9,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Akcjonariat - EMCINSMED

Dane ogólne

Kapitalizacja: 383 381 475,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 41 446 646 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41 303 210
Liczba głosów na WZA: 42 946 684 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,65%
Kapitał akcyjny: 165 786 584,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42 803 602
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,67%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Penta Hospitals International a.s. bezpośrednio, poprzez CareUp BV 37 542 448 (90,58%) 39 042 840 (90,91%) 2022-01-13 -
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 760 762 (9,07%) 3 760 762 (8,75%) 2015-09-15 ARM, VOX, ATT, ATA, KDM, IZB, STX

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - połączenie EuroMediCare Instytut Medyczny sp. z o.o. i EuroMediCare Serwis sp. z o.o. 2004-11-15 4 000 100
4,00 4 000 100
16 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2004-11-26
zmiana oznaczenia części akcji: seria B 2.500.062 akcje serii A 2005-03-29
4,00 4 000 100
16 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2005-04-01
2005-08-17
seria C - subskrypcja publiczna 2005-04-17 1 500 000
11 400 000,00
4,00 7,60 5 500 100
22 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2005-07-28
2005-08-17
seria D - subskrypcja prywatna 2007-01-09 400 000
4,00 5 900 100
23 600 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-29
2007-05-18
seria E - prawo poboru 8:1 2007-10-03 737 512
9 587 656,00
4,00 13,00 6 637 612
26 550 448,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-21
2009-10-16
2009-10-30
seria F - subskrypcja prywatna Netskill Ltd., Cypr 2010-05-12 500 000
10 500 000,00
4,00 21,00 7 137 612
28 550 448,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-09
2010-08-02
2010-10-01
seria G - prawo poboru 6:1 2011-03-30 1 189 602
9 350 271,72
4,00 7,86 8 327 214
33 308 856,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-25
2012-08-23
seria H - CareUp BV, PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 2013-12-19 3 692 310
72 000 045,00
4,00 19,50 12 019 524
48 078 096,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-14
połączenie z Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-05-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-16
seria I - subskrypcja prywatna 2015-03-31 1 265 822
19 999 987,60
4,00 15,80 13 285 346
53 141 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-09
połączenie z Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o. i Q-Med sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-07-07

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zawidawie bez podwyższania kapitału 2017-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - emisja połączeniowa: akcjonariusze Penta Hospitals Poland sp. z o.o. parytet wymiany: za 1 akcję Penta Hospitals Poland sp. z o.o. 161 akcji połączeniowych 2019-12-16 8 903 300
4,00 22 188 646
88 754 584,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-23
seria K - subskrypcja prywatna 2020-08-31 19 258 000
77 032 000,00
4,00 4,00 41 446 646
165 786 584,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-12-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Penta Hospitals International a.s. bezpośrednio, poprzez CareUp BV 37 542 448 (19 258 000) 90,58 (46,46) 39 042 840 (19 258 354) 90,91 (44,84) 2022-01-13
Penta Hospitals International a.s. bezpośrednio, poprzez CareUp BV 18 284 448 44,12 19 784 486 46,07 2021-11-16
CareUp BV kontrolowany przez SKNAP Holding Limited 0 (-18 284 448) 0,00 (-82,40) 0 (-19 784 486) 0,00 (-83,52) 2021-11-16
CareUp BV 18 284 448 (8 903 300) 82,40 (40,12) 19 784 486 (8 903 300) 83,52 (34,48) 2019-12-23
