5,8900 zł
-3,28% -0,2000 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Akcjonariat - COLUMBUS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 405 076 798,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 68 773 650 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 814 680
Liczba głosów na WZA: 68 773 650 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,16%
Kapitał akcyjny: 129 982 198,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 814 680
Cena nominalna akcji: 1,89 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,84%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zieliński Dawid bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI SA i KPM Invest sp. z o.o., w porozumieniu z Piotrem Kurczewskim, Januszem Sterna i Polsyntes sp. z o.o. 49 905 344 (72,56%) 49 905 344 (72,56%) 2023-10-03 NXG
Sobieski Marek bezpośrednio, wraz z Małgorzatą Lal-Sobieską, Marcinem Sobieskim i Maciejem Sobieskim 5 909 336 (8,59%) 5 909 336 (8,59%) 2023-02-27 OUT, AIN, RBS, MDP, SFK, JRH

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 9 500 000
1,89 68 773 650
129 982 198,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-13
2023-04-12
seria A - Piotr Rurarz, Łukasz Maletz 2010-11-04 10 000 000
10 000 000,00
1,00 1,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-20
seria B - Piotr Rurarz, Łukasz Maletz 2010-11-04 5 002 400
5 002 400,00
1,00 1,00 15 002 400
15 002 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-20
seria D - subskrypcja prywatna nie doszła do skutku 2010-12-22 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2011-11-14 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 16 002 400
16 002 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-10
zmiana firmy z STI Group SA na Columbus Capital SA 2014-01-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-28
seria D - subskrypcja prywatna 2014-08-27 700 000
700 000,00
1,00 1,00 16 702 400
16 702 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-21
zmiana firmy z Columbus Capital SA na Columbus Energy SA 2016-01-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-18
renominacja akcji 2016-01-04
0,27 269 865 846
72 863 778,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-18
seria E - połączeniowa: akcjonariusze Columbus Energy SA 2016-01-04 253 163 446
0,27 269 865 846
72 863 778,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-18
seria F - subskrypcja prywatna 2016-06-30 13 493 293
3 643 189,11
0,27 0,27 283 359 139
76 506 967,53
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-01
seria G - subskrypcja publiczna odstąpienie od emisji 2017-10-18 60 000 000
0,27
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 7:1 2018-05-08
1,89 40 479 877
76 506 967,53
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-28
seria E - kapitał docelowy 2021-02-10 9 500 000
17 955 000,00
1,89 1,89
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2021-02-10 3 997 356
7 555 002,84
1,89 1,89
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-05
seria C - subskrypcja prywatna 2021-02-10 10 989 010
29 999 997,30
1,89 2,73
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-05
seria D - subskrypcja prywatna 2021-02-10 3 807 407
7 195 999,23
1,89 1,89 59 273 650
112 027 198,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-05

