19,4000 zł
2,43% 0,4600 zł
AmRest Holdings SE (EAT)

Akcjonariat - AMREST

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 115 495 242 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 212 138 930 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 153 741 983
Liczba głosów na WZA: 212 138 930 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,47%
Kapitał akcyjny: 21 213 893,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 153 741 983
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,53%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Fernandes Gonzales, Carlos wraz z FCapital Lux S.a.r.l. , FCapital Dutch BV, Inmobiliaria Tabga, Finaccess Capital SA de CV, Grupo Finaccess S.A.P.I. de CV i Grupo Far-Luca, SA de CV 143 023 283 (67,41%) 143 023 283 (67,60%) 2019-05-09 -
NN OFE portfel 10 718 700 (5,05%) 10 718 700 (5,06%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, BFT, QRS, KTY, CMP, MDG, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, MPH, STH, NWG, ERB, LTS, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, MOC, CPR, DAT, TIM, CTX, ABE, KGL, HUG, AML, MCR, BBD, PKN
AmRest Holdings SE 570 178 (0,26%) 570 178 (0,00%) 2022-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe dane w EUR 14 170 606
141 706,06
0,01 0,01 14 170 606
141 706,06
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-10-12
akcje zwykłe 15 750
0,01 14 186 356
141 863,56
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-09
2008-06-11
seria 5 - WP Holdings VII BV cena nominalna w EUR, emisyjna w PLN 2010-05-14 4 726 263
307 207 095,00
0,01 65,00 18 912 619
189 126,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-20
2010-06-10
2010-09-28
seria 6 - program opcji pracowniczych cena nominalna w EUR, emisyjna w PLN - 24 zł, 47,60 zł i 48,40 zł 2010-06-15 21 480
0,01 18 934 099
189 340,99
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-20
2010-07-20
2010-09-28
seria 7 - WP Holdings VII BV cena nominalna w EUR, emisyjna w PLN 2011-03-15 1 048 001
78 600 075,00
0,01 75,00 19 982 100
199 821,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-08
2011-11-16
seria 8 - WP Holdings VII BV cena nominalna w EUR, emisyjna w PLN 2011-03-25 1 223 590
91 769 250,00
0,01 75,00 21 205 689
212 056,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-08
2011-11-16
seria 9 - program opcji pracowniczych cena nominalna w EUR, ceny emisyjne PLN 6,40, PLN 24,00, PLN 47,60, PLN 48,40 i PLN 70,00 2011-06-28 8 204
0,01 21 213 893
212 138,93
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-13
2011-11-16
split 1:10 cena nominalna w EUR 2018-06-06
0,10 212 138 930
21 213 893,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-21
akcje zwykłe cena nominalna i emisyjna w EUR 2018-10-11 7 415 254
69 999 997,76
0,10 9,44
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
AmRest Holdings SE 578 071 (-61 350) 0,27 (-0,03) 578 071 (-61 350) 0,00 2021-12-17
AmRest Holdings SE 639 421 (-30 350) 0,30 (-0,02) 639 421 (-30 350) 0,00 2021-03-29
AmRest Holdings SE 669 771 (-12 238) 0,32 669 771 (-12 238) 0,00 2021-03-11
AmRest Holdings SE 682 009 (-314 402) 0,32 (-0,15) 682 009 (-314 402) 0,00 2020-01-21
AmRest Holdings SE 996 411 (906 326) 0,47 (0,43) 996 411 (906 326) 0,00 2019-07-04
Gosha Holding S.à.r.l. 4 108 797 (-23 426 313) 1,94 (-11,04) 4 108 797 (-23 426 313) 1,94 (-11,04) 2019-05-09
Fernandes Gonzales, Carlos wraz z FCapital Lux S.a.r.l. , FCapital Dutch BV, Inmobiliaria Tabga, Finaccess Capital SA de CV, Grupo Finaccess S.A.P.I. de CV i Grupo Far-Luca, SA de CV 143 023 283 (131 063 586) 67,42 (11,04) 143 023 283 (131 063 586) 67,62 (11,23) 2019-05-09
Uniqa OFE portfel 1 038 490 (934 490) 0,48 (-0,01) 1 038 490 (934 490) 0,48 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 10 718 700 (8 683 807) 5,05 (-4,54) 10 718 700 (8 683 807) 5,07 (-4,53) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 2 138 640 (1 872 640) 1,00 (-0,25) 2 138 640 (1 872 640) 1,00 (-0,25) 2018-12-31
Generali OFE portfel 587 530 (528 530) 0,27 (-0,01) 587 530 (528 530) 0,27 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 7 013 700 (6 312 700) 3,30 7 013 700 (6 312 700) 3,30 (-0,01) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 2 246 130 (1 993 130) 1,05 (-0,14) 2 246 130 (1 993 130) 1,05 (-0,14) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 2 334 430 (2 028 430) 1,10 (-0,34) 2 334 430 (2 028 430) 1,10 (-0,34) 2018-12-31
AmRest Holdings SE 90 085 (83 933) 0,04 (0,01) 90 085 (83 933) 0,00 2018-10-31
AmRest Holdings SE 6 152 (-55 368) 0,03 6 152 (-55 368) 0,00 2018-07-06
AmRest Holdings SE 61 520 (59 536) 0,03 (0,02) 61 520 (59 536) 0,00 2018-07-06
TFI PZU SA portfele 72 0,00 72 0,00 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 1 284 0,01 1 284 0,01 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 3 062 0,01 3 062 0,01 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 68 876 (-28 290) 0,32 (-0,14) 68 876 (-28 290) 0,32 (-0,14) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 7 229 (-6 971) 0,03 (-0,04) 7 229 (-6 971) 0,03 (-0,04) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 195 (-1 943) 0,00 (-0,01) 195 (-1 943) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 72 786 (5 345) 0,34 (0,02) 72 786 (5 345) 0,34 (0,02) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 4 387 (376) 0,02 4 387 (376) 0,02 2018-06-30
AmRest Holdings SE 1 984 (-2 126) 0,01 (-0,01) 1 984 (-2 126) 0,00 2018-05-30
AmRest Holdings SE 4 110 (-1 381) 0,02 (-0,01) 4 110 (-1 381) 0,00 2018-05-21
AmRest Holdings SE 5 491 (-1 006) 0,03 5 491 (-1 006) 0,00 2018-04-13
AmRest Holdings SE 6 497 (-111 489) 0,03 (-0,53) 6 497 (-111 489) 0,00 2018-04-06
AmRest Holdings SE 117 986 (259) 0,56 117 986 (259) 0,00 2018-02-02
AmRest Holdings SE 117 727 (-390) 0,56 117 727 (-390) 0,00 2018-02-02
AmRest Holdings SE 118 117 (-475) 0,56 118 117 (-475) 0,00 2018-01-26
AmRest Holdings SE 118 592 (-101) 0,56 118 592 (-101) 0,00 2018-01-25
AmRest Holdings SE 118 693 (-459) 0,56 118 693 (-459) 0,00 2018-01-19
AmRest Holdings SE 119 152 (-3 186) 0,56 (-0,02) 119 152 (-3 186) 0,00 2018-01-18
AmRest Holdings SE 122 338 (-211) 0,58 122 338 (-211) 0,00 2018-01-17
AmRest Holdings SE 122 549 (-120) 0,58 122 549 (-120) 0,00 2018-01-12
AmRest Holdings SE 122 669 (-715) 0,58 122 669 (-715) 0,00 2018-01-11
AmRest Holdings SE 123 384 (-412) 0,58 123 384 (-412) 0,00 2018-01-10
AmRest Holdings SE 123 796 (-1 075) 0,58 (-0,01) 123 796 (-1 075) 0,00 2018-01-09
TFI Allianz Polska SA portfele 17 111 (1 711) 0,08 (0,01) 17 111 (1 711) 0,08 (0,01) 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 3 759 0,02 3 759 0,02 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 97 166 0,46 97 166 0,46 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 9 061 (-513 925) 0,04 (-3,83) 9 061 (-513 925) 0,04 (-3,83) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 14 200 0,07 14 200 0,07 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 138 0,01 2 138 0,01 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 67 441 0,32 67 441 0,32 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 200 0,00 200 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 4 011 0,02 4 011 0,02 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 740 0,00 740 0,00 2017-12-31
Uniqa OFE portfel 104 000 0,49 104 000 0,49 2017-12-29
MetLife OFE portfel 266 000 1,25 266 000 1,25 2017-12-29
Generali OFE portfel 59 000 0,28 59 000 0,28 2017-12-29
Aviva OFE Aviva Santander portfel 701 000 (-110 370) 3,30 (-0,52) 701 000 (-110 370) 3,31 (-0,52) 2017-12-29
Allianz Polska OFE portfel 253 000 1,19 253 000 1,19 2017-12-29
Aegon OFE portfel 306 000 1,44 306 000 1,44 2017-12-29
AmRest Holdings SE 124 871 (-596) 0,59 124 871 (-596) 0,00 2017-12-27
AmRest Holdings SE 125 467 (-2 492) 0,59 (-0,01) 125 467 (-2 492) 0,00 2017-12-22
AmRest Holdings SE 127 959 (502) 0,60 127 959 (502) 0,00 2017-12-21
AmRest Holdings SE 127 457 (-220) 0,60 127 457 (-220) 0,00 2017-12-20
AmRest Holdings SE 127 677 (-2 157) 0,60 (-0,01) 127 677 (-2 157) 0,00 2017-12-19
AmRest Holdings SE 129 834 (-1 534) 0,61 (-0,01) 129 834 (-1 534) 0,00 2017-12-13
AmRest Holdings SE 131 368 (-79) 0,62 131 368 (-79) 0,00 2017-12-08
AmRest Holdings SE 131 447 (-30) 0,62 131 447 (-30) 0,00 2017-12-07
AmRest Holdings SE 131 477 (2 895) 0,62 (0,01) 131 477 (2 895) 0,00 2017-12-06
AmRest Holdings SE 128 582 (85) 0,61 128 582 (85) 0,00 2017-12-04
AmRest Holdings SE 128 497 (2 467) 0,61 (0,61) 128 497 (2 467) 0,00 2017-11-29
AmRest Holdings SE 126 030 (-739) 0,00 (-0,60) 126 030 (-766) 0,00 2017-11-28
AmRest Holdings SE 126 769 (2 559) 0,60 (0,01) 126 796 (2 586) 0,00 2017-11-28
Fernandes Gonzales, Carlos wraz z FCapital Lux S.a.r.l. , FCapital Dutch BV, Inmobiliaria Tabga, Finaccess Capital SA de CV, Grupo Finaccess S.A.P.I. de CV i Grupo Far-Luca, SA de CV 11 959 697 (-107 637 273) 56,38 11 959 697 (-107 637 273) 56,39 2017-11-23
