186,0000 zł
-1,06% -2,0000 zł
Comarch SA (CMR)

Akcjonariat - COMARCH

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 512 802 914 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 8 133 349 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 317 948
Liczba głosów na WZA: 15 126 949 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,38%
Kapitał akcyjny: 8 133 349,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 273 948
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,62%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Filipiak Janusz 1 997 027 (24,55%) 5 569 027 (36,82%) 2016-06-30 -
Filipiak Elżbieta 1 323 461 (16,27%) 4 707 461 (31,12%) 2016-06-30 -
MetLife OFE portfel 1 154 389 (14,19%) 1 154 389 (7,63%) 2018-12-31 ABG, DVL, MNC, BFT, CMP, MLG, NWG, ORB, OTS, NVA, SWG, SKH, WXF, WWL, PUE, ZUE, KTY, EMT, RON
NN OFE z NN DFE 843 071 (10,37%) 843 071 (5,57%) 2019-07-12 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, APR, PZU, TEN, MIL, MON, KTY, IND, RVU, KGL, SKA, BKM, SLV, PLY, RON, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ABE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji na akcje serii H 20 650
0,00
1,00 0,00 7 518 770
7 518 770,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-31
2006-05-16
2006-04-26
split 1:470
1,00 1 222 000
1 222 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-03-30
serie A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-11-30 500
200,00 500
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1994-12-20
2002-02-28
seria B - prawo poboru 1996-03-06 500
100 000,00
200,00 200,00 1 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1995-03-24
seria C - prawo poboru 1997-01-30 1 600
320 000,00
200,00 200,00 2 600
520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1997-06-20
1999-05-05
renominacja akcji 1998-03-19
470,00 2 600
1 222 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-03-30
seria D - subskrypcja publiczna 1998-03-31 300 000
14 100 000,00
1,00 47,00 1 522 000
1 522 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1999-03-01
1999-05-05
renominacja 1999-06-28
2,00 1 522 000
3 044 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-08-05
split 1:2 1999-06-28
1,00 3 044 000
3 044 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-08-05
1999-09-10
seria E - subskrypcja prywatna 1999-10-15 500 000
70 000 000,00
2,00 140,00 3 544 000
7 088 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-12-21
2000-03-08
2000-03-31
seria F - oferta menedżerska 1999-10-15 70 000
6 588 400,00
2,00 94,12 3 614 000
7 228 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-12-21
2000-07-10
2002-12-17
renominacja 1999-10-15
2,00 3 044 000
6 088 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-10-30
split 1:2 2000-05-31
1,00 7 228 000
7 228 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-10
2000-09-22
serie G1, G2, G3 - oferta menedżerska 2001-12-21

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - za obligacje zamienne zawiadomienie 2001-12-21 700 000
39 970 000,00
1,00 57,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-04-02