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Zieliński Dawid bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI SA i KPM Invest sp. z o.o., w porozumieniu z Piotrem Kurczewskim, Januszem Sterna i Polsyntes sp. z o.o. 50 617 818 (21 070 352) 73,60 (30,64) 50 617 818 (21 070 352) 73,60 (30,64) 2023-05-12
Zieliński Dawid bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI SA 29 547 466 (7 921 807) 42,96 (11,52) 29 547 466 (7 921 807) 42,96 (11,52) 2022-08-17
Ciszewski January bezpośrednio i pośrednio przez JR Holding ASI SA i KPM Invest sp.z o.o. 0 (-13 052 543) 0,00 (-18,97) 0 (-13 052 543) 0,00 (-18,97) 2022-08-17
Zieliński Dawid bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI SA, w porozumieniu, ZWZ 21 625 659 31,44 21 625 659 31,44 2022-06-30
Zieliński Dawid bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI SA 21 625 659 (-16 849 282) 31,44 (-33,47) 21 625 659 (-16 849 282) 31,44 (-33,47) 2022-06-30
Ciszewski January bezpośrednio i pośrednio przez JR Holding ASI SA i KPM Invest sp.z o.o., w porozumieniu 13 052 543 (-321 084) 18,97 (-0,47) 13 052 543 (-321 084) 18,97 (-0,47) 2022-05-30
Ciszewski January bezpośrednio i pośrednio przez JR Holding ASI SA i KPM Invest sp.z o.o., w porozumieniu 13 373 627 (-154 000) 19,44 (-0,22) 13 373 627 (-154 000) 19,44 (-0,22) 2022-05-09
Ciszewski January bezpośrednio i pośrednio przez JR Holding ASI SA i KPM Invest sp.z o.o., w porozumieniu 13 527 627 (-372 806) 19,66 (-0,55) 13 527 627 (-372 806) 19,66 (-0,55) 2022-04-28
Ciszewski January bezpośrednio i pośrednio przez JR Holding ASI SA i KPM Invest sp.z o.o., w porozumieniu 13 900 433 (-802 029) 20,21 (-4,59) 13 900 433 (-802 029) 20,21 (-4,59) 2022-03-31
Zieliński Dawid bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI SA, w porozumieniu 38 474 941 (16 871 282) 64,91 (33,50) 38 474 941 (16 871 282) 64,91 (33,50) 2021-12-23
Zieliński Dawid bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone ASI SA, w porozumieniu 21 603 659 31,41 (-5,03) 21 603 659 31,41 (-5,03) 2021-12-23
Ciszewski January bezpośrednio i pośrednio przez JR Holding ASI SA i KPM Invest sp.z o.o., w porozumieniu 14 702 462 (150 000) 24,80 (0,25) 14 702 462 (150 000) 24,80 (0,25) 2021-12-23
Sterna Janusz bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes sp. z o.o., w porozumieniu 3 062 266 (837 743) 4,45 (-1,04) 3 062 266 (837 743) 4,45 (-1,04) 2021-07-19
Sobieski Marek 3 542 170 (-72 244) 5,15 (-3,77) 3 542 170 (-72 244) 5,15 (-3,77) 2021-07-19
Ciszewski January bezpośrednio i pośrednio przez JR Holding ASI SA i KPM Invest sp.z o.o., w porozumieniu 14 552 462 24,55 14 552 462 24,55 2021-07-19
Zieliński Dawid bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone SA, w porozumieniu 21 603 659 36,44 21 603 659 36,44 2021-07-13
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu 21 603 659 (4 657 177) 36,44 (7,85) 21 603 659 (4 657 177) 36,44 (7,85) 2021-07-13
Kurczewski Piotr w porozumieniu 10 980 238 (6 318 862) 18,52 (7,01) 10 980 238 (6 318 862) 18,52 (7,01) 2021-03-05
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu, NWZ 16 946 482 (4 125 804) 28,59 (-3,08) 16 946 482 (4 125 804) 28,59 (-3,08) 2021-03-05
Ciszewski January wraz z JR Holding i KPM, w porozumieniu 14 552 462 (-11 931 429) 24,55 (-20,13) 14 552 462 (-11 931 429) 24,55 (-20,13) 2021-03-05
