176,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Comarch SA (CMR)

Akcjonariat - COMARCH

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 431 469 424 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 8 133 349 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 518 781
Liczba głosów na WZA: 15 126 949 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,56%
Kapitał akcyjny: 8 133 349,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 474 781
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,44%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Filipiak Janusz 1 997 027 (24,55%) 5 569 027 (36,81%) 2016-06-30 -
Filipiak Elżbieta 846 000 (10,40%) 4 230 000 (27,96%) 2020-01-24 -
NN OFE z NN DFE 846 571 (10,40%) 846 571 (5,59%) 2021-03-01 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, ART, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN
Generali PTE SA portfel 829 183 (10,19%) 829 183 (5,48%) 2023-07-21 DVL, WWL, NVA, ZUE, MLG, MNC, ABS, BFT, PKP, NWG, KRU, KTY, CAR, EUR, ALR, CLN, OTS, SNK, WXF, OND, SWG, CMP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji na akcje serii H 20 650
1,00 7 518 770
7 518 770,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-31
2006-05-16
2006-04-26
split 1:470
1,00 1 222 000
1 222 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-03-30
serie A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-11-30 500
200,00 500
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1994-12-20
2002-02-28
seria B - prawo poboru 1996-03-06 500
100 000,00
200,00 200,00 1 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1995-03-24
seria C - prawo poboru 1997-01-30 1 600
320 000,00
200,00 200,00 2 600
520 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1997-06-20
1999-05-05
renominacja akcji 1998-03-19
470,00 2 600
1 222 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-03-30
seria D - subskrypcja publiczna 1998-03-31 300 000
14 100 000,00
1,00 47,00 1 522 000
1 522 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1999-03-01
1999-05-05
renominacja 1999-06-28
2,00 1 522 000
3 044 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-08-05
split 1:2 1999-06-28
1,00 3 044 000
3 044 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-08-05
1999-09-10
seria E - subskrypcja prywatna 1999-10-15 500 000
70 000 000,00
2,00 140,00 3 544 000
7 088 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-12-21
2000-03-08
2000-03-31
seria F - oferta menedżerska 1999-10-15 70 000
6 588 400,00
2,00 94,12 3 614 000
7 228 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-12-21
2000-07-10
2002-12-17
renominacja 1999-10-15
2,00 3 044 000
6 088 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-10-30
split 1:2 2000-05-31
1,00 7 228 000
7 228 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-10
2000-09-22
serie G1, G2, G3 - oferta menedżerska 2001-12-21

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - za obligacje zamienne zawiadomienie 2001-12-21 700 000
39 970 000,00
1,00 57,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-04-02
umorzenie akcji seria E: 32,20, seria F: 64,33 2003-06-30 -501 400
1,00 6 726 600
6 726 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-11-04
umorzenie obligacji zamiennych 486 obligacji 2004-04-14
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska uchwała zarządu 2004-04-26 125 787
125 787,00
1,00 1,00 6 852 387
6 852 387,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-29
2004-12-29
seria G - oferta menedżerska decyzja RN 2005-03-23 102 708
102 708,00
1,00 1,00 6 955 095
6 955 095,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-24
2006-04-12
seria I2 - oferta menedżerska 2005-06-30 441 826
441 826,00
1,00 1,00 7 960 596
7 960 596,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
2007-05-31
konwersja obligacji na akcje serii H 2006-03-01 543 025
31 006 727,50
1,00 57,10 7 498 120