umorzenie akcji seria E: 32,20, seria F: 64,33 2003-06-30 -501 400
1,00 6 726 600
6 726 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-11-04
umorzenie obligacji zamiennych 486 obligacji 2004-04-14 0
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska uchwała zarządu 2004-04-26 125 787
125 787,00
1,00 1,00 6 852 387
6 852 387,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-29
2004-12-29
seria G - oferta menedżerska decyzja RN 2005-03-23 102 708
102 708,00
1,00 1,00 6 955 095
6 955 095,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-24
2006-04-12
seria I2 - oferta menedżerska 2005-06-30 441 826
441 826,00
1,00 1,00 7 960 596
7 960 596,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
2007-05-31
konwersja obligacji na akcje serii H 2006-03-01 543 025
31 006 727,50
1,00 57,10 7 498 120
7 498 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-20
2006-03-31
seria J2 - oferta menedżerska 2010-02-15 91 041
91 041,00
1,00 1,00 8 051 637
8 051 637,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-31
seria K3 - oferta menedżerska 2014-01-20 73 953
73 953,00
1,00 1,00 8 125 590
8 125 590,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
seria L1 - oferta menedżerska 2015-03-16 7 759
7 759,00
1,00 1,00 8 133 349
8 133 349,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-14
2015-07-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 145 110 (-6 890) 1,78 (-0,09) 145 110 (-6 890) 0,95 (-0,06) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 373 883 (-7 117) 4,59 (-0,09) 373 883 (-7 117) 2,47 (-0,05) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 159 006 (23 006) 1,95 (0,28) 159 006 (23 006) 1,05 (0,15) 2018-12-31
NN OFE portfel 743 071 (-2 929) 9,13 (-0,04) 743 071 (-2 929) 4,91 (-0,02) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 402 635 (-1 365) 4,95 (-0,02) 402 635 (-1 365) 2,66 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE portfel 169 209 (114 209) 2,08 (1,40) 169 209 (114 209) 1,11 (0,75) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 224 483 (-1 517) 2,76 (-0,02) 224 483 (-1 517) 1,48 (-0,01) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 93 832 (84 744) 1,15 (1,04) 93 832 (84 744) 0,62 (0,56) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 117 116 (-27 393) 1,44 (-0,34) 117 116 (-27 393) 0,77 (-0,19) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 41 974 (-27 935) 0,52 (-0,34) 41 974 (-27 935) 0,28 (-0,18) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 8 334 (-55 479) 0,10 (-0,69) 8 334 (-55 479) 0,06 (-0,36) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 22 371 (-12 000) 0,28 (-0,14) 22 371 (-12 000) 0,15 (-0,08) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 1 343 (-58) 0,02 1 343 (-58) 0,01 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 79 908 (-43 542) 0,98 (-0,54) 79 908 (-43 542) 0,53 (-0,29) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 246 373 (-46 062) 3,03 (-0,57) 246 373 (-46 062) 1,63 (-0,30) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 16 359 0,20 16 359 0,11 