1,1700 zł
-1,68% -0,0200 zł
Capital Partners SA (CPA)

Akcjonariat - CAPITAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 11 700 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 10 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 130 918
Liczba głosów na WZA: 10 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,31%
Kapitał akcyjny: 1 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 130 918
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,31%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,69%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bala Paweł 2 956 390 (29,56%) 2 956 390 (29,56%) 2023-05-11 -
Chełchowski Adam 1 552 790 (15,52%) 1 552 790 (15,52%) 2022-09-13 -
Kuś Mirosław 621 738 (6,21%) 621 738 (6,21%) 2022-07-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie zawiadomienie 2002-04-12 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-05-06
2004-08-19
seria B - subskrypcja publiczna zawiadomienie 2002-04-30 1 800 000
1 800 000,00
1,00 1,00 2 300 000
2 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-07-23
2004-08-19
seria C - subskrypcja publiczna spółka zrezygnowała z emisji 2002-10-04 3 700 000
3 700 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - prawo poboru 1:4 2006-01-26 9 200 000
9 200 000,00
1,00 1,00 11 500 000
11 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-02
2006-04-24
2006-05-15
seria D - subskrypcja prywatna 2006-06-22 520 000
7 540 000,00
1,00 14,50 12 020 000
12 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-30
2006-10-24
seria E - prawo poboru 1:1 2006-10-06 12 020 000
12 020 000,00
1,00 1,00 24 040 000
24 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-20
2007-01-08
seria F - oferta menedżerska za warranty serii A 2007-06-19 400 000
400 000,00
1,00 1,00 24 440 000
24 440 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-02

2009-09-02
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-06-30 -1 440 000
1,00 23 000 000
23 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-10-26 -1 500 000
1,00 21 500 000
21 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-07-11 -4 500 000
1,00 17 000 000
17 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-14
obniżenie kapitału obniżenie wartości nominalnej akcji 2020-08-12 15 300 000
0,10 17 000 000
1 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2021-07-07 -3 343 705
0,10 13 656 295
1 365 629,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C,D,E 2022-09-08 -3 656 295
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-13

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bala Paweł z Anną Bala 1 080 156 (-1 876 234) 7,90 (-13,74) 1 080 156 (-1 876 234) 7,90 (-13,74) 2022-11-22
Chełchowski Adam 1 552 790 (-58 378) 11,37 (-0,42) 1 552 790 (-58 378) 11,37 (-0,42) 2022-09-13
Capital Partners SA 0 0,00 0 0,00 2022-09-13
Kuś Mirosław 621 738 4,55 621 738 4,55 2022-07-28
Kuś Mirosław 621 738 (-181 124) 4,55 (-1,32) 621 738 (-181 124) 4,55 (-1,32) 2022-07-28
Chełchowski Adam 1 611 168 11,79 1 611 168 11,79 2022-07-28
Chełchowski Adam 1 611 168 (-743 374) 11,79 (-2,06) 1 611 168 (-743 374) 11,79 (-2,06) 2022-07-28