7 498 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-20
2006-03-31
seria J2 - oferta menedżerska 2010-02-15 91 041
91 041,00
1,00 1,00 8 051 637
8 051 637,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-31
2010-06-08
seria K3 - oferta menedżerska 2014-01-20 73 953
73 953,00
1,00 1,00 8 125 590
8 125 590,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
2014-05-08
seria L1 - oferta menedżerska 2015-03-16 7 759
7 759,00
1,00 1,00 8 133 349
8 133 349,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-14
2015-07-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali PTE SA portfel 829 183 10,19 829 183 5,48 2023-02-01
NN OFE z NN DFE 843 071 (100 000) 10,36 (1,23) 843 071 (100 000) 5,57 (0,66) 2019-07-12
Uniqa OFE portfel 402 635 (-1 365) 4,95 (-0,01) 402 635 (-1 365) 2,66 (-0,01) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 145 110 (-6 890) 1,78 (-0,08) 145 110 (-6 890) 0,95 (-0,05) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 373 883 (-7 117) 4,59 (-0,09) 373 883 (-7 117) 2,47 (-0,04) 2018-12-31
NN OFE portfel 743 071 (-2 929) 9,13 (-0,04) 743 071 (-2 929) 4,91 (-0,02) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 224 483 (-1 517) 2,76 (-0,01) 224 483 (-1 517) 1,48 (-0,01) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 93 832 (84 744) 1,15 (1,04) 93 832 (84 744) 0,62 (0,56) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 41 974 (-27 935) 0,51 (-0,34) 41 974 (-27 935) 0,27 (-0,19) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 1 343 (-58) 0,01 1 343 (-58) 0,00 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 79 908 (-43 542) 0,98 (-0,53) 79 908 (-43 542) 0,52 (-0,29) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 246 373 (-46 062) 3,02 (-0,57) 246 373 (-46 062) 1,62 (-0,31) 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 404 000 4,96 404 000 2,67 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 9 088 0,11 9 088 0,06 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 5 100 0,06 5 100 0,03 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 69 909 0,85 69 909 0,46 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 152 000 1,86 152 000 1,00 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 381 000 (-27 000) 4,68 (-0,33) 381 000 (-27 000) 2,51 (-0,18) 2017-12-31
NN OFE portfel 746 000 (199 000) 9,17 (2,45) 746 000 (199 000) 4,93 (1,32) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 1 401 0,01 1 401 0,00 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 123 450 1,51 123 450 0,81 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 292 435 3,59 292 435 1,93 2017-12-31
Aegon OFE portfel 226 000 2,77 226 000 1,49 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 408 000 5,01 408 000 2,69 2016-12-31
NN OFE portfel 547 000 6,72 547 000 3,61 2016-12-31
Filipiak Maria 200 000 2,45 200 000 1,32 2016-06-30
Filipiak Elżbieta 1 523 461 (200 000) 18,73 (2,46) 4 907 461 (200 000) 32,44 (1,33) 2016-06-30
Filipiak Elżbieta 1 323 461 (477 461) 16,27 (5,65) 4 707 461 (477 461) 31,11 (2,83) 2016-06-30
Filipiak Janusz 2 674 488 (54 478) 32,88 (0,64) 6 246 488 (54 478) 41,29 (0,34) 2016-02-29
Prokop Paweł 39 974 0,49 77 574 0,51 2012-11-14
Prokop Paweł 39 974 (-595) 0,49 (-0,01) 77 574 (-595) 0,51 2012-11-14
Prokop Paweł 40 569 0,50 78 169 (37 600) 0,51 (0,25) 2012-08-31
Warwas Marcin 6 069 0,07 6 069 0,04 2010-05-14
Warwas Marcin 6 069 0,07 (0,07) 6 069 0,04 (0,04) 2010-05-14
Tarański Konrad 6 069 0,07 6 069 0,04 2010-05-14
Tarański Konrad 6 069 0,07 6 069 0,04 2010-05-14
Rymarczyk Zbigniew 28 141 0,34 28 141 0,18 2010-05-14
Rymarczyk Zbigniew 28 141 (6 069) 0,34 (0,07) 28 141 (6 069) 0,18 (0,04) 2010-05-14
Reichert Piotr 6 069 0,07 6 069 0,04 2010-05-14
Reichert Piotr 6 069 0,07 6 069 0,04 2010-05-14
Prokop Paweł 40 569 (6 069) 0,50 (0,07) 40 569 (6 069) 0,26 (0,03) 2010-05-14
Piątosa Piotr 16 845 0,20 16 845 0,11 2010-05-14