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 9 088 0,11 9 088 0,06 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 5 100 0,06 5 100 0,03 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 144 509 1,78 144 509 0,96 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 69 909 0,86 69 909 0,46 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 152 000 1,87 152 000 1,01 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 381 000 (-27 000) 4,68 (-0,34) 381 000 (-27 000) 2,52 (-0,18) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 136 000 1,67 136 000 0,90 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 445 0,01 445 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 746 000 (199 000) 9,17 (2,44) 746 000 (199 000) 4,93 (1,31) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 63 813 0,79 63 813 0,42 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 34 371 0,42 34 371 0,23 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 1 401 0,02 1 401 0,01 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 123 450 1,52 123 450 0,82 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 292 435 3,60 292 435 1,93 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 420 0,01 420 0,00 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 15 147 0,19 15 147 0,10 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 404 000 4,97 404 000 2,67 2017-12-31
Aviva OFE portfel 55 000 0,68 55 000 0,36 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 16 359 0,20 16 359 0,11 2017-12-31
Aegon OFE portfel 226 000 2,78 226 000 1,49 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 408 000 5,02 408 000 2,70 2016-12-31
NN OFE portfel 547 000 6,73 547 000 3,62 2016-12-31
MetLife OFE portfel 1 290 000 (673 046) 15,86 (8,27) 1 290 000 (673 046) 8,53 (4,45) 2016-12-31
MetLife OFE 616 954 (26 954) 7,59 (0,34) 616 954 (26 954) 4,08 (0,18) 2016-06-30
Filipiak Maria 200 000 2,46 200 000 1,32 2016-06-30
Filipiak Elżbieta 1 523 461 (677 461) 18,73 (8,11) 4 907 461 (677 461) 32,44 (4,16) 2016-06-30
MetLife OFE ZWZ 590 000 7,25 590 000 3,90 2016-06-15
Filipiak Janusz 2 674 488 (54 478) 32,88 (0,64) 6 246 488 (54 478) 41,29 (0,34) 2016-02-29
Ogółem 8 125 590 (73 953) 0 15 119 190 (73 953) 0 2014-03-31
Prokop Paweł 39 974 0,49 77 574 0,51 2012-11-14
Prokop Paweł 39 974 (-595) 0,49 (-0,01) 77 574 (-595) 0,51 2012-11-14
Prokop Paweł 40 569 0,50 78 169 (37 600) 0,51 (0,25) 2012-08-31
BZ WBK Asset Management SA 680 779 (-735 644) 8,45 (-9,14) 680 779 (-735 644) 4,52 (-4,89) 2011-11-22
BZ WBK Asset Management SA 1 416 423 (671 110) 17,59 (8,34) 1 416 423 (671 110) 9,41 (4,46) 2011-11-14
BZ WBK Asset Management SA 745 313 (-671 110) 9,25 (-8,34) 745 313 (-671 110) 4,95 (-4,46) 2011-10-07
BZ WBK Asset Management SA 1 416 423 (-214 925) 17,59 (-2,67) 1 416 423 (-214 925) 9,41 (-1,43) 2011-04-06
BZ WBK Asset Management SA 1 631 348 (-211 531) 20,26 (-2,62) 1 631 348 (-211 531) 10,84 (-1,40) 2011-04-05
BZ WBK Asset Management SA 1 842 879 (309 849) 22,88 (3,85) 1 842 879 (309 849) 12,24 (2,06) 2011-03-28
