5,9200 zł
-2,31% -0,1400 zł
BBI Development S.A. (BBD)

Akcjonariat - BBIDEV

Dane ogólne

Kapitalizacja: 59 912 290,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 10 189 165 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 310 638
Liczba głosów na WZA: 10 189 165 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,49%
Kapitał akcyjny: 50 945 825,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 310 638
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 67,51%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 1 312 871 (12,89%) 1 312 871 (12,95%) 2018-10-02 -
NN OFE portfel 1 003 648 (9,85%) 1 003 648 (9,90%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, PSW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, RON, ERB, MBR, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, MBK, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE, CCC, MIL, RVU, SLV, LTS, POZ, BFT, TRN, SGN, QRS
Quercus TFI SA portfele 994 119 (9,76%) 994 119 (9,81%) 2021-02-04 ULM, MEX, ALI, IPE, CPL, SEN, ZMT, RLP, TRN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
232 640 000,00
0,10 7,27 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
27 520 000,00
0,10 27,52 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
15 660 000,00
0,10 31,32 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
34 068 000,00
0,10 85,17 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
1 104 000,00
0,10 11,04 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-08-21 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-15
umorzenie akcji 1998-10-30 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-08
umorzenie akcji 2004-01-14 -7 614 509
0,10 22 843 532
2 284 353,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-17
seria B - prawo poboru 1:4 2006-06-02 91 374 128
18 274 825,60
0,10 0,20 114 217 660
11 421 766,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-27
2006-10-03
2006-10-16
zmiana firmy z NFI Piast SA na BBI Development NFI SA 2006-12-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-29
seria C - prawo poboru 1:1 2007-01-25 114 217 660
57 108 830,00
0,10 0,50 228 435 320
22 843 532,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-06-15
seria D - oferta menedżerska za warranty serii A 2007-10-23 4 000 000
6 640 000,00
0,10 1,66
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta menedżerska za warranty serii B 2007-10-23 4 000 000
7 120 000,00
0,10 1,78
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za warranty serii C 2007-10-23 4 000 000
7 600 000,00
0,10 1,90
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - BB Investment sp. z o.o. 2007-12-12 17 300 000
24 739 000,00
0,10 1,43 245 735 320
24 573 532,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-24
2008-02-07
seria H - subskrypcja prywatna 2008-12-18 24 573 530
8 846 470,80
0,10 0,36 270 308 850
27 030 885,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-05
2009-03-06
seria I - subskrypcja prywatna 2009-05-14 190 000 000
60 800 000,00
0,10 0,32 460 308 850
46 030 885,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-01-19
2009-06-26
2010-01-19
seria J - zamienna: udziały Juvenes sp. z o.o. parytet: 627694 akcji za 1 udział Juvenes sp. z o.o. 2009-11-10 62 769 400
0,10 523 078 250
52 307 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-10
scalenie akcji 5:1 2014-02-19
0,50 104 615 650
52 307 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-28
renumeracja akcji: seria A1 2014-02-19
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-25 -2 724 000
0,50 101 891 650
50 945 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-05
scalenie akcji 10:1 2019-06-25
5,00 10 189 165
50 945 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Radziwiłł Maciej 157 149 (-6 414 341) 1,54 (-4,74) 157 149 (-6 414 341) 1,55 (-4,82) 2021-07-08
BBI Development SA 52 027 (-465 567) 0,51 52 027 (-465 567) 0,00 2019-11-29
BBI Development SA 517 594 (465 835) 0,51 517 594 (465 835) 0,00 2019-10-18
BBI Development SA 51 759 (-415 596) 0,51 (0,05) 51 759 (-415 596) 0,00 2019-10-18
BBI Development SA 467 355 (41 571) 0,46 (0,04) 467 355 (41 571) 0,00 2019-10-11
BBI Development SA 425 784 (52 445) 0,42 (0,05) 425 784 (52 445) 0,00 2019-10-04
