24,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Komunikaty spółki - DEKPOL

Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2019 roku
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku hotelowego w Warszawie
Zawarcie listu intencyjnego z Tricity North Sp. z o.o.
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo hali produkcyjno-magazynowej z Inter Metal sp. z o.o.
Otrzymanie pozwolenia na budowę I etapu inwestycji Sol Marina w miejscowości Wiślinka
Wyniki finansowe
Zawarcie z 7R S.A. umowy na wykonanie etapu II inwestycji w miejscowości Kokotów
Nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Wiślinka
Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2019 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
Otrzymanie pozwolenia na budowę I etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu „Osiedle Pastelowe”
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. w związku z żądaniem akcjonariusza oraz zgłoszenie projektu uchwały
Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. wraz z oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
DEKPOL 0,00% 24,00
2019-11-15 12:17:57

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.