BZ WBK Asset Management SA 1 533 030 (-110 787) 19,03 (-1,38) 1 533 030 (-110 787) 10,18 (-0,74) 2011-03-28
BZ WBK Asset Management SA 1 643 817 (-522 760) 20,41 (-6,49) 1 643 817 (-522 760) 10,92 (-3,48) 2011-03-28
BZ WBK Asset Management SA 2 166 577 (-100 476) 26,90 (-1,25) 2 166 577 (-100 476) 14,40 (-0,66) 2011-02-09
BZ WBK Asset Management SA 2 267 053 (-190 984) 28,15 (-2,37) 2 267 053 (-190 984) 15,06 (-1,27) 2011-02-08
BZ WBK Asset Management SA 2 458 037 (-100 862) 30,52 (-1,26) 2 458 037 (-100 862) 16,33 (-0,67) 2011-01-03
BZ WBK Asset Management SA 2 558 899 (-197 161) 31,78 (-2,84) 2 558 899 (-197 161) 17,00 (-1,42) 2011-01-02
Warwas Marcin 6 069 0,07 6 069 0,04 2010-05-14
Warwas Marcin 6 069 0,07 (0,07) 6 069 0,04 (0,04) 2010-05-14
Tarański Konrad 6 069 0,07 6 069 0,04 2010-05-14
Tarański Konrad 6 069 0,07 6 069 0,04 2010-05-14
Rymarczyk Zbigniew 28 141 0,34 28 141 0,18 2010-05-14
Rymarczyk Zbigniew 28 141 (6 069) 0,34 (0,07) 28 141 (6 069) 0,18 (0,04) 2010-05-14
Reichert Piotr 6 069 0,07 6 069 0,04 2010-05-14
Reichert Piotr 6 069 0,07 6 069 0,04 2010-05-14
Prokop Paweł 40 569 (6 069) 0,50 (0,07) 40 569 (6 069) 0,26 (0,03) 2010-05-14
Piątasa Piotr 16 845 0,20 16 845 0,11 2010-05-14
Piątasa Piotr 16 845 (6 069) 0,20 (0,07) 16 845 (6 069) 0,11 (0,04) 2010-05-14
Filipiak Janusz 2 620 010 32,24 (0,03) 6 192 010 40,95 (0,02) 2010-05-14
Filipiak Janusz 2 620 010 32,21 (-0,33) 6 192 010 40,93 (-0,22) 2010-05-14
Filipiak Janusz 2 620 010 (54 627) 32,54 (0,32) 6 192 010 (54 627) 41,15 (0,11) 2010-05-14
Ogółem 8 051 637 (91 041) 0 15 045 237 (91 041) 0 2010-03-31
Filipiak Janusz 2 565 383 32,22 (0,36) 6 137 383 41,04 (0,25) 2009-05-15
Filipiak Janusz 2 565 383 (-846 000) 31,86 (-10,99) 6 137 383 (-4 230 000) 40,79 (-28,53) 2009-05-15
Filipiak Elżbieta 846 000 10,62 (0,12) 4 230 000 28,28 (0,17) 2009-05-15
Filipiak Elżbieta 846 000 10,50 (0,09) 4 230 000 28,11 (0,14) 2009-05-15
Filipiak Elżbieta 846 000 10,41 (0,01) 4 230 000 27,97 (0,01) 2009-05-15
Filipiak Elżbieta 846 000 (-367 200) 10,40 (-5,66) 4 230 000 (-179 200) 27,96 (-2,19) 2009-05-15
BZ WBK Asset Management SA 2 756 060 34,62 (0,40) 2 756 060 18,42 (0,11) 2009-05-11
BZ WBK Asset Management SA 2 756 060 (3 378) 34,22 (-0,35) 2 756 060 (3 378) 18,31 (-0,09) 2009-05-11
BZ WBK Asset Management SA 2 752 682 (289 911) 34,57 (3,64) 2 752 682 (289 911) 18,40 (1,94) 2009-05-10
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 411 383 42,85 10 367 383 69,32 (0,34) 2009-02-27
BZ WBK Asset Management SA 2 462 771 (-15 000) 30,93 (-0,19) 2 462 771 (-15 000) 16,46 (-0,06) 2009-02-27
Ogółem 7 960 596 0 14 954 196 (-37 600) 0 2009-01-05
BZ WBK Asset Management SA 2 477 771 (15 000) 31,12 (0,19) 2 477 771 (15 000) 16,52 (0,10) 2008-12-29
BZ WBK Asset Management SA 2 462 771 (307 419) 30,93 (3,86) 2 462 771 (307 419) 16,42 (2,05) 2008-12-10
BZ WBK Asset Management SA 2 155 352 (4 500) 27,07 (0,06) 2 155 352 (4 500) 14,37 (0,03) 2008-12-02
Rymarczyk Zbigniew 22 072 0,27 22 072 0,14 2008-11-14
Rymarczyk Zbigniew 22 072 (300) 0,27 22 072 (300) 0,14 2008-11-14
Prokop Paweł 34 500 0,43 (0,01) 34 500 0,23 (0,01) 2008-11-14
