36,7000 zł
-1,34% -0,5000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Komunikaty spółki - ALUMETAL

Modyfikacja planu inwestycyjnego ,,Modernizacja Zakładu Kęty w Alumetal Poland sp. z o.o.”
Przyznanie warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 - 2020
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2019 r.
Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2018
ALUMETAL -1,34% 36,70
2019-11-13 16:48:34

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.