113,5000 zł
0,44% 0,5000 zł
CCC S.A. (CCC)

Komunikaty spółki - CCC

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy kredytowej
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za III kwartał 2019 roku
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA
Uchwały podjęte przez NWZA CCC S.A. w dniu 26 września 2019 roku
Wyniki finansowe
Decyzja Zarządu o utworzeniu rezerwy w związku z nieostateczną decyzją organu podatkowego
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 26 września 2019 roku
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za II kwartał 2019 roku
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.