29,0000 zł
1,05% 0,3000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Komunikaty spółki - DEKPOL

Otrzymanie pozwolenia na budowę I etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu „Osiedle Pastelowe”
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. w związku z żądaniem akcjonariusza oraz zgłoszenie projektu uchwały
Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. wraz z oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
Uchwała Zarządu w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto za rok 2018
Wyniki finansowe
Powtórne przekazanie załącznika do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, zawierającego ocenę sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych Dekpol S.A. za rok 2018, dokonaną przez Radę Nadzorczą
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie z Panattoni Construction Europe sp. z o.o. umowy o roboty budowlane
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok
Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Construction Europe sp. z o. o.
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w ramach projektu „Osiedle Zielone Etap III”
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.