32,1500 zł
-1,08% -0,3500 zł
ASTARTA HOLDING PLC (AST)

Akcjonariat - ASTARTA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 803 750 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 25 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 472 931
Liczba głosów na WZA: 25 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,89%
Kapitał akcyjny: 250 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 472 931
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,89%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,11%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 10 000 000 (40,00%) 10 000 000 (41,00%) 2021-04-16 -
Oddyssey Reinsurance Company ZWZ 1 918 730 (7,67%) 1 918 730 (7,67%) 2023-05-24 -
HWIC Lg Term Val STR UCTIS CCF ZWZ 1 821 946 (7,28%) 1 821 946 (7,47%) 2022-06-16 -
United States Fire Insurance ZWZ 1 732 255 (6,92%) 1 732 255 (6,92%) 2023-05-24 -
Astarta Holding PLC 610 961 (2,44%) 610 961 (0,00%) 2021-12-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 6 000 000
60 000,00
0,01 0,01 6 000 000
60 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-09
seria B 2006-07-10 14 000 000
0,01 20 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-17
seria C 2006-07-10 5 000 000
95 000 000,00
0,01 19,00 25 000 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-17
2006-08-17

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Astarta Holding PLC 609 137 (19 508) 2,44 (0,08) 609 137 (19 508) 0,00 2021-11-26
Astarta Holding PLC 589 629 (11 959) 2,36 (0,05) 589 629 (11 959) 0,00 2021-06-11
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 10 000 000 (67 799) 40,00 (0,28) 10 000 000 (67 799) 41,00 (0,33) 2021-04-16
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 9 932 201 (38 803) 39,72 (0,15) 9 932 201 (38 803) 40,67 (0,16) 2021-04-15
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 9 893 398 (107 458) 39,57 (0,43) 9 893 398 (107 458) 40,51 (0,44) 2020-10-02
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 9 785 940 (100 000) 39,14 (0,40) 9 785 940 (100 000) 40,07 (0,41) 2020-04-15
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 9 685 940 (98 646) 38,74 (0,39) 9 685 940 (88 646) 39,66 (0,36) 2020-02-12
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 9 587 294 (90 000) 38,35 (0,36) 9 597 294 (100 000) 39,30 (0,41) 2019-11-19
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 9 497 294 (152 000) 37,99 (0,61) 9 497 294 (152 000) 38,89 (0,62) 2019-06-04
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 9 345 294 (201 324) 37,38 (0,80) 9 345 294 (201 324) 38,27 (0,83) 2019-05-22
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 9 143 970 (63 487) 36,58 (0,26) 9 143 970 (63 487) 37,44 (0,26) 2019-04-18
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 9 080 483 36,32 9 080 483 37,18 2019-04-16
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 9 080 483 (16 513) 36,32 (0,06) 9 080 483 (16 513) 37,18 (0,15) 2019-04-11
Kopernik Global Investors LLC 1 258 895 (59 978) 5,04 (0,24) 1 258 895 (59 978) 5,16 (0,25) 2019-02-14
Kopernik Global Investors LLC 1 198 917 (-51 188) 4,80 (-0,20) 1 198 917 (-51 188) 4,91 (-0,21) 2019-01-02
Uniqa OFE portfel 172 283 (72 283) 0,68 (0,28) 172 283 (72 283) 0,68 (0,27) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 187 490 (490) 0,74 (-0,01) 187 490 (490) 0,74 (-0,02) 2018-12-31
NNLife OFE portfel 846 231 (-769) 3,38 (-0,01) 846 231 (-769) 3,38 (-0,08) 2018-12-31
NN OFE portfel 850 000 (-1 000) 3,40 850 000 (-1 000) 3,40 (-0,07) 2018-12-31
Kopernik Global Investors LLC 1 250 105 5,00 1 250 105 5,12 2018-12-27
Astarta Holding PLC 577 670 (12 000) 2,31 (0,05) 577 670 (12 000) 0,00 2018-12-12
