13,6000 zł
8,80% 1,1000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Akcjonariat - EMCINSMED

Dane ogólne

Kapitalizacja: 301 765 585,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 22 188 646 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 045 210
Liczba głosów na WZA: 23 688 684 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,35%
Kapitał akcyjny: 88 754 584,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 545 248
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,39%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,65%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CareUp BV kontrolowany przez SKNAP Holding Limited 18 284 448 (82,00%) 19 784 486 (83,00%) 2021-01-29 -
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 760 762 (16,95%) 3 760 762 (15,88%) 2015-09-15 ARM, VOX, ATT, ATA, KDM, IZB, STX

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - połączenie EuroMediCare Instytut Medyczny sp. z o.o. i EuroMediCare Serwis sp. z o.o. 2004-11-15 4 000 100
4,00 4 000 100
16 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2004-11-26
zmiana oznaczenia części akcji: seria B 2.500.062 akcje serii A 2005-03-29
4,00 4 000 100
16 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2005-04-01
2005-08-17
seria C - subskrypcja publiczna 2005-04-17 1 500 000
11 400 000,00
4,00 7,60 5 500 100
22 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2005-07-28
2005-08-17
seria D - subskrypcja prywatna 2007-01-09 400 000
4,00 5 900 100
23 600 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-29
2007-05-18
seria E - prawo poboru 8:1 2007-10-03 737 512
9 587 656,00
4,00 13,00 6 637 612
26 550 448,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-21
2009-10-16
2009-10-30
seria F - subskrypcja prywatna Netskill Ltd., Cypr 2010-05-12 500 000
10 500 000,00
4,00 21,00 7 137 612
28 550 448,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-09
2010-08-02
2010-10-01
seria G - prawo poboru 6:1 2011-03-30 1 189 602
9 350 271,72
4,00 7,86 8 327 214
33 308 856,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-25
2012-08-23
seria H - CareUp BV, PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 2013-12-19 3 692 310
72 000 045,00
4,00 19,50 12 019 524
48 078 096,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-14
połączenie z Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-05-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-16
seria I - subskrypcja prywatna 2015-03-31 1 265 822
19 999 987,60
4,00 15,80 13 285 346
53 141 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-09
połączenie z Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o. i Q-Med sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-07-07

