Akcjonariat - ESTAR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 24 909 163,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 16 606 109 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 378 646
Liczba głosów na WZA: 16 606 109 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,46%
Kapitał akcyjny: 166 061 090,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 378 646
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,54%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Eetek Ltd. 4 536 203 (27,31%) 4 536 203 (30,25%) 2021-11-17 -
Hungarian State 2 628 688 (15,82%) 2 628 688 (17,53%) 2013-11-30 -
Enefi plc. 1 613 000 (9,71%) 1 613 000 (0,00%) 2022-01-10 -
E-Star ESCO Kft. 1 213 755 (7,30%) 1 213 755 (8,09%) 2015-04-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna w HUF 2 400 000
10,00 2 400 000
24 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w HUF 4 000 000
10,00 11 500 000
115 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-14
zmiana firmy z ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. na ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-14
akcje zwykłe 5 456 109
10,00 16 606 109
166 061 090,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji -25 358 866
10,00 27 172 579
271 725 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-17
akcje zwykłe cena nominalna w HUF 240 000
10,00 2 640 000
26 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-05
zmiana firmy z E-Star Alternative Energy Service Plc. na ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. 2013-12-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-20
akcje zwykłe cena nominalna i emisyjna w HUF 2014-09-09 49 891 445
18 260 268 870,00
10,00 366,00 52 531 445
525 314 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-30
2013-10-30
2013-11-12
podwyższenie kapitału cena nominalna w HUF 2016-12-02 2 500 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-09-26 -19 672 579
10,00 7 500 000
75 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-22

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Eetek Ltd. 4 536 203 (2 295 000) 27,32 (13,82) 4 536 203 (2 295 000) 28,22 (14,28) 2021-11-17
Enefi plc. 531 041 7,08 (3,88) 531 041 0,00 2019-08-02
Enefi plc. 531 041 (-671 331) 3,20 (-12,83) 531 041 (-671 331) 0,00 2019-08-02
Enefi plc. 1 202 372 (71) 16,03 1 202 372 (71) 0,00 2018-07-01
Enefi plc. 1 202 301 (910 561) 16,03 (12,14) 1 202 301 (910 561) 0,00 2018-07-01
Enefi plc. 291 740 (2 000) 3,89 (0,03) 291 740 (2 000) 0,00 2018-04-26
Enefi plc. 289 740 (25 000) 3,86 (0,33) 289 740 (25 000) 0,00 2018-04-25
Enefi plc. 264 740 (58 092) 3,53 (0,77) 264 740 0,00 2018-04-20
Enefi plc. 206 648 (119 074) 2,76 (1,59) 0 (-87 574) 0,00 2018-02-26
Enefi plc. 87 574 (1 500) 1,17 (0,02) 87 574 (1 500) 0,00 2018-01-31
Enefi plc. 86 074 (2 000) 1,15 (0,03) 86 074 (2 000) 0,00 2018-01-30
Enefi plc. 84 074 1,12 (1,12) 84 074 0,00 2018-01-25
Enefi plc. 0 (-19 724 802) 0,00 (-72,59) 0 (-19 724 802) 0,00 2017-12-22
Enefi plc. 19 724 802 (29 750) 72,59 (0,11) 19 724 802 (29 750) 0,00 2017-12-21