Fernandes Gonzales, Carlos wraz z FCapital Lux S.a.r.l. , FCapital Dutch BV, Inmobiliaria Tabga, Finaccess Capital SA de CV, Grupo Finaccess S.A.P.I. de CV i Grupo Far-Luca, SA de CV 119 596 970 (108 187 273) 56,38 (2,60) 119 596 970 (108 187 273) 56,39 (2,35) 2017-11-23
AmRest Holdings SE 124 210 (-1 820) 0,59 124 210 (-1 820) 0,00 2017-11-22
AmRest Holdings SE 126 030 (1 664) 0,59 126 030 (1 664) 0,00 2017-11-22
AmRest Holdings SE 124 366 (2 597) 0,59 (0,02) 124 366 (2 597) 0,00 2017-11-21
AmRest Holdings SE 121 769 (500) 0,57 121 769 (500) 0,00 2017-11-17
AmRest Holdings SE 121 269 (2 300) 0,57 (0,01) 121 269 (2 300) 0,00 2017-11-16
AmRest Holdings SE 118 969 (283) 0,56 118 969 (283) 0,00 2017-11-13
AmRest Holdings SE 118 686 (916) 0,56 118 686 (916) 0,00 2017-11-10
AmRest Holdings SE 117 770 (1 654) 0,56 (0,01) 117 770 (1 654) 0,00 2017-11-09
AmRest Holdings SE 116 116 (2 064) 0,55 (0,01) 116 116 (2 064) 0,00 2017-11-08
AmRest Holdings SE 114 052 (1 500) 0,54 (0,01) 114 052 (1 500) 0,00 2017-11-07
AmRest Holdings SE 112 552 (79) 0,53 112 552 (-9 921) 0,00 2017-10-27
AmRest Holdings SE 112 473 (210) 0,53 122 473 (10 210) 0,00 2017-10-26
AmRest Holdings SE 112 263 (2) 0,53 112 263 (2) 0,00 2017-10-25
AmRest Holdings SE 112 261 (1 133) 0,53 (0,01) 112 261 (1 133) 0,00 2017-10-24
AmRest Holdings SE 111 128 (1 561) 0,52 111 128 (1 561) 0,00 2017-10-23
AmRest Holdings SE 109 567 (3 080) 0,52 (0,02) 109 567 (3 080) 0,00 2017-10-19
AmRest Holdings SE 106 487 (-3 200) 0,50 (-0,02) 106 487 (-3 200) 0,00 2017-10-18
AmRest Holdings SE 109 687 (2 840) 0,52 (0,02) 109 687 (2 840) 0,00 2017-10-18
AmRest Holdings SE 106 847 (1 240) 0,50 106 847 (1 240) 0,00 2017-10-18
AmRest Holdings SE 105 607 (-272) 0,50 105 607 (-272) 0,00 2017-10-17
AmRest Holdings SE 105 879 (3 200) 0,50 (0,02) 105 879 (3 200) 0,00 2017-10-16
AmRest Holdings SE 102 679 (-11 863) 0,48 (-0,06) 102 679 (-11 863) 0,00 2017-10-12
AmRest Holdings SE 114 542 (-39) 0,54 114 542 (-39) 0,00 2017-10-10
AmRest Holdings SE 114 581 (-206) 0,54 114 581 (-206) 0,00 2017-10-09
AmRest Holdings SE 114 787 (3 400) 0,54 (0,01) 114 787 (3 400) 0,00 2017-10-06
AmRest Holdings SE 111 387 (6 800) 0,53 (0,04) 111 387 (6 800) 0,00 2017-10-05
AmRest Holdings SE 104 587 (-3 600) 0,49 (-0,02) 104 587 (-3 600) 0,00 2017-10-04
AmRest Holdings SE 108 187 (2 733) 0,51 (0,01) 108 187 (2 733) 0,00 2017-10-04
AmRest Holdings SE 105 454 (-2 028) 0,50 (-0,01) 105 454 (-2 028) 0,00 2017-10-03
AmRest Holdings SE 107 482 (1 464) 0,51 (0,01) 107 482 (1 464) 0,00 2017-09-25
AmRest Holdings SE 106 018 (4 830) 0,50 (0,02) 106 018 (4 830) 0,00 2017-09-20
AmRest Holdings SE 101 188 (-3 099) 0,48 (-0,01) 101 188 (-3 099) 0,00 2017-09-19
AmRest Holdings SE 104 287 (2 467) 0,49 (0,01) 104 287 (2 467) 0,00 2017-09-19
Gosha Holding S.à.r.l. 27 535 110 (24 781 599) 12,98 27 535 110 (24 781 599) 12,98 2017-09-15
Gosha Holding S.à.r.l. 2 753 511 (1 711 455) 12,98 (8,98) 2 753 511 (1 711 455) 12,98 (8,98) 2017-09-15
Fernandes Gonzales, Carlos wraz z FCapital Lux S.a.r.l. , FCapital Dutch BV, Inmobiliaria Tabga, Finaccess Capital SA de CV, Grupo Finaccess S.A.P.I. de CV i Grupo Far-Luca, SA de CV 11 409 697 (-1 711 455) 53,78 (-8,07) 11 409 697 (-1 711 455) 54,04 (-8,06) 2017-09-15
AmRest Holdings SE 101 820 (1 841) 0,48 (0,01) 101 820 (1 841) 0,00 2017-09-12
AmRest Holdings SE 99 979 (2 059) 0,47 (0,01) 99 979 (2 059) 0,00 2017-09-08
AmRest Holdings SE 97 920 (2 200) 0,46 (0,01) 97 920 (2 200) 0,00 2017-09-05
AmRest Holdings SE 95 720 (2 248) 0,45 (0,01) 95 720 (2 248) 0,00 2017-09-04
AmRest Holdings SE 93 472 (2 313) 0,44 (0,01) 93 472 (2 313) 0,00 2017-09-01
AmRest Holdings SE 91 159 (2 000) 0,43 (0,01) 91 159 (2 000) 0,00 2017-08-31
AmRest Holdings SE 89 159 (1 625) 0,42 (0,01) 89 159 (1 625) 0,00 2017-08-25
AmRest Holdings SE 87 534 (218) 0,41 87 534 (218) 0,00 2017-08-24
AmRest Holdings SE 87 316 (1 088) 0,41 87 316 (1 088) 0,00 2017-08-23
Gosha Holding S.à.r.l. 1 042 056 (-200 000) 4,00 (-1,85) 1 042 056 (-200 000) 4,00 (-1,88) 2017-08-11
AmRest Holdings SE 86 228 (1 600) 0,41 (0,01) 86 228 (1 600) 0,00 2017-08-09
AmRest Holdings SE 84 628 (1 550) 0,40 (0,40) 84 628 (1 550) 0,00 2017-08-08
AmRest Holdings SE 83 078 (3 824) 0,00 (-0,37) 83 078 (3 824) 0,00 2017-08-04
AmRest Holdings SE 79 254 (76) 0,37 79 254 (76) 0,00 2017-08-03
AmRest Holdings SE 79 178 (-2 400) 0,37 (-0,01) 79 178 (-2 400) 0,00 2017-08-03
AmRest Holdings SE 81 578 (-1 500) 0,38 (-0,01) 81 578 (-1 500) 0,00 2017-08-03
AmRest Holdings SE 83 078 (6 224) 0,39 (0,03) 83 078 (6 224) 0,00 2017-08-03
AmRest Holdings SE 76 854 (2 364) 0,36 (0,01) 76 854 (2 364) 0,00 2017-07-27
AmRest Holdings SE 74 490 (1 085) 0,35 74 490 (1 085) 0,00 2017-07-26
AmRest Holdings SE 73 405 (100) 0,35 73 405 (100) 0,00 2017-07-25
AmRest Holdings SE 73 305 (-867) 0,35 73 305 (-867) 0,00 2017-07-25
AmRest Holdings SE 74 172 (3 167) 0,35 (0,02) 74 172 (3 167) 0,00 2017-07-25
AmRest Holdings SE 71 005 (-159) 0,33 (-0,01) 71 005 (-159) 0,00 2017-07-24
AmRest Holdings SE 71 164 (2 000) 0,34 (0,01) 71 164 (2 000) 0,00 2017-07-21
AmRest Holdings SE 69 164 (1 981) 0,33 (0,01) 69 164 (1 981) 0,00 2017-07-19
AmRest Holdings SE 67 183 (2 940) 0,32 (0,02) 67 183 (2 940) 0,00 2017-07-18
AmRest Holdings SE 64 243 (-1 611) 0,30 (-0,01) 64 243 (-1 611) 0,00 2017-07-17
AmRest Holdings SE 65 854 (1 558) 0,31 (0,01) 65 854 (1 558) 0,00 2017-07-17
AmRest Holdings SE 64 296 (289) 0,30 64 296 (289) 0,00 2017-07-12
AmRest Holdings SE 64 007 (2 200) 0,30 (0,01) 64 007 (2 200) 0,00 2017-07-07
AmRest Holdings SE 61 807 (1 600) 0,29 (0,01) 61 807 (1 600) 0,00 2017-07-06
AmRest Holdings SE 60 207 (1 608) 0,28 60 207 (1 608) 0,00 2017-07-05
AmRest Holdings SE 58 599 (192) 0,28 58 599 (192) 0,00 2017-07-04
AmRest Holdings SE 58 407 (1 643) 0,28 (0,01) 58 407 (1 643) 0,00 2017-07-04
AmRest Holdings SE 56 764 (-1 800) 0,27 (-0,01) 56 764 (-1 800) 0,00 2017-07-03
AmRest Holdings SE 58 564 (1 591) 0,28 (0,01) 58 564 (1 591) 0,00 2017-07-03
AmRest Holdings SE 56 973 (1 000) 0,27 (0,01) 56 973 (1 000) 0,00 2017-06-30
AmRest Holdings SE 55 973 (995) 0,26 55 973 (995) 0,00 2017-06-29
AmRest Holdings SE 54 978 (2 040) 0,26 (0,01) 54 978 (2 040) 0,00 2017-06-28
AmRest Holdings SE 52 938 (440) 0,25 52 938 (440) 0,00 2017-06-26
AmRest Holdings SE 52 498 (-1 002) 0,25 52 498 (-1 002) 0,00 2017-06-23
AmRest Holdings SE 53 500 (-13) 0,25 53 500 (-13) 0,00 2017-06-23
AmRest Holdings SE 53 513 (2 555) 0,25 (0,01) 53 513 (2 555) 0,00 2017-06-23
AmRest Holdings SE 50 958 (-2 000) 0,24 (-0,01) 50 958 (-2 000) 0,00 2017-06-22
AmRest Holdings SE 52 958 (1 023) 0,25 (0,01) 52 958 (1 023) 0,00 2017-06-22
AmRest Holdings SE 51 935 (1 027) 0,24 51 935 (1 027) 0,00 2017-06-21
AmRest Holdings SE 50 908 (-1 047) 0,24 50 908 (-1 047) 0,00 2017-06-20
AmRest Holdings SE 51 955 (-3 890) 0,24 (-0,02) 51 955 (-3 890) 0,00 2017-06-19
AmRest Holdings SE 55 845 (1 076) 0,26 55 845 (1 076) 0,00 2017-06-16
AmRest Holdings SE 54 769 (2 000) 0,26 (0,01) 54 769 (2 000) 0,00 2017-06-14
AmRest Holdings SE 52 769 (2 032) 0,25 (0,01) 52 769 (2 032) 0,00 2017-06-14
AmRest Holdings SE 50 737 (-2 374) 0,24 (-0,01) 50 737 (-2 374) 0,00 2017-06-13
AmRest Holdings SE 53 111 (1 669) 0,25 (0,01) 53 111 (1 669) 0,00 2017-06-13
AmRest Holdings SE 51 442 (-1 941) 0,24 (-0,01) 51 442 (-1 941) 0,00 2017-06-12
AmRest Holdings SE 53 383 (1 078) 0,25 53 383 (1 078) 0,00 2017-06-08
AmRest Holdings SE 52 305 (922) 0,25 (0,01) 52 305 (922) 0,00 2017-06-08
AmRest Holdings SE 51 383 (3 400) 0,24 (0,01) 51 383 (3 400) 0,00 2017-06-07
AmRest Holdings SE 47 983 (-1 371) 0,23 47 983 (-1 371) 0,00 2017-06-06
AmRest Holdings SE 49 354 (-1 046) 0,23 (-0,01) 49 354 (-1 046) 0,00 2017-06-05
AmRest Holdings SE 50 400 (-150) 0,24 50 400 (-150) 0,00 2017-06-02
AmRest Holdings SE 50 550 (2 556) 0,24 (0,01) 50 550 (2 556) 0,00 2017-06-02
AmRest Holdings SE 47 994 (-3 200) 0,23 (-0,01) 47 994 (-3 200) 0,00 2017-06-01
AmRest Holdings SE 51 194 (5 714) 0,24 (0,03) 51 194 (5 714) 0,00 2017-06-01
AmRest Holdings SE 45 480 (-2 737) 0,21 (-0,02) 45 480 (-2 737) 0,00 2017-05-31
AmRest Holdings SE 48 217 (1 540) 0,23 (0,01) 48 217 (1 540) 0,00 2017-05-31
AmRest Holdings SE 46 677 (1 472) 0,22 (0,01) 46 677 (1 472) 0,00 2017-05-30
AmRest Holdings SE 45 205 (-1 689) 0,21 (-0,01) 45 205 (-1 689) 0,00 2017-05-29
AmRest Holdings SE 46 894 (2 052) 0,22 (0,01) 46 894 (2 052) 0,00 2017-05-26
AmRest Holdings SE 44 842 (-2 608) 0,21 (-0,01) 44 842 (-2 608) 0,00 2017-05-26
AmRest Holdings SE 47 450 (1 239) 0,22 47 450 (1 239) 0,00 2017-05-26
AmRest Holdings SE 46 211 (1 279) 0,22 (0,01) 46 211 (1 279) 0,00 2017-05-25
AmRest Holdings SE 44 932 (85) 0,21 44 932 (85) 0,00 2017-05-24
AmRest Holdings SE 44 847 (2 815) 0,21 (0,01) 44 847 (2 815) 0,00 2017-05-24
