39,0600 zł
6,81% 2,4900 zł
CCC S.A. (CCC)

Komunikaty spółki - CCC

Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy na nietestowanie wybranych wskaźników finansowych oraz zmiany warunków emisji obligacji serii 1/2018 w zakresie dotyczącym wskaźników finansowych
Rezygnacja Pana Adama Marciniaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. na dzień 28 października 2022 roku
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za II kwartał 2022 roku
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r. Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
Powołanie Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.
Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 15 czerwca 2022 roku
Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej CCC S.A.
Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.
Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.
CCC 6,81% 39,06
2022-10-04 17:04:20

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.