9,6000 zł
-1,44% -0,1400 zł
Bowim SA (BOW)

Komunikaty spółki - BOWIM

Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 r.
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r.
Podpisanie przez Emitenta Umowy ramowej z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2022 roku.
Zawarcie przez Emitenta Umowy Linii Wieloproduktowej z mBank S.A.
Podpisanie Umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Zawarcie aneksu do Umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Podpisanie przez Emitenta Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
Podpisanie przez Emitenta Umowy Faktoringu z ING Commercial Finance S.A.
Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Bowim” S.A. w dniu 06 czerwca 2022 r.
Uchwała ZWZ „Bowim” S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Bowim" S.A. w dniu 06 czerwca 2022 r.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.