AmRest Holdings SE 42 032 (3 100) 0,20 (0,02) 42 032 (3 100) 0,00 2017-05-22
AmRest Holdings SE 38 932 (-830) 0,18 (-0,01) 38 932 (-830) 0,00 2017-04-28
AmRest Holdings SE 39 762 (-108) 0,19 39 762 (-108) 0,00 2017-04-27
AmRest Holdings SE 39 870 (2 557) 0,19 (0,01) 39 870 (2 557) 0,00 2017-04-26
AmRest Holdings SE 37 313 (6 996) 0,18 (0,04) 37 313 (6 996) 0,00 2017-04-25
AmRest Holdings SE 30 317 (429) 0,14 30 317 (429) 0,00 2017-04-21
AmRest Holdings SE 29 888 (-1 482) 0,14 (-0,01) 29 888 (-1 482) 0,00 2017-04-21
AmRest Holdings SE 31 370 (6 203) 0,15 (0,03) 31 370 (6 203) 0,00 2017-04-21
AmRest Holdings SE 25 167 (-96) 0,12 25 167 (-96) 0,00 2017-04-20
AmRest Holdings SE 25 263 (-19 784) 0,12 (-0,09) 25 263 (-19 784) 0,00 2017-04-18
AmRest Holdings SE 45 047 (-5 054) 0,21 (-0,03) 45 047 (-5 054) 0,00 2017-04-13
AmRest Holdings SE 50 101 (9 804) 0,24 (0,05) 50 101 (9 804) 0,00 2017-04-13
AmRest Holdings SE 40 297 (4 196) 0,19 (0,02) 40 297 (4 196) 0,00 2017-04-12
AmRest Holdings SE 36 101 (-114) 0,17 36 101 (-114) 0,00 2017-04-11
AmRest Holdings SE 36 215 (4 200) 0,17 (0,02) 36 215 (4 200) 0,00 2017-04-10
AmRest Holdings SE 32 015 (-3 594) 0,15 (-0,02) 32 015 (-3 594) 0,00 2017-04-07
AmRest Holdings SE 35 609 (5 937) 0,17 (0,03) 35 609 (5 937) 0,00 2017-04-07
AmRest Holdings SE 29 672 (819) 0,14 29 672 (819) 0,00 2017-04-06
AmRest Holdings SE 28 853 (-4 200) 0,14 (-0,02) 28 853 (-4 200) 0,00 2017-04-06
AmRest Holdings SE 33 053 (6 381) 0,16 (0,03) 33 053 (6 381) 0,00 2017-04-06
AmRest Holdings SE 26 672 (4 000) 0,13 (0,02) 26 672 (4 000) 0,00 2017-04-05
AmRest Holdings SE 22 672 (2 173) 0,11 (0,01) 22 672 (2 173) 0,00 2017-04-04
AmRest Holdings SE 20 499 (-2 452) 0,10 (-0,01) 20 499 (-2 452) 0,00 2017-04-03
AmRest Holdings SE 22 951 (-19 835) 0,11 (-0,09) 22 951 (-19 835) 0,00 2017-04-03
AmRest Holdings SE 42 786 (-232) 0,20 42 786 (-232) 0,00 2017-03-31
AmRest Holdings SE 43 018 (1 780) 0,20 (0,01) 43 018 (1 780) 0,00 2017-03-31
AmRest Holdings SE 41 238 (1 220) 0,19 41 238 (1 220) 0,00 2017-03-31
AmRest Holdings SE 40 018 (-1 650) 0,19 (-0,01) 40 018 (-1 650) 0,00 2017-03-30
AmRest Holdings SE 41 668 (3 000) 0,20 (0,02) 41 668 (3 000) 0,00 2017-03-29
AmRest Holdings SE 38 668 (2 100) 0,18 (0,01) 38 668 (2 100) 0,00 2017-03-28
AmRest Holdings SE 36 568 (2 005) 0,17 (0,01) 36 568 (2 005) 0,00 2017-03-27
AmRest Holdings SE 34 563 (-1 500) 0,16 (-0,01) 34 563 (-1 500) 0,00 2017-03-24
AmRest Holdings SE 36 063 (4 003) 0,17 (0,02) 36 063 (4 003) 0,00 2017-03-24
AmRest Holdings SE 32 060 (-20 000) 0,15 (-0,10) 32 060 (-20 000) 0,00 2017-03-23
AmRest Holdings SE 52 060 (1 018) 0,25 (0,01) 52 060 (1 018) 0,00 2017-03-22
AmRest Holdings SE 51 042 (858) 0,24 51 042 (858) 0,00 2017-03-21
AmRest Holdings SE 50 184 (1 011) 0,24 (0,01) 50 184 (1 011) 0,00 2017-03-20
AmRest Holdings SE 49 173 (3 800) 0,23 (0,02) 49 173 (3 800) 0,00 2017-03-17
AmRest Holdings SE 45 373 (2 250) 0,21 (0,01) 45 373 (2 250) 0,00 2017-02-21
AmRest Holdings SE 43 123 (2 250) 0,20 (0,01) 43 123 (2 250) 0,00 2017-02-20
AmRest Holdings SE 40 873 (2 000) 0,19 (0,01) 40 873 (2 000) 0,00 2017-02-16
AmRest Holdings SE 38 873 (1 295) 0,18 38 873 (1 295) 0,00 2017-02-15
AmRest Holdings SE 37 578 (2 809) 0,18 (0,02) 37 578 (2 809) 0,00 2017-02-14
AmRest Holdings SE 34 769 (2 461) 0,16 (0,01) 34 769 (2 461) 0,00 2017-02-10
AmRest Holdings SE 32 308 (2 500) 0,15 (0,01) 32 308 (2 500) 0,00 2017-02-09
AmRest Holdings SE 29 808 (2 400) 0,14 (0,01) 29 808 (2 400) 0,00 2017-02-08
AmRest Holdings SE 27 408 (490) 0,13 27 408 (490) 0,00 2017-02-07
AmRest Holdings SE 26 918 (2 040) 0,13 (0,01) 26 918 (2 040) 0,00 2017-02-06
AmRest Holdings SE 24 878 (2 000) 0,12 (0,01) 24 878 (2 000) 0,00 2017-02-03
AmRest Holdings SE 22 878 (850) 0,11 (0,01) 22 878 (850) 0,00 2017-02-02
AmRest Holdings SE 22 028 (4 045) 0,10 (0,02) 22 028 (4 045) 0,00 2017-02-01
AmRest Holdings SE 17 983 (-2 045) 0,08 (-0,01) 17 983 (-2 045) 0,00 2017-01-31
AmRest Holdings SE 20 028 (-2 866) 0,09 (-0,02) 20 028 (-2 866) 0,00 2017-01-31
AmRest Holdings SE 22 894 (710) 0,11 (0,01) 22 894 (710) 0,00 2017-01-30
AmRest Holdings SE 22 184 (10 950) 0,10 (0,05) 22 184 (50) 0,00 2017-01-27
AmRest Holdings SE 11 234 (-10 891) 0,05 (-0,05) 22 134 (9) 0,00 2017-01-26
AmRest Holdings SE 22 125 (-50) 0,10 22 125 (-50) 0,00 2017-01-24
AmRest Holdings SE 22 175 (-56) 0,10 22 175 (-56) 0,00 2017-01-23
AmRest Holdings SE 22 231 (-223) 0,10 (-0,01) 22 231 (-223) 0,00 2017-01-20
AmRest Holdings SE 22 454 (-3 658) 0,11 (-0,01) 22 454 (-3 658) 0,00 2017-01-18
AmRest Holdings SE 26 112 (-241) 0,12 26 112 (-241) 0,00 2017-01-17
AmRest Holdings SE 26 353 (-1 260) 0,12 (-0,01) 26 353 (-1 260) 0,00 2017-01-16
AmRest Holdings SE 27 613 (-399) 0,13 27 613 (-399) 0,00 2017-01-13
AmRest Holdings SE 28 012 (-1 872) 0,13 (-0,01) 28 012 (-1 872) 0,00 2017-01-12
AmRest Holdings SE 29 884 (-6 594) 0,14 (-0,03) 29 884 (-6 594) 0,00 2017-01-11
AmRest Holdings SE 36 478 (-1 492) 0,17 (-0,01) 36 478 (-1 492) 0,00 2017-01-10
AmRest Holdings SE 37 970 (-231) 0,18 37 970 (-231) 0,00 2017-01-09
AmRest Holdings SE 38 201 (-1 391) 0,18 (-0,01) 38 201 (-1 391) 0,00 2017-01-05
AmRest Holdings SE 39 592 (-27 514) 0,19 (-0,13) 39 592 (-27 514) 0,00 2016-12-28
AmRest Holdings SE 67 106 (-1 468) 0,32 67 106 (-1 468) 0,00 2016-12-23
AmRest Holdings SE 68 574 (3 718) 0,32 (0,01) 68 574 (3 718) 0,00 2016-12-23
AmRest Holdings SE 64 856 (-34 279) 0,31 (-0,16) 64 856 (-34 279) 0,00 2016-12-22
AmRest Holdings SE 99 135 (2 300) 0,47 (0,01) 99 135 (2 300) 0,00 2016-12-21
AmRest Holdings SE 96 835 (2 300) 0,46 (0,01) 96 835 (2 300) 0,00 2016-12-20
AmRest Holdings SE 94 535 (2 258) 0,45 (0,01) 94 535 (2 258) 0,00 2016-12-19
AmRest Holdings SE 92 277 (2 200) 0,44 (0,02) 92 277 (2 200) 0,00 2016-12-16
AmRest Holdings SE 90 077 (2 300) 0,42 (0,01) 90 077 (2 300) 0,00 2016-12-15
AmRest Holdings SE 87 777 (-8 251) 0,41 (-0,04) 87 777 (-8 251) 0,00 2016-12-14
AmRest Holdings SE 96 028 (11 251) 0,45 (0,05) 96 028 (11 251) 0,00 2016-12-13
AmRest Holdings SE 84 777 (-9 998) 0,40 (-0,05) 84 777 (-9 998) 0,00 2016-12-13
Gosha Holding S.à.r.l. 1 242 056 (200 000) 5,85 (0,94) 1 242 056 (200 000) 5,88 (0,95) 2016-12-08
Gosha Holding S.à.r.l. 1 042 056 4,91 1 042 056 4,93 2016-12-08
AmRest Holdings SE 94 775 (3 103) 0,45 (0,02) 94 775 (3 103) 0,00 2016-12-08
AmRest Holdings SE 91 672 (-3 000) 0,43 (-0,02) 91 672 (-3 000) 0,00 2016-12-07
AmRest Holdings SE 94 672 (6 033) 0,45 (0,03) 94 672 (6 033) 0,00 2016-12-07
AmRest Holdings SE 88 639 (3 117) 0,42 (0,02) 88 639 (3 117) 0,00 2016-12-05
AmRest Holdings SE 85 522 (469) 0,40 85 522 (469) 0,00 2016-12-02
AmRest Holdings SE 85 053 (2 982) 0,40 (0,01) 85 053 (2 982) 0,00 2016-12-01
AmRest Holdings SE 82 071 (2 233) 0,39 (0,01) 82 071 (2 233) 0,00 2016-11-30
AmRest Holdings SE 79 838 (2 710) 0,38 (0,02) 79 838 0,00 2016-11-25
AmRest Holdings SE 77 128 (2 536) 0,36 (0,01) 0 (-74 592) 0,00 2016-11-24
AmRest Holdings SE 74 592 (2 460) 0,35 (0,01) 74 592 (2 460) 0,00 2016-11-23
AmRest Holdings SE 72 132 (2 378) 0,34 (0,01) 72 132 (2 378) 0,00 2016-11-22
AmRest Holdings SE 69 754 (3 000) 0,33 (0,02) 69 754 (3 000) 0,00 2016-11-21
AmRest Holdings SE 66 754 (3 200) 0,31 (0,01) 66 754 (3 200) 0,00 2016-11-18
AmRest Holdings SE 63 554 (2 750) 0,30 (0,01) 63 554 (2 750) 0,00 2016-11-17
AmRest Holdings SE 60 804 (2 782) 0,29 (0,02) 60 804 (2 782) 0,00 2016-11-16
AmRest Holdings SE 58 022 (3 504) 0,27 (0,01) 58 022 (3 504) 0,00 2016-11-15
AmRest Holdings SE 54 518 (3 400) 0,26 (0,02) 54 518 (3 400) 0,00 2016-11-14
AmRest Holdings SE 51 118 (2 812) 0,24 (0,01) 51 118 (2 812) 0,00 2016-11-10
AmRest Holdings SE 48 306 (1 827) 0,23 (0,01) 48 306 (1 827) 0,00 2016-11-09
AmRest Holdings SE 46 479 (2 300) 0,22 (0,01) 46 479 (2 300) 0,00 2016-11-08
AmRest Holdings SE 44 179 (2 138) 0,21 (0,01) 44 179 (2 138) 0,00 2016-11-07
AmRest Holdings SE 42 041 (2 889) 0,20 (0,02) 42 041 (2 889) 0,00 2016-11-04
AmRest Holdings SE 39 152 (3 000) 0,18 (0,01) 39 152 (3 000) 0,00 2016-11-03
AmRest Holdings SE 36 152 (2 274) 0,17 (0,01) 36 152 (2 274) 0,00 2016-11-02
AmRest Holdings SE 33 878 (249) 0,16 33 878 (249) 0,00 2016-10-31
AmRest Holdings SE 33 629 (510) 0,16 33 629 (510) 0,00 2016-10-28
AmRest Holdings SE 33 119 (3 001) 0,16 (0,02) 33 119 (3 001) 0,00 2016-10-27
AmRest Holdings SE 30 118 (2 621) 0,14 (0,01) 30 118 (2 621) 0,00 2016-10-26
AmRest Holdings SE 27 497 (2 850) 0,13 (0,01) 27 497 (2 850) 0,00 2016-10-25
AmRest Holdings SE 24 647 (2 608) 0,12 (0,02) 24 647 (2 608) 0,00 2016-10-24
AmRest Holdings SE 22 039 (4 714) 0,10 (0,02) 22 039 (4 714) 0,00 2016-10-21
AmRest Holdings SE 17 325 (1 757) 0,08 (0,01) 17 325 (1 757) 0,00 2016-10-20
AmRest Holdings SE 15 568 (2 000) 0,07 (0,01) 15 568 (2 000) 0,00 2016-10-19
AmRest Holdings SE 13 568 (-19 310) 0,06 (-0,10) 13 568 (-19 310) 0,00 2016-10-18