BBI Development SA 373 339 0,37 373 339 0,00 2019-09-27
BBI Development SA 373 339 0,37 373 339 0,00 2019-09-27
BBI Development SA 373 339 (57 044) 0,37 (0,06) 373 339 (57 044) 0,00 2019-09-27
BBI Development SA 316 295 (-2 724 000) 0,31 (-2,60) 316 295 (-2 724 000) 0,00 2019-09-05
BBI Development SA 3 040 295 (31 518) 2,91 (0,03) 3 040 295 (31 518) 0,00 2019-08-20
BBI Development SA 3 008 777 (38 397) 2,88 (0,04) 3 008 777 (38 397) 0,00 2019-08-16
BBI Development SA 2 970 380 (59 534) 2,84 (0,06) 2 970 380 (59 534) 0,00 2019-08-09
BBI Development SA 2 910 846 (52 180) 2,78 (0,05) 2 910 846 (52 180) 0,00 2019-08-02
BBI Development SA 2 858 666 (48 387) 2,73 (0,04) 2 858 666 (48 387) 0,00 2019-07-26
BBI Development SA 2 810 279 (104 181) 2,69 (0,10) 2 810 279 (104 181) 0,00 2019-07-19
BBI Development SA 2 706 098 (-47 000) 2,59 (-0,04) 2 706 098 (-47 000) 0,00 2019-07-14
BBI Development SA 2 753 098 (14 509) 2,63 (0,01) 2 753 098 (14 509) 0,00 2019-07-12
BBI Development SA 2 738 589 (14 589) 2,62 (0,02) 2 738 589 (14 589) 0,00 2019-07-11
BBI Development SA 2 724 000 (48 768) 2,60 (0,04) 2 724 000 (48 768) 0,00 2019-06-18
BBI Development SA 2 675 232 (22 141) 2,56 (0,02) 2 675 232 (22 141) 0,00 2019-06-07
BBI Development SA 2 653 091 (16 833) 2,54 (0,02) 2 653 091 (16 833) 0,00 2019-05-31
BBI Development SA 2 636 258 (51 400) 2,52 (0,05) 2 636 258 (51 400) 0,00 2019-03-14
BBI Development SA 2 584 858 (124 437) 2,47 (0,12) 2 584 858 (124 437) 0,00 2019-03-08
BBI Development SA 2 460 421 (79 859) 2,35 (0,07) 2 460 421 (79 859) 0,00 2019-03-01
BBI Development SA 2 380 562 (10 910) 2,28 (0,01) 2 380 562 (10 910) 0,00 2019-02-22
BBI Development SA 2 369 652 (38 127) 2,27 (0,04) 2 369 652 (38 127) 0,00 2019-01-08
BBI Development SA 2 331 525 (91 659) 2,23 (0,09) 2 331 525 (91 659) 0,00 2019-01-04
NN OFE portfel 10 036 482 9,59 10 036 482 9,86 (-0,02) 2018-12-31
NN OFE portfel 10 036 482 9,59 (-0,26) 10 036 482 9,88 2018-12-31
NN OFE portfel 10 036 482 9,85 10 036 482 9,88 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 10 036 482 9,85 (0,26) 10 036 482 9,89 (0,30) 2018-12-31
NN OFE portfel 10 036 482 9,59 10 036 482 9,59 (-0,25) 2018-12-31
NN OFE portfel 10 036 482 9,59 10 036 482 9,84 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 10 036 482 9,59 10 036 482 9,85 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 10 036 482 (-58 518) 9,59 (-0,06) 10 036 482 (-58 518) 9,86 (0,05) 2018-12-31
BBI Development SA 2 239 866 (33 614) 2,14 (0,03) 2 239 866 (33 614) 0,00 2018-12-28
BBI Development SA 2 206 252 (88 000) 2,11 (0,09) 2 206 252 (88 000) 0,00 2018-11-29
BBI Development SA 2 118 252 (39 000) 2,02 (0,03) 2 118 252 (39 000) 0,00 2018-10-23
BBI Development SA 2 079 252 (90 507) 1,99 (0,09) 2 079 252 (90 507) 0,00 2018-10-19
BBI Development SA 1 988 745 (92 806) 1,90 (0,09) 1 988 745 (92 806) 0,00 2018-10-12
BBI Development SA 1 895 939 (126 000) 1,81 (0,12) 1 895 939 (126 000) 0,00 2018-10-05
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 13 128 713 12,55 13 128 713 12,77 (-0,16) 2018-10-02
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 13 128 713 12,55 13 128 713 12,93 (0,11) 2018-10-02
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 13 128 713 12,55 (-0,34) 13 128 713 12,82 (-0,11) 2018-10-02
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 13 128 713 12,89 (0,34) 13 128 713 12,93 (0,09) 2018-10-02
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 13 128 713 12,55 (-0,34) 13 128 713 12,84 (-0,09) 2018-10-02
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 13 128 713 12,89 (0,34) 13 128 713 12,93 (0,06) 2018-10-02
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 13 128 713 12,55 13 128 713 12,87 (-0,01) 2018-10-02
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 13 128 713 12,55 13 128 713 12,88 2018-10-02
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 13 128 713 12,55 13 128 713 12,88 (-0,02) 2018-10-02
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 13 128 713 12,55 13 128 713 12,90 2018-10-02
Skotnicki Michał bezpośrednio, w porozumieniu z Rafałem Szczepańskim, Krzysztofem Tyszkiewiczem i Piotrem Litwińskim 13 128 713 (11 531 787) 12,55 (11,03) 13 128 713 (11 531 787) 12,90 (11,38) 2018-10-02
