81,5000 zł
0,12% 0,1000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Komunikaty spółki - ALUMETAL

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2022
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 i wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Przedłużenie okresu wyłączności dla Hydro Aluminium AS
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za IV kwartał 2022 roku i 2022 rok
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Skorygowane zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Modyfikacja projektu rozbudowy mocy produkcyjnych w zakresie stopów wstępnych w zakładzie w Gorzycach
Zakończenie projektu rozbudowy wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli
Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną a Tesla Manufacturing Brandenburg SE
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.