5,8900 zł
-3,28% -0,2000 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Komunikaty spółki - COLUMBUS

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Wyniki finansowe
Podpisanie Term Sheet z DTEK Renewables Internalional BV w zakresie realizacji trzech wielkoskalowych magazynów energii o łącznej mocy 398 MW - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Przyjęcie nowej strategii rozwoju na lata 2023 - 2028
Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Wyniki finansowe
Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie nabycia udziałów w spółkach zależnych czeskiej i słowackiej / Nabycie 100% udziałów spółek zależnych czeskiej i słowackiej
Spłata zobowiązań w kwocie 49 mln zł
Realizacja kolejnej transzy sprzedaży farm fotowoltaicznych do podmiotu z grupy ENGIE, o wartości powyżej 50 mln zł
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2023 r.
COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Nawiązanie współpracy z Extradom.pl w zakresie oferowania usług i produktów Columbus
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.