BBI Development SA 1 769 939 (23 633) 1,69 (0,02) 1 769 939 (23 633) 0,00 2018-08-21
BBI Development SA 1 746 306 (64 491) 1,67 (0,06) 1 746 306 (64 491) 0,00 2018-08-17
BBI Development SA 1 681 815 (58 177) 1,61 (0,06) 1 681 815 (58 177) 0,00 2018-08-08
BBI Development SA 1 623 638 (32 578) 1,55 (0,03) 1 623 638 (32 578) 0,00 2018-08-03
BBI Development SA 1 591 060 (51 422) 1,52 (0,05) 1 591 060 (51 422) 0,00 2018-07-27
BBI Development SA 1 539 638 (41 450) 1,47 (0,04) 1 539 638 (41 450) 0,00 2018-07-20
BBI Development SA 1 498 188 (79 004) 1,43 (0,07) 1 498 188 (79 994) 0,00 2018-07-16
TFI PZU SA portfele 1 038 421 0,99 1 038 421 0,99 (-0,02) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 11,77 12 309 223 12,08 (-0,01) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 11,77 12 309 223 12,09 (-0,01) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 11,77 (0,77) 12 309 223 12,10 (1,10) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 11,00 (-0,77) 12 309 223 11,00 (-1,12) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 11,77 12 309 223 12,12 (0,10) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 11,77 (-0,31) 12 309 223 12,02 (-0,10) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 12,08 (0,31) 12 309 223 12,12 (0,08) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 11,77 (-0,31) 12 309 223 12,04 (-0,09) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 12,08 (0,31) 12 309 223 12,13 (0,06) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 (11 078 301) 11,77 (-0,31) 12 309 223 (11 078 301) 12,07 (-0,07) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 1 230 922 (-11 078 301) 12,08 (0,31) 1 230 922 (-11 078 301) 12,14 (0,07) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 11,77 12 309 223 12,07 (0,14) 2018-06-30
Altus SA portfele 128 212 (-371 788) 0,12 (-0,36) 128 212 (-371 788) 0,12 (-0,36) 2018-06-30
BBI Development SA 1 419 184 (-39 444) 1,36 (-0,03) 1 418 194 (-40 434) 0,00 2018-06-29
BBI Development SA 1 458 628 (57 284) 1,39 (0,05) 1 458 628 (57 284) 0,00 2018-06-29
BBI Development SA 1 401 344 (67 285) 1,34 (0,06) 1 401 344 (67 285) 0,00 2018-06-22
BBI Development SA 1 334 059 (81 939) 1,28 (0,08) 1 334 059 (81 939) 0,00 2018-06-15
BBI Development SA 1 252 120 (92 941) 1,20 (0,09) 1 252 120 (92 941) 0,00 2018-06-11
BBI Development SA 1 159 179 (94 684) 1,11 (0,09) 1 159 179 (94 585) 0,00 2018-06-01
TFI PZU SA portfele 1 038 421 0,99 1 038 421 1,01 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 11,77 12 309 223 11,93 (-0,01) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 11,77 12 309 223 11,94 (-0,02) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 11,77 12 309 223 11,96 (0,05) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 12 309 223 (-1 068 787) 11,77 (-1,01) 12 309 223 (-1 068 787) 11,91 (-0,87) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 145 593 1,05 1 145 593 1,06 2017-12-31
Altus SA portfele 500 000 (-4 257 752) 0,48 (-4,07) 500 000 (-4 257 752) 0,48 (-4,11) 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 757 752 (-484 018) 4,55 (-0,46) 4 757 752 (-484 018) 4,59 (-0,44) 2017-12-01
BBI Development SA 1 064 495 (83 916) 1,02 (0,08) 1 064 594 (84 015) 0,00 2017-11-29
BBI Development SA 980 579 (66 993) 0,94 (0,07) 980 579 (66 993) 0,00 2017-10-20
BBI Development SA 913 586 (60 799) 0,87 (0,05) 913 586 (60 799) 0,00 2017-10-05
BBI Development SA 852 787 (29 479) 0,82 (0,03) 852 787 (29 479) 0,00 2017-09-28
BBI Development SA 823 308 (16 475) 0,79 (0,02) 823 308 (16 475) 0,00 2017-09-19
BBI Development SA 806 833 (72 735) 0,77 (0,07) 806 833 (72 735) 0,00 2017-09-15
BBI Development SA 734 098 (49 154) 0,70 (0,05) 734 098 (49 154) 0,00 2017-06-28
BBI Development SA 684 944 (39 094) 0,65 (0,03) 684 944 (39 094) 0,00 2017-06-02
NN OFE portfel 10 095 000 9,65 10 095 000 9,81 (-0,05) 2016-12-31
NN OFE portfel 10 095 000 9,65 10 095 000 9,86 (-0,01) 2016-12-31
NN OFE portfel 10 095 000 9,65 10 095 000 9,87 (-0,03) 2016-12-31
NN OFE portfel 10 095 000 9,65 10 095 000 9,90 (0,19) 2016-12-31
NN OFE portfel 10 095 000 9,65 10 095 000 9,71 (-0,06) 2016-12-31