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zawidawie bez podwyższania kapitału 2017-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - emisja połączeniowa: akcjonariusze Penta Hospitals Poland sp. z o.o. parytet wymiany: za 1 akcję Penta Hospitals Poland sp. z o.o. 161 akcji połączeniowych 2019-12-16 8 903 300
4,00 22 188 646
88 754 584,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-23
seria K - subskrypcja prywatna 2020-08-31 19 258 000
77 032 000,00
4,00 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
CareUp BV 18 284 448 82,40 19 784 486 89,16 (5,64) 2019-12-23
CareUp BV 18 284 448 (8 903 300) 82,40 (40,12) 19 784 486 (8 903 300) 83,52 (34,48) 2019-12-23
CareUp BV 9 381 148 (940 698) 42,28 (-27,94) 10 881 186 (940 698) 49,04 (-24,48) 2019-09-30
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 760 762 28,30 (11,35) 3 760 762 25,43 (8,48) 2015-09-15
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 760 762 (325 124) 16,95 (-11,05) 3 760 762 (325 124) 16,95 (-8,05) 2015-09-15
TFI PZU SA 3 435 638 28,00 (-0,58) 3 435 638 25,00 (-0,41) 2014-05-12
TFI PZU SA 3 435 638 (948 370) 28,58 (-1,28) 3 435 638 (948 370) 25,41 (0,11) 2014-05-12
PZU FIZ AN BIS 2 3 435 638 25,86 (0,86) 3 435 638 23,23 (0,23) 2014-05-12
PZU FIZ AN BIS 2 3 435 638 25,00 (-3,58) 3 435 638 23,00 (-2,41) 2014-05-12
PZU FIZ AN BIS 2 3 435 638 28,58 3 435 638 25,41 2014-05-12
CareUp BV 8 440 450 70,22 (6,69) 9 940 488 73,52 (6,29) 2014-01-03
CareUp BV 8 440 450 63,53 (25,49) 9 940 488 67,23 (22,43) 2014-01-03
CareUp BV 8 440 450 (2 743 940) 38,04 (-9,35) 9 940 488 (2 743 940) 44,80 (-8,43) 2014-01-03
CareUp BV 5 696 510 47,39 (-20,61) 7 196 548 53,23 (-19,76) 2013-12-27
CareUp BV 5 696 510 68,00 (-0,40) 7 196 548 72,99 (-0,24) 2013-12-27
TFI PZU SA 2 487 268 29,86 (9,17) 2 487 268 25,30 (6,91) 2013-08-13
TFI PZU SA 2 487 268 (228 554) 20,69 (-6,43) 2 487 268 (228 554) 18,39 (-4,59) 2013-08-13
TFI PZU SA 2 258 714 (389 191) 27,12 (4,67) 2 258 714 (389 191) 22,98 (3,96) 2013-08-09
TFI PZU SA 1 869 523 (105 000) 22,45 (1,27) 1 869 523 (105 000) 19,02 (1,07) 2013-08-08
Soporto Invest BV 0 (-1 215 779) 0,00 (-14,60) 0 (-2 013 522) 0,00 (-20,48) 2013-07-29
Investors TFI SA 0 (-543 762) 0,00 (-6,52) 0 (-543 762) 0,00 (-5,53) 2013-07-29
Gerber Matylda przez MLV 43 sp. zo.o 0 (-1 982 828) 0,00 (-23,00) 0 (-2 685 123) 0,00 (-27,00) 2013-07-29
CareUp BV przez Soporto Invest BV 5 696 510 68,40 7 196 548 73,23 2013-07-29
Gerber Matylda przez MLV 43 sp. zo.o 1 982 828 23,00 (-0,81) 2 685 123 27,00 (-0,32) 2013-06-27
Gerber Matylda przez MLV 43 sp. zo.o oraz Netskill Management Ltd. 1 982 828 23,81 (23,81) 2 685 123 27,32 (27,32) 2013-06-21
TFI PZU SA 1 764 523 (237 953) 21,18 (2,85) 1 764 523 (237 953) 17,95 (2,42) 2013-06-14
TFI PZU SA 1 526 570 (709 950) 18,33 (8,53) 1 526 570 (709 950) 15,53 (7,23) 2013-06-13
