3,4300 zł
0,59% 0,0200 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Komunikaty spółki - DROZAPOL

Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.06.2023 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2023 r.
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022 rok
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Sprzedaż nieruchomości oraz maszyn i urządzeń przez Emitenta oraz Spółkę Zależną
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.