AmRest Holdings SE 32 878 (1 700) 0,16 (0,01) 32 878 (1 700) 0,00 2016-10-17
AmRest Holdings SE 31 178 (2 000) 0,15 (0,01) 31 178 (2 000) 0,00 2016-10-14
AmRest Holdings SE 29 178 (2 153) 0,14 (0,01) 29 178 (2 153) 0,00 2016-10-13
AmRest Holdings SE 27 025 (203) 0,13 27 025 (203) 0,00 2016-10-12
AmRest Holdings SE 26 822 (850) 0,13 (0,01) 26 822 (850) 0,00 2016-10-11
AmRest Holdings SE 25 972 (898) 0,12 25 972 (898) 0,00 2016-10-10
AmRest Holdings SE 25 074 (2 000) 0,12 (0,01) 25 074 (2 000) 0,00 2016-10-07
AmRest Holdings SE 23 074 (1 362) 0,11 (0,01) 23 074 (1 362) 0,00 2016-10-06
AmRest Holdings SE 21 712 (2 600) 0,10 (0,01) 21 712 (2 600) 0,00 2016-10-05
AmRest Holdings SE 19 112 (2 100) 0,09 (0,01) 19 112 (2 100) 0,00 2016-10-04
AmRest Holdings SE 17 012 (2 000) 0,08 (0,01) 17 012 (2 000) 0,00 2016-10-03
AmRest Holdings SE 15 012 (3 090) 0,07 (0,01) 15 012 (3 090) 0,00 2016-09-30
AmRest Holdings SE 11 922 (4 195) 0,06 (0,02) 11 922 (4 195) 0,00 2016-09-29
AmRest Holdings SE 7 727 (-1 995) 0,04 (-0,01) 7 727 (-1 995) 0,00 2016-09-28
AmRest Holdings SE 9 722 (4 122) 0,05 (0,02) 9 722 (4 122) 0,00 2016-09-28
AmRest Holdings SE 5 600 (4 400) 0,03 (0,02) 5 600 (4 400) 0,00 2016-09-26
NN OFE 2 034 893 (-18 314 037) 9,59 2 034 893 (-18 314 037) 9,60 2016-09-23
NN OFE 20 348 930 (17 809 501) 9,59 (-2,38) 20 348 930 (17 809 501) 9,60 (-2,43) 2016-09-23
AmRest Holdings SE 1 200 (-2 200) 0,01 (-0,01) 1 200 (-2 200) 0,00 2016-09-23
AmRest Holdings SE 3 400 (-1 629) 0,02 3 400 (-1 629) 0,00 2016-09-23
Fernandes Gonzales, Carlos wraz z FCapital Lux S.a.r.l. , FCapital Dutch BV, Inmobiliaria Tabga, Finaccess Capital SA de CV, Grupo Finaccess S.A.P.I. de CV i Grupo Far-Luca, SA de CV 13 121 152 61,85 13 121 152 62,10 2016-09-22
Aviva OFE Aviva Santander 811 370 (-1 298 630) 3,82 (-6,12) 811 370 (-1 298 630) 3,83 (-6,11) 2016-09-22
AmRest Holdings SE 5 029 (1 200) 0,02 5 029 (1 200) 0,00 2016-09-22
AmRest Holdings SE 3 829 (-18 908) 0,02 (-0,09) 3 829 (-18 908) 0,00 2016-09-20
AmRest Holdings SE 22 737 (-2 245) 0,11 (-0,01) 22 737 (-2 245) 0,00 2016-09-19
AmRest Holdings SE 24 982 (-1 046) 0,12 24 982 (-1 046) 0,00 2016-09-16
AmRest Holdings SE 26 028 (-2 473) 0,12 (-0,01) 26 028 (-2 473) 0,00 2016-09-15
AmRest Holdings SE 28 501 (-280) 0,13 (-0,01) 28 501 (-280) 0,00 2016-09-14
AmRest Holdings SE 28 781 (-11 686) 0,14 (-0,05) 28 781 (-11 686) 0,00 2016-09-13
AmRest Holdings SE 40 467 (-103) 0,19 40 467 (-103) 0,00 2016-09-12
AmRest Holdings SE 40 570 (-27) 0,19 40 570 (-27) 0,00 2016-09-09
AmRest Holdings SE 40 597 (100) 0,19 40 597 (100) 0,00 2016-09-07
AmRest Holdings SE 40 497 (2 500) 0,19 (0,01) 40 497 (2 500) 0,00 2016-08-16
AmRest Holdings SE 37 997 (1 999) 0,18 (0,01) 37 997 (1 999) 0,00 2016-08-12
AmRest Holdings SE 35 998 (987) 0,17 35 998 (987) 0,00 2016-07-14
AmRest Holdings SE 35 011 (1 500) 0,17 (0,01) 35 011 (1 500) 0,00 2016-07-13
AmRest Holdings SE 33 511 (3 210) 0,16 (0,02) 33 511 (3 210) 0,00 2016-07-12
AmRest Holdings SE 30 301 (2 000) 0,14 (0,01) 30 301 (2 000) 0,00 2016-07-11
AmRest Holdings SE 28 301 (3 000) 0,13 (0,01) 28 301 (3 000) 0,00 2016-07-08
AmRest Holdings SE 25 301 (1 008) 0,12 (0,01) 25 301 (1 008) 0,00 2016-07-07
AmRest Holdings SE 24 293 (3 106) 0,11 (0,01) 24 293 (3 106) 0,00 2016-07-06
AmRest Holdings SE 21 187 (1 689) 0,10 (0,01) 21 187 (1 689) 0,00 2016-07-04
AmRest Holdings SE 19 498 (328) 0,09 19 498 (328) 0,00 2016-06-29
AmRest Holdings SE 19 170 (1 300) 0,09 (0,01) 19 170 (1 300) 0,00 2016-06-28
AmRest Holdings SE 17 870 (1 312) 0,08 17 870 (1 312) 0,00 2016-06-27
AmRest Holdings SE 16 558 (2 581) 0,08 (0,01) 16 558 (2 581) 0,00 2016-06-24
AmRest Holdings SE 13 977 (-751) 0,07 13 977 (-751) 0,00 2016-06-23
AmRest Holdings SE 14 728 (-39 249) 0,07 (-0,18) 14 728 (-39 249) 0,00 2016-06-23
AmRest Holdings SE 53 977 (1 621) 0,25 53 977 (1 621) 0,00 2016-06-22
AmRest Holdings SE 52 356 (371) 0,25 52 356 (371) 0,00 2016-06-21
AmRest Holdings SE 51 985 (-3 914) 0,25 (-0,01) 51 985 (-3 914) 0,00 2016-06-16
AmRest Holdings SE 55 899 (6 717) 0,26 (0,03) 55 899 (6 717) 0,00 2016-06-11
AmRest Holdings SE 49 182 (-3 073) 0,23 (-0,02) 49 182 (-3 073) 0,00 2016-06-10
AmRest Holdings SE 52 255 (3 024) 0,25 (0,02) 52 255 (3 024) 0,00 2016-06-10
AmRest Holdings SE 49 231 (300) 0,23 49 231 (300) 0,00 2016-06-09
AmRest Holdings SE 48 931 (6 605) 0,23 (0,03) 48 931 (6 605) 0,00 2016-06-08
AmRest Holdings SE 42 326 (-3 500) 0,20 (-0,02) 42 326 (-3 500) 0,00 2016-06-07
AmRest Holdings SE 45 826 (-7 500) 0,22 (-0,03) 45 826 (-7 500) 0,00 2016-06-07
AmRest Holdings SE 53 326 (199) 0,25 53 326 (199) 0,00 2016-06-06
AmRest Holdings SE 53 127 (-576) 0,25 53 127 (-576) 0,00 2016-05-31
AmRest Holdings SE 53 703 (3 732) 0,25 (0,01) 53 703 (3 732) 0,00 2016-05-30
AmRest Holdings SE 49 971 (2 951) 0,24 (0,02) 49 971 (2 951) 0,00 2016-05-27
AmRest Holdings SE 47 020 (219) 0,22 47 020 (219) 0,00 2016-05-25
AmRest Holdings SE 46 801 (-3 400) 0,22 (-0,02) 46 801 (-3 400) 0,00 2016-05-25
AmRest Holdings SE 50 201 (8 475) 0,24 (0,04) 50 201 (8 475) 0,00 2016-05-25
AmRest Holdings SE 41 726 (-4 000) 0,20 (-0,02) 41 726 (-4 000) 0,00 2016-05-23
AmRest Holdings SE 45 726 (3 800) 0,22 (0,02) 45 726 (3 800) 0,00 2016-05-23
AmRest Holdings SE 41 926 (1 642) 0,20 (0,01) 41 926 (1 642) 0,00 2016-05-20
AmRest Holdings SE 40 284 (2 870) 0,19 (0,01) 40 284 (2 870) 0,00 2016-05-20
AmRest Holdings SE 37 414 (-3 658) 0,18 (-0,01) 37 414 (-3 658) 0,00 2016-05-19
AmRest Holdings SE 41 072 (-13 042) 0,19 (-0,07) 41 072 (-13 042) 0,00 2016-05-19
AmRest Holdings SE 54 114 (-3 600) 0,26 (-0,01) 54 114 (-3 600) 0,00 2016-05-18
AmRest Holdings SE 57 714 (3 065) 0,27 (0,01) 57 714 (3 065) 0,00 2016-05-18
AmRest Holdings SE 54 649 (-2 302) 0,26 (-0,01) 54 649 (-2 302) 0,00 2016-05-17
AmRest Holdings SE 56 951 (2 253) 0,27 (0,01) 56 951 (2 253) 0,00 2016-05-17
AmRest Holdings SE 54 698 (2 735) 0,26 (0,02) 54 698 (2 735) 0,00 2016-05-16
AmRest Holdings SE 51 963 (1) 0,24 51 963 (1) 0,00 2016-05-12
AmRest Holdings SE 51 962 (-47 025) 0,24 (-0,23) 51 962 (-47 025) 0,00 2016-05-12
AmRest Holdings SE 98 987 (-1 854) 0,47 (-0,01) 98 987 (-1 854) 0,00 2016-05-10
AmRest Holdings SE 100 841 (-771) 0,48 100 841 (-771) 0,00 2016-04-13
AmRest Holdings SE 101 612 (-467) 0,48 101 612 (-467) 0,00 2016-04-05
AmRest Holdings SE 102 079 (-6 140) 0,48 (-0,03) 102 079 (-6 140) 0,00 2016-04-04
AmRest Holdings SE 108 219 (-4 169) 0,51 (-0,02) 108 219 (-4 169) 0,00 2016-01-08
AmRest Holdings SE 112 388 (-1 493) 0,53 112 388 (-1 493) 0,00 2016-01-07
TFI Allianz Polska SA portfele 15 400 0,07 15 400 0,07 2015-12-31
AmRest Holdings SE 113 881 (-168) 0,53 113 881 (-168) 0,00 2015-12-23
AmRest Holdings SE 114 049 (-3 418) 0,53 (-0,02) 114 049 (-418) 0,00 2015-12-22
AmRest Holdings SE 117 467 (2 690) 0,55 (0,01) 114 467 (-310) 0,00 2015-12-18
AmRest Holdings SE 114 777 (-3 000) 0,54 (-0,01) 114 777 (-3 000) 0,00 2015-12-14
AmRest Holdings SE 117 777 (-21 698) 0,55 (-0,10) 117 777 (-21 698) 0,00 2015-12-14
AmRest Holdings SE 139 475 (3 500) 0,65 (0,01) 139 475 (3 500) 0,00 2015-12-11
AmRest Holdings SE 135 975 (6 954) 0,64 (0,04) 135 975 (6 954) 0,00 2015-12-10
AmRest Holdings SE 129 021 (-3 263) 0,60 (-0,02) 129 021 (-3 263) 0,00 2015-12-08
AmRest Holdings SE 132 284 (-43 365) 0,62 (-0,20) 132 284 (-43 365) 0,00 2015-12-08
AmRest Holdings SE 175 649 (4 156) 0,82 (0,02) 175 649 (4 156) 0,00 2015-12-07
AmRest Holdings SE 171 493 (4 581) 0,80 (0,02) 171 493 (4 581) 0,00 2015-12-04
AmRest Holdings SE 166 912 (5 000) 0,78 (0,02) 166 912 (5 000) 0,00 2015-12-03
AmRest Holdings SE 161 912 (1 250) 0,76 (0,01) 161 912 (1 250) 0,00 2015-12-01
AmRest Holdings SE 160 662 (6 000) 0,75 (0,03) 160 662 (6 000) 0,00 2015-11-30
AmRest Holdings SE 154 662 (5 000) 0,72 (0,02) 154 662 (5 000) 0,00 2015-11-27
AmRest Holdings SE 149 662 (4 250) 0,70 (0,02) 149 662 (4 250) 0,00 2015-11-26
AmRest Holdings SE 145 412 (1 684) 0,68 (0,01) 145 412 (1 684) 0,00 2015-11-25
AmRest Holdings SE 143 728 (4 064) 0,67 (0,02) 143 728 (4 064) 0,00 2015-11-24
AmRest Holdings SE 139 664 (4 252) 0,65 (0,02) 139 664 (4 252) 0,00 2015-11-23
AmRest Holdings SE 135 412 (3 304) 0,63 (0,01) 135 412 (3 304) 0,00 2015-11-20
AmRest Holdings SE 132 108 (4 000) 0,62 (0,02) 132 108 (4 000) 0,00 2015-11-19
AmRest Holdings SE 128 108 (4 000) 0,60 (0,02) 128 108 (4 000) 0,00 2015-11-18
AmRest Holdings SE 124 108 (3 700) 0,58 (0,02) 124 108 (3 700) 0,00 2015-11-17
AmRest Holdings SE 120 408 (4 100) 0,56 (0,02) 120 408 (4 100) 0,00 2015-11-16
AmRest Holdings SE 116 308 (4 000) 0,54 (0,02) 116 308 (4 000) 0,00 2015-11-13
AmRest Holdings SE 112 308 (2 200) 0,52 (0,01) 112 308 (2 200) 0,00 2015-11-12
AmRest Holdings SE 110 108 (1 746) 0,51 110 108 (1 746) 0,00 2015-11-10
AmRest Holdings SE 108 362 (2 300) 0,51 (0,01) 108 362 (2 300) 0,00 2015-11-09
AmRest Holdings SE 106 062 (1 947) 0,50 (0,01) 106 062 (1 947) 0,00 2015-11-06