Altus SA 413 174 (-188 128) 4,96 (-2,26) 413 174 (-188 128) 4,20 (-1,91) 2013-06-06
Soporto Invest BV 1 215 779 14,60 2 013 522 20,48 2013-05-27
Gerber, Hanna Marzena 0 (-240 062) 0,00 (-3,36) 0 (-330 064) 0,00 (-3,82) 2013-05-27
Gerber Piotr 0 (-975 717) 0,00 (-11,71) 0 (-1 683 458) 0,00 (-17,13) 2013-05-27
TFI PZU SA 816 620 9,80 (9,80) 816 620 8,30 (8,30) 2013-01-01
PZU Asset Management SA 12 300 (-744 826) 0,14 (-8,95) 12 300 (-744 826) 0,12 (-7,58) 2013-01-01
Investors TFI SA 543 762 (58 562) 6,52 (0,70) 543 762 (58 562) 5,53 (0,60) 2012-12-12
Investors TFI SA 485 200 5,82 485 200 4,93 2012-12-11
Pioneer Pekao IM SA 474 191 (-54 256) 5,69 (-0,65) 474 191 (-54 256) 4,82 (-0,55) 2012-11-19
Pioneer Pekao IM SA 528 447 (46 730) 6,34 (0,56) 528 447 (46 730) 5,37 (0,47) 2012-11-18
PZU Asset Management SA 757 126 (-90 297) 9,09 (-1,08) 757 126 (-90 297) 7,70 (-0,92) 2012-11-06
PZU Asset Management SA 847 423 (-55 608) 10,17 (-0,67) 847 423 (-55 608) 8,62 (-0,56) 2012-09-11
PZU Asset Management SA 903 031 (-110 292) 10,84 (-1,32) 903 031 (-110 292) 9,18 (-1,13) 2012-09-10
Altus SA 601 302 7,22 601 302 6,11 2012-09-10
Gerber Piotr 975 717 (267 956) 11,71 (3,22) 1 683 458 (267 956) 17,13 (2,73) 2012-08-31
PZU Asset Management SA 1 013 323 (187 359) 12,16 (-0,28) 1 013 323 (187 359) 10,31 (0,17) 2012-08-23
Pioneer Pekao IM SA 481 717 (-118 628) 5,78 (-2,63) 481 717 (-118 628) 4,90 (-2,05) 2012-08-09
Gerber Piotr 707 761 8,49 (-1,42) 1 415 502 14,40 (-1,98) 2012-01-23
Gerber Piotr 707 761 (20) 9,91 (-0,75) 1 415 502 (20) 16,38 (-1,01) 2012-01-23
Gerber, Hanna Marzena 240 062 3,36 (0,48) 330 064 3,82 (0,47) 2011-07-19
Gerber, Hanna Marzena 240 062 (-15 467) 2,88 (-0,96) 330 064 (-15 467) 3,35 (-0,89) 2011-07-19
Pioneer Pekao IM SA 600 345 8,41 (1,21) 600 345 6,95 (0,85) 2010-08-27
Pioneer Pekao IM SA 600 345 (118 628) 7,20 (1,42) 600 345 (118 628) 6,10 (1,20) 2010-08-27
Pioneer Pekao IM SA 481 717 (51 372) 5,78 (-0,24) 481 717 (51 372) 4,90 (0,66) 2010-08-09
Netskill Management Ltd. 1 982 828 27,77 2 685 123 26,49 (-4,59) 2010-08-02
Netskill Management Ltd. 1 982 828 27,77 (3,96) 2 685 123 31,08 (3,76) 2010-08-02
Netskill Management Ltd. 1 982 828 23,81 (0,81) 2 685 123 27,32 (0,32) 2010-08-02
Netskill Management Ltd. 1 982 828 (500 000) 23,00 (0,67) 2 685 123 (500 000) 27,00 (0,15) 2010-08-02
Pioneer Pekao IM SA 430 345 6,02 430 345 4,24 (-0,74) 2010-05-14
Pioneer Pekao IM SA 430 345 6,02 (-0,46) 430 345 4,98 (-0,30) 2010-05-14
Pioneer Pekao IM SA 430 345 (-99 415) 6,48 (-1,50) 430 345 (-99 415) 5,28 (-1,22) 2010-05-14
Netskill Management Ltd. 1 482 828 22,33 (1,56) 2 185 123 26,85 (5,30) 2010-04-16
Netskill Management Ltd. 1 482 828 (-500 000) 20,77 (-9,10) 2 185 123 (-500 000) 21,55 (-11,44) 2010-04-16
