25,0000 zł
5,04% 1,2000 zł
Bumech SA (BMC)

Akcjonariat - BUMECH

Dane ogólne

Kapitalizacja: 362 040 200 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 14 481 608 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 171 904
Liczba głosów na WZA: 14 481 608 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,33%
Kapitał akcyjny: 57 926 432,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 171 904
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,33%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,67%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sutkowski Marcin wraz z ITIF 4 562 779 (31,51%) 4 562 779 (31,51%) 2020-08-26 ZWG
Fundacja Przystań ZWZ 2 503 865 (17,29%) 2 503 865 (17,29%) 2020-08-27 ZWG
Dera Tomasz 1 180 513 (8,15%) 1 180 513 (8,15%) 2021-09-08 -
G Investments sp. z o.o. 924 747 (6,39%) 924 747 (6,39%) 2019-11-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 298 000
1,00 5 606 029
5 606 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 1 381 546
0,75 72 294 630
54 220 972,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 375 000
1,00 8 308 029
8 308 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 150 000
1,00 7 933 029
7 933 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 29 770
1,00 7 783 029
7 783 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 1 375 000
1,00 7 753 259
7 753 259,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 272 230
1,00 6 378 259
6 378 259,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 500 000
1,00 6 106 029
6 106 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 856 250
0,75 73 150 880
54 863 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 1 349 381
0,75 74 500 261
55 875 195,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 75 000
1,00 5 308 029
5 308 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-21
2010-10-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 2 110 180
0,75 76 610 441
57 457 830,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-06
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 57 417
0,75 78 739 759
59 054 819,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 2 071 901
0,75 78 682 342
59 011 756,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-08
seria K - subskrypcja prywatna 2 061 254
4,00 14 481 608
57 926 432,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-25
seria H unieważnionie emisji wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-04
konwersja obligacji seria I 4 320 069
4,00 10 766 713
43 066 852,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-11
konwersja obligacji seria J 1 653 641
4,00 12 420 354
49 681 416,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-27
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-20 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-23
2007-10-26
seria D 2007-11-05 77 500
1,00 3 875 000
3 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-18
seria C 2007-11-05 1 000 000
1,00 3 100 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-18
seria B 2007-11-05 1 600 000
1,00 2 100 000
2 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-18
seria B - subskrypcja publiczna 2008-01-18 405 029
5 508 394,40
1,00 13,60 4 280 029
4 280 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-23
2009-01-21
renumeracja akcji: seria A 2008-01-18
1,00 1,00 3 875 000
3 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2010-03-26 428 000
3 852 000,00
1,00 9,00 4 708 029
4 708 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-20
2010-05-10
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2010-05-26 525 000
5 775 000,00
1,00 11,00 5 233 029
5 233 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-15
2010-10-15
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-04-17 3 000 000
27 000 000,00
1,00 9,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - połączeniowa: akcjonariusze ZWG SA 1 akcja Bumech SA za 2 akcje ZWG SA 2014-12-08 56 160 000
1,00 64 468 029
64 468 029,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-23
2015-01-14
seria G - subskrypcja prywatna 2016-01-26 3 531 971
3 531 971,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za obligacje serii B1 2016-03-29 6 445 055
4 833 791,25
0,75 0,75 70 913 084
53 184 813,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-21
renominacja akcji 2016-03-29
0,75 64 468 029
48 351 021,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2016-12-31 28 866 971
0,75
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C1, uchylona 2018-05-25 4 500 000
18 000 000,00
