1,7500 zł
0,57% 0,0100 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Komunikaty spółki - DROZAPOL

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego oraz podpisanie umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
Odwołanie Prokurenta
Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
Wyniki finansowe
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.08.2020 r.
Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.08.2020 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.08.2020 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
Zawarcie porozumienia dotyczącego wypowiedzenia umowy z animatorem Emitenta
Otrzymanie subwencji finansowej z PFR S.A. przez Drozapol-Profil S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.