2,2800 zł
0,00% 0,0000 zł
Bowim SA (BOW)

Komunikaty spółki - BOWIM

Informacja o wydaniu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach decyzji o uchyleniu w całości decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z 31.03.2016 r. nr UKS/2491/W4P/42/3/10/217/025 w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Emitenta w podatku VAT za okres od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. oraz o umorzeniu postępowania w sprawie.
Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
Wyniki finansowe
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.