0,2700 zł
-4,93% -0,0140 zł
CFI Holding S.A. (CFI)

Akcjonariat - CFI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 742 736 223 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 2 750 874 900 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 514 288 615
Liczba głosów na WZA: 2 750 874 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,40%
Kapitał akcyjny: 852 771 219,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 514 288 615
Cena nominalna akcji: 0,31 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,40%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,60%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polaris sp. z o.o. 681 129 065 (24,76%) 681 129 065 (24,76%) 2019-12-17 -
Market Vektor Property 483 871 000 (17,58%) 483 871 000 (17,58%) 2018-08-02 -
Granada Investmets SA 378 716 350 (13,76%) 378 716 350 (13,76%) 2018-08-02 -
Varso Investments SA 357 911 280 (13,01%) 357 911 280 (13,01%) 2018-08-02 -
Waldorf Group sp. z o.o. 354 596 370 (12,89%) 354 596 370 (12,89%) 2018-08-02 -
Black Rock, Primorsko 258 064 550 (9,38%) 258 064 550 (9,38%) 2018-08-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 1 013 650 000
10 136 500,00
0,01 0,01 2 632 633 742
26 326 337,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-18
seria H - subskrypcja prywatna 744 062 268
0,01 1 618 983 742
16 189 837,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-06
seria G - subskrypcja prywatna 67 757 225
0,01 874 921 474
8 749 214,74
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-06
seria F - subskrypcja prywatna 244 664 249
0,01 807 164 249
8 071 642,49
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-06
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-27 1 200 000
1 200 000,00
1,00 1,00 1 200 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-31
split 1:4 2007-11-06
0,25 4 800 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 2007-11-06 3 200 000
0,25 8 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2007-11-06 12 000 000
0,25 20 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-26

2010-03-26
seria D - subskrypcja publiczna 2007-12-17 2 500 000
5 500 000,00
0,25 2,20 22 500 000
5 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-18
2010-03-05
2010-03-26
split 1:25 2013-01-16
0,01 562 500 000
5 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-01
2013-02-25
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-01-16 1 125 000 000
11 250 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2013-06-24 15 900 000
159 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2013-06-24 252 000 000
2 520 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - Naruwe Ltd., Phimage Ltd. 2013-06-24 36 249 998
362 499,98
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - Naruwe Ltd. 2014-02-19 15 900 000
159 000,00
0,01 0,01 2 684 783 740
26 847 837,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - Naruwe Ltd. 2014-02-19 252 000 000
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - Naruwe Ltd. 2014-02-19 36 249 998
362 499,98
0,01 0,01 2 668 883 740
26 688 837,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - Restata Investments Ltd. za warranty subskrypcyjne serii B 2014-06-18 816 260
0,01 2 685 600 000
26 856 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-29
scalenie akcji 2000:1 2014-06-18
20,00 1 342 800
26 856 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-10