8,25 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii D1, uchylona 2018-05-25 3 500 000
14 000 000,00
8,25 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia akcji: seria A uchylona 2018-05-25
8,25
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 11:1 uchylona 2018-05-25
8,25
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-05-25 -10
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 11:1 2018-11-12
8,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-29
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2018-11-12
8,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-29
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-11-12
4,00 6 446 644
25 786 576,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-29
seria J - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii D1 2018-12-10 3 500 000
14 000 000,00
4,00 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C1 2018-12-10 4 500 000
18 000 000,00
4,00 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Noble Fund Private Debt FIZAN 0 (-1 396 513) 0,00 (-12,97) 0 (-1 396 513) 0,00 (-12,97) 2021-09-03
Fundacja Przystań ZWZ 1 870 635 (313 915) 12,92 (-1,54) 1 870 635 (313 915) 12,92 (-1,54) 2020-07-16
Sutkowski Marcin 1 299 789 (405 819) 8,98 (1,78) 1 299 789 (405 819) 8,98 (1,78) 2019-10-08
Sutkowski Marcin 893 970 7,20 (1,03) 893 970 7,20 (1,03) 2019-10-05
Sutkowski Marcin 893 970 (775 970) 6,17 (5,99) 893 970 (775 970) 6,17 (5,99) 2019-10-05
M Projekt sp. z o.o. 0 (-730 255) 0,00 (-6,78) 0 (-730 255) 0,00 (-6,78) 2019-10-05
Technika Górnicza sp. z o.o. 574 211 (-60 000) 4,62 (-0,49) 574 211 (-60 000) 4,62 (-0,49) 2019-10-04
Technika Górnicza sp. z o.o. 634 211 5,11 634 211 5,11 2019-06-27
Noble Fund Private Debt FIZAN 1 396 513 12,97 (1,73) 1 396 513 12,97 (1,73) 2019-06-11
Noble Fund Private Debt FIZAN 1 396 513 11,24 1 396 513 11,24 2019-06-11
M Projekt sp. z o.o. 730 255 6,78 (0,90) 730 255 6,78 (0,90) 2019-06-11
M Projekt sp. z o.o. 730 255 5,88 730 255 5,88 2019-06-11
Fundacja Przystań 1 556 720 14,46 (1,93) 1 556 720 14,46 (1,93) 2019-06-11
Fundacja Przystań 1 556 720 12,53 (1,78) 1 556 720 12,53 (1,78) 2019-06-11
Fundacja Przystań 1 556 720 (-2 039 076) 10,75 (6,18) 1 556 720 (-2 039 076) 10,75 (6,18) 2019-06-11
Bigus Bogdan 357 908 5,55 (2,23) 357 908 5,55 (2,23) 2019-04-03
Bigus Bogdan 357 908 3,32 357 908 3,32 2019-04-03
Gdaniec Zdzisław 890 730 (-4 731 452) 1,13 (-6,01) 890 730 (-4 731 452) 1,13 (-6,01) 2018-09-21
Quercus TFI SA portfele 94 402 (-278 816) 0,12 (-4,67) 94 402 (-278 816) 0,12 (-4,67) 2017-12-31
Brzózko Edward 3 762 880 (-1 747 952) 4,78 (-3,76) 3 762 880 (-1 747 952) 4,78 (-3,76) 2017-12-12
Fundacja Przystań 3 595 796 (-4 036 362) 4,57 (-5,12) 3 595 796 (-4 036 362) 4,57 (-5,12) 2017-10-27
Fundacja Przystań 7 632 158 (-1 802 092) 9,69 (-3,21) 7 632 158 (-1 802 092) 9,69 (-3,21) 2017-07-31
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 5 622 182 7,14 (-0,01) 5 622 182 7,14 (-0,01) 2017-06-06
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 5 622 182 (4 505 836) 7,15 (5,58) 5 622 182 (4 505 836) 7,15 (5,58) 2017-06-06
Fundacja Przystań 9 434 250 12,90 (0,24) 9 434 250 12,90 (0,24) 2017-05-30
Fundacja Przystań 9 434 250 12,66 (0,35) 9 434 250 12,66 (0,35) 2017-05-30
Fundacja Przystań 9 434 250 12,31 (0,32) 9 434 250 12,31 (0,32) 2017-05-30
Fundacja Przystań 9 434 250 11,99 (0,01) 9 434 250 11,99 (0,01) 2017-05-30
Fundacja Przystań 9 434 250 (-643 874) 11,98 (-1,80) 9 434 250 (-643 874) 11,98 (-1,80) 2017-05-30
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 1 116 346 (-6 981 863) 1,57 (-9,85) 1 116 346 (-6 981 863) 1,57 (-9,85) 2017-05-19
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 8 098 209 (1 606 139) 11,42 (2,26) 8 098 209 (1 606 139) 11,42 (2,26) 2017-04-21
Fundacja Przystań 10 078 124 13,78 (-0,43) 10 078 124 13,78 (-0,43) 2017-04-13
Fundacja Przystań 10 078 124 14,21 (0,27) 10 078 124 14,21 (0,27) 2017-04-13
Fundacja Przystań 10 078 124 (-175 398) 13,94 (-1,96) 10 078 124 (-175 398) 13,94 (-1,96) 2017-04-13
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 6 492 070 (-19 364) 9,16 (-0,94) 6 492 070 (-19 364) 9,16 (-0,94) 2017-03-21
China Coal Energy Company Ltd. 6 300 008 8,88 (0,88) 6 300 008 8,88 (0,88) 2017-03-17
China Coal Energy Company Ltd. 6 300 008 8,00 6 300 008 8,00 2017-03-17
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 6 511 434 10,10 (0,92) 6 511 434 10,10 (0,92) 2017-03-10
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 6 511 434 (1 166 771) 9,18 (0,89) 6 511 434 (1 166 771) 9,18 (0,89) 2017-03-10
