8,2400 zł
-0,48% -0,0400 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Akcjonariat - DROZAPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 50 416 852 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 118 550 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 921 354
Liczba głosów na WZA: 8 638 550 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,09%
Kapitał akcyjny: 30 592 750,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 441 354
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,91%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rybka Wojciech 2 212 971 (36,16%) 3 472 971 (40,20%) 2017-10-17 -
Rybka Grażyna 1 708 383 (27,92%) 2 968 383 (34,36%) 2017-10-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej 196 500
1,00 19 996 500
19 996 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-01-26
2006-03-21
realizacja oferty menedżerskiej seria D 298 000
1,00 30 592 750
30 592 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-31
2008-12-11
realizacja oferty menedżerskiej seria D 300 000
1,00 30 294 750
30 294 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-12
2007-11-14
seria A - sprzekształcenie s.j. w SA 2004-05-14 12 600 000
12 600 000,00
1,00 1,00 12 600 000
12 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09
2004-06-01
seria B - emisja niepubliczna 2004-06-16 3 200 000
3 200 000,00
1,00 1,00 15 800 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09
2004-06-23
2004-12-23
seria C - subskrypcja publiczna 2004-06-16 4 000 000
12 800 000,00
1,00 3,20 19 800 000
19 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09
2004-12-17
2004-12-23
seria D - oferta menedżerska obligacje z prawem pierwszeństwa 2004-07-27 800 000
800 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09

seria F - prawo poboru warunkowa rejestracja 2006-11-27 2006-10-16 10 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 2:1 2006-10-16 9 998 250
79 986 000,00
1,00 8,00 29 994 750
29 994 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-05
2007-03-16
połączenie z Glob-Profil SA bez podwyższania kapitału 2009-01-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-10
scalenie akcji 5:1 2014-09-22
5,00 6 118 550
30 592 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-17
2014-11-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Drozapol-Profil SA 0 (-361 234) 0,00 (-5,90) 0 (-361 234) 0,00 2017-10-17
Ziamek Tomasz 0 (-13 173) 0,00 (-0,04) 0 (-13 173) 0,00 (-0,03) 2014-10-17
Rybka Wojciech 1 643 100 (-6 572 400) 26,85 2 903 100 (-11 612 400) 33,61 (-0,51) 2014-10-17
Rybka Grażyna 1 278 480 (-5 113 920) 20,90 (0,01) 2 538 480 (-10 153 920) 29,39 (-0,45) 2014-10-17
Kufel Jakub 0 (-15 750) 0,00 (-0,05) 0 (-15 750) 0,00 (-0,03) 2014-10-17
Drozapol-Profil SA w celu zbycia akcji 361 234 (-1 447 507) 5,90 (-0,01) 361 234 (-1 447 507) 0,00 2014-09-22
Kufel Jakub 15 750 0,05 15 750 0,03 2012-09-30
Drozapol-Profil SA w celu zbycia akcji 1 808 741 (152 464) 5,91 (0,50) 1 808 741 (152 464) 0,00 2012-09-30
Dołkowski Grzegorz 65 000 0,21 65 000 0,15 2012-07-30
Drozapol-Profil SA w celu zbycia akcji 1 656 277 (353 430) 5,41 (1,16) 1 656 277 (353 430) 0,00 2011-12-02
Drozapol-Profil SA w celu zbycia akcji 1 302 847 (289 000) 4,25 (0,94) 1 302 847 (289 000) 0,00 2011-11-14
Drozapol-Profil SA w celu zbycia akcji 1 013 847 (179 000) 3,31 (0,59) 1 013 847 (179 000) 0,00 2011-10-26
Drozapol-Profil SA w celu zbycia akcji 834 847 (107 000) 2,72 (0,35) 834 847 (107 000) 0,00 2011-10-17