Enefi plc. 19 695 052 (17 540) 72,48 (0,06) 19 695 052 (17 540) 0,00 2017-12-20
Enefi plc. 19 677 512 (-625 067) 72,42 (-2,30) 19 677 512 (-625 067) 0,00 2017-12-05
Enefi plc. 20 302 579 (630 000) 74,72 (2,32) 20 302 579 (630 000) 0,00 2017-09-27
Enefi plc. 19 672 579 (1 871 170) 72,40 (6,89) 19 672 579 (1 871 170) 0,00 2017-09-26
Eetek Ltd. 2 241 203 13,50 (5,25) 2 241 203 13,94 (-9,98) 2017-07-14
Eetek Ltd. 2 241 203 8,25 (-21,63) 2 241 203 23,92 (-8,24) 2017-07-14
Eetek Ltd. 2 241 203 (55 491) 29,88 (21,84) 2 241 203 (55 491) 32,16 (8,84) 2017-07-14
Eetek Ltd. 2 185 712 (18 988) 8,04 (0,07) 2 185 712 (18 988) 23,32 (0,20) 2017-07-04
Eetek Ltd. 2 166 724 (1 445) 7,97 2 166 724 (1 445) 23,12 (0,01) 2017-06-13
Eetek Ltd. 2 165 279 (9 570) 7,97 (0,04) 2 165 279 (9 570) 23,11 (0,11) 2017-06-07
Eetek Ltd. 2 155 709 (226 622) 7,93 (0,83) 2 155 709 (226 622) 23,00 (2,41) 2017-06-06
Eetek Ltd. 1 929 087 (59) 7,10 1 929 087 (59) 20,59 (0,01) 2017-05-31
Eetek Ltd. 1 929 028 (6 732) 7,10 (0,03) 1 929 028 (6 732) 20,58 (0,07) 2017-05-29
Eetek Ltd. 1 922 296 (175) 7,07 1 922 296 (175) 20,51 2017-05-24
Eetek Ltd. 1 922 121 (3 000) 7,07 (0,01) 1 922 121 (3 000) 20,51 (0,03) 2017-05-23
Eetek Ltd. 1 919 121 (25 464) 7,06 (0,09) 1 919 121 (25 464) 20,48 (0,27) 2017-05-22
Eetek Ltd. 1 893 657 (25 000) 6,97 (0,09) 1 893 657 (25 000) 20,21 (0,27) 2017-05-18
Eetek Ltd. 1 868 657 (5 722) 6,88 (0,02) 1 868 657 (5 722) 19,94 (0,06) 2017-05-11
Eetek Ltd. 1 862 935 (3 727) 6,86 (0,02) 1 862 935 (3 727) 19,88 (0,04) 2017-05-09
Eetek Ltd. 1 859 208 (1 440) 6,84 1 859 208 (1 440) 19,84 (0,02) 2017-05-08
Eetek Ltd. 1 857 768 (40 918) 6,84 (0,15) 1 857 768 (40 918) 19,82 (0,43) 2017-05-05
Eetek Ltd. 1 816 850 (1 744 411) 6,69 (6,42) 1 816 850 (1 744 411) 19,39 (19,06) 2017-05-03
Enefi plc. 17 801 409 (30 000) 65,51 (0,11) 17 801 409 (30 000) 0,00 2016-08-31
Enefi plc. 17 771 409 (20 135) 65,40 (0,07) 17 771 409 (20 135) 0,00 2016-08-30
Enefi plc. 17 751 274 (5 427) 65,33 (0,02) 17 751 274 (5 427) 0,00 2016-08-29
Enefi plc. 17 745 847 (27 373) 65,31 (0,10) 17 745 847 (27 373) 0,00 2016-08-24
Enefi plc. 17 718 474 (20 000) 65,21 (0,08) 17 718 474 (20 000) 0,00 2016-08-22
Enefi plc. 17 698 474 (24 017) 65,13 (0,08) 17 698 474 (24 017) 0,00 2016-08-19
Enefi plc. 17 674 457 (12 688 055) 65,05 (46,70) 17 674 457 (12 688 055) 0,00 2016-08-18
Equilor Investment Ltd. 17 552 654 (176 252) 64,00 (0,05) 17 552 654 (176 252) 79,00 (0,68) 2016-08-09
Eetek Ltd. 72 439 (-231 356) 0,27 (-0,73) 72 439 (-231 356) 0,33 (-0,67) 2016-08-04
Soós Csaba 427 200 (-2 688 937) 1,00 (-4,06) 427 200 (-2 688 937) 1,00 (-12,46) 2016-04-26
Equilor Investment Ltd. 17 376 402 (-22 647) 63,95 (-0,08) 17 376 402 (-22 647) 78,32 (-0,10) 2016-04-26
Equilor Investment Ltd. 17 399 049 (-13 952) 64,03 (-0,05) 17 399 049 (-13 952) 78,42 (-0,07) 2016-04-26
Equilor Investment Ltd. 17 413 001 (-71 200) 64,08 (-0,27) 17 413 001 (-71 200) 78,49 (-0,32) 2016-04-26
Eetek Ltd. 303 795 (114 555) 1,00 (0,30) 303 795 (114 555) 1,00 (0,09) 2016-04-21
Eetek Ltd. 189 240 (15 801) 0,70 (0,06) 189 240 (15 801) 0,91 (0,07) 2016-04-20
Eetek Ltd. 173 439 (58 000) 0,64 (0,22) 173 439 (58 000) 0,84 (0,28) 2016-04-19