renumeracja akcji: seria A i B 2014-06-18
20,00 20,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-10
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2014-06-18 12 500
20,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Intakus SA na CFI Holding SA 2015-01-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-27
split 1:40 2016-06-29
0,50 53 712 000
26 856 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-09
2016-08-26
seria C - subskrypcja prywatna 2017-04-28 2 752 200
0,50 56 464 200
28 232 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-08
seria D - subskrypcja prywatna 2017-04-28 60 000 800
30 000 400,00
0,50 0,50 116 465 000
58 232 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-20
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2017-04-28 106 000 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - konwalidacja kapitału 2017-12-18 3 000 000 000
930 000 000,00
0,31 0,31 2 750 874 900
852 771 219,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-02
scalenie akcji 4:1 uchwała uchylona 2019-06-30
1,24
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Polaris sp. z o.o. ZWZ 816 129 064 29,66 819 129 064 (3 000 000) 29,77 (0,11) 2019-06-30
Polaris sp. z o.o. ZWZ 816 129 064 (15 935 484) 29,66 (0,58) 816 129 064 (15 935 484) 29,66 (0,58) 2019-06-30
Rożniata Zbigniew 8 152 200 0,29 8 152 200 0,29 2018-08-02
Restata Investments Ltd. 38 610 770 (27 056 770) 1,40 (-8,52) 38 610 770 (27 056 770) 1,40 (-8,52) 2018-08-02
Progress Invest Ltd. 28 000 000 1,01 (-23,03) 28 000 000 1,01 (-23,03) 2018-08-02
Polaris sp. z o.o. 800 193 580 (774 193 580) 29,08 (6,76) 800 193 580 (774 193 580) 29,08 (6,76) 2018-08-02
Granada Investmets SA 378 716 350 13,76 378 716 350 13,76 2018-08-02
Rożniata Zbigniew 8 152 200 0,29 (-6,70) 8 152 200 0,29 (-6,70) 2017-11-20
Rożniata Zbigniew 8 152 200 (2 500 000) 6,99 (-3,02) 8 152 200 (2 500 000) 6,99 (-3,02) 2017-11-20
Restata Investments Ltd. 11 554 000 9,92 (9,50) 11 554 000 9,92 (9,50) 2017-11-20
Restata Investments Ltd. 11 554 000 (3 500 800) 0,42 (-14,57) 11 554 000 (3 500 800) 0,42 (-14,57) 2017-11-20
Progress Invest Ltd. 28 000 000 24,04 (23,03) 28 000 000 24,04 (23,03) 2017-11-20
Progress Invest Ltd. 28 000 000 1,01 28 000 000 1,01 2017-11-20
Polaris sp. z o.o. 26 000 000 22,32 (21,38) 26 000 000 22,32 (21,38) 2017-11-20
Polaris sp. z o.o. 26 000 000 0,94 26 000 000 0,94 2017-11-20
Rożniata Zbigniew 5 652 200 10,01 (5,16) 5 652 200 10,01 (5,16) 2017-09-08
Rożniata Zbigniew 5 652 200 (2 752 200) 4,85 (-0,54) 5 652 200 (2 752 200) 4,85 (-0,54) 2017-09-08
Kalinicki Janusz NWZ 3 800 000 7,07 (0,35) 3 800 000 7,07 (0,35) 2017-04-28
Kalinicki Janusz NWZ 3 800 000 6,72 (3,46) 3 800 000 6,72 (3,46) 2017-04-28
Kalinicki Janusz NWZ 3 800 000 (800 000) 3,26 (-2,32) 3 800 000 (800 000) 3,26 (-2,32) 2017-04-28
Restata Investments Ltd. 8 053 200 14,99 (0,73) 8 053 200 14,99 (0,73) 2017-01-20
Restata Investments Ltd. 8 053 200 14,26 (7,35) 8 053 200 14,26 (7,35) 2017-01-20
Restata Investments Ltd. 8 053 200 (-2 900 000) 6,91 (-13,48) 8 053 200 (-2 900 000) 6,91 (-13,48) 2017-01-20
Kalinicki Janusz 3 000 000 5,58 3 000 000 5,58 2017-01-17
Rożniata Zbigniew 2 900 000 5,39 (0,26) 2 900 000 5,39 (0,26) 2017-01-16
Rożniata Zbigniew 2 900 000 5,13 2 900 000 5,13 2017-01-16
Restata Investments Ltd. 10 953 200 (-3 800 000) 20,39 (-7,07) 10 953 200 (-3 800 000) 20,39 (-7,07) 2017-01-16
Kopania Paweł 3 800 000 7,07 (0,35) 3 800 000 7,07 (0,35) 2017-01-16
