0,8000 zł
21,21% 0,1400 zł
Fast Finance SA (FFI)

Komunikaty spółki - FASTFIN

Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF przeciwko byłemu członkowi Zarządu
Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Ustalenia poczynione z firmą audytorską
Wypowiedzenie prokury
Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
Otrzymanie korespondencji e-mail - korespondencja od firmy audytorskiej
Wyniki finansowe
Otrzymanie informacji o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rozwiązanie porozumień z obligatariuszami obligacji serii L, P, R,S. Spłata obligacji L, R i S. Zawarcie umów serwisowych.
Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P
Wyniki finansowe
Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.