13,7000 zł
3,01% 0,4000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Komunikaty spółki - CDRL

Wyniki finansowe
Utrata przez Emitenta kontroli nad spółką zależną z siedzibą w Białorusi
Powzięcie informacji o postawieniu w stan wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta z siedzibą w Białorusi oraz złożeniu przez Dyrektora generalnego spółki zależnej wniosku o restrukturyzację do Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku.
Wyniki finansowe
Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o dokonaniu dalszych odpisów aktualizujących wartość udziałów i aktywów spółki zależnej z siedzibą w Białorusi
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 20 czerwca 2023 roku
Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 20 czerwca 2023 roku
Uzupełnienie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Wyniki finansowe
Korekta raportu okresowego- skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r.
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2023 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.