12,2000 zł
0,41% 0,0500 zł
DIGITAL NETWORK S.A. (DIG)

Akcjonariat - DIGITANET

Dane ogólne

Kapitalizacja: 51 715 336,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 4 238 962 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 073 627
Liczba głosów na WZA: 4 238 962 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,51%
Kapitał akcyjny: 4 238 962,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 073 627
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,51%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,49%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stokowski Dariusz bezpośrednio, poprzez Epicom Ltd. 2 795 085 (65,93%) 2 795 085 (67,09%) 2022-04-20 -
Value FIZ Subfundusz 1 278 542 (6,56%) 278 542 (6,68%) 2018-04-26 RMK, HRS
Digital Network SA 73 277 (1,72%) 73 277 (0,00%) 2022-04-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F - subskrypcja prywatna 119 588
1,00 4 238 962
4 238 962,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-06
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2005-05-17 19 565
1 956 500,00
100,00 100,00 19 565
1 956 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-02
2010-12-20
seria B - subskrypcja prywatna 2005-06-02 4 700
100,00 24 265
2 426 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-08-22
2010-12-20
seria C - subskrypcja prywatna 2006-10-24 8 370
100,00 32 635
3 263 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-12
2010-12-20
zmiana firmy z 4fun.tv SA na 4fun Media SA 2006-11-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-24
split 1:100 2007-01-04
1,00 3 263 500
3 263 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2010-04-01 800 000
14 400 000,00
1,00 18,00 4 063 500
4 063 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-08
2010-12-20
seria E - subskrypcja prywatna 2016-01-25 55 874
1,00 4 119 374
4 119 374,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-22
2017-04-18
zmiana firmy z 4Fun Media SA na Digital Network SA 2022-02-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Stokowski Dariusz poprzez Epicom Ltd. 2 721 808 (18 869) 64,20 (-1,42) 2 721 808 (18 869) 65,35 (-1,47) 2022-02-24
Stokowski Dariusz poprzez Epicom Ltd. 2 702 939 (29 863) 65,62 (0,73) 2 702 939 (29 863) 66,82 (0,74) 2021-02-01
Stokowski Dariusz poprzez Epicom Ltd. 2 673 076 (63 200) 64,89 (1,53) 2 673 076 (63 200) 66,08 (1,56) 2020-12-04
Stokowski Dariusz poprzez Epicom Ltd. 2 609 876 (156 500) 63,36 (3,80) 2 609 876 (156 500) 64,52 (3,87) 2020-07-23
Stokowski Dariusz poprzez Epicom Ltd. 2 453 376 (45 974) 59,56 (1,12) 2 453 376 (45 974) 60,65 (1,13) 2020-03-09
Stokowski Dariusz poprzez Epicom Ltd. 2 407 402 (93 296) 58,44 (2,26) 2 407 402 (93 296) 59,52 (2,31) 2020-02-04
Stokowski Dariusz poprzez Epicom Ltd. 2 314 106 (45 889) 56,18 (1,12) 2 314 106 (45 889) 57,21 (1,24) 2020-01-20
Digital Network SA 74 458 (1 500) 1,75 (-0,02) 74 458 (1 500) 0,00 2019-03-11
Digital Network SA 72 958 (2 978) 1,77 (0,07) 72 958 (2 978) 0,00 2019-03-08
Digital Network SA 69 980 (1 780) 1,70 (0,04) 69 980 (1 780) 0,00 2019-03-01
Digital Network SA 68 200 (1 612) 1,66 (0,04) 68 200 (1 612) 0,00 2019-02-22
Digital Network SA 66 588 (1 529) 1,62 (0,04) 66 588 (1 529) 0,00 2019-02-15
Digital Network SA 65 059 (-27 224) 1,58 (-0,66) 65 059 (-27 224) 0,00 2019-02-08
Digital Network SA 92 283 (14 035) 2,24 (0,34) 92 283 (14 035) 0,00 2019-01-31
Digital Network SA 78 248 (1 222) 1,90 (0,03) 78 248 (1 222) 0,00 2019-01-25