Eetek Ltd. 115 439 (-1 457 000) 0,42 (-5,37) 115 439 (-1 457 000) 0,56 (-6,53) 2016-04-18
Equilor Investment Ltd. 17 484 201 (12 407 799) 64,35 (45,67) 17 484 201 (12 407 799) 78,81 (55,93) 2016-04-01
Eetek Ltd. 1 572 439 5,79 1 572 439 7,09 2016-04-01
Equilor Investment Ltd. 5 076 402 (259 093) 18,68 (0,96) 5 076 402 (259 093) 22,88 (0,27) 2016-03-21
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 986 402 (117 247) 18,35 (0,44) 4 986 402 (117 247) 0,00 2016-03-18
Allianz Alapkezelo Zrt. 337 331 (-2 474 962) 1,24 (-4,11) 337 331 (-2 474 962) 1,51 (-10,64) 2016-03-02
OTP Alapkezelo Zrt. 0 (-3 986 781) 0,00 (-6,47) 0 (-3 986 781) 0,00 (-17,22) 2016-03-01
CRH Invest Kft. 0 (-3 061 201) 0,00 (-5,82) 0 (-3 061 201) 0,00 (-13,22) 2016-03-01
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 869 155 (-1 003 615) 17,91 (-3,70) 4 869 155 (-1 003 615) 0,00 2015-08-31
Equilor Investment Ltd. 4 817 309 (15 100) 17,72 (0,05) 4 817 309 (15 100) 22,61 (0,07) 2015-08-13
Equilor Investment Ltd. 4 802 209 (15 600) 17,67 (0,06) 4 802 209 (15 600) 22,54 (0,07) 2015-08-12
Equilor Investment Ltd. 4 786 609 (5 876) 17,61 (0,02) 4 786 609 (5 876) 22,47 (0,03) 2015-08-11
Equilor Investment Ltd. 4 780 733 (680) 17,59 4 780 733 (680) 22,44 2015-08-05
Equilor Investment Ltd. 4 780 053 (13 801) 17,59 (0,05) 4 780 053 (13 801) 22,44 (0,07) 2015-08-04
Equilor Investment Ltd. 4 766 252 (107 237) 17,54 (0,40) 4 766 252 (107 237) 22,37 (1,69) 2015-08-03
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 5 872 770 (1 223 672) 21,61 (4,51) 5 872 770 (1 223 672) 0,00 2015-07-23
Equilor Investment Ltd. 4 659 015 (617 245) 17,14 (9,45) 4 659 015 (617 245) 20,68 (3,23) 2015-07-10
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 649 098 (28 000) 17,10 (0,10) 4 649 098 (28 000) 0,00 2015-05-14
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 621 098 (6 000) 17,00 (0,02) 4 621 098 (6 000) 0,00 2015-05-06
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 615 098 (12 000) 16,98 (0,04) 4 615 098 (12 000) 0,00 2015-04-29
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 603 098 (18 617) 16,94 (0,07) 4 603 098 (18 617) 0,00 2015-04-27
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 584 481 (308 888) 16,87 (1,14) 4 584 481 (308 888) 0,00 2015-04-16
E-Star ESCO Kft. 1 213 755 16,18 (8,87) 1 213 755 17,42 (9,87) 2015-04-16
E-Star ESCO Kft. 1 213 755 7,31 (2,84) 1 213 755 7,55 (2,08) 2015-04-16
E-Star ESCO Kft. 1 213 755 (72 528) 4,47 (2,30) 1 213 755 (72 528) 5,47 (0,55) 2015-04-16
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 275 593 (13 672) 15,73 (0,05) 4 275 593 (13 672) 0,00 2015-04-14
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 261 921 (58 502) 15,68 (0,22) 4 261 921 (58 502) 0,00 2015-04-13
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 203 419 (22 525) 15,46 (0,08) 4 203 419 (22 525) 0,00 2015-04-08
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 180 894 (3 783) 15,38 (0,01) 4 180 894 (3 783) 0,00 2015-04-07
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 177 111 (5 534) 15,37 (0,02) 4 177 111 (5 534) 0,00 2015-04-02