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 5 344 663 (-618 258) 8,29 (-0,96) 5 344 663 (-618 258) 8,29 (-0,96) 2017-03-06
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 5 962 921 (-1 347 046) 9,25 (-2,09) 5 962 921 (-1 347 046) 9,25 (-2,09) 2017-02-23
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 7 309 967 (-1 490 280) 11,34 (-2,31) 7 309 967 (-1 490 280) 11,34 (-2,31) 2017-02-02
Chodacki Jarosław 3 190 825 (-1 705 175) 4,50 (-3,09) 3 190 825 (-1 705 175) 4,50 (-3,09) 2017-01-18
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 8 800 247 (-1 186 825) 13,65 (-1,84) 8 800 247 (-1 186 825) 13,65 (-1,84) 2016-12-19
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 9 987 072 (1 989 785) 15,49 (3,08) 9 987 072 (1 989 785) 15,49 (3,08) 2016-11-09
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 7 997 287 (-1 994 763) 12,41 (-3,09) 7 997 287 (-1 994 763) 12,41 (-3,09) 2016-10-04
Monea XII sp. z o.o. 0 (-6 440 000) 0,00 (-9,99) 0 (-6 440 000) 0,00 (-9,99) 2016-08-11
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 9 992 050 (408 050) 15,50 (0,63) 9 992 050 (408 050) 15,50 (0,63) 2016-08-01
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 9 584 000 (-590 257) 14,87 (-0,91) 9 584 000 (-590 257) 14,87 (-0,91) 2016-07-27
Noble Funds TFI SA poprzez Distressed Assets FIZ AN 0 (-3 372 000) 0,00 (-5,23) 0 (-3 372 000) 0,00 (-5,23) 2016-06-06
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 10 174 257 (453 778) 15,78 (0,70) 10 174 257 (453 778) 15,78 (0,70) 2016-04-26
Monea XII sp. z o.o. 6 440 000 9,99 6 440 000 9,99 2016-04-08
Chemoservis-Dwory SA w upadłości 0 (-6 440 000) 0,00 (-9,99) 0 (-6 440 000) 0,00 (-9,99) 2016-04-08
Chemoservis-Dwory SA w upadłości 6 440 000 9,99 6 440 000 9,99 2016-04-06
Noble Funds TFI SA poprzez Distressed Assets FIZ AN 3 372 000 (-6 440 000) 5,23 (-9,98) 3 372 000 (-6 440 000) 5,23 (-9,98) 2016-04-04
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, WZA 3 210 232 (-30 072) 4,98 (-0,05) 3 210 232 (-30 072) 4,98 (-0,05) 2016-03-31
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 9 720 479 (123 501) 15,08 (0,19) 9 720 479 (123 501) 15,08 (0,19) 2016-03-30
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 9 596 978 (-207 592) 14,89 (-0,32) 9 596 978 (-207 592) 14,89 (-0,32) 2016-03-21
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, WZA 3 240 304 (146 652) 5,03 (0,24) 3 240 304 (146 652) 5,03 (0,24) 2015-12-29
Gdaniec Zdzisław wraz z G Investments sp. z o.o. 9 804 570 (119 496) 15,21 (0,19) 9 804 570 (119 496) 15,21 (0,19) 2015-12-24
Gdaniec Zdzisław 9 685 074 (1 967 616) 15,02 (3,05) 9 685 074 (1 967 616) 15,02 (3,05) 2015-10-08
Gdaniec Zdzisław 7 717 458 (-767 916) 11,97 (-1,19) 7 717 458 (-767 916) 11,97 (-1,19) 2015-06-29
Gdaniec Zdzisław NWZ 8 485 374 (1 940 610) 13,16 (3,01) 8 485 374 (1 940 610) 13,16 (3,01) 2015-06-29
Gdaniec Zdzisław wraz z Dick Inter SA 6 544 764 (482 531) 10,15 (0,75) 6 544 764 (1 482 531) 10,15 (2,30) 2015-04-22
Aviva Investors Poland TFI SA 3 093 652 (-1 433 439) 4,79 (-2,23) 3 093 652 (-1 433 439) 4,79 (-2,23) 2015-04-16
Gdaniec Zdzisław wraz z Dick Inter SA 6 062 233 9,40 5 062 233 (-1 000 000) 7,85 (-1,55) 2015-03-16
Gdaniec Zdzisław wraz z Dick Inter SA 6 062 233 (2 905 848) 9,40 (4,51) 6 062 233 (2 905 848) 9,40 (4,51) 2015-03-16
Gdaniec Zdzisław wraz z Dick Inter SA 3 156 385 (-3 669 698) 4,89 (-5,69) 3 156 385 (-3 669 698) 4,89 (-5,69) 2015-02-06
Gdaniec Zdzisław wraz z Dick Inter SA 6 826 083 (3 633 833) 10,58 (5,63) 6 826 083 (3 633 833) 10,58 (5,63) 2015-01-21
MetLife OFE 507 026 0,78 (-7,16) 507 026 0,78 (-7,16) 2015-01-16
Sutkowski Marcin 118 000 (-4 896 000) 0,18 (-7,59) 118 000 (-4 896 000) 0,18 (-7,59) 2015-01-05
Chodacki Jarosław 4 896 000 7,59 (0,69) 4 896 000 7,59 (0,69) 2014-12-29
Chodacki Jarosław 4 896 000 6,90 4 896 000 6,90 2014-12-29
Brzózko Edward 5 510 832 8,54 (0,77) 5 510 832 8,54 (0,77) 2014-12-29
Brzózko Edward 5 510 832 7,77 (0,15) 5 510 832 7,77 (0,15) 2014-12-29
Brzózko Edward 5 510 832 7,62 (0,09) 5 510 832 7,62 (0,09) 2014-12-29
Brzózko Edward 5 510 832 7,53 (0,13) 5 510 832 7,53 (0,13) 2014-12-29
Brzózko Edward 5 510 832 7,40 (0,21) 5 510 832 7,40 (0,21) 2014-12-29
Brzózko Edward 5 510 832 7,19 (0,19) 5 510 832 7,19 (0,19) 2014-12-29
Brzózko Edward 5 510 832 7,00 5 510 832 7,00 2014-12-29
Brzózko Edward 5 510 832 7,00 5 510 832 7,00 2014-12-29
Aviva Investors Poland TFI SA 4 527 091 7,02 4 527 091 7,02 2014-12-29
Sutkowski Marcin 5 014 000 7,77 5 014 000 7,77 2014-12-23
Sutkowski Marcin 5 014 000 7,77 5 014 000 7,77 2014-12-23
Noble Funds TFI SA poprzez Distressed Assets FIZ AN 9 812 000 15,21 9 812 000 15,21 2014-12-23