Ciszewski January wraz z JR Holding i KPM, w porozumieniu 26 483 891 (14 377 995) 44,68 (14,78) 26 483 891 (14 377 995) 44,68 (14,78) 2021-03-05
Sobieski Marek NWZ 3 614 414 (72 244) 8,92 (0,17) 3 614 414 (72 244) 8,92 (0,17) 2021-02-10
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu, NWZ 12 820 678 31,67 (10,05) 12 820 678 31,67 (10,05) 2021-02-10
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu, NWZ 12 820 678 (2 342) 21,62 (-10,04) 12 820 678 (2 342) 21,62 (-10,04) 2021-02-10
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu, ZWZ 12 818 336 (99 099) 31,66 (0,24) 12 818 336 (99 099) 31,66 (0,24) 2020-08-27
Kurczewski Piotr w porozumieniu 4 661 376 11,51 (3,65) 4 661 376 11,51 (3,65) 2019-10-08
Kurczewski Piotr w porozumieniu 4 661 376 7,86 4 661 376 7,86 2019-10-08
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu 12 719 237 (-38 016) 31,42 (-0,09) 12 719 237 (-38 016) 31,42 (-0,09) 2019-10-08
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi, w porozumieniu 12 105 896 29,90 (9,48) 12 105 896 29,90 (9,48) 2019-10-08
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi, w porozumieniu 12 105 896 (-4 661 376) 20,42 (-21,00) 12 105 896 (-4 661 376) 20,42 (-21,00) 2019-10-08
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi, w porozumieniu 16 767 272 (1 605 044) 41,42 (3,97) 16 767 272 (1 605 044) 41,42 (3,97) 2019-10-07
Szymula Paweł bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau sp. z o.o. 0 (-3 123 433) 0,00 (-7,71) 0 (-3 123 433) 0,00 (-7,71) 2019-10-02
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi 15 162 228 (3 041 521) 37,45 (7,51) 15 162 228 (3 041 521) 37,45 (7,51) 2019-10-02
Urbański Paweł wraz z Inven Group sp. z o.o. 1 067 379 (-13 150 914) 2,63 (-2,38) 1 067 379 (-13 150 914) 2,63 (-2,38) 2019-09-30
Sobieski Marek 3 542 170 (-14 357 307) 8,75 (2,12) 3 542 170 (-14 357 307) 8,75 (2,12) 2019-09-30
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim, w porozumieniu 12 757 253 (49 715) 31,51 (0,12) 12 757 253 (49 715) 31,51 (0,12) 2019-09-30
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi 12 120 707 (-21 429) 29,94 (-0,05) 12 120 707 (-21 429) 29,94 (-0,05) 2019-09-30
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi 12 142 136 (-79 450 588) 29,99 (-2,33) 12 142 136 (-79 450 588) 29,99 (-2,33) 2018-12-31
Gemstone SA wraz z Dawidem Zielińskim 12 707 538 (-80 506 894) 31,39 (-1,50) 12 707 538 (-80 506 894) 31,39 (-1,50) 2018-12-18
Urbański Paweł wraz z Inven Group sp. z o.o. 14 218 293 (12 187 108) 5,01 14 218 293 (12 187 108) 5,01 2017-02-13
Urbański Paweł wraz z Inven Group sp. z o.o. 2 031 185 5,01 2 031 185 5,01 2017-02-13
Gemstone SA 93 214 432 (-645 000) 32,89 (-0,11) 93 214 432 (-645 000) 32,89 (-0,11) 2017-02-13
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi 91 592 724 (78 508 049) 32,32 91 592 724 (78 508 049) 32,32 2017-02-13
Ciszewski January wraz z podmiotami zależnymi 13 084 675 (-80 774 594) 32,32 (-2,45) 13 084 675 (-80 774 594) 32,32 (-2,45) 2017-02-13
Sterna Janusz wraz z Inven Group sp. z o.o., w porozumieniu 2 224 523 5,49 2 224 523 5,49 2017-02-10
Gemstone SA 93 859 432 33,00 (-0,12) 93 859 432 33,00 (-0,12) 2017-02-03
Gemstone SA 93 859 432 (80 450 942) 33,12 93 859 432 (80 450 942) 33,12 2017-02-03
Gemstone SA 13 408 490 (-80 091 942) 33,12 (-1,52) 13 408 490 (-80 091 942) 33,12 (-1,52) 2017-02-03