AmRest Holdings SE 104 115 (-737) 0,49 104 115 (-737) 0,00 2015-10-22
AmRest Holdings SE 104 852 (455) 0,49 104 852 (455) 0,00 2015-10-22
AmRest Holdings SE 104 397 (1 409) 0,49 (0,01) 104 397 (1 409) 0,00 2015-10-20
AmRest Holdings SE 102 988 (2 650) 0,48 (0,01) 102 988 (2 650) 0,00 2015-10-19
AmRest Holdings SE 100 338 (1 000) 0,47 (0,01) 100 338 (1 000) 0,00 2015-10-16
AmRest Holdings SE 99 338 (2 000) 0,46 (0,01) 99 338 (2 000) 0,00 2015-10-15
AmRest Holdings SE 97 338 (2 427) 0,45 (0,01) 97 338 (2 427) 0,00 2015-10-14
AmRest Holdings SE 94 911 (2 300) 0,44 (0,01) 94 911 (2 300) 0,00 2015-10-13
AmRest Holdings SE 92 611 (2 500) 0,43 (0,01) 92 611 (2 500) 0,00 2015-10-12
AmRest Holdings SE 90 111 (2 500) 0,42 (0,01) 90 111 (2 500) 0,00 2015-10-09
AmRest Holdings SE 87 611 (2 500) 0,41 (0,01) 87 611 (2 500) 0,00 2015-10-08
AmRest Holdings SE 85 111 (-2 080) 0,40 (-0,01) 85 111 (-2 080) 0,00 2015-09-29
AmRest Holdings SE 87 191 (-1 372) 0,41 87 191 (-1 372) 0,00 2015-09-28
AmRest Holdings SE 88 563 (-200) 0,41 88 563 (-200) 0,00 2015-09-23
AmRest Holdings SE 88 763 (-54) 0,41 88 763 (-54) 0,00 2015-09-15
AmRest Holdings SE 88 817 (-3 306) 0,41 (-0,02) 88 817 (-3 306) 0,00 2015-09-14
AmRest Holdings SE 92 123 (-611) 0,43 92 123 (-611) 0,00 2015-09-11
AmRest Holdings SE 92 734 (-568) 0,43 92 734 (-568) 0,00 2015-09-08
AmRest Holdings SE 93 302 (-13 178) 0,43 (-0,07) 93 302 (-13 178) 0,00 2015-09-03
AmRest Holdings SE 106 480 (-7 726) 0,50 (-0,03) 106 480 (-7 726) 0,00 2015-09-02
AmRest Holdings SE 114 206 (7 382) 0,53 (0,03) 114 206 (7 382) 0,00 2015-08-28
AmRest Holdings SE 106 824 (-7 404) 0,50 (-0,03) 106 824 (-7 404) 0,00 2015-08-28
AmRest Holdings SE 114 228 (-6 033) 0,53 (-0,03) 114 228 (-6 033) 0,00 2015-08-26
AmRest Holdings SE 120 261 (-1 978) 0,56 (-0,01) 120 261 (-1 978) 0,00 2015-08-25
WP Holdings VII BV poprzez FCapital Dutch BV 0 (-6 726 790) 0,00 (-30,99) 0 (-6 726 790) 0,00 (-30,99) 2015-08-19
Finaccess Capital, S.A. de CV poprzez FCapital Dutch BV 6 726 790 31,00 6 726 790 31,00 2015-08-19
WP Holdings VII BV poprzez FCapital Dutch BV 6 726 790 30,99 (-0,71) 6 726 790 30,99 (-0,72) 2015-08-14
NN OFE 2 539 429 (-1 090 419) 11,97 (-5,14) 2 539 429 (-1 090 419) 12,03 (-5,09) 2015-07-24
AmRest Holdings SE 122 239 (-24 804) 0,57 (-0,12) 122 239 (-24 804) 0,00 2015-07-10
AmRest Holdings SE 147 043 (-1 992) 0,69 (-0,01) 147 043 (-1 992) 0,00 2015-07-09
AmRest Holdings SE 149 035 (4 621) 0,70 (0,02) 149 035 (4 621) 0,00 2015-07-09
AmRest Holdings SE 144 414 (-2 800) 0,68 (-0,01) 144 414 (-2 800) 0,00 2015-07-08
AmRest Holdings SE 147 214 (25 062) 0,69 (0,12) 147 214 (25 062) 0,00 2015-07-08
AmRest Holdings SE 122 152 (-19 262) 0,57 (-0,09) 122 152 (-19 262) 0,00 2015-07-07
AmRest Holdings SE 141 414 (3 250) 0,66 (0,01) 141 414 (3 250) 0,00 2015-07-06
AmRest Holdings SE 138 164 (-2 835) 0,65 (-0,01) 138 164 (-2 835) 0,00 2015-07-03
AmRest Holdings SE 140 999 (5 702) 0,66 (0,03) 140 999 (5 702) 0,00 2015-07-03
AmRest Holdings SE 135 297 (-3 790) 0,63 (-0,02) 135 297 (-3 790) 0,00 2015-07-02
AmRest Holdings SE 139 087 (3 081) 0,65 (0,01) 139 087 (3 081) 0,00 2015-06-30
AmRest Holdings SE 136 006 (3 145) 0,64 (0,02) 136 006 (3 145) 0,00 2015-06-29
AmRest Holdings SE 132 861 (1 785) 0,62 (0,01) 132 861 (1 785) 0,00 2015-06-26
AmRest Holdings SE 131 076 (3 006) 0,61 (0,01) 131 076 (3 006) 0,00 2015-06-25
AmRest Holdings SE 128 070 (3 000) 0,60 (0,02) 128 070 (3 000) 0,00 2015-06-24
AmRest Holdings SE 125 070 (2 331) 0,58 (0,01) 125 070 (2 331) 0,00 2015-06-23
AmRest Holdings SE 122 739 (669) 0,57 122 739 (669) 0,00 2015-06-22
AmRest Holdings SE 122 070 (-445) 0,57 122 070 (-445) 0,00 2015-06-22
AmRest Holdings SE 122 515 (3 297) 0,57 (0,01) 122 515 (3 297) 0,00 2015-06-19
AmRest Holdings SE 119 218 (5 000) 0,56 (0,03) 119 218 (5 000) 0,00 2015-06-18
AmRest Holdings SE 114 218 (600) 0,53 114 218 (600) 0,00 2015-06-17
AmRest Holdings SE 113 618 (5 000) 0,53 (0,02) 113 618 (5 000) 0,00 2015-06-16
AmRest Holdings SE 108 618 (3 000) 0,51 (0,02) 108 618 (3 000) 0,00 2015-06-15
AmRest Holdings SE 105 618 (-1 000) 0,49 (-0,01) 105 618 (-1 000) 0,00 2015-06-12
AmRest Holdings SE 106 618 (-1 487) 0,50 106 618 (-1 487) 0,00 2015-06-12
AmRest Holdings SE 108 105 (5 087) 0,50 (0,02) 108 105 (5 087) 0,00 2015-06-10
AmRest Holdings SE 103 018 (5 000) 0,48 (0,02) 103 018 (5 000) 0,00 2015-06-10
AmRest Holdings SE 98 018 (5 000) 0,46 (0,03) 98 018 (5 000) 0,00 2015-06-09
AmRest Holdings SE 93 018 (2 417) 0,43 (0,01) 93 018 (2 417) 0,00 2015-06-08
AmRest Holdings SE 90 601 (1 279) 0,42 90 601 (1 279) 0,00 2015-06-05
AmRest Holdings SE 89 322 (3 721) 0,42 (0,02) 89 322 (3 721) 0,00 2015-06-05
AmRest Holdings SE 85 601 (5 151) 0,40 (0,03) 85 601 (5 151) 0,00 2015-06-03
AmRest Holdings SE 80 450 (5 600) 0,37 (0,02) 80 450 (5 600) 0,00 2015-06-02
AmRest Holdings SE 74 850 (16 486) 0,35 (0,08) 74 850 (16 486) 0,00 2015-06-01
AmRest Holdings SE 58 364 (-6 293) 0,27 (-0,03) 58 364 (-6 293) 0,00 2015-05-28
AmRest Holdings SE 64 657 (12 311) 0,30 (0,06) 64 657 (12 311) 0,00 2015-05-28
AmRest Holdings SE 52 346 (-5 668) 0,24 (-0,03) 52 346 (-5 668) 0,00 2015-05-26
AmRest Holdings SE 58 014 (-44 591) 0,27 (-0,21) 58 014 (-44 591) 0,00 2015-05-26
AmRest Holdings SE 102 605 (41 257) 0,48 (0,20) 102 605 (41 257) 0,00 2015-05-26
AmRest Holdings SE 61 348 (611) 0,28 61 348 (611) 0,00 2015-05-25
AmRest Holdings SE 60 737 (5 500) 0,28 (0,02) 60 737 (5 500) 0,00 2015-05-22
AmRest Holdings SE 55 237 (5 175) 0,26 (0,03) 55 237 (5 175) 0,00 2015-05-21
AmRest Holdings SE 50 062 (5 000) 0,23 (0,02) 50 062 (5 000) 0,00 2015-05-20
AmRest Holdings SE 45 062 (5 000) 0,21 (0,03) 45 062 (5 000) 0,00 2015-05-19
AmRest Holdings SE 40 062 (5 100) 0,18 (0,02) 40 062 (5 100) 0,00 2015-05-18
AmRest Holdings SE 34 962 (6 500) 0,16 (0,03) 34 962 (6 500) 0,00 2015-05-15
AmRest Holdings SE 28 462 (6 000) 0,13 (0,03) 28 462 (6 000) 0,00 2015-05-14
AmRest Holdings SE 22 462 (5 000) 0,10 (0,02) 22 462 (5 000) 0,00 2015-05-13
AmRest Holdings SE 17 462 (5 000) 0,08 (0,03) 17 462 (5 000) 0,00 2015-05-12
NN OFE 3 629 848 (-470 152) 17,11 (-2,21) 3 629 848 (-470 152) 17,12 (-2,20) 2015-04-29
AmRest Holdings SE 12 462 (-1 906) 0,05 (-0,01) 12 462 (-1 906) 0,00 2015-04-23
AmRest Holdings SE 14 368 (-2 459) 0,06 (-0,01) 14 368 (-2 459) 0,00 2015-04-21
AmRest Holdings SE 16 827 (-57 611) 0,07 (-0,28) 16 827 (-57 611) 0,00 2015-04-17
AmRest Holdings SE 74 438 (4 000) 0,35 (0,02) 74 438 (4 000) 0,00 2015-04-16
AmRest Holdings SE 70 438 (4 000) 0,33 (0,02) 70 438 (4 000) 0,00 2015-04-15
AmRest Holdings SE 66 438 (4 000) 0,31 (0,02) 66 438 (4 000) 0,00 2015-04-14
AmRest Holdings SE 62 438 (153) 0,29 62 438 (153) 0,00 2015-04-13
AmRest Holdings SE 62 285 (-1 273) 0,29 62 285 (-1 273) 0,00 2015-04-10
AmRest Holdings SE 63 558 (4 895) 0,29 (0,02) 63 558 (4 895) 0,00 2015-04-10
AmRest Holdings SE 58 663 (-4 100) 0,27 (-0,02) 58 663 (-4 100) 0,00 2015-04-09
AmRest Holdings SE 62 763 (-50) 0,29 62 763 (-50) 0,00 2015-04-09
AmRest Holdings SE 62 813 (5 127) 0,29 (0,02) 62 813 (5 127) 0,00 2015-04-08
AmRest Holdings SE 57 686 (2 273) 0,27 (0,01) 57 686 (2 273) 0,00 2015-04-07
AmRest Holdings SE 55 413 (3 034) 0,26 (0,02) 55 413 (3 034) 0,00 2015-04-02
AmRest Holdings SE 52 379 (-6 871) 0,24 (-0,03) 52 379 (-6 871) 0,00 2015-04-02
AmRest Holdings SE 59 250 (7 654) 0,27 (0,03) 59 250 (7 654) 0,00 2015-04-02
AmRest Holdings SE 51 596 (-11 089) 0,24 (-0,05) 51 596 (-11 089) 0,00 2015-04-01
AmRest Holdings SE 62 685 (3 857) 0,29 (0,02) 62 685 (3 857) 0,00 2015-03-31
AmRest Holdings SE 58 828 (-1 010) 0,27 (-0,01) 58 828 (-1 010) 0,00 2015-03-30
AmRest Holdings SE 59 838 (3 751) 0,28 (0,02) 59 838 (3 751) 0,00 2015-03-27
AmRest Holdings SE 56 087 (244) 0,26 56 087 (244) 0,00 2015-03-26
AmRest Holdings SE 55 843 (2 390) 0,26 (0,01) 55 843 (2 390) 0,00 2015-03-25
AmRest Holdings SE 53 453 (2 353) 0,25 (0,01) 53 453 (2 353) 0,00 2015-03-24
AmRest Holdings SE 51 100 (2 292) 0,24 (0,01) 51 100 (2 292) 0,00 2015-03-23
AmRest Holdings SE 48 808 (2 000) 0,23 (0,01) 48 808 (2 000) 0,00 2015-03-20
AmRest Holdings SE 46 808 (600) 0,22 (0,01) 46 808 (600) 0,00 2015-03-19
AmRest Holdings SE 46 208 (600) 0,21 46 208 (600) 0,00 2015-03-18
AmRest Holdings SE 45 608 (3 236) 0,21 (0,02) 45 608 (3 236) 0,00 2015-01-15
AmRest Holdings SE 42 372 (-329) 0,19 (-0,01) 42 372 (-329) 0,00 2015-01-14
AmRest Holdings SE 42 701 (-1 327) 0,20 42 701 (-1 327) 0,00 2015-01-14
AmRest Holdings SE 44 028 (304) 0,20 44 028 (304) 0,00 2015-01-13
AmRest Holdings SE 43 724 (1 050) 0,20 43 724 (1 050) 0,00 2015-01-13
AmRest Holdings SE 42 674 (2 000) 0,20 (0,01) 42 674 (2 000) 0,00 2015-01-12
AmRest Holdings SE 40 674 (3 000) 0,19 (0,02) 40 674 (3 000) 0,00 2015-01-09
AmRest Holdings SE 37 674 (-1 500) 0,17 (-0,01) 37 674 (-1 500) 0,00 2015-01-08