Digital Network SA 77 026 (2 599) 1,87 (0,06) 77 026 (2 599) 0,00 2019-01-11
Digital Network SA 74 427 (9 045) 1,81 (0,22) 74 427 (9 045) 0,00 2019-01-04
Digital Network SA 65 382 (8 058) 1,59 (0,20) 65 382 (8 058) 0,00 2018-12-28
Digital Network SA 57 324 (-3 767) 1,39 (-0,09) 57 324 (-3 767) 0,00 2018-12-21
Digital Network SA 61 091 (6 267) 1,48 (0,15) 61 091 (6 267) 0,00 2018-12-14
Digital Network SA 54 824 (-2 310) 1,33 (-0,06) 54 824 (-2 310) 0,00 2018-12-07
Digital Network SA 57 134 (4 058) 1,39 (0,10) 57 134 (4 058) 0,00 2018-10-31
Stokowski Dariusz poprzez Epicom Ltd. 2 268 217 55,06 2 268 217 55,97 2018-10-30
Nova Group Ltd. poprzez Epicom 2 268 217 55,00 (55,00) 2 268 217 55,00 (55,00) 2018-10-30
Nova Group Ltd. poprzez Epicom 0 (-2 268 217) 0,00 (-55,06) 0 (-2 268 217) 0,00 (-55,74) 2018-10-30
Digital Network SA 53 076 (377) 1,29 (0,01) 53 076 (377) 0,00 2018-10-25
Digital Network SA 52 699 (532) 1,28 (0,01) 52 699 (532) 0,00 2018-10-23
Digital Network SA 52 167 (-1 318) 1,27 (-0,03) 52 167 (-1 318) 0,00 2018-10-19
Digital Network SA 53 485 (2 332) 1,30 (0,06) 53 485 (2 332) 0,00 2018-10-15
Digital Network SA 51 153 (1 730) 1,24 (0,04) 51 153 (1 730) 0,00 2018-10-11
Digital Network SA 49 423 (-371) 1,20 (-0,02) 49 423 (-371) 0,00 2018-10-08
TFI PZU SA portfele 4 331 (-175 446) 0,11 (-4,31) 4 331 (-175 446) 0,11 (-4,36) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 75 222 (-47 340) 1,83 (-1,15) 75 222 (-47 340) 1,83 (-1,15) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 9 865 0,24 9 865 0,24 2018-06-30
Value FIZ Subfundusz 1 278 542 6,57 278 542 6,68 2018-04-26
Quercus TFI SA portfele 122 562 2,98 122 562 2,98 2017-12-31
Nova Group Ltd. 2 268 217 (38 082) 55,06 (0,92) 2 268 217 (38 082) 55,74 (0,94) 2017-08-31
Nova Group Ltd. ZWZ 2 230 135 (18 636) 54,14 (-0,28) 2 230 135 (18 636) 54,80 (0,14) 2017-06-29
Aviva Investors Poland SA 190 465 (-30 535) 4,00 (-1,43) 190 465 (-30 535) 4,00 (-1,50) 2014-01-03
Noble Funds TFI SA 197 697 (-47 447) 4,86 (-1,17) 197 697 (-47 447) 4,92 (-1,16) 2013-09-13
Aviva Investors Poland SA 221 000 5,43 221 000 5,50 2013-06-18
Golden Finance Investments Ltd. 9 607 (-398 224) 0,23 (-12,26) 9 607 (-398 224) 0,23 (-12,26) 2013-05-06
TFI PZU SA 179 777 (-50 808) 4,42 (-1,25) 179 777 (-50 808) 4,47 (-1,27) 2013-03-15
TFI PZU SA 230 585 5,67 230 585 5,74 2013-01-01
Digital Network SA zakup akcji własnych 49 794 1,22 (0,01) 49 794 0,00 2012-10-12
Digital Network SA zakup akcji własnych 49 794 (4 900) 1,21 (0,11) 49 794 (4 900) 0,00 2012-10-12
Digital Network SA zakup akcji własnych 44 894 (2 500) 1,10 (0,06) 44 894 (2 500) 0,00 2012-10-05
Digital Network SA zakup akcji własnych 42 394 (777) 1,04 (0,02) 42 394 (777) 0,00 2012-10-03
Digital Network SA zakup akcji własnych 41 617 (600) 1,02 (0,02) 41 617 (600) 0,00 2012-09-28
Digital Network SA zakup akcji własnych 41 017 (940) 1,00 (0,02) 41 017 (940) 0,00 2012-09-24
Digital Network SA zakup akcji własnych 40 077 (1 179) 0,98 (0,03) 40 077 (1 179) 0,00 2012-09-20
Digital Network SA zakup akcji własnych 38 898 (1 100) 0,95 (0,02) 38 898 (1 100) 0,00 2012-09-17
Digital Network SA zakup akcji własnych 37 798 (1 501) 0,93 (0,04) 37 798 (1 501) 0,00 2012-09-14
Digital Network SA zakup akcji własnych 36 297 (300) 0,89 (0,01) 36 297 (300) 0,00 2012-08-31
Digital Network SA zakup akcji własnych 35 997 (700) 0,88 (0,02) 35 997 (700) 0,00 2012-08-29
Digital Network SA zakup akcji własnych 35 297 (673) 0,86 (0,01) 35 297 (673) 0,00 2012-08-27