NN OFE portfel 10 095 000 9,65 10 095 000 9,77 (-0,02) 2016-12-31
NN OFE portfel 10 095 000 9,65 10 095 000 9,79 2016-12-31
NN OFE portfel 10 095 000 (4 595 000) 9,65 (4,39) 10 095 000 (9 595 000) 9,79 (9,31) 2016-12-31
BBI Development SA 645 850 (58 653) 0,62 (0,06) 645 850 (58 653) 0,00 2016-12-16
BBI Development SA 587 197 (55 555) 0,56 (0,05) 587 197 (55 555) 0,00 2016-12-09
BBI Development SA 531 642 (63 000) 0,51 (0,06) 531 642 (63 000) 0,00 2016-12-02
BBI Development SA 468 642 (25 000) 0,45 (0,03) 468 642 (25 000) 0,00 2016-09-02
BBI Development SA 443 642 (20 207) 0,42 (0,02) 443 642 (20 207) 0,00 2016-07-29
BBI Development SA 423 435 (5 000) 0,40 423 435 (5 000) 0,00 2016-07-22
BBI Development SA 418 435 (48 266) 0,40 (0,05) 418 435 (48 266) 0,00 2016-06-28
BBI Development SA 370 169 (20 000) 0,35 (0,02) 370 169 (20 000) 0,00 2016-04-22
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 241 770 5,01 5 241 770 5,03 2016-01-29
Pioneer Pekao IM SA 4 719 693 4,51 (0,51) 4 719 693 4,53 (0,53) 2016-01-27
Pioneer Pekao IM SA 4 719 693 (-5 587 038) 4,00 (-5,85) 4 719 693 (-5 587 038) 4,00 (-5,85) 2016-01-27
NN OFE WZA 5 500 000 5,26 500 000 (-5 000 000) 0,48 (-4,80) 2016-01-12
NN OFE WZA 5 500 000 (75 838) 5,26 (0,08) 5 500 000 (75 838) 5,28 (0,10) 2016-01-12
BBI Development SA 350 169 (27 239) 0,33 (0,02) 350 169 (27 239) 0,00 2016-01-12
BBI Development SA 322 930 (25 388) 0,31 (0,03) 322 930 (25 388) 0,00 2016-01-05
BBI Development SA 297 542 (55 314) 0,28 (0,05) 297 542 (55 314) 0,00 2015-12-30
BBI Development SA 242 228 (57 228) 0,23 (0,06) 242 228 (57 228) 0,00 2015-12-23
BBI Development SA 185 000 (20 000) 0,17 (0,02) 185 000 (20 000) 0,00 2015-12-14
BBI Development SA 165 000 (115 000) 0,15 (0,11) 165 000 (115 000) 0,00 2015-12-11
BBI Development SA 50 000 0,04 (0,04) 50 000 0,00 2015-12-02
Pioneer Pekao IM SA 10 306 731 (-138 272) 9,85 (-0,13) 10 306 731 (-138 272) 9,85 (-0,13) 2015-07-10
Pioneer Pekao IM SA 10 445 003 (-42 185 373) 9,98 (-0,08) 10 445 003 (-42 185 373) 9,98 (-0,08) 2015-05-06
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 6 571 490 6,37 (-0,09) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 6 571 490 6,46 (0,09) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 6 571 490 6,37 (-0,09) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 6 571 490 6,46 (0,08) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 6 571 490 6,38 (-0,09) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 (1) 6,28 6 571 490 (1) 6,47 (0,19) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 489 (-1) 6,28 6 571 489 (-1) 6,28 (-0,14) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 (-0,17) 6 571 490 6,42 (-0,05) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 (1) 6,45 (0,17) 6 571 490 (1) 6,47 (0,19) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 489 (-1) 6,28 6 571 489 (-1) 6,28 (-0,15) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 (-0,17) 6 571 490 6,43 (-0,04) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,45 (0,17) 6 571 490 6,47 (5,84) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 6 571 490 0,63 (-5,81) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 6 571 490 6,44 (0,14) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 6 571 490 6,30 (-0,15) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 6 571 490 6,45 (0,09) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 6,28 6 571 490 6,36 (-0,09) 2014-12-30
Radziwiłł Maciej 6 571 490 (-34 035 956) 6,28 (-1,48) 6 571 490 (-34 035 956) 6,45 (-1,31) 2014-12-30
Quercus TFI SA 13 378 010 (-23 902 746) 12,78 (5,66) 13 378 010 (-23 902 746) 12,78 (5,66) 2014-11-19
Noble Funds TFI SA 0 (-5 318 924) 0,00 (-5,08) 0 (-5 318 924) 0,00 (-5,08) 2014-11-19
NN OFE 5 424 162 5,18 5 424 162 5,18 2014-05-19
Skotnicki Michał 1 596 926 1,52 (0,52) 1 596 926 1,52 (0,52) 2014-04-25
Skotnicki Michał 1 596 926 (-6 242 708) 1,00 (-0,49) 1 596 926 (-6 242 708) 1,00 (-0,49) 2014-04-25
Radziwiłł Maciej 40 607 446 (32 485 957) 7,76 40 607 446 (32 485 957) 7,76 2013-12-23
Radziwiłł Maciej 8 121 489 7,76 8 121 489 7,76 2013-12-23
BB Investment SA 0 (-42 482 446) 0,00 (-8,12) 0 (-42 482 446) 0,00 (-8,12) 2013-12-23
