1,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Komunikaty spółki - DROZAPOL

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana w składzie Komitetu Audytu
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.09.2018r.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.09.2018r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Udzielenie informacji na żądanie akcjonariusza w trybie art. 428 § 5 KSH
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2018r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2017 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2018r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.