Sobieski Marek 17 899 477 6,63 (0,32) 17 899 477 6,63 (0,32) 2016-06-07
Sobieski Marek 17 899 477 (15 342 409) 6,31 17 899 477 (15 342 409) 6,31 2016-06-07
Sobieski Marek 2 557 068 6,31 2 557 068 6,31 2016-06-07
Szymula Paweł bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau sp. z o.o. 3 123 433 (-18 740 597) 7,71 (-0,39) 3 123 433 (-18 740 597) 7,71 (-0,39) 2016-05-27
Szymula Paweł bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau sp. z o.o. 21 864 030 8,10 (0,39) 21 864 030 8,10 (0,39) 2016-05-27
Szymula Paweł bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau sp. z o.o. 21 864 030 (16 784 028) 7,71 (5,83) 21 864 030 (16 784 028) 7,71 (5,83) 2016-05-27
Gemstone SA 93 500 432 34,64 (1,65) 93 500 432 34,64 (1,65) 2016-05-27
Gemstone SA 93 500 432 (-499 860) 32,99 (-1,84) 93 500 432 (-499 860) 32,99 (-1,84) 2016-05-27
Ciszewski January wraz z JR Holding SA, KPM Invest sp. z o.o. i Ganador sp. z o.o.; WZA 93 859 269 (3) 34,77 (1,65) 93 859 269 34,77 (1,65) 2016-05-27
Ciszewski January wraz z JR Holding SA, KPM Invest sp. z o.o. i Ganador sp. z o.o.; WZA 93 859 266 (-650 003) 33,12 (-1,90) 93 859 269 (-650 000) 33,12 (-1,90) 2016-05-27
Szymula Paweł 5 080 002 1,88 5 080 002 1,88 2016-03-23
GK Invest Forbau sp. z o.o. sp. k. 14 544 755 5,38 14 554 775 5,39 2016-03-23
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o.; WZA 94 509 269 (89 182 365) 35,02 (33,05) 94 509 269 (89 182 365) 35,02 (33,05) 2016-03-23
Gemstone SA 94 000 292 34,83 94 000 292 34,83 2016-03-18
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o.; WZA 5 326 904 1,97 (-29,92) 5 326 904 1,97 (-29,92) 2016-01-04
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o.; WZA 5 326 904 (145 233) 31,89 (0,87) 5 326 904 (145 233) 31,89 (0,87) 2016-01-04
Columbus Energy SA 0 (-47 200) 0,00 (-0,28) 0 (-47 200) 0,00 2015-12-29
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o. 5 181 671 (-445 233) 31,02 (-2,66) 5 181 671 (-445 233) 31,02 (-2,66) 2015-12-28
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o. 5 626 904 (445 933) 33,68 (2,67) 5 626 904 (445 933) 33,68 (2,67) 2015-10-15
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o. 5 180 971 (-1 247 029) 31,01 (-7,47) 5 180 971 (-1 247 029) 31,01 (-7,47) 2015-08-21
Ciszewski January wraz z JR Holding SA i Ganador sp. z o.o. 6 428 000 (48 000) 38,48 (0,29) 6 428 000 (48 000) 38,48 (0,29) 2015-08-21
Kamiński Zbigniew 182 800 (-841 200) 1,09 (-5,04) 182 800 (-841 200) 1,09 (-5,04) 2015-07-07
Ciszewski January w porozumieniu 6 380 000 (300 000) 38,19 (1,79) 6 380 000 (300 000) 38,19 (1,79) 2015-07-06
Ciszewski January w porozumieniu 6 080 000 (-220 000) 36,40 (-1,31) 6 080 000 (-220 000) 36,40 (-1,31) 2015-06-02
Ciszewski January w porozumieniu 6 300 000 (-230 000) 37,71 (-1,38) 6 300 000 (-230 000) 37,71 (-1,38) 2015-06-01
Denis-Brewczyńska, Dorota 819 713 (-1 361 001) 4,90 (-8,15) 819 713 (-1 361 001) 4,90 (-8,15) 2015-04-29
Ciszewski January w porozumieniu 6 530 000 (154 231) 39,09 (0,92) 6 530 000 (154 231) 39,09 (0,92) 2015-04-24
Kamiński Zbigniew 1 024 000 6,13 1 024 000 6,13 2015-04-20
Denis-Brewczyńska, Dorota w porozumieniu 2 180 714 (-3 171 286) 13,05 (-20,39) 2 180 714 (-3 171 286) 13,05 (-20,39) 2015-04-17
Ciszewski January w porozumieniu 6 375 769 (1 242 482) 38,17 (7,44) 6 375 769 (1 242 482) 38,17 (7,44) 2015-04-14
