37,5000 zł
-0,53% -0,2000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Komunikaty spółki - ALUMETAL

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2019 r.
Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2018
Zmiany w składzie Zarządu Alumetal S.A. Rezygnacja Prezesa Zarządu. Powołanie nowego Prezesa Zarządu.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
Informacja o prawdopodobnej możliwości niewypełnienia wymogu związanego z minimalnym poziomem zatrudnienia w ramach inwestycji ,,Budowa Zakładu na Węgrzech” - całościowe objęcie odpisem aktualizującym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z działalnością Alumetal Group Hungary Kft.
Wyniki finansowe
Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.