Kopania Paweł 3 800 000 6,72 (3,46) 3 800 000 6,72 (3,46) 2017-01-16
Kopania Paweł 3 800 000 3,26 3 800 000 3,26 2017-01-16
Witkowski Andrzej 2 300 000 (-4 700 000) 4,28 (-8,75) 2 300 000 (-4 700 000) 4,28 (-8,75) 2016-12-23
Witkowski Andrzej 7 000 000 (-7 400 000) 13,03 (-13,77) 7 000 000 (-7 400 000) 13,03 (-13,77) 2016-12-13
Witkowski Andrzej 14 400 000 (14 090 000) 26,80 (3,72) 14 400 000 (14 090 000) 26,80 (3,72) 2016-10-13
Phimage Ltd. 0 (-7 803 120) 0,00 (-14,52) 0 (-7 803 120) 0,00 (-14,52) 2016-10-13
Phimage Ltd. 7 803 120 (-364 228 014) 14,52 (-8,55) 7 803 120 (-364 228 014) 14,52 (-8,55) 2016-06-30
Witkowski Andrzej 310 000 (-12 090 000) 23,08 310 000 (-12 090 000) 23,08 2016-05-27
Witkowski Andrzej 12 400 000 (12 150 000) 23,08 (4,47) 12 400 000 (12 150 000) 23,08 (4,47) 2016-05-27
Restata Investments Ltd. 14 753 200 (14 384 370) 27,46 14 753 200 (14 384 370) 27,46 2016-05-17
Restata Investments Ltd. 368 830 (133 380) 27,46 (9,93) 368 830 (133 380) 27,46 (9,93) 2016-05-17
Naruwe Ltd. 2 000 (-372 029 134) 0,14 (-22,93) 2 000 (-372 029 134) 0,14 (-22,93) 2016-05-17
Restata Investments Ltd. 235 450 (65 000) 17,53 (4,84) 235 450 (65 000) 17,53 (4,84) 2015-12-18
Glob Investment sp. z o.o. 0 (-125 000) 0,00 (-9,30) 0 (-125 000) 0,00 (-9,30) 2015-12-18
Ecco Inwestycje sp. z o.o. 0 (-250 000 000) 0,00 (-15,50) 0 (-250 000 000) 0,00 (-15,50) 2015-12-17
Witkowski Andrzej 250 000 (125 000) 18,61 (9,31) 250 000 (125 000) 18,61 (9,31) 2015-12-16
Restata Investments Ltd. 170 450 (44 450) 12,69 (3,31) 170 450 (44 450) 12,69 (3,31) 2015-12-16
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 3 500 240 (3 412 734) 6,51 3 500 240 (3 412 734) 6,51 2015-08-26
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 87 506 (-211 533 244) 6,51 (-6,61) 87 506 (-211 533 244) 6,51 (-6,61) 2015-08-26
Restata Investments Ltd. WZA 126 000 (-249 874 000) 9,38 (-0,14) 126 000 (-249 874 000) 9,38 (-0,14) 2015-06-27
Witkowski Andrzej 125 000 9,30 125 000 9,30 2015-01-31
Idea sp. z o.o. 0 (-125 000) 0,00 (-9,30) 0 (-125 000) 0,00 (-9,30) 2015-01-31
Boryczka Marek 131 000 025 (-20 237 950) 4,98 (-4,40) 131 000 025 (-20 237 950) 4,98 (-4,40) 2014-03-28
Phimage Ltd. 372 031 134 23,07 (8,91) 372 031 134 23,07 (8,91) 2014-01-23
Phimage Ltd. 372 031 134 (371 845 118) 14,16 (0,31) 372 031 134 (371 845 118) 14,16 (0,31) 2014-01-23
Phimage Ltd. 186 016 (-7 254 624) 13,85 186 016 (-7 254 624) 13,85 2014-01-23
Phimage Ltd. 7 440 640 13,85 7 440 640 13,85 2014-01-23
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 620 750 13,12 (5,07) 211 620 750 13,12 (5,07) 2014-01-23
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 620 750 (211 514 940) 8,05 (0,18) 211 620 750 (211 514 940) 8,05 (0,18) 2014-01-23
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 105 810 (-210 955 290) 7,87 (-29,65) 105 810 (-210 955 290) 7,87 (-19,81) 2014-01-23
Glob Investment sp. z o.o. 125 000 (-249 875 000) 9,30 (-6,20) 125 000 (-249 875 000) 9,30 (-6,20) 2014-01-23
Glob Investment sp. z o.o. 250 000 000 15,50 (5,98) 250 000 000 15,50 (5,98) 2014-01-23
Glob Investment sp. z o.o. 250 000 000 9,52 250 000 000 9,52 2014-01-23
Ecco Inwestycje sp. z o.o. 250 000 000 15,50 (5,98) 250 000 000 15,50 (5,98) 2014-01-23
Ecco Inwestycje sp. z o.o. 250 000 000 (249 875 000) 9,52 (0,22) 250 000 000 (249 875 000) 9,52 (0,22) 2014-01-23
Ecco Inwestycje sp. z o.o. 125 000 9,30 125 000 9,30 2014-01-23