Prokop Paweł 34 500 (232) 0,42 (-0,01) 34 500 (232) 0,22 2008-11-14
BZ WBK Asset Management SA 2 150 852 (18 786) 27,01 (0,23) 2 150 852 (18 786) 14,34 (0,12) 2008-03-18
BZ WBK Asset Management SA 2 132 066 (298 602) 26,78 (3,75) 2 132 066 (298 602) 14,22 (2,00) 2008-03-17
BZ WBK Asset Management SA 1 833 464 (328 595) 23,03 (4,13) 1 833 464 (328 595) 12,22 (2,21) 2008-02-29
Ogółem 7 960 596 0 14 991 796 (-37 600) 0 2008-01-02
BZ WBK Asset Management SA 1 504 869 18,90 1 504 869 10,01 (-0,02) 2007-12-13
BZ WBK Asset Management SA 1 504 869 (790 159) 18,90 (9,93) 1 504 869 (790 159) 10,03 (5,28) 2007-12-13
Warwas Marcin 0 (-9 850) 0,00 (-0,12) 0 (-9 850) 0,00 (-0,06) 2007-11-14
Prokop Paweł 34 268 0,43 34 268 0,22 2007-11-14
Prokop Paweł 34 268 (-5 758) 0,43 (-0,07) 34 268 (-5 758) 0,22 (-0,04) 2007-11-14
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 411 383 42,85 10 367 383 68,98 (-0,17) 2007-11-14
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 411 383 (269 410) 42,85 (3,39) 10 367 383 (259 410) 69,15 (1,90) 2007-11-14
Warwas Marcin 9 850 0,12 9 850 0,06 2007-08-14
Rymarczyk Zbigniew 21 772 0,27 21 772 0,14 2007-08-14
Rymarczyk Zbigniew 21 772 (21 552) 0,27 (0,27) 21 772 (21 552) 0,14 (0,14) 2007-08-14
Przewięźlikowski Paweł 24 440 0,00 (-0,32) 24 440 0,00 (-0,16) 2007-08-14
Piątasa Piotr 10 776 0,13 10 776 0,07 2007-08-14
Piątasa Piotr 10 776 0,13 10 776 0,07 2007-08-14
Piątasa Piotr 10 776 0,13 10 776 0,07 2007-08-14
Chwast Rafał 5 552 0,00 (-0,06) 5 552 0,00 (-0,03) 2007-08-14
Chwast Rafał 5 552 0,06 5 552 0,03 2007-08-14
Chwast Rafał 5 552 (-1 014) 0,06 (-0,02) 5 552 (-1 014) 0,03 (-0,01) 2007-08-14
BZ WBK Asset Management SA z BZ WBK TFI SA, bez serii G 714 710 (-31 823) 8,97 (-0,40) 714 710 (-31 823) 4,75 (-0,21) 2007-07-16
BZ WBK Asset Management SA 746 533 (-714 710) 9,37 (-8,98) 746 533 (-714 710) 4,96 (-4,76) 2007-07-16
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 141 973 (-22 420) 39,46 (-0,29) 10 107 973 (-22 420) 67,25 (-0,15) 2007-07-10
Prokop Paweł 40 026 (15 586) 0,50 (0,18) 40 026 (15 586) 0,26 (0,10) 2007-06-30
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 164 393 (-65 000) 39,75 (-3,20) 10 130 393 (-65 000) 67,40 (-2,49) 2007-06-15
BZ WBK Asset Management SA z BZ WBK TFI SA 1 461 243 (-51 936) 18,35 (-0,65) 1 461 243 (-51 936) 9,72 (-0,34) 2007-05-30
BZ WBK Asset Management SA z BZ WBK TFI SA, bez serii G 1 513 179 (-11 349) 19,00 (-0,15) 1 513 179 (-11 349) 10,06 (-0,08) 2007-05-17
BZ WBK Asset Management SA z BZ WBK TFI SA, bez serii G 1 524 528 (-244 542) 19,15 (-4,37) 1 524 528 (-244 542) 10,14 (-1,98) 2007-05-16
Ogółem 7 960 596 (441 826) 0 15 029 396 (7 510 626) 0 2007-04-20
Rymarczyk Zbigniew 220 0,00 220 0,00 2007-03-01
Rymarczyk Zbigniew 220 (-150) 0,00 220 (-150) 0,00 2007-03-01
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 229 393 42,95 (2,39) 10 195 393 69,89 (2,06) 2007-03-01
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 229 393 (-10 000) 40,56 (-2,52) 10 195 393 67,83 (-2,06) 2007-03-01
Rymarczyk Zbigniew 370 0,00 370 0,00 2006-08-14
