1,3400 zł
0,00% 0,0000 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Komunikaty spółki - DROZAPOL

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019 r.
Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.07.2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2018 r.
Uchwały podjęte w dniu 05.07.2019 r. przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14.06.2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2019 r. oraz informacja o przerwie w obradach
Powołanie Zarządu na IV kadencję
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz do umowy faktoringowej i umowy faktoringu odwrotnego z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i spółkę zależną
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2018 rok
DROZAPOL 0,00% 1,34
2019-09-18 10:06:52

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.