Naruwe Ltd. 372 031 134 23,07 (8,91) 372 031 134 23,07 (8,91) 2014-01-22
Naruwe Ltd. 372 031 134 (371 845 118) 14,16 (0,31) 372 031 134 (371 845 118) 14,16 (0,31) 2014-01-22
Naruwe Ltd. 186 016 13,85 186 016 13,85 2014-01-22
Restata Investments Ltd. 250 000 000 (249 875 000) 9,52 (0,22) 250 000 000 (249 875 000) 9,52 (0,22) 2014-01-18
Restata Investments Ltd. 125 000 9,30 125 000 9,30 2014-01-18
Idea sp. z o.o. 125 000 (-249 875 000) 9,30 (-6,20) 125 000 (-249 875 000) 9,30 (-6,20) 2014-01-18
Idea sp. z o.o. 250 000 000 15,50 (5,98) 250 000 000 15,50 (5,98) 2014-01-18
Idea sp. z o.o. 250 000 000 9,52 250 000 000 9,52 2014-01-18
Ludkowski Piotr 0 (-1 190 000) 0,00 (-5,28) 0 (-2 380 000) 0,00 (-7,80) 2013-07-05
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 061 100 37,52 211 061 100 27,68 (-9,84) 2013-07-05
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 061 100 37,52 (0,89) 211 061 100 37,52 (0,89) 2013-07-05
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 061 100 36,63 (23,54) 211 061 100 36,63 (23,54) 2013-07-05
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA i wraz z Piotrem Ludkowskim 211 061 100 (29 750 000) 13,09 (-19,14) 211 061 100 (29 750 000) 13,09 (-10,68) 2013-07-05
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA 181 311 100 (174 058 656) 32,23 181 311 100 (172 248 657) 23,77 (-5,94) 2013-07-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 33 000 000 5,72 (3,68) 33 000 000 5,72 (3,68) 2013-07-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 33 000 000 2,04 (-3,82) 33 000 000 2,04 (-3,82) 2013-07-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 33 000 000 (31 270 130) 5,86 (-1,82) 33 000 000 (29 950 130) 5,86 (-4,13) 2013-07-05
Boryczka Marek 151 237 975 9,38 (3,63) 151 237 975 9,38 (3,63) 2013-07-05
Boryczka Marek 151 237 975 5,75 (-21,13) 151 237 975 5,75 (-14,08) 2013-07-05
Boryczka Marek 151 237 975 26,88 151 237 975 19,83 (-7,05) 2013-07-05
Boryczka Marek 151 237 975 26,88 (0,64) 151 237 975 26,88 (0,64) 2013-07-05
Boryczka Marek 151 237 975 (145 188 456) 26,24 (-0,64) 151 237 975 (141 508 455) 26,24 (-5,66) 2013-07-05
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA 7 252 444 (-174 058 656) 32,23 9 062 443 (-217 498 632) 29,71 2012-08-24
Kubicz-Ludkowska Iwona poprzez BL10 sp. z o.o. SKA 181 311 100 (172 868 656) 32,23 (-5,29) 226 561 075 (215 118 632) 29,71 (-7,80) 2012-08-24
Ludkowski Piotr 1 190 000 (-28 560 000) 5,28 2 380 000 (-57 120 000) 7,80 2012-06-30
Ludkowski Piotr 29 750 000 5,28 59 500 000 7,80 2012-06-30
Boryczka Marek 6 049 519 (-145 188 456) 26,88 9 729 520 (-233 508 480) 31,90 2012-06-12
Boryczka Marek 151 237 975 (144 988 356) 26,88 (-0,89) 243 238 000 (233 308 380) 31,90 (-0,65) 2012-06-12
Boryczka Marek 6 249 619 (-117 382) 27,77 (-0,52) 9 929 620 (-117 382) 32,55 (-0,39) 2012-06-06
Ślipek Jarosław 5 631 (-135 144) 0,02 5 631 (-135 144) 0,01 2012-05-15
Ślipek Jarosław 140 775 0,02 140 775 0,01 (-0,01) 2012-05-15
Ślipek Jarosław 140 775 0,02 140 775 0,02 2012-05-15
Ślipek Jarosław 140 775 0,02 (0,02) 140 775 0,02 (0,02) 2012-05-15
Ślipek Jarosław 140 775 0,00 140 775 0,00 2012-05-15
Ślipek Jarosław 140 775 0,00 140 775 0,00 2012-05-15
Solski Tomasz 1 131 900 (1 086 624) 0,04 (-0,16) 1 131 900 (1 086 624) 0,04 (-0,10) 2012-05-15
Solski Tomasz 45 276 (-1 086 624) 0,20 45 276 (-1 086 624) 0,14 2012-05-15
Solski Tomasz 1 131 900 0,20 1 131 900 0,14 (-0,06) 2012-05-15
