3,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
Comperia.pl (CPL)

Akcjonariat - COMPERIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 11 214 158,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 3 526 465 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 282 409
Liczba głosów na WZA: 4 212 182 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,72%
Kapitał akcyjny: 352 646,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 172 557
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,32%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,28%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Talnet Holding Ltd. 744 890 (21,12%) 1 089 890 (25,80%) 2018-11-26 -
Dojnow, Marek Emanuel 632 378 (17,93%) 836 809 (19,81%) 2018-11-26 -
Investors TFI SA portfele 270 403 (7,67%) 270 403 (6,40%) 2018-06-30 ENT, VGO, APE, ARR, ADV, MAB, DAT, LRQ, AAT
Wandzel Maciej przez z Aulos 1 sp. z o.o. 226 839 (6,43%) 226 839 (5,37%) 2019-10-03 14N, SHD
Fidea Capital Ltd. 209 861 (5,95%) 414 292 (9,81%) 2014-12-12 -
Jabłoński Adam 198 038 (5,62%) 334 324 (7,92%) 2018-01-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA do obrotu wprowadzone 404703 akcji 2011-06-08 1 090 420
109 042,00
0,10 0,10 1 090 420
109 042,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-04
2014-03-25
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-06-08 124 080
12 408,00
0,10 0,10 1 214 500
121 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-04
2014-03-25
seria C - subskrypcja prywatna 2011-09-06 121 450
1 001 962,50
0,10 8,25 1 335 950
133 595,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-28
2014-03-25
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-30 21 134
2 113,40
0,10 0,10 1 357 084
135 708,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-22
2014-03-25
seria E - subskrypcja prywatna 2012-11-23 220 900
3 534 400,00
0,10 16,00 1 577 984
157 798,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-20
2014-03-25
seria F - subskrypcja publiczna 2013-09-11 575 000
11 500 000,00
0,10 20,00 2 152 984
215 298,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-27
2014-03-25
seria D - kapitał docelowy 2014-03-27 4 907
0,00
0,10 0,00 2 157 891
215 789,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-17
seria G - prawo poboru 1:0,6179 2018-04-06 1 333 334
8 000 004,00
0,10 6,00 3 491 225
349 122,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-26
seria H - subskrypcja prywatna 2019-06-26 20 563
2 056,30
0,10 0,10 3 511 788
351 178,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-09
seria H - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2020-06-19 14 677
1 467,70
0,10 0,10 3 526 465
352 646,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-01-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wandzel Maciej przez z Aulos 1 sp. z o.o. 226 839 6,46 226 839 5,40 2019-10-03
Ogółem 3 511 788 (20 563) 0 4 197 505 (20 563) 0 2019-08-09
Talnet Holding Ltd. 744 890 21,34 (0,13) 1 089 890 26,09 (0,12) 2018-11-26
Talnet Holding Ltd. 744 890 (392 651) 21,21 (-0,79) 1 089 890 (392 651) 25,97 (-4,02) 2018-11-26
Ogółem 3 491 225 (1 333 334) 0 4 176 942 (1 333 334) 0 2018-11-26
Dojnow, Marek Emanuel 632 378 18,11 (0,10) 836 809 20,03 (0,09) 2018-11-26
Dojnow, Marek Emanuel 632 378 (338 372) 18,01 (4,39) 836 809 (333 372) 19,94 (2,50) 2018-11-26
Wilczko Karol bezpośrednio, w porozumeiniu z Robertem Wilczyńskim, Tomaszem Filipiakiem, Andrzejem Kasperkiem, Konradem Pankiewiczem, Witoldem Tomaszewskim i Marcinem Kozłowskim 204 332 9,47 (3,62) 204 332 7,08 (2,19) 2018-09-20