Drozapol-Profil SA w celu zbycia akcji 727 847 (33 890) 2,37 (0,11) 727 847 (33 890) 0,00 2011-10-07
Drozapol-Profil SA w celu zbycia akcji 693 957 (34 110) 2,26 (0,09) 693 957 (34 110) 0,00 2011-09-27
Kruszewska Irena 60 000 0,19 60 000 0,14 2010-09-30
Ziamek Tomasz 13 173 (8 173) 0,04 (0,02) 13 173 (8 173) 0,03 (0,02) 2009-03-02
Rybka Wojciech 8 215 500 (95 500) 26,85 (0,31) 14 515 500 (95 500) 34,12 (0,22) 2009-03-02
Rybka Grażyna 6 392 400 (30 000) 20,89 (-0,11) 12 692 400 (30 000) 29,84 (0,33) 2009-03-02
Kruszewska Irena 60 000 (25 000) 0,19 (0,08) 60 000 (25 000) 0,14 (0,06) 2009-03-02
Dołkowski Grzegorz 65 000 (35 000) 0,21 (0,12) 65 000 (35 000) 0,15 (0,09) 2009-03-02
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 659 847 2,17 (0,17) 659 847 0,00 2008-06-30
Drozapol-Profil SA w celu zbycia akcji 659 847 (7 500) 2,00 (-0,15) 659 847 (7 500) 0,00 2008-06-30
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 652 347 (5 509) 2,15 (0,02) 652 347 (5 509) 0,00 2008-06-27
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 646 838 (12 835) 2,13 (0,04) 646 838 (12 835) 0,00 2008-06-26
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 634 003 (8 411) 2,09 (0,03) 634 003 (8 411) 0,00 2008-06-25
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 625 592 (9 175) 2,06 (0,03) 625 592 (9 175) 0,00 2008-06-24
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 616 417 (11 417) 2,03 (0,04) 616 417 (11 417) 0,00 2008-06-23
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 605 000 (4 376) 1,99 (0,01) 605 000 (4 376) 0,00 2008-06-20
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 600 624 (8 044) 1,98 (0,03) 600 624 (8 044) 0,00 2008-06-19
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 592 580 (14 298) 1,95 (0,05) 592 580 (14 298) 0,00 2008-06-18
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 578 282 (7 089) 1,90 (0,02) 578 282 (7 089) 0,00 2008-06-16
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 571 193 (5 394) 1,88 (0,02) 571 193 (5 394) 0,00 2008-06-13
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 565 799 (8 749) 1,86 (0,03) 565 799 (8 749) 0,00 2008-06-12
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 557 050 (16 060) 1,83 (0,05) 557 050 (16 060) 0,00 2008-06-11
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 540 990 (15 640) 1,78 (0,05) 540 990 (15 640) 0,00 2008-06-10
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 525 350 (14 350) 1,73 (0,05) 525 350 (14 350) 0,00 2008-06-09
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 511 000 (11 270) 1,68 (0,04) 511 000 (11 270) 0,00 2008-06-06
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 499 730 (13 300) 1,64 (0,04) 499 730 (13 300) 0,00 2008-06-05
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 486 430 (7 102) 1,60 (0,02) 486 430 (7 102) 0,00 2008-06-04
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 479 328 (7 800) 1,58 (0,03) 479 328 (7 800) 0,00 2008-06-03
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 471 528 (13 641) 1,55 (0,04) 471 528 (13 641) 0,00 2008-06-02
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 457 887 (5 450) 1,51 (0,02) 457 887 (5 450) 0,00 2008-05-30
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 452 437 (16 438) 1,49 (0,06) 452 437 (16 438) 0,00 2008-05-29
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 435 999 (8 495) 1,43 (0,02) 435 999 (8 495) 0,00 2008-05-28
