24,50 zł
-1,21% -0,30 zł
CDRL S.A. (CDL)

Komunikaty spółki - CDRL

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Korekta skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku
Informacja poufna o istotnym błędzie w raporcie okresowym za I kwartał 2018 r. opublikowanym w dniu 15 maja 2018 r.
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 9 maja 2018 roku
Podjęcie przez Zwyczajne Zgromadzenie Spółki CDRL S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. w dniu 9 maja 2018 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2018 roku
Wypłata dywidendy w spółkach zależnych
Wybór biegłego rewidenta
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl