6,9500 zł
-3,47% -0,2500 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Komunikaty spółki - DROZAPOL

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
Wyniki finansowe
Informacja o wykreśleniu z KRS Spółki zależnej Emitenta DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2020 rok
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana systemu notowań akcji Spółki
Zakończenie procesu likwidacji Spółki zależnej DP Wind Sp. o.o. w likwidacji w dniu 31.03.2021 r.
Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Zakwalifikowanie akcji Spółki do Strefy Niższej Płynności
Wyniki finansowe
Dotyczy nabywania akcji własnych w celu umorzenia
Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego oraz podpisanie umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
DROZAPOL -3,47% 6,95
2021-06-15 17:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.