4,6400 zł
-4,13% -0,2000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Komunikaty spółki - EMCINSMED

Decyzja Zarządu EMC Instytut Medyczny SA o wyrażeniu zgody na udzielenie zabezpieczeń do umowy kredytu
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 16 grudnia 2019 r. oraz pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu EMC Instyty Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.
Wydanie przez biegłego opinii z badania planu połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.
Rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie ustalenia warunków sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim
Wyniki finansowe
Uzgodnienie Planu Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.
Powołanie osoby zarządzającej
Powołanie osoby zarządzającej
Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych – rozpoczęcie negocjacji w sprawie połączenia
Rezygnacja osoby zarządzającej
Powołanie osoby zarządzającej
Wyniki finansowe
Rezygnacja osoby zarządzającej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2019 roku
EMCINSMED -4,13% 4,64
2019-11-18 09:14:45

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.