AmRest Holdings SE 39 174 (2 386) 0,18 (0,01) 39 174 (2 386) 0,00 2015-01-08
AmRest Holdings SE 36 788 (-1 410) 0,17 (-0,01) 36 788 (-1 410) 0,00 2015-01-07
AmRest Holdings SE 38 198 (849) 0,18 (0,01) 38 198 (849) 0,00 2015-01-07
AmRest Holdings SE 37 349 (-80) 0,17 37 349 (-80) 0,00 2014-12-30
AmRest Holdings SE 37 429 (-51) 0,17 37 429 (-51) 0,00 2014-12-29
AmRest Holdings SE 37 480 (-5 200) 0,17 (-0,03) 37 480 (-5 200) 0,00 2014-12-22
AmRest Holdings SE 42 680 (273) 0,20 (0,01) 42 680 (273) 0,00 2014-12-19
AmRest Holdings SE 42 407 (3 000) 0,19 (0,01) 42 407 (3 000) 0,00 2014-12-18
AmRest Holdings SE 39 407 (3 022) 0,18 (0,01) 39 407 (3 022) 0,00 2014-12-17
AmRest Holdings SE 36 385 (3 000) 0,17 (0,02) 36 385 (3 000) 0,00 2014-12-16
AmRest Holdings SE 33 385 (1 840) 0,15 (0,01) 33 385 (1 840) 0,00 2014-12-15
AmRest Holdings SE 31 545 (3 191) 0,14 (0,01) 31 545 (3 191) 0,00 2014-12-12
AmRest Holdings SE 28 354 (229) 0,13 28 354 (229) 0,00 2014-12-11
AmRest Holdings SE 28 125 (1 567) 0,13 (0,01) 28 125 (1 567) 0,00 2014-12-10
AmRest Holdings SE 26 558 (1 648) 0,12 (0,01) 26 558 (1 648) 0,00 2014-12-09
AmRest Holdings SE 24 910 (3 027) 0,11 (0,01) 24 910 (3 027) 0,00 2014-12-08
AmRest Holdings SE 21 883 (2 808) 0,10 (0,02) 21 883 (2 808) 0,00 2014-12-06
AmRest Holdings SE 19 075 (2 773) 0,08 (0,01) 19 075 (2 773) 0,00 2014-12-04
AmRest Holdings SE 16 302 (2 555) 0,07 (0,01) 16 302 (2 555) 0,00 2014-12-03
AmRest Holdings SE 13 747 (-155) 0,06 13 747 (-155) 0,00 2014-12-02
AmRest Holdings SE 13 902 (-45) 0,06 13 902 (-45) 0,00 2014-12-02
AmRest Holdings SE 13 947 (288) 0,06 13 947 (288) 0,00 2014-11-28
AmRest Holdings SE 13 659 (393) 0,06 13 659 (393) 0,00 2014-11-27
AmRest Holdings SE 13 266 (2 568) 0,06 (0,01) 13 266 (4 378) 0,00 2014-11-26
AmRest Holdings SE 10 698 (-977) 0,05 8 888 (-2 787) 0,00 2014-11-25
AmRest Holdings SE 11 675 (2 787) 0,05 (0,01) 11 675 (2 787) 0,00 2014-11-25
AmRest Holdings SE 8 888 (1 855) 0,04 (0,01) 8 888 (1 855) 0,00 2014-11-21
AmRest Holdings SE 7 033 (667) 0,03 (0,01) 7 033 (667) 0,00 2014-11-20
AmRest Holdings SE 6 366 (600) 0,02 6 366 (600) 0,00 2014-11-17
AmRest Holdings SE 5 766 (-2 479) 0,02 (-0,01) 5 766 (-2 479) 0,00 2014-11-17
AmRest Holdings SE 8 245 (3 050) 0,03 (0,01) 8 245 (3 050) 0,00 2014-11-14
AmRest Holdings SE 5 195 (-21) 0,02 5 195 (-66) 0,00 2014-11-14
WP Holdings VII BV 6 726 790 (-271 063) 31,70 (-1,29) 6 726 790 (-271 063) 31,71 (-1,28) 2014-11-07
Aviva OFE Aviva Santander 2 110 000 (10 000) 9,94 (0,04) 2 110 000 (10 000) 9,94 (-0,01) 2014-11-07
Aviva OFE Aviva Santander 2 100 000 (500 000) 9,90 (2,36) 2 100 000 (500 000) 9,95 (2,41) 2014-11-07
AmRest Holdings SE 5 216 (-760) 0,02 5 261 (-715) 0,00 2014-10-23
AmRest Holdings SE 5 976 (82) 0,02 5 976 (82) 0,00 2014-10-22
AmRest Holdings SE 5 894 (1 000) 0,02 5 894 (1 000) 0,00 2014-10-21
AmRest Holdings SE 4 894 (780) 0,02 (0,01) 4 894 (780) 0,00 2014-10-20
AmRest Holdings SE 4 114 (-1 000) 0,01 (-0,01) 4 114 (-1 000) 0,00 2014-10-17
AmRest Holdings SE 5 114 (-832) 0,02 5 114 (-832) 0,00 2014-10-17
AmRest Holdings SE 5 946 (1 000) 0,02 5 946 (1 000) 0,00 2014-10-16
AmRest Holdings SE 4 946 (4 466) 0,02 (0,02) 4 946 (4 466) 0,00 2014-10-14
AmRest Holdings SE 480 0,00 480 0,00 2014-09-19
AmRest Holdings SE 0 (-740) 0,00 0 (-740) 0,00 2014-09-19
AmRest Holdings SE 740 0,00 740 0,00 2014-09-18
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 0 (-2 400) 0,00 (-0,01) 0 (-2 400) 0,00 2014-09-08
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 400 0,01 (0,01) 2 400 0,00 2014-09-02
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 0 (-600) 0,00 0 (-600) 0,00 2014-06-03
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 600 (-2 300) 0,00 (-0,01) 600 (-2 300) 0,00 2014-05-23
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 900 (-100) 0,01 2 900 (-100) 0,00 2014-05-22
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 000 (200) 0,01 3 000 (200) 0,00 2014-05-22
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 800 (142) 0,01 2 800 (142) 0,00 2014-05-21
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 658 (119) 0,01 2 658 (119) 0,00 2014-05-19
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 539 (500) 0,01 (0,01) 2 539 (500) 0,00 2014-05-15
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 039 (91) 0,00 2 039 (91) 0,00 2014-05-14
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 948 (290) 0,00 1 948 (290) 0,00 2014-05-13
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 658 (-276) 0,00 1 658 (-276) 0,00 2014-05-12
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 934 (-1 480) 0,00 (-0,01) 1 934 (-1 480) 0,00 2014-05-12
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 414 (1 700) 0,01 (0,01) 3 414 (1 700) 0,00 2014-04-29
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 714 (-700) 0,00 (-0,01) 1 714 (-700) 0,00 2014-04-23
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 414 (-1 317) 0,01 2 414 (-1 317) 0,00 2014-04-23
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 731 (500) 0,01 3 731 (500) 0,00 2014-04-22
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 231 (198) 0,01 3 231 (198) 0,00 2014-04-16
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 033 (1 000) 0,01 (0,01) 3 033 (1 000) 0,00 2014-04-10
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 033 (-500) 0,00 (-0,01) 2 033 (-500) 0,00 2014-04-10
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 533 (1 000) 0,01 (0,01) 2 533 (1 000) 0,00 2014-04-08
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 533 (500) 0,00 1 533 (500) 0,00 2014-04-04
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 033 (500) 0,00 1 033 (500) 0,00 2014-04-03
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 533 (33) 0,00 533 (33) 0,00 2014-04-02
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 500 0,00 500 0,00 2014-04-01
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 0 (-1 393) 0,00 0 (-1 393) 0,00 2014-03-31
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 393 (-2 481) 0,00 (-0,01) 1 393 (-2 481) 0,00 2014-03-26
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 874 (400) 0,01 3 874 (-3 470 126) 0,00 2014-03-25
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 474 0,01 3 474 000 (3 470 526) 0,00 2014-03-24
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 474 (603) 0,01 3 474 (603) 0,00 2014-03-24
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 871 (-600) 0,01 2 871 (-600) 0,00 2014-03-21
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 471 (-280) 0,01 3 471 (-280) 0,00 2014-03-21
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 751 (750) 0,01 3 751 (750) 0,00 2014-03-20
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 001 (1 001) 0,01 (0,01) 3 001 (1 001) 0,00 2014-03-19
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 000 (1 000) 0,00 2 000 (1 000) 0,00 2014-03-18
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 000 0,00 1 000 0,00 2014-03-17
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 0 (-214) 0,00 0 (-214) 0,00 2014-01-13
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 214 (-1 550) 0,00 214 (-1 550) 0,00 2014-01-08
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 764 (-750) 0,00 (-0,01) 1 764 (-750) 0,00 2013-12-30
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 514 (-2 087) 0,01 (-0,01) 2 514 (-2 087) 0,00 2013-12-30
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 4 601 (750) 0,02 (0,01) 4 601 (750) 0,00 2013-12-27
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 851 (997) 0,01 3 851 (997) 0,00 2013-12-23
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 854 (-1 097) 0,01 2 854 (103) 0,00 2013-12-20
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 951 (2 083) 0,01 (0,01) 2 751 (883) 0,00 2013-12-20
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 868 (-1 260) 0,00 (-0,01) 1 868 (-1 260) 0,00 2013-12-20
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 128 (517) 0,01 3 128 (517) 0,00 2013-12-19
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 611 (-14) 0,01 2 611 (-14) 0,00 2013-12-18
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 625 (-126) 0,01 2 625 (-126) 0,00 2013-12-18
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 751 (780) 0,01 (0,01) 2 751 (780) 0,00 2013-12-17
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 971 (-5 900) 0,00 (-0,03) 1 971 (-5 900) 0,00 2013-12-16
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 7 871 (833) 0,03 7 871 (833) 0,00 2013-12-12
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 7 038 (800) 0,03 (0,01) 7 038 (800) 0,00 2013-12-11
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 6 238 (800) 0,02 6 238 (800) 0,00 2013-12-10
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 5 438 (800) 0,02 5 438 (800) 0,00 2013-12-09