Gdaniec Zdzisław 3 192 250 4,95 3 192 250 4,95 2014-12-23
Fundacja Przystań 10 253 522 15,90 10 253 522 15,90 2014-12-23
Fundacja Przystań 10 253 522 (-73 824) 15,90 (-0,11) 10 253 522 (-73 824) 15,90 (-0,11) 2014-12-23
Fundacja Przystań 10 327 346 16,01 (1,45) 10 327 346 16,01 (1,45) 2014-12-23
Fundacja Przystań 10 327 346 14,56 10 327 346 14,56 2014-12-23
ZWG SA 1 689 877 20,34 (17,72) 1 689 877 20,34 (17,72) 2014-07-04
ZWG SA 1 689 877 (35 560) 2,62 (-17,29) 1 689 877 (35 560) 2,62 (-17,29) 2014-07-04
ZWG SA 1 654 317 (46 720) 19,91 (0,57) 1 654 317 (46 720) 19,91 (0,57) 2014-07-01
ZWG SA 1 607 597 (56 797) 19,34 (0,68) 1 607 597 (56 797) 19,34 (0,68) 2014-06-27
ZWG SA 1 550 800 (720 000) 18,66 (8,66) 1 550 800 (720 000) 18,66 (8,66) 2013-11-25
Renale Management Ltd. wraz z Ipnihome Ltd. 0 (-851 847) 0,00 (-10,25) 0 (-851 847) 0,00 (-10,25) 2013-11-25
TFI PZU SA 409 995 (-128 885) 4,93 (-1,55) 409 995 (-128 885) 4,93 (-1,55) 2013-09-23
Kwaśniewski Piotr 4 552 0,05 (0,05) 4 552 0,05 (0,05) 2013-09-23
Kwaśniewski Piotr 4 552 (-21 448) 0,00 (-0,31) 4 552 (-21 448) 0,00 (-0,31) 2013-09-23
TFI PZU SA 538 880 (-40 056) 6,48 (-0,48) 538 880 (-40 056) 6,48 (-0,48) 2013-09-22
ZWG SA 830 800 10,00 830 800 10,00 2013-09-20
Renale Management Ltd. wraz z Ipnihome Ltd. 851 847 (-504 459) 10,25 (-6,07) 851 847 (-504 459) 10,25 (-6,07) 2013-09-20
Renale Management Ltd. wraz z Ipnihome Ltd. 1 356 306 (26 306) 16,32 (-0,76) 1 356 306 (26 306) 16,32 (-0,76) 2013-09-19
Kwaśniewski Piotr 26 000 0,31 26 000 0,31 2013-05-13
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 408 234 4,91 (-0,23) 408 234 4,91 (-0,23) 2013-02-15
TFI PZU SA 578 936 (165 000) 6,96 (1,65) 578 936 (165 000) 6,96 (1,65) 2013-02-14
Renale Management Ltd. wraz z Ipnihome Ltd. 1 330 000 17,08 (0,32) 1 330 000 17,08 (0,32) 2013-02-08
Renale Management Ltd. wraz z Ipnihome Ltd. 1 330 000 16,76 (0,76) 1 330 000 16,76 (0,76) 2013-02-08
Renale Management Ltd. wraz z Ipnihome Ltd. 1 330 000 (830 000) 16,00 (9,58) 1 330 000 (830 000) 16,00 (9,58) 2013-02-08
Prosperitas Management sp. z o.o. II SKA 344 398 (-293 412) 4,42 (-3,77) 344 398 (-293 412) 4,42 (-3,77) 2013-02-08
Quercus TFI SA 373 218 (105 840) 4,79 (0,42) 373 218 (105 840) 4,79 (0,42) 2013-02-07
Kosmała Zygmunt wraz zpodmiotem powiązanym 399 870 5,13 (0,09) 399 870 5,13 (0,09) 2013-02-06
Kosmała Zygmunt wraz zpodmiotem powiązanym 399 870 5,04 (0,23) 399 870 5,04 (0,23) 2013-02-06
Kosmała Zygmunt wraz zpodmiotem powiązanym 399 870 4,81 (0,81) 399 870 4,81 (0,81) 2013-02-06
Kosmała Zygmunt wraz zpodmiotem powiązanym 399 870 (70 100) 4,00 (-0,23) 399 870 (70 100) 4,00 (-0,23) 2013-02-06
TFI PZU SA 413 936 5,31 (0,10) 413 936 5,31 (0,10) 2013-02-05
TFI PZU SA 413 936 5,21 (0,23) 413 936 5,21 (0,23) 2013-02-05
TFI PZU SA 413 936 (41 308) 4,98 (-0,86) 413 936 (41 308) 4,98 (-0,86) 2013-02-05
PKO TFI SA 319 573 (-10 495) 4,10 (-1,07) 319 573 (-10 495) 4,10 (-1,07) 2013-02-01
Millennium TFI SA 336 231 (28 727) 4,32 (-1,47) 336 231 (28 727) 4,32 (-1,47) 2013-02-01
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 408 234 5,14 (0,23) 408 234 5,14 (0,23) 2013-02-01
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 408 234 (50 000) 4,91 (0,31) 408 234 (50 000) 4,91 (0,31) 2013-02-01
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 358 234 (-50 000) 4,60 (-0,64) 358 234 (-50 000) 4,60 (-0,64) 2013-02-01
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 408 234 (50 000) 5,24 (-1,50) 408 234 (50 000) 5,24 (-1,50) 2013-02-01
Kosmała Zygmunt 329 770 (29 770) 4,23 (-0,47) 329 770 (29 770) 4,23 (-0,47) 2013-01-30
Prosperitas Management sp. z o.o. II SKA 637 810 8,19 (-1,80) 637 810 8,19 (-1,80) 2013-01-16
Prosperitas Management sp. z o.o. II SKA 637 810 9,99 (1,77) 637 810 9,99 (1,77) 2013-01-16
Prosperitas Management sp. z o.o. II SKA 637 810 (-101) 8,22 (-1,78) 637 810 (-101) 8,22 (-1,78) 2013-01-16
Prosperitas Management sp. z o.o. II SKA 637 911 (-242 410) 10,00 (-3,80) 637 911 (-242 410) 10,00 (-3,80) 2013-01-15
TFI PZU SA 372 628 5,84 (1,04) 372 628 5,84 (1,04) 2013-01-01
TFI PZU SA 372 628 4,80 (4,80) 372 628 4,80 (4,80) 2013-01-01
Fijołek Robert 100 0,00 100 0,00 2012-12-10
Fijołek Robert 100 0,00 100 0,00 2012-12-10
Fijołek Robert 100 0,00 100 0,00 2012-12-10
Fijołek Robert 100 0,00 100 0,00 2012-12-10
Fijołek Robert 100 0,00 100 0,00 2012-12-10
Fijołek Robert 100 (-17 220) 0,00 (-0,27) 100 (-17 220) 0,00 (-0,27) 2012-12-10
Fijołek Robert 17 320 (-29 042) 0,27 (-0,60) 17 320 (-29 042) 0,27 (-0,60) 2012-11-29
