53,0000 zł
-0,75% -0,4000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Akcjonariat - ALUMETAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 822 765 979,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 15 582 689 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 298 377
Liczba głosów na WZA: 15 582 689 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,09%
Kapitał akcyjny: 1 558 268,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 298 377
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,09%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,91%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 (32,78%) 5 108 231 (32,78%) 2017-10-12 -
Aviva OFE Aviva Santander 1 548 833 (9,94%) 1 548 833 (9,94%) 2021-10-11 ABG, NFT, PEP, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PKO, AMC, FMF, MIL, APT, RVU, DCR, PHN, KRU, FRO, ARH, ENE, WPL, DVL, BFT, KTY
NN OFE portfel 1 521 510 (9,76%) 1 521 510 (9,76%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, EAT, PKO, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, TRN, SGN, CAV, CCC, OPL, OAT, DCR, FRO, KRU, MBR, LTS, MPH, CTX, MDG, DVL, BFT, QRS, KTY, KGL
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 1 194 498 (7,67%) 1 194 498 (7,67%) 2021-05-19 KGN, ABE, FRO, KTY

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 6 016
0,10 15 582 689
1 558 268,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-23
seria B - subskrypcja prywatna 150 744
1,00 1 130 801
1 130 801,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
seria C - subskrypcja prywatna 376 943
1,00 1 507 744
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 97 180
0,10 15 576 673
1 557 667,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2003-09-05 980 057
980 057,00
1,00 1,00 980 057
980 057,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17
2003-10-28
2014-07-17
split 1:10 2014-03-26
0,10 15 077 440
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-28
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2014-05-28 150 770
0,10 15 378 980
1 537 898,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-20
2016-07-20
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2014-05-28 100 513
2 990 261,75
0,10 29,75 15 479 493
1 547 949,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-18
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2014-05-28 150 770
0,10 15 228 210
1 522 821,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-29
2015-06-01
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-05-16 154 794
8 875 887,96
0,10 57,34
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menedżerska 2020-11-12 154 794
5 634 501,60
1,00 36,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - oferta menedżerska 2020-11-12 154 794
5 634 501,60
1,00 36,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - oferta menedżerska 2020-11-12 154 794
5 634 501,60
1,00 36,40
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva OFE Aviva Santander 1 548 833 (-10 167) 9,94 (-0,07) 1 548 833 (-10 167) 9,94 (-0,07) 2021-10-11
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 1 194 498 (205 823) 7,67 (1,28) 1 194 498 (205 823) 7,67 (1,28) 2021-05-19
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 559 000 (4 140) 10,01 (-0,03) 1 559 000 (4 140) 10,01 (-0,03) 2021-05-19
Aviva OFE Aviva Santander 1 554 860 10,04 (0,06) 1 554 860 10,04 (0,06) 2020-10-29
Aviva OFE Aviva Santander 1 554 860 (33 447) 9,98 (0,15) 1 554 860 (33 447) 9,98 (0,15) 2020-10-29
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 988 675 6,39 (0,04) 988 675 6,39 (0,04) 2020-08-28
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 988 675 (32 459) 6,35 (0,17) 988 675 (32 459) 6,35 (0,17) 2020-08-28
Aviva OFE Aviva Santander 1 521 413 (-168 699) 9,83 (-1,08) 1 521 413 (-168 699) 9,83 (-1,08) 2020-06-04
PTE Aegon SA Aegon OFE 956 216 6,18 956 216 6,18 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 486 801 (-2 199) 3,14 (-0,02) 486 801 (-2 199) 3,14 (-0,02) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 521 510 9,82 (0,05) 1 521 510 9,82 (0,05) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 521 510 (-490) 9,77 (-0,13) 1 521 510 (-490) 9,77 (-0,13) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 690 112 (112) 10,91 (-0,01) 1 690 112 (112) 10,91 (-0,01) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 558 205 3,60 (-0,01) 558 205 3,60 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 1 690 000 (64 888) 10,92 (0,35) 1 690 000 (64 888) 10,92 (0,35) 2018-10-03