Przewięźlikowski Paweł 24 440 0,32 (0,02) 24 440 0,16 2006-08-14
Przewięźlikowski Paweł 24 440 0,30 24 440 0,16 2006-08-14
Prokop Paweł 24 440 0,32 (0,02) 24 440 0,16 2006-08-14
Prokop Paweł 24 440 0,30 24 440 0,16 2006-08-14
Maciantowicz Tomasz 92 131 1,22 92 131 0,63 2006-08-14
Maciantowicz Tomasz 92 131 1,22 (0,07) 92 131 0,63 (0,02) 2006-08-14
Maciantowicz Tomasz 92 131 (-1 869) 1,15 (-0,15) 92 131 (-377 869) 0,61 (-2,58) 2006-08-14
Chwast Rafał 6 566 0,08 6 566 0,04 2006-08-14
Chwast Rafał 6 566 0,08 6 566 0,04 2006-08-14
BZ WBK Asset Management SA z BZ WBK TFI SA, bez serii G 1 769 070 23,52 (1,30) 1 769 070 12,12 (0,35) 2006-08-02
BZ WBK Asset Management SA z BZ WBK TFI SA 1 769 070 (351 300) 22,22 (1,84) 1 769 070 (351 300) 11,77 (1,67) 2006-08-02
Ogółem 7 518 770 0 7 518 770 (-7 068 800) 0 2006-03-31
Ogółem 7 518 770 (563 675) 0 14 587 570 (563 675) 0 2006-03-31
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 239 393 (-50 000) 43,08 (-4,21) 10 195 393 (-50 000) 69,89 (-3,16) 2006-03-31
BZ WBK Asset Management SA z BZ WBK TFI SA, bez serii G 1 417 770 20,38 (1,48) 1 417 770 10,10 (0,37) 2006-02-06
BZ WBK Asset Management SA z BZ WBK TFI SA, bez serii G 1 417 770 18,90 (0,05) 1 417 770 9,73 (0,02) 2006-02-06
BZ WBK Asset Management SA z BZ WBK TFI SA 1 417 770 (709 141) 18,85 (8,67) 1 417 770 (709 141) 9,71 (4,66) 2006-02-06
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 289 393 47,29 (3,43) 10 245 393 73,05 (2,72) 2005-11-02
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 289 393 (196 708) 43,86 (-0,60) 10 245 393 (572 708) 70,33 (1,36) 2005-11-02
Ogółem 6 955 095 (-543 025) 0 14 023 895 (-543 025) 0 2005-08-03
Ogółem 7 498 120 (-54 267) 0 14 566 920 (-54 267) 0 2005-08-03
BZ WBK Asset Management SA z BZ WBK TFI SA, bez serii G 708 629 (-177 186) 10,18 (-1,54) 708 629 (-177 186) 5,05 (-1,00) 2005-07-28
BZ WBK Asset Management SA z BZ WBK TFI SA 885 815 11,72 885 815 6,05 2005-07-11
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą, bez serii G 3 092 685 (893 085) 44,46 (11,76) 9 672 685 (4 089 085) 68,97 (28,50) 2005-01-25
Filipiak Elżbieta 1 213 200 (-30 000) 16,06 (-0,40) 4 409 200 (-30 000) 30,15 (-0,21) 2005-01-25
Ogółem 7 552 387 (825 787) 0 14 621 187 (825 787) 0 2004-06-29
Filipiak Elżbieta 1 243 200 16,46 (-0,73) 4 439 200 30,36 (-0,69) 2003-12-17
Filipiak Elżbieta 1 243 200 17,19 (-1,29) 4 439 200 31,05 (-1,12) 2003-12-17
Filipiak Elżbieta 1 243 200 (-65 000) 18,48 (0,39) 4 439 200 (-65 000) 32,17 (1,56) 2003-12-17
Ogółem 6 726 600 (-501 400) 0 13 795 400 (-915 000) 0 2003-11-04
ComArch SA umorzenie 0 0,00 0 0,00 2003-11-04
ComArch SA umorzenie 0 (-501 400) 0,00 (-6,93) 0 (-501 400) 0,00 (-3,50) 2003-11-04
ComArch SA w celu umorzenia 501 400 (140 000) 6,93 (1,93) 501 400 (140 000) 3,50 (0,98) 2003-04-30
ComArch SA w celu umorzenia 361 400 5,00 361 400 2,52 2003-03-25
Filipiak Elżbieta 1 308 200 (-320 000) 18,09 (-4,44) 4 504 200 (-320 000) 30,61 (-2,18) 2002-12-30
Filipiak Janusz 2 199 600 32,70 (3,58) 5 583 600 40,47 (2,29) 2001-12-21
Filipiak Janusz 2 199 600 29,12 (-1,31) 5 583 600 38,18 (0,22) 2001-12-21
