12,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Komunikaty spółki - EMCINSMED

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% akcji oraz głosów w Spółce
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% akcji oraz głosów w Spółce
Zawiadomienie o zmniejszeniu po stronie akcjonariusza ogólnej liczby akcji i głosów poniżej progu 10%
Terminy publikacji raportów okresowych EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2022 roku
Powołanie osoby nadzorującej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 grudnia 2021 roku
Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 grudnia 2021 roku.
Rejestracja zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A.
Projekt uchwały akcjonariusza dotyczący sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 22 grudnia 2021 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA za lata 2019 i 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zdrowie Sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 22 grudnia 2021 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.