Astarta Holding PLC 565 670 (16 000) 2,26 (0,06) 565 670 (16 000) 0,00 2018-12-07
Astarta Holding PLC 549 670 (6 213) 2,20 (0,03) 549 670 (6 213) 0,00 2018-11-30
Astarta Holding PLC 543 457 (18 870) 2,17 (0,07) 543 457 (18 870) 0,00 2018-11-22
Astarta Holding PLC 524 587 (1 065) 2,10 (0,01) 524 587 (1 065) 0,00 2018-11-16
Astarta Holding PLC 523 522 (4 000) 2,09 (0,01) 523 522 (4 000) 0,00 2018-10-05
Astarta Holding PLC 519 522 (6 900) 2,08 (0,03) 519 522 (6 900) 0,00 2018-09-28
Astarta Holding PLC 512 622 (7 069) 2,05 (0,03) 512 622 (7 069) 0,00 2018-09-21
Astarta Holding PLC 505 553 (900) 2,02 505 553 (900) 0,00 2018-09-13
Astarta Holding PLC 504 653 (4 487) 2,02 (0,02) 504 653 (4 487) 0,00 2018-09-07
Astarta Holding PLC 500 166 (1 710) 2,00 (0,01) 500 166 (1 710) 0,00 2018-08-31
Astarta Holding PLC 498 456 (2 593) 1,99 (0,01) 498 456 (2 593) 0,00 2018-08-24
Astarta Holding PLC 495 863 (5 750) 1,98 (0,02) 495 863 (5 750) 0,00 2018-07-16
Astarta Holding PLC 490 113 (7 200) 1,96 (0,03) 490 113 (7 200) 0,00 2018-07-10
TFI PZU SA portfele 480 713 (-87 575) 1,92 (-0,35) 480 713 (-87 575) 1,92 (-0,40) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 5 441 (-15 559) 0,02 (-0,06) 5 441 (-15 559) 0,02 (-0,07) 2018-06-30
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd., Cypr; ZWZ 9 063 970 (37 872) 36,26 (0,16) 9 063 970 (37 872) 37,03 (0,21) 2018-05-25
Uniqa OFE portfel 100 000 0,40 100 000 0,41 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 568 288 (-340 398) 2,27 (-0,73) 568 288 (-340 398) 2,32 (-0,68) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 21 000 0,08 21 000 0,09 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 187 000 0,75 187 000 0,76 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 200 0,01 1 200 0,01 2017-12-31
NNLife OFE portfel 847 000 (-303 282) 3,39 (-1,21) 847 000 (-303 282) 3,46 (-1,17) 2017-12-31
NN OFE portfel 851 000 (1 000) 3,40 851 000 (1 000) 3,47 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 1 000 0,00 1 000 0,00 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 241 000 0,96 241 000 0,98 2017-12-31
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd., Cypr 9 026 098 (4 387) 36,10 (0,01) 9 026 098 (4 387) 36,82 (0,02) 2017-05-25
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd., Cypr 9 021 711 (229) 36,09 9 021 711 (229) 36,80 2017-05-18
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd., Cypr 9 021 482 (1 618 982) 36,09 (6,48) 9 021 482 (1 618 982) 36,80 (6,61) 2017-05-16
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7 002 259 (4 504 759) 28,01 (18,02) 7 002 259 (4 504 759) 28,71 (18,52) 2017-05-12
NN OFE NWZ 850 000 3,40 850 000 3,47 2017-03-17
Korotkow Valeri przez Aluxes Holding Ltd., Cypr; NWZ 4 449 383 17,80 4 449 383 18,23 (0,08) 2017-03-17
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 908 686 3,00 908 686 3,00 2017-02-08
Korotkow Valeri przez Aluxes Holding Ltd., Cypr 4 449 383 (3 000) 17,80 (0,01) 4 449 383 (3 000) 18,15 (0,01) 2017-01-05
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd., Cypr 7 402 500 (-1 597 500) 29,61 (-6,39) 7 402 500 (-1 597 500) 30,19 (-6,52) 2017-01-05
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd., Cypr 9 000 000 (-450 000) 36,00 (-1,79) 9 000 000 (-450 000) 36,71 (-1,38) 2017-01-05
Fairfax Financial Holdings Ltd. 2 497 500 (-300) 9,99 2 497 500 (-300) 10,19 2017-01-05
Fairfax Financial Holdings Ltd. 2 497 800 9,99 2 497 800 10,19 2017-01-05
Korotkow Valeri przez Aluxes Holding Ltd., Cypr 4 446 383 (-2 050 500) 17,79 (-8,19) 4 446 383 (-2 050 500) 18,14 (-7,84) 2017-01-04
Astarta Holding PLC 482 913 (1 614) 1,93 482 913 (1 614) 0,00 2016-02-02