Bala Paweł z Anną Bala 2 956 390 21,64 2 956 390 21,64 2022-07-28
Bala Paweł z Anną Bala 2 956 390 (-1 364 046) 21,64 (1,55) 2 956 390 (-1 364 046) 21,64 (1,55) 2022-07-28
Kuś Mirosław 802 862 5,87 802 862 5,87 2021-09-09
Kuś Mirosław 802 862 (5 279) 5,87 (1,18) 802 862 (5 279) 5,87 (1,18) 2021-09-09
Capital Partners SA 0 (-4 500 000) 0,00 (-20,93) 0 (-4 500 000) 0,00 2021-09-09
Chełchowski Adam ZWZ 2 354 542 13,85 (-3,39) 2 354 542 13,85 (-3,39) 2021-07-07
Chełchowski Adam ZWZ 2 354 542 17,24 2 354 542 17,24 2021-07-07
Chełchowski Adam ZWZ 2 354 542 (30 721) 17,24 (3,58) 2 354 542 (30 721) 17,24 (3,58) 2021-07-07
Kuś Mirosław 797 583 (-68 858) 4,69 (-0,40) 797 583 (-68 858) 4,69 (-0,40) 2021-07-02
Kuś Mirosław 866 441 (17 441) 5,09 (0,10) 866 441 (17 441) 5,09 (0,10) 2020-07-28
Kuś Mirosław 849 000 (-23 427) 4,99 (-0,14) 849 000 (-23 427) 4,99 (-0,14) 2018-11-06
Capital Partners SA 4 500 000 20,93 (20,93) 4 500 000 0,00 2018-08-18
Kuś Mirosław 872 427 (-32 773) 5,13 (0,92) 872 427 (-32 773) 5,13 (0,92) 2018-08-14
Capital Partners SA 0 0,00 0 0,00 2018-08-14
Kuś Mirosław 905 200 4,21 (-1,11) 905 200 4,21 (-1,11) 2018-05-18
Kuś Mirosław 905 200 (-176 800) 5,32 (0,29) 905 200 (-176 800) 5,32 (0,29) 2018-05-18
Chełchowski Adam 2 323 821 13,66 (2,86) 2 323 821 13,66 (2,86) 2018-05-18
Chełchowski Adam 2 323 821 (-917 598) 10,80 (-3,29) 2 323 821 (-917 598) 10,80 (-3,29) 2018-05-18
Bala Paweł z Anną Bala 4 320 436 20,09 (-5,32) 4 320 436 20,09 (-5,32) 2018-05-18
Bala Paweł z Anną Bala 4 320 436 25,41 (-6,22) 4 320 436 25,41 (-6,22) 2018-05-18
Bala Paweł z Anną Bala 4 320 436 31,63 4 320 436 31,63 2018-05-18
Bala Paweł z Anną Bala 4 320 436 (-1 471 051) 31,63 (6,45) 4 320 436 (-1 471 051) 31,63 (6,45) 2018-05-18
Kuś Mirosław 1 082 000 5,03 1 082 000 5,03 2018-03-09
Capital Partners SA 0 (-1 500 000) 0,00 (-6,52) 0 (-1 500 000) 0,00 2017-12-18
Capital Partners SA 1 500 000 6,52 (6,52) 1 500 000 0,00 2017-07-12
Bala Paweł z Anną Bala 5 791 487 25,18 (-1,75) 5 791 487 25,18 (-1,75) 2017-07-12
Bala Paweł z Anną Bala 5 791 487 (-481 266) 26,93 (-0,34) 5 791 487 (-481 266) 26,93 (-0,34) 2017-07-12
Chełchowski Adam ZWZ 3 241 419 14,09 (-0,98) 3 241 419 14,09 (-0,98) 2017-04-26
Chełchowski Adam ZWZ 3 241 419 (11 419) 15,07 (1,86) 3 241 419 (11 419) 15,07 (1,86) 2017-04-26
Bala Paweł z Anną Bala 6 272 753 (-250 000) 27,27 (0,59) 6 272 753 (-250 000) 27,27 (0,59) 2016-11-17
Capital Partners SA 0 (-1 440 000) 0,00 (-5,89) 0 (-1 440 000) 0,00 2016-08-01
Bala Paweł z Anną Bala 6 522 753 26,68 (-1,67) 6 522 753 26,68 (-1,67) 2016-06-20
Bala Paweł z Anną Bala 6 522 753 (-131 355) 28,35 (1,13) 6 522 753 (-131 355) 28,35 (1,13) 2016-06-20
Capital Partners SA 1 440 000 5,89 (5,89) 1 440 000 0,00 2016-05-25
Bala Paweł z Anną Bala 6 654 108 (-186 956) 27,22 (-0,77) 6 654 108 (-186 956) 27,22 (-0,77) 2016-05-25
Capital Partners SA 0 (-650 000) 0,00 (-5,40) 0 (-650 000) 0,00 2011-09-30
Górski Maciej 202 500 0,82 202 500 0,82 2010-10-14
Chełchowski Adam 3 230 000 13,21 (-0,83) 3 230 000 13,21 (-0,83) 2010-04-29
Chełchowski Adam 3 230 000 (830 000) 14,04 (4,06) 3 230 000 (830 000) 14,04 (4,06) 2010-04-29
