6,0000 zł
1,69% 0,1000 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Komunikaty spółki - DROZAPOL

Wyniki finansowe
Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta i Spółkę zależną
Wyniki finansowe
Otrzymanie decyzji o częściowym umorzeniu subwencji finansowej z PFR S.A.
Drozapol-Profil Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2020 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2021 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r.
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
Wyniki finansowe
Informacja o wykreśleniu z KRS Spółki zależnej Emitenta DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.