59,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Akcjonariat - BNPPPL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 796 551 740 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 147 593 150 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 130 850 464
Liczba głosów na WZA: 147 593 150 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,66%
Kapitał akcyjny: 147 593 150,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 130 850 464
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,66%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,34%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
BNP Paribas SA wraz z BNP Paribas Fortis SA/NV 130 850 464 (88,65%) 130 850 464 (88,65%) 2018-11-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie banku państwowo-spółdzielczego w SA 15 088 100
15 088 100,00
1,00 1,00 15 088 100
15 088 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 74 368
1,00 147 593 150
147 593 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 99 864
1,00 147 518 782
147 518 782,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-06
seria B - przekształcenie banku państwowo-spółdzielczego w SA 7 807 300
7 807 300,00
1,00 1,00 22 895 400
22 895 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-27
seria C - prawo poboru 2001-01-31 247 329
1,00 23 142 729
23 142 729,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-13
2011-05-27
seria D - subskrypcja prywatna aport: akcje Orbis SA i telekomunikacja Polska SA 2002-05-23 3 220 932
1,00 26 363 661
26 363 661,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-27
seria F - EBOR, Rabobank International Holding BV 2004-05-23 10 640 643
1,00 37 004 304
37 004 304,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-02
2011-05-27
seria F - EBOR, Rabobank International Holding BV za obligacje zamienne serii A 2005-06-17 6 132 460
1,00 43 136 764
43 136 764,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-12
2011-05-27
seria G - Rabobank International Holding BV 2012-08-28 8 000 000
500 000 000,00
1,00 62,50 51 136 764
51 136 764,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-14
seria H - połączeniowa: akcjonariusze Rabobank Polska SA 41 akcji za 1 akcję Banku BGŻ SA 2014-05-30 5 002 000
1,00 56 138 764
56 138 764,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-18
zmiana firmy z Bank BGŻ SA na BGŻ BNP Paribas SA 2015-02-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-30
seria I - połączeniowa: akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska SA 6 akcji za 5 akcji Banku BGŻ SA 2015-02-25 28 099 554
2 261 171 110,38
1,00 80,47 84 238 318
84 238 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-30
2015-05-18
połączenie z Sygma Bank Polska SA bez podwyższania kapitału 2016-03-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-31
seria J - subskrypcja prywatna 2018-05-18 2 500 000
150 375 000,00
1,00 60,15 95 038 318
95 038 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-04
2018-07-19
seria K - subskrypcja prywatna 2018-05-18 10 800 000
649 620 000,00
1,00 60,15 97 538 318
97 538 318,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-04
seria L - emisja podziałowa akcjonariusze Raiffeisen Bank Polska SA; parytet wymiany - 1: 0,3617512340 2018-06-18 49 880 600
1,00 147 418 918
147 418 918,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-31
zmiana firmy z BGŻ BNP Paribas SA na BNP Paribas Bank Polska 2018-12-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29
seria M - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii A1-A6 2020-01-31 576 000
576 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - program motywacyjny za warranty serii B 2022-06-27 1 200 000
1 200 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE portfel 725 221 0,49 725 221 0,49 2018-12-31
NN OFE portfel 805 152 0,54 805 152 0,54 2018-12-31
Generali OFE portfel 337 466 0,22 337 466 0,22 2018-12-31
Aegon OFE portfele 271 666 0,18 271 666 0,18 2018-12-31
Raiffeisen Bank International AG z podmiotami dominującymi 0 (-14 447 054) 0,00 (-9,00) 0 (-14 447 054) 0,00 (-9,00) 2018-11-05
BNP Paribas SA wraz z BNP Paribas Fortis SA/NV 130 850 464 (7 747 054) 88,70 (5,19) 130 850 464 (7 747 054) 88,70 (5,19) 2018-11-05
Raiffeisen Bank International AG z podmiotami dominującymi 14 447 054 9,00 14 447 054 9,00 2018-10-31
Rockbridge TFI SA portfele 45 0,00 45 0,00 2018-06-30