Turno Paweł 11 619 525 (9 295 620) 2,22 11 619 525 (9 295 620) 2,22 2013-12-09
Turno Paweł 2 323 905 2,22 (0,22) 2 323 905 2,22 (0,22) 2013-12-09
Turno Paweł 2 323 905 (-5 270 620) 2,00 (0,55) 2 323 905 (-5 270 620) 2,00 (0,55) 2013-12-09
BB Investment SA 42 482 446 (-6 700 000) 8,12 (-1,28) 42 482 446 (-6 700 000) 8,12 (-1,28) 2013-11-22
Turno Paweł 7 594 525 (-3 400 000) 1,45 (-0,65) 7 594 525 (-3 400 000) 1,45 (-0,65) 2013-11-20
Turno Paweł 10 994 525 (1 700 000) 2,10 (0,33) 10 994 525 (1 700 000) 2,10 (0,33) 2013-11-20
Pioneer Pekao IM SA 52 630 376 (42 104 301) 10,06 52 630 376 (42 104 301) 10,06 2013-10-25
Pioneer Pekao IM SA 10 526 075 (-41 933 692) 10,06 (0,04) 10 526 075 (-41 933 692) 10,06 (0,04) 2013-10-25
Turno Paweł 9 294 525 (640 000) 1,77 (0,12) 9 294 525 (640 000) 1,77 (0,12) 2013-10-21
Turno Paweł 8 654 525 (680 000) 1,65 (0,13) 8 654 525 (680 000) 1,65 (0,13) 2013-10-04
Szymański Jakub 23 004 016 (-3 345 984) 4,39 (-0,64) 23 004 016 (-3 345 984) 4,39 (-0,64) 2013-07-30
Turno Paweł 7 974 525 (1 700 000) 1,52 (0,33) 7 974 525 (1 700 000) 1,52 (0,33) 2013-04-26
Tyszkiewicz Krzysztof 14 936 962 (11 949 570) 2,85 14 936 962 (11 949 570) 2,85 2012-12-14
Tyszkiewicz Krzysztof 2 987 392 2,85 (0,85) 2 987 392 2,85 (0,85) 2012-12-14
Tyszkiewicz Krzysztof 2 987 392 (-11 449 570) 2,00 (-0,75) 2 987 392 (-11 449 570) 2,00 (-0,75) 2012-12-14
Szczepański Rafał 14 936 962 (11 949 570) 2,85 14 936 962 (11 949 570) 2,85 2012-12-14
Szczepański Rafał 2 987 392 2,85 (0,85) 2 987 392 2,85 (0,85) 2012-12-14
Szczepański Rafał 2 987 392 (-11 449 570) 2,00 (-0,75) 2 987 392 (-11 449 570) 2,00 (-0,75) 2012-12-14
Skotnicki Michał 7 839 634 (6 271 708) 1,49 7 839 634 (6 271 708) 1,49 2012-12-14
Skotnicki Michał 1 567 926 (-5 771 708) 1,49 (0,09) 1 567 926 (-5 771 708) 1,49 (0,09) 2012-12-14
BB Investment SA 49 182 446 (-6 500 000) 9,40 (-1,24) 49 182 446 (-6 500 000) 9,40 (-1,24) 2012-12-14
Turno Paweł 6 274 525 (1 900 000) 1,19 (0,36) 6 274 525 (1 900 000) 1,19 (0,36) 2012-12-10
BB Investment SA 55 682 446 (-34 000 000) 10,64 (-6,50) 55 682 446 (-34 000 000) 10,64 (-6,50) 2012-12-10
Turno Paweł 4 374 525 (1 000 000) 0,83 (0,19) 4 374 525 (1 000 000) 0,83 (0,19) 2012-11-21
Quercus TFI SA 37 280 756 (29 824 605) 7,12 37 280 756 (29 824 605) 7,12 2012-11-14
Quercus TFI SA 7 456 151 (-22 920 915) 7,12 (1,32) 7 456 151 (-22 920 915) 7,12 (1,32) 2012-11-14
Noble Funds TFI SA 5 318 924 (-21 275 698) 5,08 5 318 924 (-21 275 698) 5,08 2012-11-02
Noble Funds TFI SA 26 594 622 5,08 26 594 622 5,08 2012-11-02
Turno Paweł 3 374 525 (489 349) 0,64 (0,09) 3 374 525 (489 349) 0,64 (0,09) 2012-10-02
Turno Paweł 2 885 176 (1 489 349) 0,55 (0,29) 2 885 176 (1 489 349) 0,55 (0,29) 2012-09-18
BB Investment SA 89 682 446 (-15 000 000) 17,14 (-2,87) 89 682 446 (-15 000 000) 17,14 (-2,87) 2012-06-22
Szymański Jakub 26 350 000 (200 000) 5,03 (0,04) 26 350 000 (200 000) 5,03 (0,04) 2011-11-23
Szymański Jakub 26 150 000 4,99 26 150 000 4,99 2011-11-22
Tyszkiewicz Krzysztof 14 436 962 2,75 14 436 962 2,75 2011-11-14
Szczepański Rafał 14 436 962 2,75 14 436 962 2,75 2011-11-14
Skotnicki Michał 7 339 634 (6 904 634) 1,40 (1,32) 7 339 634 (6 904 634) 1,40 (1,32) 2011-11-14
Turno Paweł 1 395 827 (1 000 000) 0,26 (0,19) 1 395 827 (1 000 000) 0,26 (0,19) 2011-11-02
BB Investment SA 104 682 446 (3 600 000) 20,01 (0,69) 104 682 446 (3 600 000) 20,01 (0,69) 2011-10-31
Skotnicki Michał 435 000 (115 000) 0,08 (0,02) 435 000 (115 000) 0,08 (0,02) 2011-07-01
Skotnicki Michał 320 000 (100 000) 0,06 (0,02) 320 000 (100 000) 0,06 (0,02) 2011-06-21
BB Investment SA 101 082 446 (500 000) 19,32 (-2,53) 101 082 446 (500 000) 19,32 (-2,53) 2011-05-17
Pioneer Pekao IM SA 52 459 767 (6 270 399) 10,02 (1,19) 52 459 767 (6 270 399) 10,02 (1,19) 2011-05-16
Quercus TFI SA 30 377 066 (1 500 000) 5,80 (0,28) 30 377 066 (1 500 000) 5,80 (0,28) 2011-04-14
Quercus TFI SA 28 877 066 (4 652 409) 5,52 (0,89) 28 877 066 (4 652 409) 5,52 (0,89) 2010-12-02
Quercus TFI SA 24 224 657 4,63 24 224 657 4,63 2010-12-01
Pioneer Pekao IM SA 46 189 368 (-6 270 399) 8,83 (-1,19) 46 189 368 (-6 270 399) 8,83 (-1,19) 2010-11-15
Skotnicki Michał 220 000 (120 000) 0,04 (0,03) 220 000 (120 000) 0,04 (0,03) 2010-09-22
