5,6600 zł
0,00% 0,0000 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Komunikaty spółki - DROZAPOL

Wyniki finansowe
Zamiar zbycia nieruchomości
Wyniki finansowe
Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2021 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.06.2022 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.06.2022 r.
Informacja o podjęciu przez Spółkę Zależną Uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2021
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2022 i 2023 rok
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2021 rok
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Drozapol-Profil Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.