Pioneer Pekao IM SA 529 760 (99 415) 7,98 (1,50) 529 760 (99 415) 6,50 (1,22) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA 430 345 6,48 430 345 5,28 2009-12-17
Netskill Management Ltd. 1 982 828 29,87 2 685 123 32,99 2009-12-11
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 707 741 10,66 (0,75) 1 415 482 17,39 (3,43) 2009-12-11
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 707 741 9,91 1 415 482 13,96 (-2,42) 2009-12-11
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 707 741 9,91 (0,92) 1 415 482 16,38 (0,38) 2009-12-11
Gerber Piotr 707 741 8,99 (-0,92) 1 415 482 16,00 (-0,38) 2009-12-11
Gerber Piotr 707 741 (-2 106 636) 9,91 (-32,49) 1 415 482 (-2 808 931) 16,38 (-35,53) 2009-12-11
Gerber, Hanna Marzena 255 529 3,84 (0,27) 345 531 4,24 (0,84) 2009-12-07
Gerber, Hanna Marzena 255 529 3,57 345 531 3,40 (-0,60) 2009-12-07
Gerber, Hanna Marzena 255 529 (-20 000) 3,57 (-0,58) 345 531 (-20 000) 4,00 (-0,49) 2009-12-07
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 2 814 377 (123 808) 42,40 (1,87) 4 224 413 (123 808) 51,91 (1,52) 2009-12-03
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 2 690 569 (-173 808) 40,53 (-2,62) 4 100 605 (-173 808) 50,39 (-2,13) 2009-12-03
Leszczyszyn Jarosław 310 508 (16 192) 4,67 (0,24) 310 508 (-91 424) 3,81 (-1,12) 2009-12-01
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 2 864 377 (107 616) 43,15 (1,62) 4 274 413 (215 232) 52,52 (2,64) 2009-12-01
Leszczyszyn Jarosław 294 316 (-123 808) 4,43 (-1,86) 401 932 (-123 808) 4,93 (-1,53) 2009-11-30
Leszczyszyn Jarosław 418 124 (48 106) 6,29 (0,02) 525 740 (-114 285) 6,46 (-2,18) 2009-11-30
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 2 756 761 (-24 309) 41,53 (-0,36) 4 059 181 (138 082) 49,88 (1,70) 2009-11-30
TFI PZU SA 0 (-409 942) 0,00 (-6,94) 0 (-409 942) 0,00 (-5,53) 2009-08-31
PZU Asset Management SA 825 964 12,44 (0,87) 825 964 10,14 (2,00) 2009-08-31
PZU Asset Management SA 825 964 11,57 825 964 8,14 (-1,42) 2009-08-31
PZU Asset Management SA 825 964 11,57 (1,66) 825 964 9,56 (1,16) 2009-08-31
PZU Asset Management SA 825 964 (492 664) 9,91 (4,27) 825 964 (492 664) 8,40 (3,90) 2009-08-31
Gerber, Hanna Marzena 275 529 (20 056) 4,15 (-0,49) 365 531 (20 056) 4,49 (-0,44) 2009-08-31
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 2 781 070 (-260 891) 41,89 (-9,66) 3 921 099 (-260 891) 48,18 (-8,33) 2009-08-31
TFI PZU SA 409 942 6,94 (0,77) 409 942 5,53 (0,50) 2009-08-13
TFI PZU SA 409 942 (125 000) 6,17 (1,35) 409 942 (125 000) 5,03 (1,18) 2009-08-13
PZU Asset Management SA 333 300 (-75 000) 5,64 (-1,28) 333 300 (-75 000) 4,50 (-1,01) 2009-08-13
TFI PZU SA 284 942 4,82 284 942 3,85 2009-08-12
PZU Asset Management SA 408 300 (46 530) 6,92 (0,79) 408 300 (46 530) 5,51 (0,63) 2009-07-23
PZU Asset Management SA 361 770 (-367 664) 6,13 (-6,23) 361 770 (-367 664) 4,88 (-4,97) 2009-07-22