Turno Paweł 395 827 (115 827) 0,07 (-0,04) 395 827 (115 827) 0,07 (-0,04) 2010-09-08
Skotnicki Michał 100 000 0,01 100 000 0,01 2010-09-07
Pioneer Pekao IM SA 52 459 767 (-3 011 755) 10,02 (-2,03) 52 459 767 (-3 011 755) 10,02 (-2,03) 2010-05-17
Pioneer Pekao IM SA 55 471 522 12,05 (1,45) 55 471 522 12,05 (1,45) 2010-05-07
Pioneer Pekao IM SA 55 471 522 (9 164 884) 10,60 (0,55) 55 471 522 (9 164 884) 10,60 (0,55) 2010-05-07
Pioneer Pekao IM SA 46 306 638 (3 450 000) 10,05 (0,74) 46 306 638 (3 450 000) 10,05 (0,74) 2010-04-30
Pioneer Pekao IM SA 42 856 638 (-4 063 129) 9,31 (-0,88) 42 856 638 (-4 063 129) 9,31 (-0,88) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA 46 919 767 (730 399) 10,19 (0,16) 46 919 767 (730 399) 10,19 (0,16) 2010-04-07
Rockbridge TFI SA 22 651 000 4,92 22 651 000 4,92 2010-03-01
BB Investment SA 100 582 446 21,85 (2,63) 100 582 446 21,85 (2,63) 2010-02-03
BB Investment SA 100 582 446 (-4 500 000) 19,22 (-3,60) 100 582 446 (-4 500 000) 19,22 (-3,60) 2010-02-03
Pioneer Pekao IM SA 46 189 368 (16 189 368) 10,03 (3,52) 46 189 368 (16 189 368) 10,03 (3,52) 2010-01-26
Rockbridge TFI SA 22 651 000 (-2 900 000) 4,92 (-0,63) 22 651 000 (-2 900 000) 4,92 (-0,63) 2010-01-25
Aviva Investors Poland SA 20 935 099 (-3 572 566) 4,54 (-0,78) 20 935 099 (-3 572 566) 4,54 (-0,78) 2010-01-19
Aviva Investors Poland SA 24 507 665 (647 869) 5,32 (0,14) 24 507 665 (647 869) 5,32 (0,14) 2010-01-18
BB Investment SA 105 082 446 (-4 000 000) 22,82 (-0,87) 105 082 446 (-4 000 000) 22,82 (-0,87) 2009-12-07
Rockbridge TFI SA 25 551 000 (-10 837 613) 5,55 (-2,35) 25 551 000 (-10 837 613) 5,55 (-2,35) 2009-11-13
Pioneer Pekao IM SA 30 000 000 (-10 515 443) 6,51 (-2,29) 30 000 000 (-10 515 443) 6,51 (-2,29) 2009-11-13
Nowacki Paweł 60 718 0,01 60 718 0,01 2009-11-13
Nowacki Paweł 60 718 (48 575) 0,01 60 718 (48 575) 0,01 2009-11-13
Nowacki Paweł 12 143 0,01 (0,01) 12 143 0,01 (0,01) 2009-11-13
Nowacki Paweł 12 143 (-44 857) 0,00 (-0,01) 12 143 (-44 857) 0,00 (-0,01) 2009-11-13
Pioneer Pekao IM SA 40 515 443 (15 337 911) 8,80 (-0,51) 40 515 443 (15 337 911) 8,80 (-0,51) 2009-08-31
Nowacki Paweł 57 000 (-3 718) 0,01 (-0,01) 57 000 (-3 718) 0,01 (-0,01) 2009-08-31
BB Investment SA 109 082 446 (-2 000 000) 23,69 (-0,44) 109 082 446 (-2 000 000) 23,69 (-0,44) 2009-07-21
Rockbridge TFI SA 36 388 613 (25 549 766) 7,90 (5,55) 36 388 613 (25 549 766) 7,90 (5,55) 2009-07-16
Rockbridge TFI SA 10 838 847 (-2 550 148) 2,35 (-2,60) 10 838 847 (-2 550 148) 2,35 (-2,60) 2009-07-15
BB Investment SA 111 082 446 (7 695 361) 24,13 (1,67) 111 082 446 (7 695 361) 24,13 (1,67) 2009-06-30
BB Investment SA 103 387 085 (-2 700 000) 22,46 (-0,58) 103 387 085 (-2 700 000) 22,46 (-0,58) 2009-06-29
BB Investment SA 106 087 085 (-2 700 900) 23,04 (-17,20) 106 087 085 (-2 700 900) 23,04 (-17,20) 2009-06-28
Aviva Investors Poland SA 23 859 796 5,18 23 859 796 5,18 2009-06-26
Rockbridge TFI SA 13 388 995 (-422 764) 4,95 (-0,15) 13 388 995 (-422 764) 4,95 (-0,15) 2009-06-05
Rockbridge TFI SA 13 811 759 (-5 636 241) 5,10 (-2,09) 13 811 759 (-5 636 241) 5,10 (-2,09) 2009-06-01
Rockbridge TFI SA 19 448 000 (6 670 000) 7,19 (2,00) 19 448 000 (6 670 000) 7,19 (2,00) 2009-02-27
Pioneer Pekao IM SA 25 177 532 9,31 (3,85) 25 177 532 9,31 (3,85) 2009-02-27
Pioneer Pekao IM SA 25 177 532 (2 000 000) 5,46 (-3,97) 25 177 532 (2 000 000) 5,46 (-3,97) 2009-02-27
BB Investment SA 108 787 985 40,24 (16,61) 108 787 985 40,24 (16,61) 2009-02-05
BB Investment SA 108 787 985 (2 025 765) 23,63 (-15,86) 108 787 985 (2 025 765) 23,63 (-15,86) 2009-02-05
BB Investment SA 106 762 220 (29 586 765) 39,49 (5,71) 106 762 220 (29 586 765) 39,49 (5,71) 2008-12-23
Nowacki Paweł 60 718 0,02 (0,01) 60 718 0,02 (0,01) 2008-07-11
Nowacki Paweł 60 718 0,01 60 718 0,01 2008-07-11
Turno Paweł 280 000 0,11 (0,05) 280 000 0,11 (0,05) 2008-06-26
Turno Paweł 280 000 0,06 (0,01) 280 000 0,06 (0,01) 2008-06-26
Turno Paweł 280 000 0,05 280 000 0,05 2008-06-26
Rockbridge TFI SA 12 778 000 5,19 (0,47) 12 778 000 5,19 (0,47) 2008-05-14
Rockbridge TFI SA 12 778 000 (1 337 386) 4,72 (-0,28) 12 778 000 (1 337 386) 4,72 (-0,28) 2008-05-14