Wilczko Karol bezpośrednio, w porozumeiniu z Robertem Wilczyńskim, Tomaszem Filipiakiem, Andrzejem Kasperkiem, Konradem Pankiewiczem, Witoldem Tomaszewskim i Marcinem Kozłowskim 204 332 (103 701) 5,85 (1,19) 204 332 (103 701) 4,89 (1,40) 2018-09-20
Michałek, Bartosz Piotr 92 188 4,27 92 188 3,19 2018-09-20
Michałek, Bartosz Piotr 92 188 (-204 332) 4,27 (-9,47) 92 188 (-204 332) 3,19 (-7,08) 2018-09-20
Quercus TFI SA portfele 1 904 (-188 496) 0,09 (-5,36) 1 904 (-188 496) 0,07 (-4,49) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 270 403 12,53 (4,78) 270 403 9,51 (3,04) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 270 403 7,75 (0,05) 270 403 6,47 (0,03) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 270 403 7,70 (-4,83) 270 403 6,44 (-3,07) 2018-06-30
Dojnow, Marek Emanuel w porozumieniu; NWZ 294 006 13,62 (0,62) 503 437 17,44 (0,44) 2018-04-06
Dojnow, Marek Emanuel 294 006 13,00 (4,58) 503 437 17,00 (4,95) 2018-04-06
Dojnow, Marek Emanuel 294 006 8,42 (-5,20) 503 437 (209 431) 12,05 (1,86) 2018-04-06
Michałek, Bartosz Piotr bezpośrednio, w porozumeiniu z Karolem Wilczko, Robertem Wilczyńskim, Tomaszem Filipiakiem, Andrzejem Kasperkiem, Konradem Pankiewiczem, Witoldem Tomaszewskim i Marcinem Kozłowskim 296 520 (21 745) 13,74 (1,01) 296 520 (21 745) 10,27 (0,75) 2018-04-05
Michałek, Bartosz Piotr bezpośrednio, w porozumeiniu z Karolem Wilczko, Robertem Wilczyńskim, Tomaszem Filipiakiem, Andrzejem Kasperkiem i Konradem Pankiewiczem 274 775 (182 587) 12,73 (8,46) 274 775 (182 587) 9,52 (6,33) 2018-02-27
Jabłoński Adam w porozumieniu 198 038 9,18 (0,18) 334 324 11,58 (0,58) 2018-01-16
Jabłoński Adam 198 038 9,00 (3,33) 334 324 11,00 (3,00) 2018-01-16
Jabłoński Adam 198 038 5,67 (0,03) 334 324 8,00 (0,04) 2018-01-16
Jabłoński Adam 198 038 5,64 (-3,54) 334 324 (136 286) 7,96 (1,10) 2018-01-16
Jabłoński Adam w porozumieniu 198 038 (56 097) 9,18 (3,18) 198 038 (-80 189) 6,86 (-2,14) 2018-01-16
Dojnow, Marek Emanuel w porozumieniu 294 006 (-89 575) 13,62 (-4,16) 294 006 (-204 431) 10,19 (-7,08) 2018-01-16
Dojnow, Marek Emanuel w porozumieniu 383 581 (89 575) 17,78 (4,16) 498 437 17,27 2018-01-16
Dojnow, Marek Emanuel w porozumieniu 294 006 (84 145) 13,62 (3,89) 498 437 (84 145) 17,27 (2,92) 2018-01-16
Wilczko Karol 100 631 (-83 200) 4,66 (-3,86) 100 631 (-83 200) 3,49 (-2,88) 2018-01-10
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 190 400 5,45 (-3,37) 190 400 4,56 (-2,04) 2018-01-10
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 190 400 8,82 190 400 6,60 2018-01-10
Michałek, Bartosz Piotr 92 188 (-100 146) 4,27 (-4,64) 92 188 (-100 146) 3,19 (-3,47) 2018-01-10
Jabłoński Adam w porozumieniu 141 941 6,00 (-0,57) 278 227 9,00 (-0,63) 2017-11-29
Dojnow, Marek Emanuel w porozumieniu 209 861 (-199 001) 9,73 (-9,22) 414 292 (5 430) 14,35 (0,19) 2017-11-29
Michałek, Bartosz Piotr ZWZ 192 334 (5 758) 8,91 (0,25) 192 334 (5 758) 6,66 (0,19) 2017-06-23
Investors TFI SA ZWZ 270 403 (143 503) 12,53 (4,49) 270 403 (143 503) 9,51 (3,91) 2017-06-23
Dojnow, Marek Emanuel ZWZ 408 862 (71 877) 18,95 (-6,27) 408 862 (-259 123) 14,16 (-13,37) 2017-06-23
Wilczko Karol ZWZ 183 831 (2 624) 8,52 (-2,96) 183 831 (2 624) 6,37 (-1,63) 2016-06-22
Ogółem 2 157 891 0 2 843 608 (-43 000) 0 2014-12-31
Jabłoński Adam 141 941 6,57 278 227 9,63 2014-12-12
Fidea Capital Ltd. 209 861 9,72 (3,71) 414 292 14,35 (4,43) 2014-12-12
Fidea Capital Ltd. 209 861 6,01 414 292 9,92 2014-12-12
Fidea Capital Ltd. 209 861 6,01 (0,03) 414 292 9,92 (0,05) 2014-12-12
Fidea Capital Ltd. 209 861 (-136 841) 5,98 (-10,08) 414 292 (-273 127) 9,87 (-13,94) 2014-12-12
Ogółem 2 157 891 (4 907) 0 2 886 608 (4 907) 0 2014-04-17