Noble Funds TFI SA 245 144 (161 767) 6,03 (3,98) 245 144 (161 767) 6,08 (4,02) 2012-07-25
Digital Network SA zakup akcji własnych 34 624 (200) 0,85 (0,01) 34 624 (200) 0,00 2012-07-23
Digital Network SA zakup akcji własnych 34 424 (100) 0,84 34 424 (100) 0,00 2012-07-19
Noble Funds TFI SA 83 377 2,05 83 377 2,06 2012-07-18
Digital Network SA zakup akcji własnych 34 324 (600) 0,84 (0,02) 34 324 (600) 0,00 2012-07-18
Digital Network SA zakup akcji własnych 33 724 (540) 0,82 (0,01) 33 724 (540) 0,00 2012-07-16
Digital Network SA zakup akcji własnych 33 184 (400) 0,81 (0,01) 33 184 (400) 0,00 2012-06-29
Digital Network SA zakup akcji własnych 32 784 (765) 0,80 (0,02) 32 784 (765) 0,00 2012-06-28
Digital Network SA zakup akcji własnych 32 019 (600) 0,78 (0,01) 32 019 (600) 0,00 2012-06-21
Digital Network SA zakup akcji własnych 31 419 (390) 0,77 (0,01) 31 419 (390) 0,00 2012-06-19
Digital Network SA zakup akcji własnych 31 029 (200) 0,76 (0,01) 31 029 (200) 0,00 2012-06-12
Digital Network SA zakup akcji własnych 30 829 (319) 0,75 30 829 (319) 0,00 2012-06-08
Digital Network SA zakup akcji własnych 30 510 (96) 0,75 (0,01) 30 510 (96) 0,00 2012-06-05
Digital Network SA zakup akcji własnych 30 414 (120) 0,74 30 414 (120) 0,00 2012-06-01
Digital Network SA zakup akcji własnych 30 294 (-50) 0,74 30 294 (-50) 0,00 2012-05-29
Digital Network SA zakup akcji własnych 30 344 (400) 0,74 (0,01) 30 344 (400) 0,00 2012-05-29
Digital Network SA zakup akcji własnych 29 944 (300) 0,73 (0,01) 29 944 (300) 0,00 2012-05-24
Digital Network SA zakup akcji własnych 29 644 (450) 0,72 (0,01) 29 644 (450) 0,00 2012-05-21
Karasowski Andrzej 0 (-1 446) 0,00 (-0,03) 0 (-1 446) 0,00 (-0,03) 2012-05-15
Digital Network SA zakup akcji własnych 29 194 (1 935) 0,71 (0,04) 29 194 (1 935) 0,00 2012-04-27
Digital Network SA zakup akcji własnych 27 259 (642) 0,67 (0,02) 27 259 (642) 0,00 2012-04-24
Digital Network SA zakup akcji własnych 26 617 (500) 0,65 (0,01) 26 617 (500) 0,00 2012-04-23
Digital Network SA zakup akcji własnych 26 117 (500) 0,64 (0,01) 26 117 (500) 0,00 2012-04-20
Digital Network SA zakup akcji własnych 25 617 (400) 0,63 (0,01) 25 617 (400) 0,00 2012-04-17
Digital Network SA zakup akcji własnych 25 217 (342) 0,62 (0,01) 25 217 (342) 0,00 2012-04-16
Digital Network SA zakup akcji własnych 24 875 (900) 0,61 (0,03) 24 875 (900) 0,00 2012-04-13
Digital Network SA zakup akcji własnych 23 975 (40) 0,58 23 975 (40) 0,00 2012-04-05
Digital Network SA zakup akcji własnych 23 935 (199) 0,58 23 935 (199) 0,00 2012-04-04
Digital Network SA zakup akcji własnych 23 736 (573) 0,58 (0,02) 23 736 (573) 0,00 2012-04-03
Digital Network SA zakup akcji własnych 23 163 (881) 0,56 (0,02) 23 163 (881) 0,00 2012-04-02
Digital Network SA zakup akcji własnych 22 282 (200) 0,54 22 282 (200) 0,00 2012-03-30
Digital Network SA zakup akcji własnych 22 082 (922) 0,54 (0,02) 22 082 (922) 0,00 2012-03-29
Digital Network SA zakup akcji własnych 21 160 (200) 0,52 (0,01) 21 160 (200) 0,00 2012-03-28
Digital Network SA zakup akcji własnych 20 960 (344) 0,51 (0,01) 20 960 (344) 0,00 2012-03-26
Digital Network SA zakup akcji własnych 20 616 (125) 0,50 20 616 (125) 0,00 2012-03-21
Digital Network SA zakup akcji własnych 20 491 (72) 0,50 20 491 (72) 0,00 2012-03-20
Digital Network SA zakup akcji własnych 20 419 (833) 0,50 (0,02) 20 419 (833) 0,00 2012-03-16
Digital Network SA zakup akcji własnych 19 586 (1 590) 0,48 (0,04) 19 586 (1 590) 0,00 2012-03-14