Skorupski Michał 3 700 0,00 3 700 0,00 2008-02-25
Skorupski Michał 3 700 0,00 3 700 0,00 2008-02-25
Pioneer Pekao IM SA 23 177 532 9,43 (0,86) 23 177 532 9,43 (0,86) 2008-01-28
Pioneer Pekao IM SA 23 177 532 (-259 008) 8,57 (-1,68) 23 177 532 (-259 008) 8,57 (-1,68) 2008-01-28
Rockbridge TFI SA 11 440 614 5,00 (0,35) 11 440 614 5,00 (0,35) 2007-12-27
Rockbridge TFI SA 11 440 614 4,65 11 440 614 4,65 2007-12-27
Pioneer Pekao IM SA 23 436 540 10,25 (0,72) 23 436 540 10,25 (0,72) 2007-08-28
Pioneer Pekao IM SA 23 436 540 (959 000) 9,53 (-0,30) 23 436 540 (959 000) 9,53 (-0,30) 2007-08-28
Pioneer Pekao IM SA 22 477 540 (10 996 429) 9,83 (4,81) 22 477 540 (10 996 429) 9,83 (4,81) 2007-08-27
BB Investment SA wraz z BBI Capital SA 77 175 455 (-17 300 000) 33,78 (-4,66) 77 175 455 (-17 300 000) 33,78 (-4,66) 2007-08-10
BB Investment SA 94 475 455 38,44 (3,49) 94 475 455 38,44 (3,49) 2007-08-10
BB Investment SA 94 475 455 (48 190 156) 34,95 (14,69) 94 475 455 (48 190 156) 34,95 (14,69) 2007-08-10
BB Investment SA wraz z BBI Capital SA 46 285 299 (7 700 000) 20,26 (-13,52) 46 285 299 (7 700 000) 20,26 (-13,52) 2007-08-02
Pioneer Pekao IM SA 11 481 111 (-28 906 820) 5,02 (-3,75) 11 481 111 (-28 906 820) 5,02 (-3,75) 2007-05-08
Opera TFI SA 6 000 000 5,25 (2,63) 6 000 000 5,25 (2,63) 2007-02-14
Opera TFI SA 6 000 000 (-997 286) 2,62 (-3,50) 6 000 000 (-997 286) 2,62 (-3,50) 2007-02-14
Opera TFI SA 6 997 286 6,12 6 997 286 6,12 2006-10-11
BB Investment SA 38 585 299 33,78 (16,89) 38 585 299 33,78 (16,89) 2006-08-31
BB Investment SA 38 585 299 (31 231 477) 16,89 (10,46) 38 585 299 (31 231 477) 16,89 (10,46) 2006-08-31
BB Investment SA 7 353 822 (-346 112) 6,43 (-0,31) 7 353 822 (-346 112) 6,43 (-0,31) 2006-06-02
BB Investment SA 7 699 934 6,74 (-26,96) 7 699 934 6,74 (-26,96) 2006-05-25
BB Investment SA 7 699 934 (346 112) 33,70 (1,51) 7 699 934 (346 112) 33,70 (1,51) 2006-05-25
BB Investment SA 7 353 822 (571 621) 32,19 (2,51) 7 353 822 (571 621) 32,19 (2,51) 2006-04-14
BB Investment SA 6 782 201 (143 000) 29,68 (0,62) 6 782 201 (143 000) 29,68 (0,62) 2006-02-28
BB Investment SA 6 639 201 (280 000) 29,06 (1,23) 6 639 201 (280 000) 29,06 (1,23) 2006-01-30
York Trust Group Pension Fund 1 107 308 (-50 000) 4,84 (-0,22) 1 107 308 (-50 000) 4,84 (-0,22) 2006-01-09
BB Investment SA 6 359 201 (1 015 521) 27,83 (4,44) 6 359 201 (1 015 521) 27,83 (4,44) 2006-01-03
BB Investment SA 5 343 680 (776 553) 23,39 (3,40) 5 343 680 (776 553) 23,39 (3,40) 2005-12-21
Ekwienox Ltd. na WZA 945 932 4,14 945 932 4,14 2005-10-25
Carrara Capital Ltd. na WZA 1 011 621 4,42 1 011 621 4,42 2005-10-25
BB Investment SA inwestycja portfelowa 4 567 127 (1 579 795) 19,99 (6,92) 4 567 127 (1 579 795) 19,99 (6,92) 2005-08-26
BB Investment SA inwestycja portfelowa 2 987 332 (703 332) 13,07 (3,08) 2 987 332 (703 332) 13,07 (3,08) 2005-08-11
BB Investment SA inwestycja portfelowa 2 284 000 9,99 2 284 000 9,99 2005-06-16
York Trust Group Pension Fund 1 157 308 5,06 1 157 308 5,06 2005-02-04
The Food Services Consultancy Company Ltd. 1 011 621 (-1 157 308) 4,42 (-5,07) 1 011 621 (-1 157 308) 4,42 (-5,07) 2005-02-04
The Food Services Consultancy Company Ltd. 2 168 929 9,49 2 168 929 9,49 2004-08-19
Skarb Państwa 0 (-2 168 929) 0,00 (-7,12) 0 (-2 168 929) 0,00 (-7,12) 2004-08-12
BBI Development SA umorzenie 0 (-7 614 509) 0,00 (-24,98) 0 (-7 614 509) 0,00 2004-06-17
Deutsche Bank AG przez Deutsche Banc Alex. Brown Inc. 1 309 603 (-1 638 642) 4,29 (-5,38) 1 309 603 (-1 638 642) 4,29 (-5,38) 2004-03-16
Skarb Państwa 2 168 929 7,12 (-2,37) 2 168 929 7,12 (-2,37) 2003-10-30
Skarb Państwa 2 168 929 (-844 128) 9,49 (-0,40) 2 168 929 (-844 128) 9,49 (-0,40) 2003-10-30
NIF Fund Holdings PCC 0 (-2 357 215) 0,00 (-7,73) 0 (-2 357 215) 0,00 (-7,73) 2003-09-02
Copernicus Investments Ltd. 0 (-3 000 804) 0,00 (-9,85) 0 (-3 000 804) 0,00 (-9,85) 2003-09-02
BBI Development SA w celu umorzenia 7 614 509 24,98 7 614 509 0,00 2003-08-19
Deutsche Bank AG przez Deutsche Banc Alex. Brown Inc. 2 948 245 (-1 147 431) 9,67 (-3,77) 2 948 245 (-1 147 431) 9,67 (-3,77) 2003-08-18
Deutsche Bank AG przez Deutsche Banc Alex. Brown Inc. 4 095 676 (-679 494) 13,44 (-2,23) 4 095 676 (-679 494) 13,44 (-2,23) 2003-07-10