Solski Tomasz 1 131 900 0,20 (0,01) 1 131 900 0,20 (0,01) 2012-05-15
Solski Tomasz 1 131 900 0,19 (0,12) 1 131 900 0,19 (0,12) 2012-05-15
Solski Tomasz 1 131 900 0,07 1 131 900 0,07 2012-05-15
Aleksandrowicz Andrzej 99 999 999 999 (99 999 857 699) 9999,99 (9999,97) 142 300 0,01 2012-05-15
Aleksandrowicz Andrzej 142 300 0,02 142 300 0,01 (-0,01) 2012-05-15
Aleksandrowicz Andrzej 142 300 0,02 142 300 0,02 2012-05-15
Aleksandrowicz Andrzej 142 300 0,02 (0,02) 142 300 0,02 (0,02) 2012-05-15
Aleksandrowicz Andrzej 142 300 0,00 142 300 0,00 2012-05-15
Aleksandrowicz Andrzej 142 300 (136 608) 0,00 (-0,02) 142 300 (136 608) 0,00 (-0,01) 2012-05-15
Aleksandrowicz Andrzej 5 692 0,02 5 692 0,01 2012-05-15
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 1 729 870 (-41 516 880) 7,68 3 049 870 (-73 196 880) 9,99 2012-04-25
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 43 246 750 7,68 76 246 750 (33 000 000) 9,99 (2,31) 2012-04-25
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 43 246 750 (40 026 750) 7,68 (-6,63) 43 246 750 (38 706 750) 7,68 (-7,20) 2012-04-25
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 3 220 000 (-1 100 000) 14,31 (-4,89) 4 540 000 (-1 100 000) 14,88 (-3,61) 2012-04-03
Boryczka Marek 6 367 001 (-13 000) 28,29 (-0,06) 10 047 002 (-13 000) 32,94 (-0,04) 2012-03-31
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 8 442 444 (-153 050) 37,52 (-0,68) 11 442 443 (-153 050) 37,51 (-0,50) 2012-03-28
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 8 595 494 (-73 084) 38,20 (-0,32) 11 595 493 (-73 084) 38,01 (-0,24) 2012-03-27
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 8 668 578 (-651 048) 38,52 (-2,90) 11 668 577 (-651 048) 38,25 (-2,14) 2012-03-22
Ludkowski Bogdan wraz z Iwoną Kubicz Ludkowską 0 (-9 328 135) 0,00 (-41,45) 0 (-12 328 134) 0,00 (-40,42) 2012-03-21
Kubicz-Ludkowska Iwona wraz z Piotrem Ludkowskim 9 319 626 41,42 12 319 625 40,39 2012-03-20
Ludkowski Bogdan wraz z Iwoną Kubicz Ludkowską 9 328 135 (-1 278 501) 41,45 (-5,69) 12 328 134 (-2 557 002) 40,42 (-8,38) 2011-06-19
Boryczka Marek 6 380 001 (5 742 000) 28,35 (25,52) 10 060 002 32,98 2011-06-19
Boryczka Marek 638 001 (-4 463 499) 2,83 (-22,67) 10 060 002 (2 557 002) 32,98 (6,19) 2011-06-19
Ludkowski Bogdan wraz z Iwoną Kubicz Ludkowską 10 606 636 (-425 049) 47,14 (-1,88) 14 885 136 (-425 049) 48,80 (-1,39) 2011-04-21
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej wraz z Gant PM sp. z o.o. 7 SKA 4 320 000 (1 320 000) 19,20 (4,20) 5 640 000 (2 640 000) 18,49 (7,78) 2011-04-20
Ludkowski Bogdan wraz z Iwoną Kubicz Ludkowską 11 031 685 (-1 320 000) 49,02 (-5,87) 15 310 185 (-2 640 000) 50,19 (-8,66) 2011-04-15
Ludkowski Bogdan wraz z Iwoną Kubicz Ludkowską 12 351 685 (453 185) 54,89 (-4,60) 17 950 185 (453 185) 58,85 (-3,63) 2010-06-29
Ludkowski Bogdan 11 898 500 59,49 (6,61) 17 497 000 62,48 (5,12) 2009-10-07
Ludkowski Bogdan 11 898 500 52,88 17 497 000 57,36 2009-10-07
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 3 000 000 15,00 (1,67) 3 000 000 10,71 (0,88) 2009-10-07
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 3 000 000 13,33 3 000 000 9,83 2009-10-07
Boryczka Marek 5 101 500 25,50 (2,83) 7 503 000 26,79 (2,19) 2009-10-07
Boryczka Marek 5 101 500 22,67 7 503 000 24,60 2009-10-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-08-26 Split 1:40
2014-10-24 Split 2000:1
2013-02-25 Split 1:25
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.