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 427 504 (4 000) 1,41 (0,02) 427 504 (4 000) 0,00 2008-05-27
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 423 504 (7 131) 1,39 (0,02) 423 504 (7 131) 0,00 2008-05-26
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 416 373 (14 000) 1,37 (0,05) 416 373 (14 000) 0,00 2008-05-23
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 402 373 (18 817) 1,32 (0,06) 402 373 (18 817) 0,00 2008-05-21
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 383 556 (24 000) 1,26 (0,08) 383 556 (24 000) 0,00 2008-05-20
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 359 556 (10 000) 1,18 (0,03) 359 556 (10 000) 0,00 2008-05-19
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 349 556 (16 002) 1,15 (0,05) 349 556 (16 002) 0,00 2008-05-16
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 333 554 (17 500) 1,10 (0,06) 333 554 (17 500) 0,00 2008-05-15
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 316 054 (7 663) 1,04 (0,03) 316 054 (7 663) 0,00 2008-05-14
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 308 391 (7 000) 1,01 (0,02) 308 391 (7 000) 0,00 2008-05-13
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 301 391 (7 250) 0,99 (0,02) 301 391 (7 250) 0,00 2008-05-12
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 294 141 (4 500) 0,97 (0,02) 294 141 (4 500) 0,00 2008-05-09
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 289 641 (15 988) 0,95 (0,05) 289 641 (15 988) 0,00 2008-05-08
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 273 653 (6 000) 0,90 (0,02) 273 653 (6 000) 0,00 2008-05-07
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 267 653 (38 731) 0,88 (0,13) 267 653 (38 731) 0,00 2008-05-06
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 228 922 (25 769) 0,75 (0,08) 228 922 (25 769) 0,00 2008-05-05
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 203 153 (5 822) 0,67 (0,02) 203 153 (5 822) 0,00 2008-04-30
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 197 331 (5 764) 0,65 (0,02) 197 331 (5 764) 0,00 2008-04-29
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 191 567 (4 350) 0,63 (0,02) 191 567 (4 350) 0,00 2008-04-28
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 187 217 (22 817) 0,61 (0,07) 187 217 (22 817) 0,00 2008-04-22
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 164 400 (45 001) 0,54 (0,15) 164 400 (45 001) 0,00 2008-04-21
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 119 399 (47 446) 0,39 (0,16) 119 399 (47 446) 0,00 2008-04-18
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 71 953 (25 000) 0,23 (0,08) 71 953 (25 000) 0,00 2008-04-17
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 46 953 (5 000) 0,15 (0,02) 46 953 (5 000) 0,00 2008-04-14
Drozapol-Profil SA w celu umorzenia 41 953 0,13 41 953 0,00 2008-04-10
Sarnecki Józef 13 654 0,00 (-0,04) 13 654 0,00 (-0,03) 2007-12-31
Sarnecki Józef 13 654 0,04 (0,04) 13 654 0,03 (0,03) 2007-12-31
PKO BP Bankowy OFE 1 900 927 (-254 016) 6,27 (-0,84) 1 900 927 (-254 016) 4,43 (-0,59) 2007-12-03
PKO BP Bankowy OFE 2 154 943 (32 976) 7,11 (0,11) 2 154 943 (32 976) 5,02 (0,08) 2007-11-23
PKO BP Bankowy OFE 2 121 967 (-25 000) 7,00 (-0,08) 2 121 967 (-25 000) 4,94 (-0,06) 2007-11-16
PKO BP Bankowy OFE 2 146 967 (-53 033) 7,08 (-0,25) 2 146 967 (-53 033) 5,00 (-0,16) 2007-11-15
Rybka Wojciech 8 120 000 26,54 (-0,26) 14 420 000 33,90 (0,29) 2007-10-31