Digital Network SA zakup akcji własnych 17 996 (180) 0,44 (0,01) 17 996 (180) 0,00 2012-03-13
Supernowa Fund SA 183 000 (-50 000) 4,50 (-1,23) 183 000 (-50 000) 4,52 (-1,21) 2012-02-03
Digital Network SA zakup akcji własnych 17 816 (2 096) 0,43 (0,05) 17 816 (2 096) 0,00 2011-12-22
Digital Network SA zakup akcji własnych 15 720 (906) 0,38 (0,02) 15 720 (906) 0,00 2011-12-20
Digital Network SA zakup akcji własnych 14 814 (1 530) 0,36 (0,04) 14 814 (1 530) 0,00 2011-12-16
Digital Network SA zakup akcji własnych 13 284 (947) 0,32 (0,02) 13 284 (947) 0,00 2011-12-13
Digital Network SA zakup akcji własnych 12 337 (800) 0,30 (0,02) 12 337 (800) 0,00 2011-12-09
Digital Network SA zakup akcji własnych 11 537 (658) 0,28 (0,02) 11 537 (658) 0,00 2011-12-08
Digital Network SA zakup akcji własnych 10 879 (100) 0,26 10 879 (100) 0,00 2011-12-07
Digital Network SA zakup akcji własnych 10 779 (1 061) 0,26 (0,03) 10 779 (1 061) 0,00 2011-12-06
Digital Network SA zakup akcji własnych 9 718 (1 370) 0,23 (0,03) 9 718 (1 370) 0,00 2011-11-30
Digital Network SA zakup akcji własnych 8 348 (117) 0,20 8 348 (117) 0,00 2011-11-29
Digital Network SA zakup akcji własnych 8 231 (743) 0,20 (0,02) 8 231 (743) 0,00 2011-11-28
Digital Network SA zakup akcji własnych 7 488 (1 353) 0,18 (0,03) 7 488 (1 353) 0,00 2011-11-25
Digital Network SA zakup akcji własnych 6 135 (800) 0,15 (0,02) 6 135 (800) 0,00 2011-11-23
Digital Network SA zakup akcji własnych 5 335 (695) 0,13 (0,02) 5 335 (695) 0,00 2011-11-21
Digital Network SA zakup akcji własnych 4 640 (2 150) 0,11 (0,05) 4 640 (2 150) 0,00 2011-11-17
Digital Network SA zakup akcji własnych 2 490 (580) 0,06 (0,02) 2 490 (580) 0,00 2011-11-15
Digital Network SA zakup akcji własnych 1 910 (1 146) 0,04 (0,03) 1 910 (1 146) 0,00 2011-11-14
Karasowski Andrzej 1 446 0,03 1 446 0,03 2011-11-09
Digital Network SA zakup akcji własnych 764 (629) 0,01 (0,01) 764 (629) 0,00 2011-11-09
Digital Network SA zakup akcji własnych 135 0,00 135 0,00 2011-10-18
Tarnowski Marek 40 794 1,00 40 794 1,00 2011-05-12
Kubacki Cezary w tym: 2500 PDA 2 500 0,06 2 500 0,06 2011-05-12
Czekała Ewa 5 000 0,00 5 000 0,00 2011-05-12
Supernowa Fund SA 233 000 5,73 233 000 5,73 2011-02-16
B.A.C.D. SA w upadłości układowej poprzez fundusze inwestycyjne 169 697 (-179 100) 4,17 (-4,41) 169 697 (-179 100) 4,17 (-4,41) 2011-02-14
Nova Group Ltd. 2 211 499 54,42 (0,73) 2 211 499 54,66 (0,32) 2010-12-30
Nova Group Ltd. 2 211 499 (146 857) 53,69 (-9,57) 2 211 499 (146 857) 54,34 (-8,92) 2010-12-30
B.A.C.D. SA w upadłości układowej poprzez fundusze inwestycyjne 348 797 8,58 348 797 8,58 2010-12-20
Kubacki Cezary w tym: 2500 PDA 2 500 0,06 2 500 0,06 2010-12-02
Nova Group Ltd. 2 064 642 63,26 (12,46) 2 064 642 63,26 (12,46) 2010-09-20
Nova Group Ltd. 2 064 642 50,80 2 064 642 50,80 2010-09-20
Golden Finance Investments Ltd. 407 831 12,49 (2,46) 407 831 12,49 (2,46) 2010-09-20
Golden Finance Investments Ltd. 407 831 10,03 407 831 10,03 2010-09-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2017-10-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-10-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2013-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2012-05-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2012-04-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2011-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2011-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.