Deutsche Bank AG przez Deutsche Banc Alex. Brown Inc. 4 775 170 (-822 527) 15,67 (-2,70) 4 775 170 (-822 527) 15,67 (-2,70) 2003-07-07
Deutsche Bank AG przez Deutsche Banc Alex. Brown Inc. 5 597 697 (-641 022) 18,37 (-2,11) 5 597 697 (-641 022) 18,37 (-2,11) 2003-05-05
Elliott Associates LP z podmiotem zależnym 1 195 755 (-1 235 569) 3,92 (-4,06) 1 195 755 (-1 235 569) 3,92 (-4,06) 2003-04-30
Deutsche Bank AG przez Deutsche Banc Alex. Brown Inc. 6 238 719 (1 484 868) 20,48 (4,88) 6 238 719 (1 484 868) 20,48 (4,88) 2003-02-13
Uniqa OFE 1 384 783 4,54 1 384 783 4,54 2003-02-10
Deutsche Bank AG przez Deutsche Banc Alex. Brown Inc. 4 753 851 (615 369) 15,60 (2,02) 4 753 851 (615 369) 15,60 (2,02) 2003-01-09
Millennium Offshore Partners CV 0 (-2 132 063) 0,00 (-7,00) 0 (-2 132 063) 0,00 (-7,00) 2002-11-15
Deutsche Bank AG przez Deutsche Banc Alex. Brown Inc. 4 138 482 (738 777) 13,58 (2,42) 4 138 482 (738 777) 13,58 (2,42) 2002-07-22
Deutsche Bank AG przez Deutsche Banc Alex. Brown Inc. 3 399 705 11,16 3 399 705 11,16 2002-05-07
Wood Securities BV przez podmioty zależne 0 (-2 249 458) 0,00 (-7,39) 0 (-2 249 458) 0,00 (-7,39) 2001-12-31
Skarb Państwa 3 013 057 (-1 897 279) 9,89 (-6,23) 3 013 057 (-1 897 279) 9,89 (-6,23) 2001-12-31
NIF Fund Holdings PCC 2 357 215 (-2 097 063) 7,73 (-6,89) 2 357 215 (-2 097 063) 7,73 (-6,89) 2001-12-31
Bear Stearns International Ltd. 0 (-2 900 000) 0,00 (-9,52) 0 (-2 900 000) 0,00 (-9,52) 2001-12-31
Bank Handlowy SA 0 (-2 040 333) 0,00 (-6,70) 0 (-2 040 333) 0,00 (-6,70) 2001-12-31
Elliott Associates LP z podmiotem zależnym 2 431 324 (-1 615 348) 7,98 (-5,31) 2 431 324 (-1 615 348) 7,98 (-5,31) 2001-11-23
Elliott Associates LP z podmiotem zależnym 4 046 672 (1 689 457) 13,29 (5,55) 4 046 672 (1 689 457) 13,29 (5,55) 2001-11-16
Millennium Offshore Partners CV 2 132 063 7,00 (-2,33) 2 132 063 7,00 (-2,33) 2001-11-15
Millennium Offshore Partners CV 2 132 063 9,33 2 132 063 9,33 2001-11-15
Elliott Associates LP z podmiotem zależnym 2 357 215 (-2 349 512) 7,74 (-7,71) 2 357 215 (-2 349 512) 7,74 (-7,71) 2001-11-15
Copernicus Investments Ltd. 3 000 804 (-35 000) 9,85 (-0,12) 3 000 804 (-35 000) 9,85 (-0,12) 2001-11-15
Elliott Associates LP z podmiotem zależnym 4 706 727 (-1 028 285) 15,45 (-3,38) 4 706 727 (-1 028 285) 15,45 (-3,38) 2001-11-14
Elliott Associates LP 5 735 012 (1 263 196) 18,83 (4,15) 5 735 012 (1 263 196) 18,83 (4,15) 2001-08-24
PKN Orlen SA 1 484 904 4,88 1 484 904 4,88 2001-07-03
Elliott Associates LP 4 471 816 (2 163 979) 14,68 (7,10) 4 471 816 (2 163 979) 14,68 (7,10) 2001-05-18
Bank Handlowy SA 2 040 333 6,70 2 040 333 6,70 2001-02-01
Elliott International LP 0 (-2 040 333) 0,00 (-6,70) 0 (-2 040 333) 0,00 (-6,70) 2001-01-31
Elliott Associates LP 2 307 837 7,58 2 307 837 7,58 2001-01-31
Elliott International LP 2 040 333 6,70 2 040 333 6,70 2001-01-26
Wood Securities BV przez podmioty zależne 2 249 458 7,39 2 249 458 7,39 2000-09-11
Bear Stearns International Ltd. 2 900 000 9,52 2 900 000 9,52 2000-09-11
Merrill Lynch & Co., Inc. 0 (-1 531 605) 0,00 (-4,98) 0 (-1 531 605) 0,00 (-4,98) 1999-04-30
NIF Fund Holdings PCC 4 454 278 (227 030) 14,62 (0,74) 4 454 278 (227 030) 14,62 (0,74) 1999-03-29
Copernicus Investments Ltd. 3 035 804 (665 385) 9,97 (2,27) 3 035 804 (665 385) 9,97 (2,27) 1999-03-29
NIF Fund Holdings PCC 4 227 248 (2 674 874) 13,88 (8,84) 4 227 248 (2 674 874) 13,88 (8,84) 1999-02-09
Skarb Państwa 4 910 336 16,12 4 910 336 16,12 1999-02-01
Credit Suisse First Boston 0 (-1 622 002) 0,00 (-5,27) 0 (-1 622 002) 0,00 (-5,27) 1998-12-16
Copernicus Investments Ltd. 2 370 419 7,70 2 370 419 7,70 1998-12-07
NIF Fund Holdings PCC 1 552 374 5,04 1 552 374 5,04 1998-10-30
Merrill Lynch & Co., Inc. 1 531 605 (-311 276) 4,98 (-1,01) 1 531 605 (-311 276) 4,98 (-1,01) 1998-10-26
Merrill Lynch & Co., Inc. 1 842 881 5,99 1 842 881 5,99 1998-08-10
Credit Suisse First Boston 1 622 002 5,27 1 622 002 5,27 1998-07-29
Pioneer Pekao IM SA 40 387 931 8,77 40 387 931 8,77 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-11-28 Split 10:1
2014-03-26 Split 5:1
2007-02-16 Prawo poboru 1:1
2006-06-26 Prawo poboru 1:4
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.