94,4000 zł
-1,36% -1,3000 zł
CCC S.A. (CCC)

Komunikaty spółki - CCC

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za IV kwartał 2019 roku
Zawarcie aneksu do umowy ramowej
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności
Informacja dotycząca decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego
Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy kredytowej
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za III kwartał 2019 roku
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.