Ciszewski January w porozumieniu 5 133 287 (523 556) 30,73 (1,93) 5 133 287 (523 556) 30,73 (1,93) 2015-03-31
Ciszewski January 4 609 731 28,80 (1,21) 4 609 731 28,80 (1,21) 2015-01-21
Ciszewski January 4 609 731 (-350 269) 27,59 (-2,10) 4 609 731 (-350 269) 27,59 (-2,10) 2015-01-21
Ciszewski January 4 960 000 (359 634) 29,69 (2,15) 4 960 000 (359 634) 29,69 (2,15) 2015-01-21
Ciszewski January w porozumieniu 4 600 366 (-359 634) 27,54 (-3,45) 4 600 366 (-359 634) 27,54 (-3,45) 2015-01-21
Columbus Energy SA 47 200 (-900 000) 0,28 (-5,63) 47 200 (-900 000) 0,00 2015-01-15
Columbus Energy SA 947 200 5,91 (0,24) 947 200 0,00 2015-01-08
Columbus Energy SA 947 200 (-6 000) 5,67 (-0,28) 947 200 (-6 000) 0,00 2015-01-08
Columbus Energy SA 953 200 (18 750) 5,95 (0,12) 953 200 (18 750) 0,00 2014-12-29
Columbus Energy SA 934 450 (-16 550) 5,83 (-0,11) 934 450 (-16 550) 0,00 2014-12-29
Columbus Energy SA 951 000 (1 500) 5,94 (0,01) 951 000 (1 500) 0,00 2014-12-22
Columbus Energy SA 949 500 (3 066) 5,93 (0,02) 949 500 (3 066) 0,00 2014-12-19
Columbus Energy SA 946 434 (3 384) 5,91 (0,02) 946 434 (3 384) 0,00 2014-12-18
Columbus Energy SA 943 050 (-12 500) 5,89 (-0,08) 943 050 (-12 500) 0,00 2014-12-17
Columbus Energy SA 955 550 (2 400) 5,97 (0,02) 955 550 (2 400) 0,00 2014-12-17
Columbus Energy SA 953 150 (2 135) 5,95 (0,01) 953 150 (2 135) 0,00 2014-12-16
Columbus Energy SA 951 015 (515) 5,94 (0,01) 951 015 (515) 0,00 2014-12-12
Columbus Energy SA 950 500 (-37 500) 5,93 (-0,24) 950 500 (-37 500) 0,00 2014-12-11
Columbus Energy SA 988 000 (1 700) 6,17 (0,01) 988 000 (1 700) 0,00 2014-12-08
Columbus Energy SA 986 300 (-12 500) 6,16 (-0,08) 986 300 (-12 500) 0,00 2014-11-26
Columbus Energy SA 998 800 (5 300) 6,24 (0,04) 998 800 (5 300) 0,00 2014-11-24
Columbus Energy SA 993 500 (2 544) 6,20 (0,01) 993 500 (2 544) 0,00 2014-11-21
Columbus Energy SA 990 956 (1 065) 6,19 (0,01) 990 956 (1 065) 0,00 2014-11-20
Columbus Energy SA 989 891 (5 975) 6,18 (0,04) 989 891 (5 975) 0,00 2014-11-19
Columbus Energy SA 983 916 (68 916) 6,14 (0,43) 983 916 (68 916) 0,00 2014-10-29
Columbus Energy SA 915 000 (-255 480) 5,71 (-1,60) 915 000 (-255 480) 0,00 2014-09-17
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 352 000 33,44 (1,40) 5 352 000 33,44 (1,40) 2014-08-26
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 352 000 (-13 000) 32,04 (-0,08) 5 352 000 (-13 000) 32,04 (-0,08) 2014-08-26
Denis-Brewczyńska, Dorota w porozumieniu 5 365 000 (64 150) 32,12 (-1,00) 5 365 000 (64 150) 32,12 (-1,00) 2014-08-26
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 300 850 (240 000) 33,12 (1,50) 5 300 850 (240 000) 33,12 (1,50) 2014-07-31
Columbus Energy SA 1 170 480 (-75 000) 7,31 (-0,47) 1 170 480 (-75 000) 0,00 2014-06-30
Columbus Energy SA 1 245 480 (50 000) 7,78 (0,31) 1 245 480 (50 000) 0,00 2014-06-30
Columbus Energy SA 1 195 480 (-268 000) 7,47 (-1,67) 1 195 480 (-268 000) 0,00 2014-06-17
Ciszewski January 4 960 000 (-71 500) 30,99 (-0,45) 4 960 000 (-71 500) 30,99 (-0,45) 2014-06-17
Columbus Energy SA 1 463 480 (-70 000) 9,14 (-0,44) 1 463 480 (-70 000) 0,00 2014-06-04
Columbus Energy SA 1 533 480 (-75 000) 9,58 (-0,47) 1 533 480 (-75 000) 0,00 2014-04-03
Columbus Energy SA 1 608 480 (-120 000) 10,05 (-0,75) 1 608 480 (-120 000) 0,00 2014-04-02