Bala Paweł z Anną Bala 6 841 064 (-830 000) 27,99 (-3,39) 6 841 064 (-830 000) 27,99 (-3,39) 2010-04-29
Sadowski Jurij 18 000 (2 000) 0,07 (0,01) 18 000 (2 000) 0,07 (0,01) 2010-03-19
Sadowski Jurij 16 000 (-9 000) 0,06 (-0,04) 16 000 (-9 000) 0,06 (-0,04) 2010-01-29
Korobowicz Konrad 377 500 (37 500) 1,54 (0,13) 377 500 (37 500) 1,54 (0,13) 2009-07-28
Górski Maciej 202 500 0,82 202 500 0,82 2009-07-28
Leśniak Marek 8 600 0,03 8 600 0,03 2008-08-20
Leśniak Marek 8 600 0,03 8 600 0,03 2008-08-20
Bala Paweł z Anną Bala 7 671 064 (60 000) 31,38 (-0,28) 7 671 064 (60 000) 31,38 (-0,28) 2008-07-28
Bala Paweł z Anną Bala 7 611 064 31,66 (0,52) 7 611 064 31,66 (0,52) 2008-05-15
Bala Paweł z Anną Bala 7 611 064 (445 000) 31,14 (1,34) 7 611 064 (445 000) 31,14 (1,34) 2008-05-15
Chełchowski Adam 2 400 000 9,98 (0,17) 2 400 000 9,98 (0,17) 2008-03-10
Chełchowski Adam 2 400 000 9,81 2 400 000 9,81 2008-03-10
Bala Paweł z Anną Bala 7 166 064 (-2 400 000) 29,80 (-9,99) 7 166 064 (-2 400 000) 29,80 (-9,99) 2008-03-10
Kuliński Zbigniew 420 000 1,71 (-0,03) 420 000 1,71 (-0,03) 2008-01-17
Kuliński Zbigniew 420 000 1,74 420 000 1,74 2008-01-17
Bala Paweł z Anną Bala 9 566 064 (-420 000) 39,79 (-1,74) 9 566 064 (-420 000) 39,79 (-1,74) 2008-01-17
Bala Paweł z Anną Bala 9 986 064 (-160 000) 41,53 (-0,67) 9 986 064 (-160 000) 41,53 (-0,67) 2007-10-01
Korobowicz Konrad 340 000 1,41 (0,02) 340 000 1,41 (0,02) 2007-08-14
Korobowicz Konrad 340 000 (220 000) 1,39 (0,90) 340 000 (220 000) 1,39 (0,90) 2007-08-14
Bala Paweł z Anną Bala 10 146 064 (1 957 232) 42,20 (-25,92) 10 146 064 (1 957 232) 42,20 (-25,92) 2007-08-14
Sadowski Jurij 25 000 0,10 25 000 0,10 2007-07-04
Sadowski Jurij 25 000 (7 000) 0,10 (0,03) 25 000 (-155 001) 0,10 (-0,64) 2007-07-04
Sadowski Jurij 18 000 (10 000) 0,07 (0,04) 180 001 (172 001) 0,74 (0,71) 2007-03-16
Korobowicz Konrad 120 000 (-100 000) 0,49 (-1,34) 120 000 (-100 000) 0,49 (-1,34) 2007-02-06
Sadowski Jurij 8 000 0,03 8 000 0,03 2007-02-02
Kozieł Tomasz PDA 65 862 (-10 180) 0,27 (-0,04) 65 862 (-10 180) 0,27 (-0,04) 2006-12-06
Kozieł Tomasz PDA 76 042 0,31 76 042 0,31 2006-11-30
Korobowicz Konrad w tym 220000 PDA 220 000 1,83 (0,92) 220 000 1,83 (0,92) 2006-11-27
Korobowicz Konrad w tym 220000 PDA 220 000 0,91 220 000 0,91 2006-11-27
Bala Paweł z Anną Bala, w tym 5073328 PDA 8 188 832 68,12 (34,06) 8 188 832 68,12 (34,06) 2006-11-27
Bala Paweł z Anną Bala 8 188 832 (5 073 328) 34,06 (8,15) 8 188 832 (5 073 328) 34,06 (8,15) 2006-11-27
Bala Paweł z Anną Bala 3 115 504 (-445 000) 25,91 (-3,71) 3 115 504 (-445 000) 25,91 (-3,71) 2006-10-30
Bala Paweł z Anną Bala 3 560 504 (-315 000) 29,62 (-2,62) 3 560 504 (-315 000) 29,62 (-2,62) 2006-10-27
Kęsek Janusz 76 035 0,63 (0,32) 76 035 0,63 (0,32) 2006-08-11
Kęsek Janusz 76 035 0,31 76 035 0,31 2006-08-11
Capital Partners SA 650 000 5,40 (2,70) 650 000 0,00 2006-08-11
Capital Partners SA 650 000 2,70 (0,05) 650 000 0,00 2006-08-11
Capital Partners SA 650 000 2,65 650 000 0,00 2006-08-11
Bala Paweł z Anną Bala 3 875 504 (3 050 275) 32,24 (-3,63) 3 875 504 (3 050 275) 32,24 (-3,63) 2006-06-30
Bala Paweł z Anną Bala 825 229 35,87 (28,70) 825 229 35,87 (28,70) 2006-02-21