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 171 577 (5 548) 15,35 (0,02) 4 171 577 (5 548) 0,00 2015-04-01
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 166 029 (147 681) 15,33 (7,69) 4 166 029 (147 681) 0,00 2015-03-26
Equilor Investment Ltd. 4 041 770 7,69 (-7,18) 4 041 770 17,45 2015-02-13
Equilor Investment Ltd. 4 041 770 14,87 4 041 770 17,45 2015-02-13
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 018 348 7,64 (-7,14) 4 018 348 0,00 2014-12-17
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 4 018 348 (-25 358 866) 14,78 (-41,14) 4 018 348 (-25 358 866) 0,00 2014-12-17
E-Star ESCO Kft. 1 141 227 2,17 (-2,02) 1 141 227 4,92 2014-12-01
E-Star ESCO Kft. 1 141 227 (1 549) 4,19 (2,03) 1 141 227 (1 549) 4,92 2014-12-01
E-Star ESCO Kft. 1 139 678 (-301 873) 2,16 (-0,58) 1 139 678 (-301 873) 4,92 (-1,30) 2014-11-27
CRH Invest Kft. 3 061 201 5,82 (-5,44) 3 061 201 13,22 2014-11-24
CRH Invest Kft. 3 061 201 11,26 3 061 201 13,22 2014-11-24
E-Star ESCO Kft. 1 441 551 (7 000) 2,74 (0,01) 1 441 551 (7 000) 6,22 (0,03) 2014-08-13
E-Star ESCO Kft. 1 434 551 (4 868) 2,73 (0,01) 1 434 551 (4 868) 6,19 (0,02) 2014-08-07
E-Star ESCO Kft. 1 429 683 (41 000) 2,72 (0,08) 1 429 683 (41 000) 6,17 (0,18) 2014-07-31
E-Star ESCO Kft. 1 388 683 (3 420) 2,64 (0,01) 1 388 683 (3 420) 5,99 (0,01) 2014-07-25
E-Star ESCO Kft. 1 385 263 (500) 2,63 1 385 263 (500) 5,98 2014-07-24
E-Star ESCO Kft. 1 384 763 (11 000) 2,63 (0,03) 1 384 763 (11 000) 5,98 (0,07) 2014-07-23
E-Star ESCO Kft. 1 373 763 (4 000) 2,60 (-0,01) 1 373 763 (4 000) 5,91 2014-07-21
E-Star ESCO Kft. 1 369 763 (2 800) 2,61 (0,01) 1 369 763 (2 800) 5,91 (0,01) 2014-07-18
E-Star ESCO Kft. 1 366 963 (19 773) 2,60 (0,04) 1 366 963 (19 773) 5,90 (0,09) 2014-07-11
E-Star ESCO Kft. 1 347 190 (32 500) 2,56 (0,06) 1 347 190 (32 500) 5,81 (0,14) 2014-07-04
E-Star ESCO Kft. 1 314 690 (14 160) 2,50 (0,03) 1 314 690 (14 160) 5,67 (0,06) 2014-06-30
E-Star ESCO Kft. 1 300 530 (3 115) 2,47 (0,01) 1 300 530 (3 115) 5,61 (0,01) 2014-06-26
E-Star ESCO Kft. 1 297 415 2,46 1 297 415 5,60 2014-06-24
Siska, Miklós László 17 955 0,03 (0,03) 17 955 0,03 (0,03) 2013-12-02
Siska, Miklós László 17 955 (7 666) 0,00 (-0,01) 17 955 (7 666) 0,00 (-0,01) 2013-12-02
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 29 377 214 (-20 514 231) 55,92 (-38,07) 29 377 214 (-20 514 231) 0,00 2013-12-02
Nyugdijreform es Adossagcsokkento Alap 0 (-2 628 688) 0,00 (-5,00) 0 (-2 628 688) 0,00 (-12,34) 2013-11-30
Hungarian State 2 628 688 5,00 (-4,67) 2 628 688 5,00 (-6,85) 2013-11-30
Hungarian State 2 628 688 9,67 (-25,38) 2 628 688 11,85 (-25,87) 2013-11-30
Hungarian State 2 628 688 35,05 (19,22) 2 628 688 37,72 (21,37) 2013-11-30
Hungarian State 2 628 688 15,83 2 628 688 16,35 2013-11-30
Balázs Csaba 17 000 (8 500) 0,03 (0,02) 17 000 (8 500) 0,03 (0,02) 2013-11-27
Vágány Tamás 137 431 0,26 (0,26) 137 431 0,26 (0,26) 2013-11-22
Vágány Tamás 137 431 0,00 137 431 0,00 2013-11-22
Siska, Miklós László 10 289 (9 289) 0,01 (0,01) 10 289 (9 289) 0,01 (0,01) 2013-11-22
Fekete Attila 13 661 0,02 (0,02) 13 661 0,02 (0,02) 2013-11-22
