173,5000 zł
0,58% 1,0000 zł
Captor Therapeutics (CTX)

Komunikaty spółki - CAPTORTX

Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Wyniki finansowe
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii L
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii L
Ostateczne rozliczenie wyników Audytu z NCBiR
Zawarcie umowy o współpracy z Ono Pharmaceutical Co., Ltd. i ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Zakończenie subskrypcji akcji serii L emitowanej w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki
Informacja o statusie projektu CT-04
Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
Rejestracja zmiany statutu Spółki
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.