Bala Paweł z Anną Bala 825 229 7,17 (0,31) 825 229 7,17 (0,31) 2006-02-21
Bala Paweł z Anną Bala 825 229 (-100 000) 6,86 (-33,36) 825 229 (-100 000) 6,86 (-33,36) 2006-02-21
Bala Paweł z Anną Bala 925 229 (-391 428) 40,22 (-17,02) 925 229 (-391 428) 40,22 (-17,02) 2006-02-20
Suflida Michał 114 400 4,97 114 400 4,97 2005-06-01
Bala Paweł z Anną Bala 1 316 657 (276 658) 57,24 (12,03) 1 316 657 (276 658) 57,24 (12,03) 2004-09-17
Bala Paweł z Anną Bala 1 039 999 (-10 000) 45,21 (-0,44) 1 039 999 (-10 000) 45,21 (-0,44) 2004-06-09
Pietkun Krzysztof 0 (-200 000) 0,00 (-8,69) 0 (-200 000) 0,00 (-8,69) 2004-05-31
Bala Paweł z Anną Bala 1 049 999 (-435 784) 45,65 (-18,94) 1 049 999 (-435 784) 45,65 (-18,94) 2004-04-27
Bala Paweł z Anną Bala 1 485 783 (335 783) 64,59 (14,59) 1 485 783 (335 783) 64,59 (14,59) 2004-04-08
Rynkiewicz, Jan Stanisław z Trasco Sp. z o.o. 0 (-170 000) 0,00 (-7,39) 0 (-170 000) 0,00 (-7,39) 2004-04-07
Gardener Dariusz z Zalesie sp. z o.o. 0 (-160 000) 0,00 (-6,95) 0 (-160 000) 0,00 (-6,95) 2004-04-07
Świtalski Mariusz 0 (-120 000) 0,00 (-5,21) 0 (-120 000) 0,00 (-5,21) 2004-02-25
Pietkun Krzysztof 200 000 (70 000) 8,69 (3,04) 200 000 (70 000) 8,69 (3,04) 2004-02-24
DM AmerBrokers SA 100 001 (-150 000) 4,34 (-6,52) 100 001 (-150 000) 4,34 (-6,52) 2004-02-24
Pietkun Krzysztof 130 000 5,65 130 000 5,65 2004-02-05
DM AmerBrokers SA 250 001 (80 000) 10,86 (3,47) 250 001 (80 000) 10,86 (3,47) 2004-01-15
DM AmerBrokers SA 170 001 (-140 000) 7,39 (-6,08) 170 001 (-140 000) 7,39 (-6,08) 2004-01-04
DM AmerBrokers SA 310 001 (-47 294) 13,47 (-2,06) 310 001 (-47 294) 13,47 (-2,06) 2003-12-11
Bala Paweł z Anną Bala 1 150 000 50,00 1 150 000 50,00 2003-09-12
DM AmerBrokers SA 357 295 (80 000) 15,53 (3,48) 357 295 (80 000) 15,53 (3,48) 2003-06-12
Śnieżko Arkadiusz 80 000 (-79 850) 3,47 (-3,48) 80 000 (-79 850) 3,47 (-3,48) 2003-06-04
DM AmerBrokers SA 277 295 (77 295) 12,05 (3,36) 277 295 (77 295) 12,05 (3,36) 2003-06-04
Świtalski Mariusz 120 000 5,21 120 000 5,21 2003-04-22
Rynkiewicz, Jan Stanisław z Trasco Sp. z o.o. 170 000 7,39 170 000 7,39 2003-04-22
Gardener Dariusz z Zalesie Sp. z o.o. 160 000 6,95 160 000 6,95 2003-04-22
Śnieżko Arkadiusz 159 850 (-310 150) 6,95 (-13,48) 159 850 (-310 150) 6,95 (-13,48) 2003-04-18
Duda Maciej 94 595 (-55 405) 4,11 (-2,41) 94 595 (-55 405) 4,11 (-2,41) 2003-04-17
DM AmerBrokers SA 200 000 8,69 200 000 8,69 2003-01-24
Śnieżko Arkadiusz 470 000 (-200 000) 20,43 (-8,70) 470 000 (-200 000) 20,43 (-8,70) 2003-01-16
Duda Maciej 150 000 6,52 150 000 6,52 2002-12-20
Śnieżko Arkadiusz 670 000 (-90 000) 29,13 (-3,91) 670 000 (-90 000) 29,13 (-3,91) 2002-09-30
Śnieżko Arkadiusz 760 000 (100 000) 33,04 (4,35) 760 000 (100 000) 33,04 (4,35) 2002-09-02
Śnieżko Arkadiusz 660 000 (410 000) 28,69 (-21,31) 660 000 (410 000) 28,69 (-21,31) 2002-07-23
Bala Paweł 1 150 000 (900 000) 50,00 1 150 000 (900 000) 50,00 2002-07-23
Śnieżko Arkadiusz 250 000 50,00 250 000 50,00 2000-04-30
Bala Paweł 250 000 50,00 250 000 50,00 2000-04-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-10-27 Prawo poboru 1:1
2006-02-27 Prawo poboru 1:4
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.