Piątosa Piotr 16 845 (6 069) 0,20 (0,07) 16 845 (6 069) 0,11 (0,04) 2010-05-14
Filipiak Janusz 2 620 010 32,24 (0,03) 6 192 010 40,95 (0,02) 2010-05-14
Filipiak Janusz 2 620 010 32,21 (-0,33) 6 192 010 40,93 (-0,22) 2010-05-14
Filipiak Janusz 2 620 010 (54 627) 32,54 (0,32) 6 192 010 (54 627) 41,15 (0,11) 2010-05-14
Filipiak Janusz 2 565 383 32,22 (0,36) 6 137 383 41,04 (0,25) 2009-05-15
Filipiak Janusz 2 565 383 (-846 000) 31,86 (-10,99) 6 137 383 (-4 230 000) 40,79 (-28,53) 2009-05-15
Filipiak Elżbieta 846 000 10,62 (0,12) 4 230 000 28,28 (0,17) 2009-05-15
Filipiak Elżbieta 846 000 10,50 (0,09) 4 230 000 28,11 (0,14) 2009-05-15
Filipiak Elżbieta 846 000 10,41 (0,01) 4 230 000 27,97 (0,01) 2009-05-15
Filipiak Elżbieta 846 000 (-367 200) 10,40 (-5,66) 4 230 000 (-179 200) 27,96 (-2,19) 2009-05-15
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 411 383 42,85 10 367 383 69,32 (0,34) 2009-02-27
Rymarczyk Zbigniew 22 072 0,27 22 072 0,14 2008-11-14
Rymarczyk Zbigniew 22 072 (300) 0,27 22 072 (300) 0,14 2008-11-14
Prokop Paweł 34 500 0,43 (0,01) 34 500 0,23 (0,01) 2008-11-14
Prokop Paweł 34 500 (232) 0,42 (-0,01) 34 500 (232) 0,22 2008-11-14
Warwas Marcin 0 (-9 850) 0,00 (-0,12) 0 (-9 850) 0,00 (-0,06) 2007-11-14
Prokop Paweł 34 268 0,43 34 268 0,22 2007-11-14
Prokop Paweł 34 268 (-5 758) 0,43 (-0,07) 34 268 (-5 758) 0,22 (-0,04) 2007-11-14
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 411 383 42,85 10 367 383 68,98 (-0,17) 2007-11-14
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 411 383 (269 410) 42,85 (3,39) 10 367 383 (259 410) 69,15 (1,90) 2007-11-14
Warwas Marcin 9 850 0,12 9 850 0,06 2007-08-14
Rymarczyk Zbigniew 21 772 0,27 21 772 0,14 2007-08-14
Rymarczyk Zbigniew 21 772 (21 552) 0,27 (0,27) 21 772 (21 552) 0,14 (0,14) 2007-08-14
Przewięźlikowski Paweł 24 440 0,30 (-0,02) 24 440 0,16 2007-08-14
Piątosa Piotr 10 776 0,13 10 776 0,07 2007-08-14
Piątosa Piotr 10 776 0,13 10 776 0,07 2007-08-14
Piątosa Piotr 10 776 0,13 10 776 0,07 2007-08-14
Chwast Rafał 5 552 0,06 5 552 0,03 2007-08-14
Chwast Rafał 5 552 (-1 014) 0,06 (-0,02) 5 552 (-1 014) 0,03 (-0,01) 2007-08-14
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 141 973 (-22 420) 39,46 (-0,29) 10 107 973 (-22 420) 67,25 (-0,15) 2007-07-10
Prokop Paweł 40 026 (15 586) 0,50 (0,18) 40 026 (15 586) 0,26 (0,10) 2007-06-30
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 164 393 (-65 000) 39,75 (-3,20) 10 130 393 (-65 000) 67,40 (-2,49) 2007-06-15
Rymarczyk Zbigniew 220 0,00 220 0,00 2007-03-01
Rymarczyk Zbigniew 220 (-150) 0,00 220 (-150) 0,00 2007-03-01
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 229 393 42,95 (2,39) 10 195 393 69,89 (2,06) 2007-03-01
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 229 393 (-10 000) 40,56 (-2,52) 10 195 393 67,83 (-2,06) 2007-03-01
Rymarczyk Zbigniew 370 0,00 370 0,00 2006-08-14
Przewięźlikowski Paweł 24 440 0,32 (0,02) 24 440 0,16 2006-08-14
Przewięźlikowski Paweł 24 440 0,30 24 440 0,16 2006-08-14
Prokop Paweł 24 440 0,32 (0,02) 24 440 0,16 2006-08-14
Prokop Paweł 24 440 0,30 24 440 0,16 2006-08-14
Maciantowicz Tomasz 92 131 1,22 (0,07) 92 131 0,63 (0,02) 2006-08-14
Maciantowicz Tomasz 92 131 (-1 869) 1,15 (-0,15) 92 131 (-377 869) 0,61 (-2,58) 2006-08-14
Chwast Rafał 6 566 0,08 6 566 0,04 2006-08-14
Chwast Rafał 6 566 0,08 6 566 0,04 2006-08-14
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 239 393 (-50 000) 43,08 (-4,21) 10 195 393 (-50 000) 69,89 (-3,16) 2006-03-31
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 289 393 47,29 (3,43) 10 245 393 73,05 (2,72) 2005-11-02
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą 3 289 393 (196 708) 43,86 (-0,60) 10 245 393 (572 708) 70,33 (1,36) 2005-11-02
Filipiak Janusz z Filipiak Elżbietą, bez serii G 3 092 685 (893 085) 44,46 (11,76) 9 672 685 (4 089 085) 68,97 (28,50) 2005-01-25