Szmal Mirosław 1 507 (-482 321) 0,02 (-8,61) 1 507 (-482 321) 0,02 (-8,61) 2012-11-19
Prosperitas Management sp. z o.o. II SKA 880 321 (482 321) 13,80 (6,71) 880 321 (482 321) 13,80 (6,71) 2012-11-19
Aviva Investors Poland SA 313 143 (-200 000) 4,90 (-3,14) 313 143 (-200 000) 4,90 (-3,14) 2012-09-27
Renale Management Ltd. 500 000 6,42 (-1,76) 500 000 6,42 (-1,76) 2012-09-26
Renale Management Ltd. 500 000 8,18 (0,35) 500 000 8,18 (0,35) 2012-09-26
Renale Management Ltd. 500 000 7,83 (1,39) 500 000 7,83 (1,39) 2012-09-26
Renale Management Ltd. 500 000 6,44 500 000 6,44 2012-09-26
AEK Capital Ventures sp. z o.o. 02 SKA 352 230 5,52 (0,98) 352 230 5,52 (0,98) 2012-09-26
AEK Capital Ventures sp. z o.o. 02 SKA 352 230 (272 230) 4,54 (3,04) 352 230 (272 230) 4,54 (3,04) 2012-09-26
Quercus TFI SA 267 378 (-119 607) 4,37 (-2,92) 267 378 (-119 607) 4,37 (-2,92) 2012-09-24
Prosperitas Management sp. z o.o. II SKA 398 000 7,09 (0,58) 398 000 7,09 (0,58) 2012-09-10
Prosperitas Management sp. z o.o. II SKA 398 000 6,51 (0,28) 398 000 6,51 (0,28) 2012-09-10
Prosperitas Management sp. z o.o. II SKA 398 000 (298 000) 6,23 (4,35) 398 000 (298 000) 6,23 (4,35) 2012-09-10
Prosperitas Management sp. z o.o. II SKA 100 000 (-300 000) 1,88 (-5,65) 100 000 (-300 000) 1,88 (-5,65) 2012-09-03
Aviva Investors Poland SA 513 143 8,04 (-1,62) 513 143 8,04 (-1,62) 2012-09-03
Aviva Investors Poland SA 513 143 9,66 (0,51) 513 143 9,66 (0,51) 2012-09-03
Aviva Investors Poland SA 513 143 9,15 (0,75) 513 143 9,15 (0,75) 2012-09-03
Aviva Investors Poland SA 513 143 8,40 513 143 8,40 2012-09-03
Szmal Mirosław 483 828 8,63 (0,71) 483 828 8,63 (0,71) 2012-08-31
Szmal Mirosław 483 828 7,92 (0,34) 483 828 7,92 (0,34) 2012-08-31
Szmal Mirosław 483 828 7,58 (-1,53) 483 828 7,58 (-1,53) 2012-08-31
Szmal Mirosław 483 828 (-400 000) 9,11 (-7,54) 483 828 (-400 000) 9,11 (-7,54) 2012-08-31
Prosperitas Management sp. z o.o. II SKA 400 000 7,53 400 000 7,53 2012-08-31
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 453 577 5,85 (0,03) 453 577 5,85 (0,03) 2012-08-31
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 453 577 5,82 (0,11) 453 577 5,82 (0,11) 2012-08-31
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 453 577 5,71 (0,26) 453 577 5,71 (0,26) 2012-08-31
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 453 577 5,45 (4,75) 453 577 5,45 (4,75) 2012-08-31
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 453 577 0,70 (-6,41) 453 577 0,70 (-6,41) 2012-08-31
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 453 577 (-268 361) 7,11 (-6,49) 453 577 (-268 361) 7,11 (-6,49) 2012-08-31
Szmal Mirosław 883 828 (1 507) 16,65 (0,03) 883 828 (1 507) 16,65 (0,03) 2012-08-30
PKO TFI SA 330 068 5,17 (0,92) 330 068 5,17 (0,92) 2012-08-22
PKO TFI SA 330 068 (62 042) 4,25 (-0,79) 330 068 (62 042) 4,25 (-0,79) 2012-08-22
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 507 026 7,94 (1,41) 507 026 7,94 (1,41) 2012-08-22
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 507 026 6,53 (0,02) 507 026 6,53 (0,02) 2012-08-22
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 507 026 6,51 (0,12) 507 026 6,51 (0,12) 2012-08-22
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 507 026 6,39 (0,29) 507 026 6,39 (0,29) 2012-08-22
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 507 026 6,10 (5,32) 507 026 6,10 (5,32) 2012-08-22
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 507 026 (-450) 0,78 (-7,17) 507 026 (-450) 0,78 (-7,17) 2012-08-22
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 507 476 7,95 (-1,61) 507 476 7,95 (-1,61) 2012-07-18
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 507 476 9,56 (0,51) 507 476 9,56 (0,51) 2012-07-18
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 507 476 9,05 (0,74) 507 476 9,05 (0,74) 2012-07-18
MetLife OFE wraz z MetLife Amplico OFE i AMPLICO OFE 507 476 8,31 507 476 8,31 2012-07-18
AEK Capital Ventures sp. z o.o. 02 SKA 80 000 (-270 000) 1,50 (-5,09) 80 000 (-270 000) 1,50 (-5,09) 2012-07-18
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 358 234 6,74 (0,35) 358 234 6,74 (0,35) 2012-07-17
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 358 234 6,39 (0,53) 358 234 6,39 (0,53) 2012-07-17
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 358 234 5,86 (0,25) 358 234 5,86 (0,25) 2012-07-17
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 358 234 5,61 (0,99) 358 234 5,61 (0,99) 2012-07-17
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 358 234 (-237 476) 4,62 (-6,60) 358 234 (-237 476) 4,62 (-6,60) 2012-07-17
AEK Capital Ventures sp. z o.o. 02 SKA 350 000 6,59 350 000 6,59 2012-07-17