Rybka Wojciech 8 120 000 (110 000) 26,80 (-13,25) 14 420 000 (110 000) 33,61 (-10,29) 2007-10-31
Rybka Grażyna 6 362 400 21,00 (0,21) 12 662 400 29,51 (-0,26) 2007-10-31
Rybka Grażyna 6 362 400 (27 400) 20,79 (-10,89) 12 662 400 (27 400) 29,77 (-8,99) 2007-10-31
Sarnecki Józef 0 (-13 654) 0,00 (-0,04) 0 (-13 654) 0,00 (-0,03) 2007-09-30
Kruszewska Irena 35 000 (15 000) 0,11 (0,01) 35 000 (15 000) 0,08 (0,02) 2007-09-30
Dołkowski Grzegorz 30 000 (29 074) 0,09 (0,09) 30 000 (29 074) 0,06 (0,06) 2007-09-30
PKO BP Bankowy OFE 2 200 000 7,33 (0,07) 2 200 000 5,16 (0,04) 2007-08-10
PKO BP Bankowy OFE 2 200 000 (59 032) 7,26 (0,13) 2 200 000 (59 032) 5,12 (0,10) 2007-08-10
Sarnecki Józef 13 654 0,04 13 654 0,03 2007-06-30
Sarnecki Józef 13 654 (4 551) 0,04 13 654 (4 551) 0,03 (0,01) 2007-06-30
PKO BP Bankowy OFE 2 140 968 7,13 2 140 968 5,02 2007-03-16
Ziamek Tomasz 5 000 0,02 (0,01) 5 000 0,01 2006-06-30
Ziamek Tomasz 5 000 0,01 5 000 0,01 2006-06-30
Ziamek Tomasz 5 000 (-6 500) 0,01 (-0,02) 5 000 (-6 500) 0,01 (-0,01) 2006-06-30
Sarnecki Józef 9 103 0,04 (0,01) 9 103 0,02 2006-06-30
Sarnecki Józef 9 103 (-8 297) 0,03 (-0,08) 9 103 (-8 297) 0,02 (-0,04) 2006-06-30
Kruszewska Irena 20 000 0,10 (0,04) 20 000 0,06 (0,02) 2006-06-30
Kruszewska Irena 20 000 0,06 20 000 0,04 2006-06-30
Kruszewska Irena 20 000 0,06 20 000 0,04 2006-06-30
Dołkowski Grzegorz 926 0,00 926 0,00 2006-06-30
Dołkowski Grzegorz 926 0,00 926 0,00 2006-06-30
Dołkowski Grzegorz 926 0,00 926 0,00 2006-06-30
Rybka Wojciech 8 010 000 40,05 (13,35) 14 310 000 43,90 (10,31) 2006-06-13
Rybka Wojciech 8 010 000 26,70 (0,26) 14 310 000 33,59 (0,23) 2006-06-13
Rybka Wojciech 8 010 000 (60 000) 26,44 (-23,87) 14 310 000 (60 000) 33,36 (-16,81) 2006-06-13
Rybka Grażyna 6 335 000 31,68 (10,56) 12 635 000 38,76 (9,10) 2006-06-13
Rybka Grażyna 6 335 000 21,12 (0,21) 12 635 000 29,66 (0,21) 2006-06-13
Rybka Grażyna 6 335 000 (35 000) 20,91 (-10,90) 12 635 000 (35 000) 29,45 (-9,43) 2006-06-13
Generali Investments TFI SA 1 588 115 (-611 885) 7,94 (-3,17) 1 588 115 (-611 885) 4,87 (-1,92) 2006-02-02
Generali Investments TFI SA 2 200 000 (1 980 000) 11,11 (10,01) 2 200 000 6,79 (0,05) 2004-12-27
Generali Investments TFI SA 220 000 1,10 2 200 000 6,74 2004-12-27
Sarnecki Józef 17 400 0,11 17 400 0,06 2004-12-15
Rybka Grażyna 6 300 000 31,81 (0,31) 12 600 000 38,88 (0,23) 2004-12-13
Rybka Grażyna 6 300 000 31,50 (-8,37) 12 600 000 38,65 (-5,71) 2004-12-13
Rybka Grażyna 6 300 000 (-1 550 000) 39,87 (-9,81) 12 600 000 (-1 550 000) 44,36 (-5,46) 2004-12-13
Rybka Wojciech 7 950 000 50,31 (10,16) 14 250 000 50,17 (6,19) 2004-06-23
Rybka Wojciech 7 950 000 40,15 (0,40) 14 250 000 43,98 (0,27) 2004-06-23
Rybka Wojciech 7 950 000 39,75 14 250 000 43,71 2004-06-23
Rybka Grażyna 7 850 000 49,68 14 150 000 49,82 2004-06-23
Ziamek Tomasz 11 500 0,03 11 500 0,02 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2022-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2021-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-09-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2019-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2018-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-11-18 Split 5:1
2008-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2008-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2008-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2007-01-02 Prawo poboru 2:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.