Leszczyszyn Jarosław 370 018 6,27 (0,70) 640 025 8,64 (0,78) 2009-05-22
Leszczyszyn Jarosław 370 018 (-350 000) 5,57 (-12,42) 640 025 (-350 000) 7,86 (-10,14) 2009-05-22
PZU Asset Management SA 729 434 (17 434) 12,36 (0,30) 729 434 (17 434) 9,85 (0,23) 2008-11-14
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 3 041 961 51,55 (5,73) 4 181 990 56,51 (5,12) 2008-08-14
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 3 041 961 45,82 (-5,73) 4 181 990 51,39 (-5,12) 2008-08-14
Gerber Matylda 0 (-720 000) 0,00 (-12,20) 0 (-720 000) 0,00 (-9,72) 2008-08-14
Gerber Maria 0 (-720 000) 0,00 (-12,20) 0 (-720 000) 0,00 (-9,72) 2008-08-14
PZU Asset Management SA 712 000 (-17 434) 12,06 (-0,30) 712 000 (-17 434) 9,62 (-0,23) 2008-05-15
Gerber Piotr 3 041 961 (1 440 000) 51,55 (24,40) 4 181 990 (2 580 029) 56,51 (34,87) 2008-05-15
Gerber Piotr 1 601 961 (1 885) 27,15 (0,04) 1 601 961 (-1 138 144) 21,64 (-15,38) 2008-05-15
PZU Asset Management SA 729 434 (369 434) 12,36 (5,82) 729 434 (369 434) 9,85 (4,71) 2007-12-31
Gerber Piotr 1 600 076 (-720 000) 27,11 (-12,21) 2 740 105 (-720 000) 37,02 (-9,73) 2007-08-29
Gerber Matylda 720 000 (360 000) 12,20 (6,10) 720 000 (360 000) 9,72 (4,86) 2007-08-29
Gerber Maria 720 000 (360 000) 12,20 (6,10) 720 000 (360 000) 9,72 (4,86) 2007-08-29
Gerber Piotr 2 320 076 (-720 000) 39,32 (-36,68) 3 460 105 (-720 000) 46,75 (-29,25) 2007-06-18
Gerber Matylda 360 000 6,10 360 000 4,86 2007-06-18
Gerber Maria 360 000 6,10 360 000 4,86 2007-06-18
Gerber, Hanna Marzena 255 473 4,64 (0,32) 345 475 4,93 (0,27) 2006-12-08
Gerber, Hanna Marzena 255 473 4,32 (0,48) 345 475 4,66 (0,42) 2006-12-08
Gerber, Hanna Marzena 255 473 (15 467) 3,84 (-2,15) 345 475 (15 467) 4,24 (-1,76) 2006-12-08
Generali OFE 92 538 (-287 462) 1,68 (-7,81) 92 538 (-287 462) 1,32 (-5,58) 2006-01-05
PZU Życie SA 360 000 8,99 360 000 6,54 2005-06-30
PZU Asset Management SA 360 000 6,54 (0,44) 360 000 5,14 (0,28) 2005-06-30
PZU Asset Management SA 360 000 6,10 360 000 4,86 2005-06-30
Generali OFE 380 000 9,49 (2,59) 380 000 6,90 (1,48) 2005-06-30
Generali OFE 380 000 6,90 380 000 5,42 2005-06-30
Leszczyszyn Jarosław 720 018 17,99 (4,90) 990 025 18,00 (3,86) 2005-04-01
Leszczyszyn Jarosław 720 018 13,09 (0,89) 990 025 14,14 (0,77) 2005-04-01
Leszczyszyn Jarosław 720 018 12,20 990 025 13,37 2005-04-01
Gerber, Hanna Marzena 240 006 5,99 (1,63) 330 008 6,00 (1,29) 2005-04-01
Gerber, Hanna Marzena 240 006 4,36 330 008 4,71 2005-04-01
Gerber Piotr 3 040 076 76,00 (20,73) 4 180 105 76,00 (16,29) 2005-04-01
Gerber Piotr 3 040 076 55,27 (3,75) 4 180 105 59,71 (3,23) 2005-04-01
Gerber Piotr 3 040 076 51,52 4 180 105 56,48 2005-04-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-05-04 Prawo poboru 6:1
2007-12-05 Prawo poboru 8:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.