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 595 710 (-4 138) 11,22 (-0,08) 595 710 (-4 138) 11,22 (-0,08) 2012-07-16
Szmal Mirosław 882 321 (-2 679) 16,62 (-0,05) 882 321 (-2 679) 16,62 (-0,05) 2012-05-15
Quercus TFI SA 386 985 7,29 (0,39) 386 985 7,29 (0,39) 2012-05-15
Quercus TFI SA 386 985 6,90 (0,57) 386 985 6,90 (0,57) 2012-05-15
Quercus TFI SA 386 985 (73 985) 6,33 (0,44) 386 985 (73 985) 6,33 (0,44) 2012-05-15
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 721 938 13,60 (0,73) 721 938 13,60 (0,73) 2012-05-15
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 721 938 12,87 (1,05) 721 938 12,87 (1,05) 2012-05-15
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 721 938 11,82 721 938 11,82 2012-05-15
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 721 938 11,82 (0,51) 721 938 11,82 (0,51) 2012-05-15
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 721 938 (1 240) 11,31 (-2,26) 721 938 (1 240) 11,31 (-2,26) 2012-05-15
Fijołek Robert 46 362 0,87 (0,05) 46 362 0,87 (0,05) 2012-05-15
Fijołek Robert 46 362 0,82 (0,07) 46 362 0,82 (0,07) 2012-05-15
Fijołek Robert 46 362 0,75 (0,03) 46 362 0,75 (0,03) 2012-05-15
Fijołek Robert 46 362 (-836) 0,72 (-0,16) 46 362 (-836) 0,72 (-0,16) 2012-05-15
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 599 848 (-267 627) 11,30 (-5,04) 599 848 (-267 627) 11,30 (-5,04) 2012-04-13
Fijołek Robert 47 198 (-4 926) 0,88 (-0,10) 47 198 (-4 926) 0,88 (-0,10) 2012-01-26
Fijołek Robert 52 124 (-5 923) 0,98 (-0,11) 52 124 (-5 923) 0,98 (-0,11) 2012-01-20
Fijołek Robert 58 047 (-1 487) 1,09 (-0,03) 58 047 (-1 487) 1,09 (-0,03) 2012-01-09
Fijołek Robert 59 534 (-785) 1,12 (-0,01) 59 534 (-785) 1,12 (-0,01) 2011-12-30
Kwiatkowska Ewelina 540 0,00 540 0,00 2011-11-18
Kwiatkowska Ewelina 540 0,00 540 0,00 2011-11-18
Kwiatkowska Ewelina 540 0,00 540 0,00 2011-11-18
Kwiatkowska Ewelina 540 0,00 (-0,01) 540 0,00 (-0,01) 2011-11-18
Kwiatkowska Ewelina 540 0,01 (0,01) 540 0,01 (0,01) 2011-11-18
Kwiatkowska Ewelina 540 0,00 540 0,00 2011-11-18
Kwiatkowska Ewelina 540 0,00 540 0,00 2011-11-18
Kwiatkowska Ewelina 540 0,00 540 0,00 2011-11-18
Kwiatkowska Ewelina 540 0,00 540 0,00 2011-11-18
Kosmała Zygmunt 300 000 4,70 (0,84) 300 000 4,70 (0,84) 2011-11-14
Kosmała Zygmunt 300 000 3,86 (0,01) 300 000 3,86 (0,01) 2011-11-14
Kosmała Zygmunt 300 000 3,85 (-1,80) 300 000 3,85 (-1,80) 2011-11-14
Kosmała Zygmunt 300 000 5,65 (0,30) 300 000 5,65 (0,30) 2011-11-14
Kosmała Zygmunt 300 000 5,35 (0,44) 300 000 5,35 (0,44) 2011-11-14
Kosmała Zygmunt 300 000 (-199 000) 4,91 (-4,49) 300 000 (-199 000) 4,91 (-4,49) 2011-11-14
Fijołek Robert 60 319 1,13 60 319 1,13 2011-11-08
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 720 698 (9 464) 13,57 (0,18) 720 698 (9 464) 13,57 (0,18) 2011-10-27
Dźwigoł Henryk 100 0,00 100 0,00 2011-08-30
Dźwigoł Henryk 100 0,00 100 0,00 2011-08-30
Dźwigoł Henryk 100 0,00 100 0,00 2011-08-30
Dźwigoł Henryk 100 0,00 100 0,00 2011-08-30
Dźwigoł Henryk 100 0,00 100 0,00 2011-08-30
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 711 234 (3 000) 13,39 (0,05) 711 234 (3 000) 13,39 (0,05) 2011-07-28
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 867 475 (132 170) 16,34 (2,49) 867 475 (132 170) 16,34 (2,49) 2011-07-08
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 708 234 (-213 640) 13,34 (-4,02) 708 234 (-213 640) 13,34 (-4,02) 2011-07-07
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 735 305 (64 518) 13,85 (-0,39) 735 305 (64 518) 13,85 (-0,39) 2011-07-07
Quercus TFI SA 313 000 (-37 000) 5,89 (-0,79) 313 000 (-37 000) 5,89 (-0,79) 2011-06-02
PKO TFI SA 268 026 5,04 (0,26) 268 026 5,04 (0,26) 2011-06-02
PKO TFI SA 268 026 (18 026) 4,78 (0,08) 268 026 (18 026) 4,78 (0,08) 2011-06-02
Generali Investments TFI SA 260 082 (-5 576) 4,89 (-0,11) 260 082 (-5 576) 4,89 (-0,11) 2011-03-10
Generali Investments TFI SA 265 658 (29 652) 5,00 (0,56) 265 658 (29 652) 5,00 (0,56) 2011-03-09
Millennium TFI SA 307 504 5,79 (0,31) 307 504 5,79 (0,31) 2011-02-11
Millennium TFI SA 307 504 5,48 (0,45) 307 504 5,48 (0,45) 2011-02-11
Millennium TFI SA 307 504 5,03 (0,21) 307 504 5,03 (0,21) 2011-02-11
Millennium TFI SA 307 504 (69 677) 4,82 (0,34) 307 504 (69 677) 4,82 (0,34) 2011-02-11
Szmal Mirosław 885 000 (-40 000) 16,67 (-0,75) 885 000 (-40 000) 16,67 (-0,75) 2011-02-04
Szmal Mirosław 925 000 (-24 354) 17,42 (-0,46) 925 000 (-24 354) 17,42 (-0,46) 2011-01-18
Kosmała Zygmunt wraz z Kosmała Wojciech 499 000 (-25 000) 9,40 (-0,61) 499 000 (-25 000) 9,40 (-0,61) 2011-01-10