CareUp BV 9 381 148 (940 698) 42,28 (4,24) 10 881 186 (940 698) 49,04 (4,24) 2019-09-30
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 760 762 28,30 (11,35) 3 760 762 25,43 (9,55) 2015-09-15
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 760 762 16,95 (7,88) 3 760 762 15,88 (7,13) 2015-09-15
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 760 762 (325 124) 9,07 (-18,93) 3 760 762 (325 124) 8,75 (-16,25) 2015-09-15
TFI PZU SA 3 435 638 (948 370) 28,00 (-1,86) 3 435 638 (948 370) 25,00 (-0,30) 2014-05-12
PZU FIZ AN BIS 2 3 435 638 28,58 (3,58) 3 435 638 25,41 (2,41) 2014-05-12
PZU FIZ AN BIS 2 3 435 638 25,00 3 435 638 23,00 2014-05-12
CareUp BV 8 440 450 38,04 (-32,18) 9 940 488 44,80 (-28,72) 2014-01-03
CareUp BV 8 440 450 70,22 (6,69) 9 940 488 73,52 (6,29) 2014-01-03
CareUp BV 8 440 450 (2 743 940) 63,53 (-4,47) 9 940 488 (2 743 940) 67,23 (-5,76) 2014-01-03
CareUp BV 5 696 510 68,00 (20,61) 7 196 548 72,99 (19,76) 2013-12-27
CareUp BV 5 696 510 47,39 (-21,01) 7 196 548 53,23 (-20,00) 2013-12-27
TFI PZU SA 2 487 268 29,86 (9,17) 2 487 268 25,30 (6,91) 2013-08-13
TFI PZU SA 2 487 268 (228 554) 20,69 (-6,43) 2 487 268 (228 554) 18,39 (-4,59) 2013-08-13
TFI PZU SA 2 258 714 (389 191) 27,12 (4,67) 2 258 714 (389 191) 22,98 (3,96) 2013-08-09
TFI PZU SA 1 869 523 (105 000) 22,45 (1,27) 1 869 523 (105 000) 19,02 (1,07) 2013-08-08
Soporto Invest BV 0 (-1 215 779) 0,00 (-14,60) 0 (-2 013 522) 0,00 (-20,48) 2013-07-29
Investors TFI SA 0 (-543 762) 0,00 (-6,52) 0 (-543 762) 0,00 (-5,53) 2013-07-29
Gerber Matylda przez MLV 43 sp. zo.o 0 (-1 982 828) 0,00 (-23,00) 0 (-2 685 123) 0,00 (-27,00) 2013-07-29
CareUp BV przez Soporto Invest BV 5 696 510 68,40 7 196 548 73,23 2013-07-29
Gerber Matylda przez MLV 43 sp. zo.o 1 982 828 23,00 (-0,81) 2 685 123 27,00 (-0,32) 2013-06-27
Gerber Matylda przez MLV 43 sp. zo.o oraz Netskill Management Ltd. 1 982 828 23,81 (23,81) 2 685 123 27,32 (27,32) 2013-06-21
TFI PZU SA 1 764 523 (237 953) 21,18 (2,85) 1 764 523 (237 953) 17,95 (2,42) 2013-06-14
TFI PZU SA 1 526 570 (709 950) 18,33 (8,53) 1 526 570 (709 950) 15,53 (7,23) 2013-06-13
Altus SA 413 174 (-188 128) 4,96 (-2,26) 413 174 (-188 128) 4,20 (-1,91) 2013-06-06
Soporto Invest BV 1 215 779 14,60 2 013 522 20,48 2013-05-27
Gerber, Hanna Marzena 0 (-240 062) 0,00 (-3,36) 0 (-330 064) 0,00 (-3,82) 2013-05-27
Gerber Piotr 0 (-975 717) 0,00 (-11,71) 0 (-1 683 458) 0,00 (-17,13) 2013-05-27
TFI PZU SA 816 620 9,80 (9,80) 816 620 8,30 (8,30) 2013-01-01
Investors TFI SA 543 762 (58 562) 6,52 (0,70) 543 762 (58 562) 5,53 (0,60) 2012-12-12
Investors TFI SA 485 200 5,82 485 200 4,93 2012-12-11
Altus SA 601 302 7,22 601 302 6,11 2012-09-10
Gerber Piotr 975 717 (267 956) 11,71 (3,22) 1 683 458 (267 956) 17,13 (2,73) 2012-08-31
Gerber Piotr 707 761 8,49 (-1,42) 1 415 502 14,40 (-1,98) 2012-01-23
Gerber Piotr 707 761 (20) 9,91 (-0,75) 1 415 502 (20) 16,38 (-1,01) 2012-01-23
Gerber, Hanna Marzena 240 062 3,36 (0,48) 330 064 3,82 (0,47) 2011-07-19
Gerber, Hanna Marzena 240 062 (-15 467) 2,88 (-0,96) 330 064 (-15 467) 3,35 (-0,89) 2011-07-19
Netskill Management Ltd. 1 982 828 23,00 (-4,77) 2 685 123 27,00 (-4,08) 2010-08-02
Netskill Management Ltd. 1 982 828 (500 000) 27,77 (5,44) 2 685 123 (500 000) 31,08 (4,23) 2010-08-02
Netskill Management Ltd. 1 482 828 22,33 (1,56) 2 185 123 26,85 (5,30) 2010-04-16
Netskill Management Ltd. 1 482 828 (-500 000) 20,77 (-9,10) 2 185 123 (-500 000) 21,55 (-11,44) 2010-04-16
Netskill Management Ltd. 1 982 828 29,87 2 685 123 32,99 2009-12-11
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 707 741 10,66 (0,75) 1 415 482 17,39 (1,01) 2009-12-11
Gerber Piotr 707 741 (-2 106 636) 9,91 (-32,49) 1 415 482 (-2 808 931) 16,38 (-35,53) 2009-12-11
Gerber, Hanna Marzena 255 529 3,84 (0,27) 345 531 4,24 (0,24) 2009-12-07