Astarta Holding PLC 481 299 (731) 1,93 (0,01) 481 299 (731) 0,00 2016-01-29
Astarta Holding PLC 480 568 (3 036) 1,92 (0,01) 480 568 (3 036) 0,00 2016-01-15
Astarta Holding PLC 477 532 (1 634) 1,91 (0,01) 477 532 (1 634) 0,00 2016-01-08
Astarta Holding PLC 475 898 (887) 1,90 (0,01) 475 898 (887) 0,00 2015-12-30
Astarta Holding PLC 475 011 (968) 1,89 475 011 (968) 0,00 2015-12-23
Astarta Holding PLC 474 043 (3 095) 1,89 (0,01) 474 043 (3 095) 0,00 2015-12-18
Astarta Holding PLC 470 948 (6 706) 1,88 (0,03) 470 948 (6 706) 0,00 2015-12-11
Astarta Holding PLC 464 242 (979) 1,85 464 242 (979) 0,00 2015-11-30
Astarta Holding PLC 463 263 (5 656) 1,85 (0,02) 463 263 (5 656) 0,00 2015-11-27
Astarta Holding PLC 457 607 (6 259) 1,83 (0,03) 457 607 (6 259) 0,00 2015-11-13
Astarta Holding PLC 451 348 (3 822) 1,80 (0,01) 451 348 (3 822) 0,00 2015-11-05
Astarta Holding PLC 447 526 (7 032) 1,79 (0,03) 447 526 (7 032) 0,00 2015-10-30
Astarta Holding PLC 440 494 (6 506) 1,76 (0,03) 440 494 (6 506) 0,00 2015-10-23
Astarta Holding PLC 433 988 (14 273) 1,73 (0,06) 433 988 (14 273) 0,00 2015-08-21
Astarta Holding PLC 419 715 (-5 339) 1,67 (-0,03) 419 715 (-5 339) 0,00 2015-08-17
Astarta Holding PLC 425 054 (16 082) 1,70 (0,07) 425 054 (16 082) 0,00 2015-08-17
Astarta Holding PLC 408 972 (12 024) 1,63 (0,05) 408 972 (12 024) 0,00 2015-07-31
Astarta Holding PLC 396 948 (9 176) 1,58 (0,03) 396 948 (9 176) 0,00 2015-07-24
Astarta Holding PLC 387 772 (316 143) 1,55 (1,27) 387 772 (316 143) 0,00 2015-06-03
Astarta Holding PLC 71 629 (-308 000) 0,28 (-1,23) 71 629 (-308 000) 0,00 2015-05-29
Astarta Holding PLC 379 629 (37 324) 1,51 (0,15) 379 629 (37 324) 0,00 2015-05-29
Astarta Holding PLC 342 305 (51 337) 1,36 (0,20) 342 305 (51 337) 0,00 2015-05-22
Astarta Holding PLC 290 968 (58 000) 1,16 (0,23) 290 968 (58 000) 0,00 2015-05-15
Astarta Holding PLC 232 968 (15 438) 0,93 (0,06) 232 968 (15 438) 0,00 2015-04-24
Astarta Holding PLC 217 530 (22 640) 0,87 (0,10) 217 530 (22 640) 0,00 2015-04-17
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd., Cypr 9 450 000 (203 117) 37,79 (0,81) 9 450 000 (203 117) 38,09 (1,11) 2015-04-10
NNLife OFE wraz z DFE 1 150 282 (-189 759) 4,60 (-0,76) 1 150 282 (-189 759) 4,63 (-0,73) 2015-02-11
Astarta Holding PLC 194 890 (3 400) 0,77 (0,01) 194 890 (3 400) 0,00 2014-07-04
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 191 490 (18 128) 0,76 (0,07) 191 490 (18 128) 0,00 2014-06-30
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 173 362 (2 139) 0,69 (0,01) 173 362 (2 139) 0,00 2014-06-13
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 171 223 (15 868) 0,68 (0,06) 171 223 (15 868) 0,00 2014-06-06
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 155 355 (10 660) 0,62 (0,05) 155 355 (10 660) 0,00 2014-05-16
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 144 695 (8 977) 0,57 (0,03) 144 695 (8 977) 0,00 2014-05-09
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 135 718 (1 200) 0,54 (0,01) 135 718 (1 200) 0,00 2014-05-02
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 134 518 (15 158) 0,53 (0,06) 134 518 (15 158) 0,00 2014-04-25
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 119 360 (7 209) 0,47 (0,03) 119 360 (7 209) 0,00 2014-04-17
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 112 151 (10 045) 0,44 (0,04) 112 151 (10 045) 0,00 2014-04-11
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 102 106 (16 041) 0,40 (0,06) 102 106 (16 041) 0,00 2014-04-04
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 86 065 (15 900) 0,34 (0,06) 86 065 (15 900) 0,00 2014-03-27
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 70 165 (22 842) 0,28 (0,10) 70 165 (22 842) 0,00 2014-03-21
