119,6500 zł
-3,16% -3,9000 zł
CCC S.A. (CCC)

Komunikaty spółki - CCC

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA
Uchwały podjęte przez NWZA CCC S.A. w dniu 3 sierpnia 2021 roku
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za II kwartał 2021/22 roku
CCC Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej CCC S.A.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 3 sierpnia 2021 roku
Zawarcie przez CCC Shoes & Bags sp. z o.o. z podmiotem z Grupy Softbank Umowy Subskrypcyjnej i Inwestycyjnej określającej warunki jego inwestycji w eobuwie.pl S.A.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji z inwestorem finansowym w przedmiocie inwestycji w eobuwie.pl S.A.
Spełnienie warunków zawieszających wypłatę nowego finansowania
Zawarcie umów sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku
Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne od Emitenta
CCC -3,16% 119,65
2021-08-03 17:02:05

Kalendarium

  • NWZA ws. zbycia CCC Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji obligacji serii 1/2021 zamiennych na akcje serii K, pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.