Altus SA portfele 84 044 0,09 84 044 0,09 2018-06-30
BNP Paribas SA wraz z BNP Paribas Fortis SA/NV 123 103 410 (35 433 546) 83,51 (-6,37) 123 103 410 (35 433 546) 83,51 (-6,37) 2017-10-31
BNP Paribas SA wraz z BNP Paribas Fortis SA/NV, WZA 87 669 864 89,88 (30,41) 87 669 864 89,88 (30,41) 2017-07-05
BNP Paribas SA wraz z BNP Paribas Fortis SA/NV, WZA 87 669 864 (13 260 000) 59,47 (-28,86) 87 669 864 (13 260 000) 59,47 (-28,86) 2017-07-05
BNP Paribas SA wraz z BNP Paribas Fortis SA/NV, WZA 74 409 864 88,33 (12,04) 74 409 864 88,33 (12,04) 2015-12-15
BNP Paribas SA wraz z BNP Paribas Fortis SA/NV, WZA 74 409 864 (355) 76,29 (-11,71) 74 409 864 (355) 76,29 (-11,71) 2015-12-15
BNP Paribas SA wraz z BNP Paribas Fortis SA/NV 74 409 509 (23 884 620) 88,00 (-2,00) 74 409 509 (23 884 620) 88,00 (-2,00) 2015-04-30
BNP Paribas SA 50 524 889 90,00 (30,03) 50 524 889 90,00 (30,03) 2015-01-19
BNP Paribas SA 50 524 889 (9 564) 59,97 (-30,01) 50 524 889 (9 564) 59,97 (-30,01) 2015-01-19
BNP Paribas SA 50 515 325 (562 588) 89,98 (1,00) 50 515 325 (562 588) 89,98 (1,00) 2015-01-07
Rabobank International Holding BV wraz z Rabobank Polska SA 5 613 875 3,81 (-6,19) 5 613 875 3,81 (-6,19) 2014-10-27
Rabobank International Holding BV wraz z Rabobank Polska SA 5 613 875 10,00 (3,34) 5 613 875 10,00 (3,34) 2014-10-27
Rabobank International Holding BV wraz z Rabobank Polska SA 5 613 875 6,66 (0,90) 5 613 875 6,66 (0,90) 2014-10-27
Rabobank International Holding BV wraz z Rabobank Polska SA 5 613 875 (-8 000 000) 5,76 (-18,49) 5 613 875 (-8 000 000) 5,76 (-18,49) 2014-10-27
BNP Paribas SA 49 952 737 (8 080 489) 88,98 (14,40) 49 952 737 (8 080 489) 88,98 (14,40) 2014-10-27
Rabobank International Holding BV wraz z Rabobank Polska SA 13 613 875 (-41 763 109) 24,25 (-74,39) 13 613 875 (-41 763 109) 24,25 (-74,39) 2014-09-23
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0 (-4 303 695) 0,00 (-9,97) 0 (-4 303 695) 0,00 (-9,97) 2014-09-23
BNP Paribas SA 41 872 248 74,58 41 872 248 74,58 2014-09-23
Rabobank International Holding BV wraz z Rabobank Polska SA 55 376 984 (9 435 233) 98,64 (8,80) 55 376 984 (9 435 233) 98,64 (8,80) 2014-06-24
Rabobank International Holding BV 45 941 751 89,84 (8,01) 45 941 751 89,84 (8,01) 2012-09-17
Rabobank International Holding BV 45 941 751 (8 000 000) 81,83 (7,64) 45 941 751 (8 000 000) 81,83 (7,64) 2012-09-17
Rabobank International Holding BV 37 941 751 74,19 (-13,76) 37 941 751 74,19 (-13,76) 2012-08-13
Rabobank International Holding BV 37 941 751 (12 339 447) 87,95 (28,60) 37 941 751 (12 339 447) 87,95 (28,60) 2012-08-13
Skarb Państwa 9 299 (-10 996 531) 0,02 (-25,49) 9 299 (-10 996 531) 0,02 (-25,49) 2012-08-07
Skarb Państwa 11 005 830 (-10 107) 25,51 (-0,02) 11 005 830 (-10 107) 25,51 (-0,02) 2012-08-06
Filar Dariusz 17 693 0,04 (0,04) 17 693 0,04 (0,04) 2012-06-20
Filar Dariusz 0 (-16 949) 0,00 (-0,03) 0 (-16 949) 0,00 (-0,03) 2012-06-20
Filar Dariusz 16 949 0,03 16 949 0,03 2012-06-19
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4 303 695 9,97 (1,56) 4 303 695 9,97 (1,56) 2012-06-08
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4 303 695 8,41 (0,75) 4 303 695 8,41 (0,75) 2012-06-08
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4 303 695 7,66 4 303 695 7,66 2012-06-08
Skarb Państwa 11 015 937 (9 976) 25,53 (0,02) 11 015 937 (9 976) 25,53 (0,02) 2012-03-31
Skarb Państwa 11 005 961 (-5 050 611) 25,51 (-11,71) 11 005 961 (-5 050 611) 25,51 (-11,71) 2011-09-30
Rabobank International Holding BV wraz z Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleebank B.A. 25 602 304 (4 303 695) 59,35 (10,36) 25 602 304 (4 303 695) 59,35 (10,36) 2011-09-30
Rabobank International Holding BV 21 298 609 (1 025) 48,99 (-0,38) 21 298 609 (1 025) 48,99 (-0,38) 2011-09-30
Skarb Państwa 16 056 572 (5 200 000) 37,22 (12,06) 16 056 572 (5 200 000) 37,22 (12,06) 2011-05-17
Skarb Państwa 10 856 572 (-5 200 462) 25,16 (-12,06) 10 856 572 (-5 200 462) 25,16 (-12,06) 2011-05-17
Skarb Państwa 16 057 034 37,22 16 057 034 37,22 2011-04-28
Rabobank International Holding BV 21 297 584 (-4 303 695) 49,37 (-9,97) 21 297 584 (-4 303 695) 49,37 (-9,97) 2011-04-28
Rabobank International Holding BV wraz z Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleebank B.A. 25 601 279 59,34 25 601 279 59,34 2011-04-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.