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 47 323 (13 253) 0,18 (0,05) 47 323 (13 253) 0,00 2014-03-14
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 34 070 (10 571) 0,13 (0,04) 34 070 (10 571) 0,00 2014-02-28
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 23 499 (3 000) 0,09 (0,01) 23 499 (3 000) 0,00 2014-02-07
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 20 499 (837) 0,08 (0,01) 20 499 (837) 0,00 2014-01-31
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 19 662 (3 050) 0,07 (0,01) 19 662 (3 050) 0,00 2014-01-24
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 16 612 (680) 0,06 16 612 (680) 0,00 2014-01-08
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 15 932 (4 604) 0,06 (0,02) 15 932 (4 604) 0,00 2014-01-07
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 11 328 (1 500) 0,04 (0,01) 11 328 (1 500) 0,00 2013-12-13
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 9 828 (3 050) 0,03 (0,01) 9 828 (3 050) 0,00 2013-11-29
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 6 778 (1 113) 0,02 6 778 (1 113) 0,00 2013-11-12
NNLife OFE wraz z DFE 1 340 041 5,36 1 340 041 5,36 2013-08-19
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 5 665 (146) 0,02 5 665 (146) 0,00 2013-07-19
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 5 519 (660) 0,02 (0,01) 5 519 (660) 0,00 2013-07-05
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 4 859 (2 398) 0,01 (0,01) 4 859 (2 398) 0,00 2013-06-21
Astarta Holding PLC zakup akcji własnych 2 461 0,00 2 461 0,00 2013-06-14
Aviva Investors Poland SA 1 150 096 4,60 (4,60) 1 150 096 4,60 (4,60) 2012-07-23
Aviva Investors Poland SA 0 (-1 287 837) 0,00 (-5,15) 0 (-1 287 837) 0,00 (-5,15) 2011-03-31
Korotkow Valeri przez Aluxes Holding Ltd., Cypr 6 496 883 (-700 000) 25,98 (-2,80) 6 496 883 (-700 000) 25,98 (-2,80) 2011-03-09
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd., Cypr 9 246 883 (-800 000) 36,98 (-3,20) 9 246 883 (-800 000) 36,98 (-3,20) 2011-01-28
Korotkow Valeri przez Aluxes Holding Ltd., Cypr 7 196 883 (-1 600 000) 28,78 (-6,40) 7 196 883 (-1 600 000) 28,78 (-6,40) 2010-09-23
Aviva Investors Poland SA 1 287 837 5,15 1 287 837 5,15 2010-04-07
Korotkow Valeri przez Aluxes Holding Ltd., Cypr 8 796 883 (-1 250 000) 35,18 (-5,00) 8 796 883 (-1 250 000) 35,18 (-5,00) 2010-03-31
Korotkow Valeri przez Aluxes Holding Ltd., Cypr 10 046 883 (46 883) 40,18 (-9,82) 10 046 883 (46 883) 40,18 (-9,82) 2009-06-30
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd., Cypr 10 046 883 (46 883) 40,18 (-9,82) 10 046 883 (46 883) 40,18 (-9,82) 2009-06-30
East Capital Asset Management AB 1 246 879 (-145 000) 4,98 (-0,58) 1 246 879 (-145 000) 4,98 (-0,58) 2007-07-23
East Capital Asset Management AB 1 391 879 (133 599) 5,56 (0,53) 1 391 879 (133 599) 5,56 (0,53) 2007-07-22
East Capital Asset Management AB 1 258 280 5,03 1 258 280 5,03 2006-10-06
Korotkow Valeri przez Aluxes Holding Ltd., Cypr 10 000 000 50,00 (10,00) 10 000 000 50,00 (10,00) 2006-07-10
Korotkow Valeri przez Aluxes Holding Ltd., Cypr 10 000 000 40,00 10 000 000 40,00 2006-07-10
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd., Cypr 10 000 000 50,00 (10,00) 10 000 000 50,00 (10,00) 2006-07-10
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd., Cypr 10 000 000 40,00 10 000 000 40,00 2006-07-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,25 zł
2023-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,25 zł
2021-06-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,24 zł
2021-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,24 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.