46,4000 zł
-0,64% -0,3000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Komunikaty spółki - ALUMETAL

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2018
Zmiany w składzie Zarządu Alumetal S.A. Rezygnacja Prezesa Zarządu. Powołanie nowego Prezesa Zarządu.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 i wypłaty dywidendy
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
Informacja o prawdopodobnej możliwości niewypełnienia wymogu związanego z minimalnym poziomem zatrudnienia w ramach inwestycji ,,Budowa Zakładu na Węgrzech” - całościowe objęcie odpisem aktualizującym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z działalnością Alumetal Group Hungary Kft.
Wyniki finansowe
Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 października 2018 r.
Powołanie Prezesa Zarządu
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A.
ALUMETAL -0,64% 46,40
2019-04-18 16:01:48

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.