Gerber, Hanna Marzena 255 529 (-20 000) 3,57 (-0,58) 345 531 (-20 000) 4,00 (-0,49) 2009-12-07
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 2 814 377 (123 808) 42,40 (1,87) 4 224 413 (123 808) 51,91 (1,52) 2009-12-03
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 2 690 569 (-173 808) 40,53 (-2,62) 4 100 605 (-173 808) 50,39 (-2,13) 2009-12-03
Leszczyszyn Jarosław 310 508 (16 192) 4,67 (0,24) 310 508 (-91 424) 3,81 (-1,12) 2009-12-01
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 2 864 377 (107 616) 43,15 (1,62) 4 274 413 (215 232) 52,52 (2,64) 2009-12-01
Leszczyszyn Jarosław 294 316 (-123 808) 4,43 (-1,86) 401 932 (-123 808) 4,93 (-1,53) 2009-11-30
Leszczyszyn Jarosław 418 124 (48 106) 6,29 (0,02) 525 740 (-114 285) 6,46 (-2,18) 2009-11-30
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 2 756 761 (-24 309) 41,53 (-0,36) 4 059 181 (138 082) 49,88 (1,70) 2009-11-30
TFI PZU SA 0 (-409 942) 0,00 (-6,94) 0 (-409 942) 0,00 (-5,53) 2009-08-31
Gerber, Hanna Marzena 275 529 (20 056) 4,15 (-0,49) 365 531 (20 056) 4,49 (-0,44) 2009-08-31
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 2 781 070 (-260 891) 41,89 (-9,66) 3 921 099 (-260 891) 48,18 (-8,33) 2009-08-31
TFI PZU SA 409 942 6,94 (0,77) 409 942 5,53 (0,50) 2009-08-13
TFI PZU SA 409 942 (125 000) 6,17 (1,35) 409 942 (125 000) 5,03 (1,18) 2009-08-13
TFI PZU SA 284 942 4,82 284 942 3,85 2009-08-12
Leszczyszyn Jarosław 370 018 6,27 (0,70) 640 025 8,64 (0,78) 2009-05-22
Leszczyszyn Jarosław 370 018 (-350 000) 5,57 (-12,42) 640 025 (-350 000) 7,86 (-10,14) 2009-05-22
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 3 041 961 51,55 (5,73) 4 181 990 56,51 (5,12) 2008-08-14
Gerber Piotr wraz z córkami Marią i Matyldą Gerber 3 041 961 45,82 (-5,73) 4 181 990 51,39 (-5,12) 2008-08-14
Gerber Matylda 0 (-720 000) 0,00 (-12,20) 0 (-720 000) 0,00 (-9,72) 2008-08-14
Gerber Maria 0 (-720 000) 0,00 (-12,20) 0 (-720 000) 0,00 (-9,72) 2008-08-14
Gerber Piotr 3 041 961 (1 440 000) 51,55 (24,40) 4 181 990 (2 580 029) 56,51 (34,87) 2008-05-15
Gerber Piotr 1 601 961 (1 885) 27,15 (0,04) 1 601 961 (-1 138 144) 21,64 (-15,38) 2008-05-15
Gerber Piotr 1 600 076 (-720 000) 27,11 (-12,21) 2 740 105 (-720 000) 37,02 (-9,73) 2007-08-29
Gerber Matylda 720 000 (360 000) 12,20 (6,10) 720 000 (360 000) 9,72 (4,86) 2007-08-29
Gerber Maria 720 000 (360 000) 12,20 (6,10) 720 000 (360 000) 9,72 (4,86) 2007-08-29
Gerber Piotr 2 320 076 (-720 000) 39,32 (-15,95) 3 460 105 (-720 000) 46,75 (-12,96) 2007-06-18
Gerber Matylda 360 000 6,10 360 000 4,86 2007-06-18
Gerber Maria 360 000 6,10 360 000 4,86 2007-06-18
Gerber, Hanna Marzena 255 473 4,64 (0,32) 345 475 4,93 (0,27) 2006-12-08
Gerber, Hanna Marzena 255 473 4,32 (0,48) 345 475 4,66 (0,42) 2006-12-08
Gerber, Hanna Marzena 255 473 (15 467) 3,84 (-2,15) 345 475 (15 467) 4,24 (-1,76) 2006-12-08
Generali OFE 92 538 (-287 462) 1,68 (-7,81) 92 538 (-287 462) 1,32 (-5,58) 2006-01-05
PZU Życie SA 360 000 8,99 360 000 6,54 2005-06-30
Generali OFE 380 000 9,49 (2,59) 380 000 6,90 (1,48) 2005-06-30
Generali OFE 380 000 6,90 380 000 5,42 2005-06-30
Leszczyszyn Jarosław 720 018 17,99 (4,90) 990 025 18,00 (3,86) 2005-04-01
Leszczyszyn Jarosław 720 018 13,09 (0,89) 990 025 14,14 (0,77) 2005-04-01
Leszczyszyn Jarosław 720 018 12,20 990 025 13,37 2005-04-01
Gerber, Hanna Marzena 240 006 5,99 (1,63) 330 008 6,00 (1,29) 2005-04-01
Gerber, Hanna Marzena 240 006 4,36 330 008 4,71 2005-04-01
Gerber Piotr 3 040 076 55,27 (3,75) 4 180 105 59,71 (3,23) 2005-04-01
Gerber Piotr 3 040 076 51,52 (-24,48) 4 180 105 56,48 (-19,52) 2005-04-01
Gerber Piotr 3 040 076 76,00 4 180 105 76,00 2005-04-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-05-04 Prawo poboru 6:1
2007-12-05 Prawo poboru 8:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.