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 4 638 (1 300) 0,02 (0,01) 4 638 (1 300) 0,00 2013-12-06
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 338 (-500) 0,01 3 338 (-500) 0,00 2013-12-05
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 838 (-5 852) 0,01 (-0,03) 3 838 (-5 852) 0,00 2013-12-05
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 9 690 (900) 0,04 9 690 (900) 0,00 2013-12-04
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 8 790 (1 000) 0,04 (0,01) 8 790 (1 000) 0,00 2013-12-03
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 7 790 (436) 0,03 7 790 (436) 0,00 2013-12-02
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 7 354 (1 100) 0,03 (0,01) 7 354 (1 100) 0,00 2013-11-29
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 6 254 (282) 0,02 6 254 (282) 0,00 2013-11-28
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 5 972 (700) 0,02 5 972 (700) 0,00 2013-11-27
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 5 272 (-2 902) 0,02 (-0,01) 5 272 (-2 902) 0,00 2013-11-26
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 8 174 (299) 0,03 8 174 (299) 0,00 2013-11-25
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 7 875 (262) 0,03 7 875 (262) 0,00 2013-11-22
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 7 613 (13) 0,03 7 613 (13) 0,00 2013-11-21
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 7 600 (2 780) 0,03 (0,01) 7 600 (2 780) 0,00 2013-11-20
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 4 820 (2 500) 0,02 (0,01) 4 820 (2 500) 0,00 2013-11-19
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 320 (2 299) 0,01 (0,01) 2 320 (2 299) 0,00 2013-11-18
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 21 (-800) 0,00 21 (-800) 0,00 2013-10-11
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 821 (12) 0,00 821 (12) 0,00 2013-10-10
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 809 (-705) 0,00 809 (-705) 0,00 2013-10-09
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 514 (9) 0,00 1 514 (9) 0,00 2013-10-08
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 505 (19) 0,00 1 505 (19) 0,00 2013-10-07
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 486 (781) 0,00 1 486 (781) 0,00 2013-10-04
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 705 (-3 210) 0,00 (-0,01) 705 (-3 210) 0,00 2013-10-02
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 915 (48) 0,01 3 915 (48) 0,00 2013-09-25
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 867 (1 000) 0,01 3 867 (1 000) 0,00 2013-09-24
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 867 (118) 0,01 2 867 (118) 0,00 2013-09-23
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 749 (515) 0,01 2 749 (515) 0,00 2013-09-20
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 234 (581) 0,01 (0,01) 2 234 (581) 0,00 2013-09-19
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 653 (-110) 0,00 1 653 (-110) 0,00 2013-09-18
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 763 (-6 470) 0,00 (-0,03) 1 763 (-6 470) 0,00 2013-09-18
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 8 233 (1 009) 0,03 8 233 (1 009) 0,00 2013-09-17
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 7 224 (972) 0,03 (0,01) 7 224 (972) 0,00 2013-09-16
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 6 252 (-328) 0,02 (-0,01) 6 252 (-328) 0,00 2013-09-13
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 6 580 (128) 0,03 6 580 (128) 0,00 2013-09-12
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 6 452 (200) 0,03 (0,03) 6 452 (200) 0,00 2013-09-11
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 6 252 (186) 0,00 (-0,02) 6 252 (186) 0,00 2013-09-10
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 6 066 (800) 0,02 6 066 (800) 0,00 2013-09-09
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 5 266 (700) 0,02 5 266 (700) 0,00 2013-09-06
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 4 566 (1 076) 0,02 (0,01) 4 566 (1 076) 0,00 2013-09-05
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 490 (2 697) 0,01 (0,01) 3 490 (2 697) 0,00 2013-08-30
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 793 (-4 521) 0,00 (-0,02) 793 (-4 521) 0,00 2013-07-17
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 5 314 (1 213) 0,02 (0,01) 5 314 (1 213) 0,00 2013-07-15
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 4 101 (-1 003) 0,01 (-0,01) 4 101 (-1 003) 0,00 2013-07-12
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 5 104 (3 319) 0,02 (0,02) 5 104 (3 319) 0,00 2013-07-12
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 785 (535) 0,00 1 785 (535) 0,00 2013-07-10
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 250 (1 000) 0,00 1 250 (1 000) 0,00 2013-07-09
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 250 (50) 0,00 250 (50) 0,00 2013-07-03
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 200 (91) 0,00 200 (91) 0,00 2013-07-02
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 109 (-531) 0,00 109 (-531) 0,00 2013-06-19
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 640 (-2 000) 0,00 (-0,01) 640 (-2 000) 0,00 2013-06-05
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 640 (-4 970) 0,01 (-0,02) 2 640 (-4 970) 0,00 2013-05-28
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 7 610 (4 110) 0,03 (0,02) 7 610 (4 110) 0,00 2013-05-21
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 500 (1 000) 0,01 3 500 (1 000) 0,00 2013-05-15
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 500 (-3 000) 0,01 (-0,01) 2 500 (-3 000) 0,00 2013-05-14
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 5 500 (1 000) 0,02 5 500 (1 000) 0,00 2013-05-14
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 4 500 (3 000) 0,02 (0,02) 4 500 (3 000) 0,00 2013-05-13
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 500 (750) 0,00 1 500 (750) 0,00 2013-05-08
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 750 0,00 750 0,00 2013-05-07
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 0 (-60) 0,00 0 (-60) 0,00 2012-12-05
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 60 (-5 980) 0,00 (-0,02) 60 (-5 980) 0,00 2012-12-04
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 6 040 (244) 0,02 6 040 (244) 0,00 2012-11-30
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 5 796 (300) 0,02 5 796 (300) 0,00 2012-11-21
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 5 496 (1 000) 0,02 5 496 (1 000) 0,00 2012-11-20
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 4 496 (1 000) 0,02 (0,01) 4 496 (1 000) 0,00 2012-11-19
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 496 (1 000) 0,01 3 496 (1 000) 0,00 2012-11-16
NN OFE 4 100 000 (100 000) 19,32 (0,47) 4 100 000 (100 000) 19,32 (0,46) 2012-11-09
NN OFE 4 000 000 (366 987) 18,85 (-0,33) 4 000 000 (366 987) 18,86 (-0,32) 2012-11-09
Aviva OFE Aviva Santander 1 600 000 (188 793) 7,54 (0,89) 1 600 000 (188 793) 7,54 (0,89) 2012-11-09
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 2 496 (1 156) 0,01 (0,01) 2 496 (1 156) 0,00 2012-10-23
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 1 340 (-5 220) 0,00 (-0,03) 1 340 (-5 220) 0,00 2012-10-19
Santander TFI SA 899 247 (-161 448) 4,23 (-0,77) 899 247 (-161 448) 4,24 (-0,76) 2012-08-07
Santander TFI SA 1 060 695 5,00 1 060 695 5,00 2012-08-06
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 6 560 (690) 0,03 (0,01) 6 560 (690) 0,00 2012-07-11
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 5 870 (2 283) 0,02 (0,01) 5 870 (2 283) 0,00 2012-07-10
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 3 587 (3 100) 0,01 (0,01) 3 587 (3 100) 0,00 2012-07-09
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 682 338 (-800 428) 2,99 (-3,99) 682 338 (-800 428) 2,99 (-3,99) 2012-07-08
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 487 (15) 0,00 487 (15) 0,00 2012-07-06
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 472 (250) 0,00 472 (250) 0,00 2012-07-05
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 222 (-4 050) 0,00 (-0,02) 222 (-4 050) 0,00 2012-07-04
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 482 766 (6 800) 6,98 (0,03) 1 482 766 (6 800) 6,98 (0,03) 2012-01-16
Aviva OFE Aviva Santander 1 411 207 (4 138) 6,65 (0,02) 1 411 207 (4 138) 6,65 (0,02) 2011-11-14
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 475 966 (1 312) 6,95 1 475 966 (1 312) 6,95 2011-10-06
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 474 654 (12 000) 6,95 (0,06) 1 474 654 (12 000) 6,95 (0,06) 2011-10-05
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 462 654 (5 451) 6,89 (0,03) 1 462 654 (5 451) 6,89 (0,03) 2011-10-03
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 457 203 (6 574) 6,86 (0,03) 1 457 203 (6 574) 6,86 (0,03) 2011-09-27
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 450 629 (893) 6,83 1 450 629 (893) 6,83 2011-09-22
