 0 (-3 200 000) 0,00 (-10,88) 0 (-3 200 000) 0,00 (-10,88) 2010-03-12
Network Elements LLC 3 200 000 10,88 3 200 000 10,88 2009-11-30
Erlizima Investments Ltd. 11 666 000 39,68 11 666 000 39,68 2009-11-30
AH Investment sp. z o.o. 630 000 2,14 (0,14) 630 000 2,14 (0,14) 2009-11-30
AH Investment sp. z o.o. 630 000 2,00 630 000 2,00 2009-11-30
W Investments Ltd. 6 504 000 22,00 (-0,12) 6 504 000 22,00 (-0,12) 2009-09-30
W Investments Ltd. 6 504 000 (134 000) 22,12 (-3,88) 6 504 000 (134 000) 22,12 (-3,88) 2009-09-30
W Investments Ltd. 6 370 000 26,00 (0,42) 6 370 000 26,00 (0,42) 2009-09-30
W Investments Ltd. 6 370 000 25,58 (3,92) 6 370 000 25,58 (3,92) 2009-09-30
W Investments Ltd. 6 370 000 (-134 000) 21,66 (-0,46) 6 370 000 (-134 000) 21,66 (-0,46) 2009-09-30
W Investments Ltd. 6 504 000 22,12 6 504 000 22,12 2009-09-30
Hadib Ahmed 630 000 2,00 630 000 2,00 2009-09-30
Al Awael Investments Ltd. 7 000 000 28,57 (0,46) 7 000 000 28,57 (0,46) 2009-09-30
Al Awael Investments Ltd. 7 000 000 28,11 (4,31) 7 000 000 28,11 (4,31) 2009-09-30
Al Awael Investments Ltd. 7 000 000 23,80 (1,66) 7 000 000 23,80 (1,66) 2009-09-30
Al Awael Investments Ltd. 7 000 000 22,14 (0,14) 7 000 000 22,14 (0,14) 2009-09-30
Al Awael Investments Ltd. 7 000 000 22,00 7 000 000 22,00 2009-09-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-26 Split 193:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.