Szmal Mirosław 949 354 (-646) 17,88 (-0,27) 949 354 (-646) 17,88 (-0,27) 2010-11-15
PKO TFI SA 250 000 4,70 (-0,07) 250 000 4,70 (-0,07) 2010-11-15
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 921 874 (50 000) 17,36 (0,94) 921 874 (50 000) 17,36 (0,94) 2010-11-15
Generali Investments TFI SA 236 006 4,44 (-1,07) 236 006 4,44 (-1,07) 2010-11-15
Kosmała Zygmunt wraz z Kosmała Wojciech 524 000 10,01 (0,14) 524 000 10,01 (0,14) 2010-09-17
Kosmała Zygmunt wraz z Kosmała Wojciech 524 000 (25 000) 9,87 (-0,72) 524 000 (25 000) 9,87 (-0,72) 2010-09-17
Szmal Mirosław 950 000 18,15 (0,26) 950 000 18,15 (0,26) 2010-09-15
Szmal Mirosław 950 000 (25 000) 17,89 (-1,75) 950 000 (25 000) 17,89 (-1,75) 2010-09-15
Millennium TFI SA 237 827 (-106 226) 4,48 (-3,55) 237 827 (-106 226) 4,48 (-3,55) 2010-09-15
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 871 874 (-25 000) 16,42 (-0,71) 871 874 (-25 000) 16,42 (-0,71) 2010-09-15
TFI PZU SA 0 (-290 811) 0,00 (-6,17) 0 (-290 811) 0,00 (-6,17) 2010-08-03
Quercus TFI SA 350 000 6,68 (0,09) 350 000 6,68 (0,09) 2010-08-03
Quercus TFI SA 350 000 (127 757) 6,59 (2,59) 350 000 (127 757) 6,59 (2,59) 2010-08-03
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 896 874 17,13 (0,24) 896 874 17,13 (0,24) 2010-08-03
Konopka Adam wraz z KFC FIZ AN 896 874 (603 234) 16,89 (10,66) 896 874 (603 234) 16,89 (10,66) 2010-08-03
Szmal Mirosław 925 000 19,64 (1,97) 925 000 19,64 (1,97) 2010-07-16
Szmal Mirosław 925 000 (-120 000) 17,67 (-6,74) 925 000 (-120 000) 17,67 (-6,74) 2010-07-16
PKO TFI SA 250 000 4,77 (0,07) 250 000 4,77 (0,07) 2010-07-16
PKO TFI SA 250 000 4,70 (-0,61) 250 000 4,70 (-0,61) 2010-07-16
PKO TFI SA 250 000 5,31 250 000 5,31 2010-07-16
Kosmała Zygmunt wraz z Kosmała Wojciech 499 000 10,59 (1,06) 499 000 10,59 (1,06) 2010-07-16
Kosmała Zygmunt wraz z Kosmała Wojciech 499 000 (199 000) 9,53 (2,53) 499 000 (199 000) 9,53 (2,53) 2010-07-16
Kosmała Wojciech 199 000 (-101 000) 4,22 (-3,52) 199 000 (-101 000) 4,22 (-3,52) 2010-07-15
TFI PZU SA 290 811 6,17 (0,62) 290 811 6,17 (0,62) 2010-06-10
TFI PZU SA 290 811 (100 117) 5,55 (1,50) 290 811 (100 117) 5,55 (1,50) 2010-06-10
TFI PZU SA 190 694 4,05 190 694 4,05 2010-06-09
Konopka Adam 293 640 6,23 (0,62) 293 640 6,23 (0,62) 2010-06-07
Konopka Adam 293 640 (-180 000) 5,61 (-4,45) 293 640 (-180 000) 5,61 (-4,45) 2010-06-07
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 670 787 14,24 (1,43) 670 787 14,24 (1,43) 2010-06-07
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 670 787 12,81 (0,18) 670 787 12,81 (0,18) 2010-06-07
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 670 787 (150 000) 12,63 (1,57) 670 787 (150 000) 12,63 (1,57) 2010-06-07
Konopka Adam 473 640 (46 640) 10,06 (0,09) 473 640 (46 640) 10,06 (0,09) 2010-06-06
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 520 787 (2 958) 11,06 (0,07) 520 787 (2 958) 11,06 (0,07) 2010-06-04
Quercus TFI SA 222 243 4,00 (-1,19) 222 243 4,00 (-1,19) 2010-05-14
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 517 829 (-111 123) 10,99 (-2,36) 517 829 (-111 123) 10,99 (-2,36) 2010-04-29
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 628 952 (87 988) 13,35 (0,72) 628 952 (87 988) 13,35 (0,72) 2010-04-13
Quercus TFI SA 222 243 5,19 (0,47) 222 243 5,19 (0,47) 2010-03-26
Quercus TFI SA 222 243 4,72 222 243 4,72 2010-03-26
Generali Investments TFI SA 236 006 5,51 (0,50) 236 006 5,51 (0,50) 2010-03-26
Generali Investments TFI SA 236 006 5,01 (0,51) 236 006 5,01 (0,51) 2010-03-26
Generali Investments TFI SA 236 006 4,50 (0,06) 236 006 4,50 (0,06) 2010-03-26
Generali Investments TFI SA 236 006 4,44 236 006 4,44 2010-03-26
Millennium TFI SA 344 053 8,03 (0,73) 344 053 8,03 (0,73) 2010-03-25
Millennium TFI SA 344 053 7,30 (0,73) 344 053 7,30 (0,73) 2010-03-25
Millennium TFI SA 344 053 6,57 (0,09) 344 053 6,57 (0,09) 2010-03-25
Millennium TFI SA 344 053 6,48 344 053 6,48 2010-03-25
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 540 964 12,63 (1,14) 540 964 12,63 (1,14) 2010-03-25
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 540 964 (-155 717) 11,49 (-4,78) 540 964 (-155 717) 11,49 (-4,78) 2010-03-25
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 696 681 (-305 000) 16,27 (-7,13) 696 681 (-305 000) 16,27 (-7,13) 2010-03-24
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 001 681 (-56 521) 23,40 (-1,32) 1 001 681 (-56 521) 23,40 (-1,32) 2010-03-23
Szmal Mirosław 1 045 000 24,41 (2,22) 1 045 000 24,41 (2,22) 2010-02-25
Szmal Mirosław 1 045 000 (-95 000) 22,19 (-4,44) 1 045 000 (-95 000) 22,19 (-4,44) 2010-02-25
Kosmała Zygmunt 300 000 7,00 (0,63) 300 000 7,00 (0,63) 2010-02-25