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 449 736 (10 000) 6,83 (0,05) 1 449 736 (10 000) 6,83 (0,05) 2011-09-13
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 439 736 (31 700) 6,78 (0,15) 1 439 736 (31 700) 6,78 (0,15) 2011-09-12
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 408 036 6,63 1 408 036 6,63 2011-06-08
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 408 036 (3 770) 6,63 (0,01) 1 408 036 (3 770) 6,63 (0,01) 2011-06-08
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 404 266 (26 156) 6,62 (0,13) 1 404 266 (26 156) 6,62 (0,13) 2011-06-07
Mroczyński Wojciech 18 250 0,08 (-0,01) 18 250 0,08 (-0,01) 2011-05-16
Aviva OFE Aviva Santander 1 407 069 6,63 1 407 069 6,63 2011-05-16
Aviva OFE Aviva Santander 1 407 069 (407 069) 6,63 (-0,41) 1 407 069 (407 069) 6,63 (-0,41) 2011-05-16
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 378 110 (18 000) 6,49 (-0,69) 1 378 110 (18 000) 6,49 (-0,69) 2011-04-28
WP Holdings VII BV 6 997 853 32,99 (0,01) 6 997 853 32,99 (0,01) 2011-04-08
WP Holdings VII BV 6 997 853 (2 271 590) 32,98 (8,00) 6 997 853 (2 271 590) 32,98 (8,00) 2011-04-08
NN OFE 3 633 013 19,18 (2,05) 3 633 013 19,18 (2,05) 2011-01-13
NN OFE 3 633 013 17,13 (0,01) 3 633 013 17,13 (0,01) 2011-01-13
NN OFE 3 633 013 (60 385) 17,12 (-1,74) 3 633 013 (60 385) 17,12 (-1,74) 2011-01-13
NN OFE 3 572 628 (334 392) 18,86 (1,76) 3 572 628 (334 392) 18,86 (1,76) 2011-01-12
NN OFE 3 238 236 (44 484) 17,10 (0,24) 3 238 236 (44 484) 17,10 (0,24) 2010-12-22
NN OFE 3 193 752 (370 940) 16,86 (1,94) 3 193 752 (370 940) 16,86 (1,94) 2010-12-21
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 360 110 7,18 (0,77) 1 360 110 7,18 (0,77) 2010-09-08
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 360 110 (65 000) 6,41 (-2,71) 1 360 110 (65 000) 6,41 (-2,71) 2010-09-08
WP Holdings VII BV 4 726 263 24,98 (0,02) 4 726 263 24,98 (0,02) 2010-06-17
WP Holdings VII BV 4 726 263 24,96 (2,68) 4 726 263 24,96 (2,68) 2010-06-17
WP Holdings VII BV 4 726 263 22,28 4 726 263 22,28 2010-06-17
NN OFE 2 822 812 14,92 (0,02) 2 822 812 14,92 (0,02) 2010-06-17
NN OFE 2 822 812 (30 836) 14,90 (-4,78) 2 822 812 (30 836) 14,90 (-4,78) 2010-06-17
Trybuchowski Jacek 8 250 0,00 (-0,05) 8 250 0,00 (-0,05) 2010-03-01
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 295 110 9,12 (2,28) 1 295 110 9,12 (2,28) 2010-02-04
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 295 110 6,84 1 295 110 6,84 2010-02-04
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 295 110 (35 000) 6,84 (-2,04) 1 295 110 (35 000) 6,84 (-2,04) 2010-02-04
NN OFE 2 791 976 19,68 (4,92) 2 791 976 19,68 (4,92) 2010-01-06
NN OFE 2 791 976 (310 662) 14,76 (-2,73) 2 791 976 (310 662) 14,76 (-2,73) 2010-01-06
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 260 110 (-87 900) 8,88 (-0,62) 1 260 110 (-87 900) 8,88 (-0,62) 2009-12-28
NN OFE 2 481 314 (150 000) 17,49 (1,06) 2 481 314 (150 000) 17,49 (1,06) 2008-09-29
NN OFE 2 331 314 (212 294) 16,43 (1,50) 2 331 314 (212 294) 16,43 (1,50) 2008-09-28
Trybuchowski Jacek 8 250 0,05 8 250 0,05 2008-08-13
Mroczyński Wojciech 18 250 0,09 (0,01) 18 250 0,09 (0,01) 2008-08-13
Mroczyński Wojciech 18 250 0,08 (-0,04) 18 250 0,08 (-0,04) 2008-08-13
Mroczyński Wojciech 18 250 0,12 (0,03) 18 250 0,12 (0,03) 2008-08-13
Mroczyński Wojciech 18 250 (3 000) 0,09 (-0,01) 18 250 (3 000) 0,09 (-0,01) 2008-08-13
NN OFE 2 119 020 (30 000) 14,93 (0,21) 2 119 020 (30 000) 14,93 (0,21) 2008-07-21
NN OFE 2 089 020 (261 988) 14,72 (1,85) 2 089 020 (261 988) 14,72 (1,85) 2008-07-20
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 1 348 010 (1 037 729) 9,50 (7,32) 1 348 010 (1 037 729) 9,50 (7,32) 2008-07-08
NN OFE 1 827 032 (149 182) 12,87 (1,05) 1 827 032 (149 182) 12,87 (1,05) 2008-06-24
NN OFE 1 677 850 (257 458) 11,82 (1,80) 1 677 850 (257 458) 11,82 (1,80) 2008-06-23
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 7,04 (1,76) 1 000 000 7,04 (1,76) 2008-06-23
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 5,28 1 000 000 5,28 2008-06-23
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 5,28 (0,57) 1 000 000 5,28 (0,57) 2008-06-23
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 (321 925) 4,71 (-0,31) 1 000 000 (321 925) 4,71 (-0,31) 2008-06-23
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 310 281 (1 156) 2,18 (0,01) 310 281 (1 156) 2,18 (0,01) 2008-06-12
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 309 125 (70 000) 2,17 (0,49) 309 125 (70 000) 2,17 (0,49) 2008-06-11
Tseytin Michael 632 116 (-87 900) 4,00 (-1,33) 632 116 (-87 900) 4,00 (-1,33) 2008-06-02
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 239 125 (109 260) 1,68 (0,77) 239 125 (109 260) 1,68 (0,77) 2008-06-02
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 129 865 (-21 360) 0,91 (-0,15) 129 865 (-21 360) 0,91 (-0,15) 2008-05-21
McGovern Henry wraz z Metropolitan Properties International sp. z o.o. 151 225 (42 585) 1,06 (0,26) 151 225 (42 585) 1,06 (0,26) 2008-05-21
Mroczyński Wojciech 15 250 (4 250) 0,10 (0,02) 15 250 (4 250) 0,10 (0,02) 2008-05-15
Kendall sr., Donald McIntosh 0 (-108 640) 0,00 (-0,80) 0 (-108 640) 0,00 (-0,80) 2008-05-15
NN OFE 1 420 392 (15 063) 10,02 (0,11) 1 420 392 (15 063) 10,02 (0,11) 2008-04-04
NN OFE 1 405 329 (655 329) 9,91 (4,36) 1 405 329 (655 329) 9,91 (4,36) 2008-04-03
Aviva OFE Aviva Santander 678 075 5,02 (0,24) 678 075 5,02 (0,24) 2007-08-27
Aviva OFE Aviva Santander 678 075 (13 075) 4,78 (-0,14) 678 075 (13 075) 4,78 (-0,14) 2007-08-27
NN OFE 750 000 5,55 (0,26) 750 000 5,55 (0,26) 2007-08-14
NN OFE 750 000 (-88 046) 5,29 (-0,91) 750 000 (-88 046) 5,29 (-0,91) 2007-08-14
Mroczyński Wojciech 11 000 0,08 (0,01) 11 000 0,08 (0,01) 2007-08-14
Mroczyński Wojciech 11 000 (4 000) 0,07 (0,02) 11 000 (4 000) 0,07 (0,02) 2007-08-14
American Retail Concepts Inc. 1 199 420 8,88 (0,42) 1 199 420 8,88 (0,42) 2007-08-14
American Retail Concepts Inc. 1 199 420 8,46 (0,46) 1 199 420 8,46 (0,46) 2007-08-14
American Retail Concepts Inc. 1 199 420 (-3 563 030) 8,00 (-27,27) 1 199 420 (-3 563 030) 8,00 (-27,27) 2007-08-14
Aviva OFE Aviva Santander 665 000 4,92 665 000 4,92 2007-08-01
McGovern Henry 108 640 0,80 (0,04) 108 640 0,80 (0,04) 2007-07-27
McGovern Henry 108 640 (-110 000) 0,76 (-0,85) 108 640 (-110 000) 0,76 (-0,85) 2007-07-27
McGovern Henry 218 640 (108 640) 1,61 (0,80) 218 640 (108 640) 1,61 (0,80) 2007-07-27
Kendall sr., Donald McIntosh 108 640 0,80 (0,04) 108 640 0,80 (0,04) 2007-07-27
Kendall sr., Donald McIntosh 108 640 0,76 108 640 0,76 2007-07-27
MetLife TUnŻiR SA ALICO przez AIG OFE i AIG AM 583 238 (-115 297) 4,32 (-0,85) 583 238 (-115 297) 4,32 (-0,85) 2007-07-25
Tseytin Michael 720 016 5,33 (0,25) 720 016 5,33 (0,25) 2007-07-23
Tseytin Michael 720 016 5,08 720 016 5,08 2007-07-23
NN Investment Partners TFI SA 522 986 (-147 287) 3,87 (-1,09) 522 986 (-147 287) 3,87 (-1,09) 2007-05-23
American Retail Concepts Inc. 4 762 450 (-300 000) 35,27 (-2,22) 4 762 450 (-300 000) 35,27 (-2,22) 2007-04-06
NN Investment Partners TFI SA 670 273 (-35 954) 4,96 (-0,27) 670 273 (-35 954) 4,96 (-0,27) 2006-12-27
American Retail Concepts Inc. 5 062 450 (-275 550) 37,49 (-2,05) 5 062 450 (-275 550) 37,49 (-2,05) 2006-11-14
International Restaurant Investments LLC 5 068 000 (-270 000) 37,54 (-2,00) 50 338 (-5 287 662) 0,37 (-39,17) 2006-08-23
American Retail Concepts Inc. 5 338 000 39,54 5 338 000 39,54 2006-08-16
Mroczyński Wojciech 7 000 0,05 7 000 0,05 2006-06-30
McGovern Henry 110 000 0,81 110 000 0,81 2006-06-30
MetLife TUnŻiR SA ALICO przez AIG OFE i AIG AM 698 535 (-141 805) 5,17 (-1,05) 698 535 (-141 805) 5,17 (-1,05) 2006-04-11
PZU SA z PZU Życie SA 0 (-829 124) 0,00 (-6,14) 0 (-829 124) 0,00 (-6,14) 2006-04-04
MetLife TUnŻiR SA ALICO przez AIG OFE i AIG AM 840 340 (73 138) 6,22 (0,54) 840 340 (73 138) 6,22 (0,54) 2006-04-04
International Restaurant Investments LLC 5 338 000 (-4 662 000) 39,54 (-60,46) 5 338 000 (-4 662 000) 39,54 (-60,46) 2006-03-30
NN Investment Partners TFI SA 706 227 5,23 706 227 5,23 2006-03-06
NN OFE 838 046 (-1 923 826) 6,20 (-13,26) 838 046 (-1 923 826) 6,20 (-13,26) 2005-07-20
Bank Austria Creditanstalt AG 176 000 (-2 995 000) 1,30 (-22,18) 176 000 (-2 995 000) 1,30 (-22,18) 2005-04-29
PZU SA z PZU Życie SA 829 124 6,14 829 124 6,14 2005-04-27
Bank Austria Creditanstalt AG 3 171 000 23,48 3 171 000 23,48 2005-04-27
International Restaurant Investments LLC 10 000 000 100,00 (25,93) 10 000 000 100,00 (25,93) 2001-07-12
International Restaurant Investments LLC 10 000 000 74,07 10 000 000 74,07 2001-07-12
NN OFE 2 761 872 19,46 2 761 872 19,46 0000-00-00
MetLife TUnŻiR SA ALICO przez AIG OFE i AIG AM 767 202 5,68 767 202 5,68 0000-00-00
AmRest Holdings SE zakup akcji własnych 4 272 0,02 4 272 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-03 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.