8,9500 zł
-0,56% -0,0500 zł
Bowim SA (BOW)

Komunikaty spółki - BOWIM

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" SA na dzień 20 czerwca 2023 r.
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2023 roku
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2023 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2022 rok
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2022 rok
Terminarz publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank S.A.
Wyniki finansowe
Spełnienie pierwszego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.