Kosmała Zygmunt 300 000 (-19 986) 6,37 (-1,10) 300 000 (-19 986) 6,37 (-1,10) 2010-02-25
Szmal Mirosław 1 140 000 (-60 000) 26,63 (-4,33) 1 140 000 (-60 000) 26,63 (-4,33) 2010-02-15
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,00 (-0,06) 3 485 0,00 (-0,06) 2010-02-08
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,06 3 485 0,06 2010-02-08
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,06 (0,01) 3 485 0,06 (0,01) 2010-02-08
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,05 3 485 0,05 2010-02-08
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,05 (0,01) 3 485 0,05 (0,01) 2010-02-08
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,04 3 485 0,04 2010-02-08
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,04 (-0,04) 3 485 0,04 (-0,04) 2010-02-08
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,08 (0,04) 3 485 0,08 (0,04) 2010-02-08
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,04 (-0,03) 3 485 0,04 (-0,03) 2010-02-08
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,07 (0,03) 3 485 0,07 (0,03) 2010-02-08
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,04 (-0,02) 3 485 0,04 (-0,02) 2010-02-08
Dźwigoł, Dariusz Henryk 3 485 0,06 3 485 0,06 2010-02-08
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 058 202 (-30 156) 24,72 (-0,70) 1 058 202 (-30 156) 24,72 (-0,70) 2010-02-01
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 088 358 (40 000) 25,42 (0,93) 1 088 358 (40 000) 25,42 (0,93) 2010-01-28
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 048 358 (136 193) 24,49 (3,18) 1 048 358 (136 193) 24,49 (3,18) 2010-01-26
Kosmała Zygmunt 319 986 (-32 779) 7,47 (-0,77) 319 986 (-32 779) 7,47 (-0,77) 2009-12-14
Dźwigoł Henryk w tym 100 PDA 100 0,00 100 0,00 2009-11-16
Długaj Edward w tym 100 PDA 150 100 2,99 (-0,51) 150 100 2,99 (-0,51) 2009-11-16
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 912 165 (-109 000) 21,31 (-2,54) 912 165 (-109 000) 21,31 (-2,54) 2009-10-03
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 021 165 (207 165) 23,85 (4,84) 1 021 165 (207 165) 23,85 (4,84) 2009-10-02
Konopka Adam 427 000 9,97 (0,91) 427 000 9,97 (0,91) 2009-10-01
Konopka Adam 427 000 (109 000) 9,06 (1,64) 427 000 (109 000) 9,06 (1,64) 2009-10-01
Konopka Adam 318 000 7,42 318 000 7,42 2009-09-09
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 814 000 (-318 000) 19,01 (-7,43) 814 000 (-318 000) 19,01 (-7,43) 2009-09-09
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 132 000 (-207 165) 26,44 (-4,84) 1 132 000 (-207 165) 26,44 (-4,84) 2009-09-08
Kosmała Zygmunt 352 765 (-4 427) 8,24 (-0,10) 352 765 (-4 427) 8,24 (-0,10) 2009-08-31
Kosmała Zygmunt 357 192 (-19 999) 8,34 (-0,47) 357 192 (-19 999) 8,34 (-0,47) 2009-07-16
Kosmała Zygmunt 377 191 (12 940) 8,81 (0,30) 377 191 (12 940) 8,81 (0,30) 2009-07-15
Kosmała Zygmunt 364 251 (-6 470) 8,51 (-0,15) 364 251 (-6 470) 8,51 (-0,15) 2009-07-15
Kosmała Zygmunt 370 721 (-15 002) 8,66 (-0,35) 370 721 (-15 002) 8,66 (-0,35) 2009-07-14
Kosmała Zygmunt 385 723 (-4 377) 9,01 (-0,10) 385 723 (-4 377) 9,01 (-0,10) 2009-06-03
Kosmała Zygmunt 390 100 (-9 900) 9,11 (-1,21) 390 100 (-9 900) 9,11 (-1,21) 2009-06-02
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 339 165 (-564) 31,28 (-0,02) 1 339 165 (-564) 31,28 (-0,02) 2009-05-15
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 339 729 31,30 1 339 729 31,30 2009-02-16
Dźwigoł Henryk w tym 100 PDA 100 0,00 100 0,00 2009-01-26
Lech Czesław w tym 100 PDA 100 0,00 100 0,00 2009-01-23
Lech Czesław w tym 100 PDA 100 0,00 100 0,00 2009-01-23
Długaj Edward w tym 100 PDA 150 100 (100) 3,50 (-0,37) 150 100 (100) 3,50 (-0,37) 2009-01-23
Wiedyska Czesław 200 000 (-150 000) 4,67 (-4,36) 200 000 (-150 000) 4,67 (-4,36) 2008-03-02
Wiedyska Czesław 350 000 9,03 (0,86) 350 000 9,03 (0,86) 2008-01-18
Wiedyska Czesław 350 000 8,17 350 000 8,17 2008-01-18
Szmal Mirosław 1 200 000 30,96 (2,93) 1 200 000 30,96 (2,93) 2008-01-18
Szmal Mirosław 1 200 000 28,03 1 200 000 28,03 2008-01-18
Kosmała Zygmunt 400 000 10,32 (0,98) 400 000 10,32 (0,98) 2008-01-18
Kosmała Zygmunt 400 000 9,34 400 000 9,34 2008-01-18
Kosmała Wojciech 300 000 7,74 (0,74) 300 000 7,74 (0,74) 2008-01-18
Kosmała Wojciech 300 000 7,00 (0,63) 300 000 7,00 (0,63) 2008-01-18
Kosmała Wojciech 300 000 6,37 300 000 6,37 2008-01-18
Długaj Edward 150 000 3,87 (0,37) 150 000 3,87 (0,37) 2008-01-18
Długaj Edward 150 000 3,50 150 000 3,50 2008-01-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-04-04 Split 11:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.