Ogółem 2 152 984 (575 000) 0 2 881 701 (-19 722 000) 0 2014-02-27
Investors TFI SA 126 900 8,04 (2,15) 126 900 5,60 (1,20) 2014-01-06
Investors TFI SA 126 900 5,89 126 900 4,40 2014-01-06
Wilczko Karol 181 207 11,48 (3,07) 181 207 8,00 (1,72) 2014-01-03
Wilczko Karol 181 207 8,41 (0,02) 181 207 6,28 (0,01) 2014-01-03
Wilczko Karol 181 207 (-4 793) 8,39 (-3,39) 181 207 (-188 003) 6,27 (-7,56) 2014-01-03
Talnet Holding Ltd. 352 239 22,00 (5,64) 697 239 29,99 (5,80) 2014-01-03
Talnet Holding Ltd. 352 239 16,36 (0,04) 697 239 24,19 (0,04) 2014-01-03
Talnet Holding Ltd. 352 239 16,32 (6,23) 697 239 24,15 (7,46) 2014-01-03
Talnet Holding Ltd. 352 239 10,09 (-12,23) 697 239 16,69 (-9,43) 2014-01-03
Ogółem 1 577 984 0 22 603 701 (20 340 000) 0 2014-01-03
Ogółem 1 577 984 0 2 263 701 (-404 703) 0 2014-01-03
Michałek, Bartosz Piotr 186 576 8,66 (0,02) 186 576 6,47 (0,01) 2014-01-03
Michałek, Bartosz Piotr 186 576 8,64 (-3,18) 186 576 6,46 (-1,78) 2014-01-03
Michałek, Bartosz Piotr 186 576 (-4 924) 11,82 (-0,31) 186 576 (-193 134) 8,24 (-5,98) 2014-01-03
Fidea Capital Ltd. 346 702 16,06 (-5,91) 687 419 23,81 (-6,55) 2014-01-03
Fidea Capital Ltd. 346 702 21,97 (5,87) 687 419 30,36 (6,51) 2014-01-03
Fidea Capital Ltd. 346 702 (9 717) 16,10 (-9,12) 687 419 (19 434) 23,85 (-3,68) 2014-01-03
Talnet Holding Ltd. 352 239 22,32 697 239 26,12 (-4,68) 2013-10-23
Talnet Holding Ltd. 352 239 (1 000) 22,32 (-3,56) 697 239 (1 000) 30,80 (2,36) 2013-10-23
Wilczko Karol 186 000 11,78 369 210 13,83 (-2,47) 2013-06-07
Wilczko Karol 186 000 (-40 000) 11,78 (-5,13) 369 210 (-64 000) 16,30 (-1,55) 2013-06-07
Michałek, Bartosz Piotr 191 500 12,13 379 710 14,22 (-2,55) 2013-06-07
Michałek, Bartosz Piotr 191 500 (-40 000) 12,13 (-5,19) 379 710 (-59 000) 16,77 (-1,31) 2013-06-07
Ogółem 1 577 984 (220 900) 0 2 668 404 (220 900) 0 2013-02-20
Cylkowski, Paweł Lech 68 776 5,06 (0,71) 68 776 2,81 (0,24) 2012-08-14
Cylkowski, Paweł Lech 68 776 4,35 68 776 2,57 (-0,46) 2012-08-14
Cylkowski, Paweł Lech 68 776 4,35 (1,16) 68 776 3,03 (0,65) 2012-08-14
Cylkowski, Paweł Lech 68 776 3,19 (0,01) 68 776 2,38 2012-08-14
Cylkowski, Paweł Lech 68 776 (1 000) 3,18 (-1,89) 68 776 (1 000) 2,38 (-0,41) 2012-08-14
Ogółem 1 357 084 (21 134) 0 2 447 504 (21 134) 0 2012-06-22
Wilczko Karol 226 000 16,91 (0,26) 433 210 17,85 (0,15) 2011-11-22
Wilczko Karol 226 000 16,65 (2,33) 433 210 17,70 (1,47) 2011-11-22
Wilczko Karol 226 000 14,32 433 210 16,23 2011-11-22
Talnet Holding Ltd. 351 239 25,88 (3,63) 696 239 28,44 (2,35) 2011-11-22
Talnet Holding Ltd. 351 239 22,25 (-4,04) 696 239 26,09 (-2,60) 2011-11-22
Talnet Holding Ltd. 351 239 26,29 696 239 28,69 2011-11-22
Michałek, Bartosz Piotr 231 500 17,32 (0,27) 438 710 18,08 (0,16) 2011-11-22
Michałek, Bartosz Piotr 231 500 17,05 (2,38) 438 710 17,92 (1,48) 2011-11-22
Michałek, Bartosz Piotr 231 500 14,67 438 710 16,44 2011-11-22
Fidea Capital Ltd. 336 985 25,22 (0,39) 667 985 27,53 (0,24) 2011-11-22
Fidea Capital Ltd. 336 985 24,83 (3,48) 667 985 27,29 (2,26) 2011-11-22
Fidea Capital Ltd. 336 985 21,35 667 985 25,03 (-4,47) 2011-11-22
Fidea Capital Ltd. 336 985 21,35 667 985 29,50 2011-11-22
Dojnow, Marek Emanuel przez Fidea Capital (Cyprus) Ltd. 336 985 25,22 (0,22) 667 985 27,53 (0,53) 2011-11-22
Dojnow, Marek Emanuel przez Fidea Capital (Cyprus) Ltd. 336 985 25,00 667 985 27,00 2011-11-22
Cylkowski, Paweł Lech 67 776 5,07 (0,08) 67 776 2,79 (0,03) 2011-11-22
Cylkowski, Paweł Lech 67 776 4,99 67 776 2,76 2011-11-22
Ogółem 1 335 950 0 2 426 370 0 2011-10-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-03-20 Prawo poboru 2157891:1333334
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.