TFI PZU SA portfele 30 925 (22 262) 0,20 (0,14) 30 925 (22 262) 0,20 (0,14) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 731 601 (113 048) 4,73 (0,73) 731 601 (113 048) 4,73 (0,73) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 4 846 0,03 4 846 0,03 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 425 (-64 250) 0,00 (-0,42) 425 (-64 250) 0,00 (-0,42) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 73 753 (-21 895) 0,48 (-0,14) 73 753 (-21 895) 0,48 (-0,14) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 063 (-131 507) 0,01 (-0,85) 1 063 (-131 507) 0,01 (-0,85) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 1 686 0,01 1 686 0,01 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 480 159 (-115 023) 3,10 (-0,75) 480 159 (-115 023) 3,10 (-0,75) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 1 0,00 1 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 11 575 (2 435) 0,07 (0,01) 11 575 (2 435) 0,07 (0,01) 2018-06-30
Allianz Polska OFE ZWZ 558 205 3,61 558 205 3,61 2018-05-24
TFI PZU SA portfele 8 663 0,06 8 663 0,06 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 618 553 4,00 618 553 4,00 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 64 675 0,42 64 675 0,42 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 489 000 3,16 489 000 3,16 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 150 0,00 150 0,00 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 95 648 0,62 95 648 0,62 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 132 570 0,86 132 570 0,86 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 4 714 0,03 4 714 0,03 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 530 0,00 530 0,00 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 595 182 3,85 595 182 3,85 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 9 140 0,06 9 140 0,06 2017-12-31
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 33,22 (0,22) 5 108 231 33,22 (0,22) 2017-10-12
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 33,00 (0,21) 5 108 231 33,00 (0,21) 2017-10-12
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 (484 077) 32,79 (2,72) 5 108 231 (484 077) 32,79 (2,72) 2017-10-12
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 956 216 6,18 (-0,04) 956 216 6,18 (-0,04) 2017-09-18
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 4 624 154 (1 081 848) 30,07 (7,04) 4 624 154 (1 081 848) 30,07 (7,04) 2017-09-15
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 3 542 306 (2 000 000) 23,03 (13,00) 3 542 306 (2 000 000) 23,03 (13,00) 2017-09-04
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 1 542 306 (-3 576 327) 10,03 (-23,25) 1 542 306 (-3 576 327) 10,03 (-23,25) 2017-09-04
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 956 216 6,22 956 216 6,22 2017-09-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 625 112 10,57 (0,07) 1 625 112 10,57 (0,07) 2017-07-12
Aviva OFE Aviva Santander 1 625 112 (165 112) 10,50 (1,01) 1 625 112 (165 112) 10,50 (1,01) 2017-07-12
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 5 118 633 (4 400) 33,28 (0,03) 5 118 633 (4 400) 33,28 (0,03) 2017-05-18
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 5 114 233 (-954 427) 33,25 (-6,21) 5 114 233 (-954 427) 33,25 (-6,21) 2017-02-08
NN OFE portfel 1 522 000 9,90 (0,07) 1 522 000 9,90 (0,07) 2016-12-31
NN OFE portfel 1 522 000 (22 000) 9,83 (-0,02) 1 522 000 (22 000) 9,83 (-0,02) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 460 000 (-46 000) 9,49 (0,49) 1 460 000 (-46 000) 9,49 (0,49) 2016-12-31
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 068 660 (37 530) 39,46 (-0,54) 6 068 660 (37 530) 39,46 (-0,54) 2016-12-06
NN OFE WZA 1 500 000 9,85 (0,85) 1 500 000 9,85 (0,85) 2016-05-13
NN OFE WZA 1 500 000 (359 350) 9,00 (1,44) 1 500 000 (359 350) 9,00 (1,44) 2016-05-13
Stulgis Grzegorz wraz z Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00 6 031 130 40,00 2014-10-29
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00 6 031 130 40,00 2014-10-29
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00 6 031 130 40,00 2014-10-29
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 (60) 40,00 6 031 130 (60) 40,00 2014-10-29
NN OFE 1 140 650 7,56 (0,56) 1 140 650 7,56 (0,56) 2014-07-16
NN OFE 1 140 650 7,00 1 140 650 7,00 2014-07-16
Aviva OFE Aviva Santander 1 506 000 9,00 1 506 000 9,00 2014-07-10
Aviva OFE Aviva Santander 1 506 000 9,00 (-0,98) 1 506 000 9,00 (-0,98) 2014-07-10
Aviva OFE Aviva Santander 1 506 000 9,98 1 506 000 9,98 2014-07-10
Alu Holdings s.a.r.l. 0 (-837 702) 0,00 (-55,55) 0 (-837 702) 0,00 (-55,55) 2014-07-10
Stulgis Grzegorz poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 070 (5 427 963) 40,00 6 031 070 (5 427 963) 40,00 2014-06-17
Stulgis Grzegorz poprzez Ipopema 30 FIZAN 603 107 40,00 603 107 40,00 2014-06-17
Alu Holdings s.a.r.l. 837 702 (-7 539 318) 55,55 837 702 (-7 539 318) 55,55 2014-06-17
Alu Holdings s.a.r.l. 8 377 020 55,55 8 377 020 55,55 2014-06-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2021-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2019-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2018-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2018-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2016-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2016-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2015-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł
2015-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.