Fekete Attila 13 661 0,00 13 661 0,00 2013-11-22
Nyugdijreform es Adossagcsokkento Alap 2 628 688 5,00 2 628 688 12,34 2013-11-21
Soós Csaba 3 116 137 5,06 (-6,40) 3 116 137 13,46 (0,01) 2013-11-20
Soós Csaba 3 116 137 (2 473 692) 11,46 (-12,87) 3 116 137 (2 473 692) 13,45 (-10,88) 2013-11-20
OTP Alapkezelo Zrt. 3 986 781 6,47 (-8,20) 3 986 781 17,22 (0,01) 2013-11-20
OTP Alapkezelo Zrt. 3 986 781 14,67 3 986 781 17,21 2013-11-20
Allianz Alapkezelo Zrt. 2 812 293 5,35 (-4,99) 2 812 293 12,15 (0,01) 2013-11-20
Allianz Alapkezelo Zrt. 2 812 293 10,34 2 812 293 12,14 2013-11-20
Balázs Csaba 8 500 0,01 8 500 0,01 2013-11-10
Enefi plc. poprzez podmioty zależne 49 891 445 93,99 (93,99) 49 891 445 0,00 2013-11-02
Siska, Miklós László 1 000 0,00 (-0,03) 1 000 0,00 (-0,03) 2013-09-12
Siska, Miklós László 1 000 0,03 (0,03) 1 000 0,03 (0,03) 2013-09-12
Siska, Miklós László 1 000 0,00 1 000 0,00 2013-09-12
DB London Global Equities 127 341 (-12 016) 4,82 (-0,45) 127 341 (-12 016) 4,82 (-0,45) 2013-08-06
Utilico Emerging Markets Ltd. 0 (-143 088) 0,00 (-5,41) 0 (-143 088) 0,00 (-5,41) 2013-08-05
DB London Global Equities 139 357 5,27 139 357 5,27 2013-08-05
Laszlo, Jozsef Makra przez Sandling Enterprises Ltd. 262 000 9,92 (9,42) 262 000 9,92 (9,42) 2012-06-30
Laszlo, Jozsef Makra przez Sandling Enterprises Ltd. 262 000 0,50 (0,01) 262 000 0,50 (0,01) 2012-06-30
Laszlo, Jozsef Makra przez Sandling Enterprises Ltd. 262 000 0,49 (0,49) 262 000 0,49 (0,49) 2012-06-30
Laszlo, Jozsef Makra przez Sandling Enterprises Ltd. 262 000 (-7 000) 0,00 (-10,18) 262 000 (-7 000) 0,00 (-10,18) 2012-06-30
Laszlo, Jozsef Makra przez Sandling Enterprises Ltd. 269 000 (77 000) 10,18 (3,18) 269 000 (77 000) 10,18 (3,18) 2012-04-05
Wood&Company Financial Services a.s. 240 000 8,99 (-0,10) 240 000 8,99 (-0,11) 2012-03-31
Utilico Emerging Markets Ltd. 143 088 5,41 143 088 5,41 2012-03-31
Soós Csaba 642 445 24,33 (23,29) 642 445 24,33 (23,29) 2012-02-15
Soós Csaba 642 445 (530) 1,04 (-23,27) 642 445 (530) 1,04 (-23,27) 2012-02-15
Soós Csaba 641 915 (-77 000) 24,31 (-2,92) 641 915 (-77 000) 24,31 (-2,92) 2012-02-14
Laszlo, Jozsef Makra przez Sandling Enterprises Ltd. 192 000 7,00 (-0,27) 192 000 7,00 (-0,28) 2012-02-02
Soós Csaba 718 915 (-162 000) 27,23 (-6,13) 718 915 (-162 000) 27,23 (-6,20) 2012-01-31
OTP Founds 286 208 10,84 (10,29) 286 208 10,84 (10,29) 2012-01-31
OTP Founds 286 208 (-73 712) 0,55 (-13,08) 286 208 (-73 712) 0,55 (-13,10) 2012-01-31
Aegon Magyarorszag Befektetesi Alapkezelo Zrt. 140 586 5,00 140 586 5,00 2012-01-31
Enefi plc. akcje własne 0 (-5 007) 0,00 (-0,18) 0 (-5 007) 0,00 2011-11-10
Enefi plc. akcje własne 5 007 0,18 (-0,02) 5 007 0,00 2011-07-01
Enefi plc. akcje własne 5 007 0,20 5 007 0,00 2011-07-01
Wood&Company Financial Services a.s. 240 000 9,09 240 000 9,10 2011-03-22
Soós Csaba 880 915 33,36 880 915 33,43 2011-03-22
OTP Founds 359 920 13,63 359 920 13,65 2011-03-22
Laszlo, Jozsef Makra 192 000 7,27 192 000 7,28 2011-03-22
Aviva OFE Aviva Santander 56 000 2,00 56 000 2,00 2011-03-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.