Filipiak Elżbieta 1 213 200 (-30 000) 16,06 (-0,40) 4 409 200 (-30 000) 30,15 (-0,21) 2005-01-25
Filipiak Elżbieta 1 243 200 16,46 (-0,73) 4 439 200 30,36 (-0,69) 2003-12-17
Filipiak Elżbieta 1 243 200 17,19 (-1,29) 4 439 200 31,05 (-1,12) 2003-12-17
Filipiak Elżbieta 1 243 200 (-65 000) 18,48 (0,39) 4 439 200 (-65 000) 32,17 (1,56) 2003-12-17
Comarch SA umorzenie 0 0,00 0 0,00 2003-11-04
Comarch SA umorzenie 0 (-501 400) 0,00 (-6,93) 0 (-501 400) 0,00 2003-11-04
Comarch SA w celu umorzenia 501 400 (140 000) 6,93 (1,93) 501 400 (140 000) 0,00 2003-04-30
Comarch SA w celu umorzenia 361 400 5,00 361 400 0,00 2003-03-25
Filipiak Elżbieta 1 308 200 (-320 000) 18,09 (-4,44) 4 504 200 (-320 000) 30,61 (-2,18) 2002-12-30
Filipiak Janusz 2 199 600 32,70 (2,27) 5 583 600 40,47 (2,51) 2001-12-21
Filipiak Janusz 2 199 600 30,43 (1,31) 5 583 600 37,96 (-0,22) 2001-12-21
Filipiak Janusz 2 199 600 29,12 (-1,31) 5 583 600 38,18 (0,22) 2001-12-21
Filipiak Elżbieta 1 628 200 (5 864) 22,53 (0,08) 4 824 200 (193 864) 32,79 (1,31) 2001-12-21
Filipiak Elżbieta 1 622 336 22,45 4 630 336 31,48 (0,08) 2001-11-21
Filipiak Elżbieta 1 622 336 (721 168) 22,45 (-7,15) 4 630 336 (2 225 168) 31,40 (-3,95) 2001-11-21
Maciantowicz Tomasz 94 000 (-146 900) 1,30 (-2,03) 470 000 (229 100) 3,19 (1,56) 2001-10-05
Maciantowicz Tomasz 240 900 (118 700) 3,33 (-0,68) 240 900 (-69 300) 1,63 (-2,93) 2001-01-26
Styczeń Rafał z Internet Investment Fund Sp. z o.o. 122 200 4,01 310 200 4,56 2000-02-14
Filipiak Elżbieta 901 168 (-901 168) 29,60 (4,66) 2 405 168 (-2 405 168) 35,35 (2,73) 1999-08-16
Filipiak Elżbieta 1 802 336 (901 168) 24,94 4 810 336 (2 405 168) 32,62 1999-08-16
Filipiak Elżbieta 901 168 (-80 000) 24,94 (-7,29) 2 405 168 (-80 000) 32,62 (-3,91) 1999-08-16
Filipiak Elżbieta 981 168 (490 584) 32,23 2 485 168 (1 242 584) 36,53 1999-04-30
Filipiak Elżbieta 490 584 (1 784) 32,23 (0,11) 1 242 584 (1 784) 36,53 (0,06) 1999-04-30
Styczeń Rafał 122 200 (61 100) 4,01 310 200 (155 100) 4,56 1998-04-15
Styczeń Rafał 61 100 4,01 (-0,99) 155 100 4,56 (-0,44) 1998-04-15
Styczeń Rafał 61 100 5,00 155 100 5,00 1998-04-15
Maciantowicz Tomasz 122 200 (61 100) 4,01 310 200 (155 100) 4,56 1998-04-15
Maciantowicz Tomasz 61 100 4,01 (-0,99) 155 100 4,56 (-0,44) 1998-04-15
Maciantowicz Tomasz 61 100 5,00 155 100 5,00 1998-04-15
Filipiak Janusz 2 199 600 30,43 5 583 600 37,96 (0,10) 1998-04-15
Filipiak Janusz 2 199 600 (1 099 800) 30,43 5 583 600 (2 791 800) 37,86 1998-04-15
Filipiak Janusz 1 099 800 30,43 (-0,60) 2 791 800 37,86 (-0,36) 1998-04-15
Filipiak Janusz 1 099 800 31,03 (-5,10) 2 791 800 38,22 (-2,81) 1998-04-15
Filipiak Janusz 1 099 800 (549 900) 36,13 2 791 800 (1 395 900) 41,03 1998-04-15
Filipiak Janusz 549 900 36,13 (-8,87) 1 395 900 41,03 (-3,97) 1998-04-15
Filipiak Janusz 549 900 45,00 1 395 900 45,00 1998-04-15
Filipiak Elżbieta 488 800 32,12 (-7,88) 1 240 800 36,47 (-3,53) 1998-04-15
Filipiak Elżbieta 488 800 40,00 1 240 800 40,00 1998-04-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2023-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2022-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2022-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2021-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2021-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2020-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2020-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2018-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2018-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2014-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2014-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2003-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2002-12-17 Asymilacja akcji serie F
2002-02-28 Asymilacja akcji seria A
2000-09-22 Split 1:2
2000-03-31 Asymilacja akcji seria E
1999-09-10 Split 1:2
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.