Filipiak Janusz 2 199 600 30,43 5 583 600 37,96 2001-12-21
Filipiak Elżbieta 1 628 200 (5 864) 22,53 (0,08) 4 824 200 (193 864) 32,79 (1,31) 2001-12-21
Filipiak Elżbieta 1 622 336 22,45 4 630 336 31,48 (0,08) 2001-11-21
Filipiak Elżbieta 1 622 336 (721 168) 22,45 (-7,15) 4 630 336 (2 225 168) 31,40 (-3,95) 2001-11-21
Ogółem 7 228 000 0 14 710 400 (413 600) 0 2001-10-29
Ogółem 7 228 000 0 14 296 800 (-451 200) 0 2001-10-29
Maciantowicz Tomasz 94 000 (-146 900) 1,30 (-2,03) 470 000 (229 100) 3,19 (1,56) 2001-10-05
Maciantowicz Tomasz 240 900 (118 700) 3,33 (-0,68) 240 900 (-69 300) 1,63 (-2,93) 2001-01-26
Ogółem 7 228 000 (3 614 000) 0 14 748 000 (7 374 000) 0 2000-07-10
Ogółem 3 614 000 (70 000) 0 7 374 000 (70 000) 0 2000-07-10
Ogółem 3 544 000 (500 000) 0 7 304 000 (500 000) 0 2000-03-08
Styczeń Rafał z Internet Investment Fund Sp. z o.o. 122 200 4,01 310 200 4,56 2000-02-14
Filipiak Elżbieta 901 168 (-901 168) 29,60 (4,66) 2 405 168 (-2 405 168) 35,35 (2,73) 1999-08-16
Filipiak Elżbieta 1 802 336 (901 168) 24,94 4 810 336 (2 405 168) 32,62 1999-08-16
Filipiak Elżbieta 901 168 (-80 000) 24,94 (-7,29) 2 405 168 (-80 000) 32,62 (-3,91) 1999-08-16
Ogółem 3 044 000 (1 522 000) 0 6 804 000 (3 402 000) 0 1999-08-05
Filipiak Elżbieta 981 168 (490 584) 32,23 2 485 168 (1 242 584) 36,53 1999-04-30
Filipiak Elżbieta 490 584 (1 784) 32,23 (0,11) 1 242 584 (1 784) 36,53 (0,06) 1999-04-30
Ogółem 1 522 000 (300 000) 0 3 402 000 (300 000) 0 1999-03-01
Styczeń Rafał 122 200 (61 100) 4,01 310 200 (155 100) 4,56 1998-04-15
Styczeń Rafał 61 100 4,01 (-0,99) 155 100 4,56 (-0,44) 1998-04-15
Styczeń Rafał 61 100 5,00 155 100 5,00 1998-04-15
Ogółem 1 222 000 0 3 102 000 0 1998-04-15
Maciantowicz Tomasz 122 200 (61 100) 4,01 310 200 (155 100) 4,56 1998-04-15
Maciantowicz Tomasz 61 100 4,01 (-0,99) 155 100 4,56 (-0,44) 1998-04-15
Maciantowicz Tomasz 61 100 5,00 155 100 5,00 1998-04-15
Filipiak Janusz 2 199 600 30,43 5 583 600 37,96 (0,10) 1998-04-15
Filipiak Janusz 2 199 600 (1 099 800) 30,43 5 583 600 (2 791 800) 37,86 1998-04-15
Filipiak Janusz 1 099 800 30,43 (1,82) 2 791 800 37,86 (-0,36) 1998-04-15
Filipiak Janusz 1 099 800 28,61 (-2,42) 2 791 800 38,22 1998-04-15
Filipiak Janusz 1 099 800 31,03 (-5,10) 2 791 800 38,22 (-2,81) 1998-04-15
Filipiak Janusz 1 099 800 (549 900) 36,13 2 791 800 (1 395 900) 41,03 1998-04-15
Filipiak Janusz 549 900 36,13 (-8,87) 1 395 900 41,03 (-3,97) 1998-04-15
Filipiak Janusz 549 900 45,00 1 395 900 45,00 1998-04-15
Filipiak Elżbieta 488 800 32,12 (-7,88) 1 240 800 36,47 (-3,53) 1998-04-15
Filipiak Elżbieta 488 800 40,00 1 240 800 40,00 1998-04-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2018-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2018-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2014-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2014-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2002-12-17 Asymilacja akcji serie F
2002-02-28 Asymilacja akcji seria A
2000-09-22 Split 1:2
2000-03-31 Asymilacja akcji seria E
1999-09-10 Split 1:2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.