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 060 850 (850) 31,62 5 060 850 (850) 31,62 2014-03-27
Columbus Energy SA 1 728 480 (-100 000) 10,80 (-0,62) 1 728 480 (-100 000) 0,00 2014-03-27
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 060 000 (28 500) 31,62 (0,18) 5 060 000 (28 500) 31,62 (0,18) 2014-03-26
Columbus Energy SA 1 828 480 (-25 000) 11,42 (-0,16) 1 828 480 (-25 000) 0,00 2014-03-25
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 031 500 (-5 648) 31,44 (-0,03) 5 031 500 (-5 648) 31,44 (-0,03) 2014-03-24
Denis-Brewczyńska, Dorota 5 037 148 (-1 847 832) 31,47 (-11,55) 5 037 148 (-1 847 832) 31,47 (-11,55) 2014-03-24
Columbus Energy SA 1 853 480 11,58 1 853 480 0,00 2014-03-24
Denis-Brewczyńska, Dorota 6 884 980 (100 000) 43,02 (0,63) 6 884 980 (100 000) 43,02 (0,63) 2014-03-17
Ciszewski January 5 031 500 31,44 5 031 500 31,44 2014-02-03
Denis-Brewczyńska, Dorota 6 784 980 (-6 500 000) 42,39 (-40,62) 6 784 980 (-6 500 000) 42,39 (-40,62) 2014-01-28
Denis-Brewczyńska, Dorota 13 284 980 (-51 936) 83,01 (-0,33) 13 284 980 (-51 936) 83,01 (-0,33) 2013-12-30
Denis-Brewczyńska, Dorota 13 336 916 (-88 362) 83,34 (-0,55) 13 336 916 (-88 362) 83,34 (-0,55) 2013-04-11
Denis-Brewczyńska, Dorota 13 425 278 (-70 937) 83,89 (-0,44) 13 425 278 (-70 937) 83,89 (-0,44) 2013-04-09
Rurarz Piotr 97 758 (-8 123 215) 0,61 (-50,76) 97 758 (-8 123 215) 0,61 (-50,76) 2012-12-19
Denis-Brewczyńska, Dorota 13 496 215 84,33 13 496 215 84,33 2012-12-19
Maletz Łukasz 65 212 (-5 450 203) 0,40 (-34,06) 65 212 (-5 450 203) 0,40 (-34,06) 2012-12-17
Maletz Łukasz 5 515 415 (-171 203) 34,46 (-1,07) 5 515 415 (-171 203) 34,46 (-1,07) 2012-09-04
Maletz Łukasz 5 686 618 (-323 300) 35,53 (-2,02) 5 686 618 (-323 300) 35,53 (-2,02) 2012-08-27
Maletz Łukasz 6 009 918 (-189 701) 37,55 (-1,19) 6 009 918 (-189 701) 37,55 (-1,19) 2012-06-26
Rurarz Piotr 8 220 973 (1 000 000) 51,37 (6,25) 8 220 973 (1 000 000) 51,37 (6,25) 2012-04-10
Rurarz Andrzej 0 (-1 000 000) 0,00 (-6,24) 0 (-1 000 000) 0,00 (-6,24) 2012-03-31
Maletz Łukasz 6 199 619 (-227 796) 38,74 (-1,42) 6 199 619 (-227 796) 38,74 (-1,42) 2012-03-23
Maletz Łukasz 6 427 415 (-85 073) 40,16 (-3,24) 6 427 415 (-85 073) 40,16 (-3,24) 2012-03-02
Maletz Łukasz 6 512 488 43,40 (2,71) 6 512 488 43,40 (2,71) 2012-02-16
Maletz Łukasz 6 512 488 (-250 044) 40,69 (-4,38) 6 512 488 (-250 044) 40,69 (-4,38) 2012-02-16
Rurarz Andrzej 1 000 000 6,24 1 000 000 6,24 2012-02-10
Maletz Łukasz 6 762 532 (-40) 45,07 6 762 532 (-40) 45,07 2012-02-10
Maletz Łukasz 6 762 572 (-427 315) 45,07 (-2,85) 6 762 572 (-427 315) 45,07 (-2,85) 2012-02-10
Maletz Łukasz 7 189 887 (-84 761) 47,92 (-0,56) 7 189 887 (-84 761) 47,92 (-0,56) 2011-12-27
Maletz Łukasz 7 274 648 (-66 774) 48,48 (-0,45) 7 274 648 (-66 774) 48,48 (-0,45) 2011-12-06
Maletz Łukasz 7 341 422 (-29 432) 48,93 (-0,20) 7 341 422 (-29 432) 48,93 (-0,20) 2011-05-06
Rurarz Piotr 7 220 973 45,12 (-3,01) 7 220 973 45,12 (-3,01) 2011-05-05
Rurarz Piotr 7 220 973 (-10 573) 48,13 (-0,07) 7 220 973 (-10 573) 48,13 (-0,07) 2011-05-05
Rurarz Piotr 7 231 546 48,20 7 231 546 48,20 2011-03-22
Maletz Łukasz 7 370 854 (347 549) 49,13 (2,32) 7 370 854 (347 549) 49,13 (2,32) 2011-03-22
Maletz Łukasz 7 023 305 46,81 7 023 305 46,81 2011-01-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-11-23 Split 7:1
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.