16,9000 zł
-9,14% -1,7000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Komunikaty spółki - EMCINSMED

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zdrowie Sp. z o.o.
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji
Wyniki finansowe
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji
Uzupełnienie treści uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku poprzez dołączenie załącznika do Uchwały nr 26/08/2020 oraz informacja o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wraz z projektami uchwał
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta – EMC Piaseczno Sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Zawarcie Aneksu do znaczącej Umowy przedwstępnej zbycia udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie
Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.