73,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Akcjonariat - ALUMETAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 150 683 523,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 15 634 287 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 900 894
Liczba głosów na WZA: 15 634 287 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,72%
Kapitał akcyjny: 1 563 428,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 900 894
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,72%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,28%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 (32,67%) 5 108 231 (32,67%) 2017-10-12 -
NN OFE portfel 1 521 510 (9,73%) 1 521 510 (9,73%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, TRN, CCC, DCR, MBR, DVL, QRS, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, FMF, SGN, ALR, OPL, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, HUG, LVC, MOC, DAT, SNK, CTX, MPH, KGL, TOR, KRU, ICE, SLV, 11B, FRO, BFT, CMP, EAT, MON, ABE, MCR, TIM, SPL, RVU, TEN, BBD, LTX
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 1 194 498 (7,64%) 1 194 498 (7,64%) 2021-05-19 KGN, KTY, FRO, ABE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 51 598
0,10 15 634 287
1 563 428,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-19
seria B - subskrypcja prywatna 150 744
1,00 1 130 801
1 130 801,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
seria C - subskrypcja prywatna 376 943
1,00 1 507 744
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 6 016
0,10 15 582 689
1 558 268,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 97 180
0,10 15 576 673
1 557 667,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2003-09-05 980 057
980 057,00
1,00 1,00 980 057
980 057,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17
2003-10-28
2014-07-17
split 1:10 2014-03-26
0,10 15 077 440
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-28
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2014-05-28 100 513
2 990 261,75
0,10 29,75 15 479 493
1 547 949,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-18
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2014-05-28 150 770
0,10 15 378 980
1 537 898,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-20
2016-07-20
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2014-05-28 150 770
0,10 15 228 210
1 522 821,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-29
2015-06-01
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-05-16 154 794
8 875 887,96
0,10 57,34
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - oferta menedżerska 2020-11-12 154 794
5 634 501,60
1,00 36,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - oferta menedżerska 2020-11-12 154 794
5 634 501,60
1,00 36,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menedżerska 2020-11-12 154 794
5 634 501,60
1,00 36,40
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 1 194 498 7,67 (0,01) 1 194 498 7,67 (0,01) 2021-05-19
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 1 194 498 (205 823) 7,66 (1,31) 1 194 498 (205 823) 7,66 (1,31) 2021-05-19
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 988 675 (32 459) 6,35 (0,17) 988 675 (32 459) 6,35 (0,17) 2020-08-28
PTE Aegon SA Aegon OFE 956 216 6,18 956 216 6,18 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 486 801 (-2 199) 3,14 (-0,02) 486 801 (-2 199) 3,14 (-0,02) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 521 510 9,77 (0,01) 1 521 510 9,77 (0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 521 510 (-490) 9,76 (-0,14) 1 521 510 (-490) 9,76 (-0,14) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 558 205 3,60 (-0,01) 558 205 3,60 (-0,01) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 30 925 (22 262) 0,20 (0,14) 30 925 (22 262) 0,20 (0,14) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 4 846 0,03 4 846 0,03 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 425 (-64 250) 0,00 (-0,42) 425 (-64 250) 0,00 (-0,42) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 063 (-131 507) 0,01 (-0,85) 1 063 (-131 507) 0,01 (-0,85) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 11 575 (2 435) 0,07 (0,01) 11 575 (2 435) 0,07 (0,01) 2018-06-30
Allianz Polska OFE ZWZ 558 205 3,61 558 205 3,61 2018-05-24
TFI PZU SA portfele 8 663 0,06 8 663 0,06 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 64 675 0,42 64 675 0,42 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 489 000 3,16 489 000 3,16 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 150 0,00 150 0,00 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 132 570 0,86 132 570 0,86 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 4 714 0,03 4 714 0,03 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 9 140 0,06 9 140 0,06 2017-12-31
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 33,22 (0,43) 5 108 231 33,22 (0,43) 2017-10-12
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 32,79 (0,01) 5 108 231 32,79 (0,01) 2017-10-12
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 (484 077) 32,78 (2,71) 5 108 231 (484 077) 32,78 (2,71) 2017-10-12
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 956 216 6,18 (-0,04) 956 216 6,18 (-0,04) 2017-09-18
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 4 624 154 (3 081 848) 30,07 (20,04) 4 624 154 (3 081 848) 30,07 (20,04) 2017-09-15
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 1 542 306 (-2 000 000) 10,03 (-13,00) 1 542 306 (-2 000 000) 10,03 (-13,00) 2017-09-04
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 3 542 306 (-1 576 327) 23,03 (-10,25) 3 542 306 (-1 576 327) 23,03 (-10,25) 2017-09-04
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 956 216 6,22 956 216 6,22 2017-09-01
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 5 118 633 (4 400) 33,28 (0,03) 5 118 633 (4 400) 33,28 (0,03) 2017-05-18
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 5 114 233 (-954 427) 33,25 (-6,21) 5 114 233 (-954 427) 33,25 (-6,21) 2017-02-08
NN OFE portfel 1 522 000 9,90 (0,07) 1 522 000 9,90 (0,07) 2016-12-31
NN OFE portfel 1 522 000 (22 000) 9,83 (-0,02) 1 522 000 (22 000) 9,83 (-0,02) 2016-12-31
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 068 660 (37 530) 39,46 (-0,54) 6 068 660 (37 530) 39,46 (-0,54) 2016-12-06
NN OFE WZA 1 500 000 9,85 (0,85) 1 500 000 9,85 (0,85) 2016-05-13
NN OFE WZA 1 500 000 (359 350) 9,00 (1,44) 1 500 000 (359 350) 9,00 (1,44) 2016-05-13
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00 6 031 130 40,00 2014-10-29
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00 6 031 130 40,00 2014-10-29
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 (60) 40,00 6 031 130 (60) 40,00 2014-10-29
NN OFE 1 140 650 7,56 (0,56) 1 140 650 7,56 (0,56) 2014-07-16
NN OFE 1 140 650 7,00 1 140 650 7,00 2014-07-16
Alu Holdings s.a.r.l. 0 (-837 702) 0,00 (-55,55) 0 (-837 702) 0,00 (-55,55) 2014-07-10
Stulgis Grzegorz poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 070 (5 427 963) 40,00 6 031 070 (5 427 963) 40,00 2014-06-17
Stulgis Grzegorz poprzez Ipopema 30 FIZAN 603 107 40,00 603 107 40,00 2014-06-17
Alu Holdings s.a.r.l. 837 702 (-7 539 318) 55,55 837 702 (-7 539 318) 55,55 2014-06-17
Alu Holdings s.a.r.l. 8 377 020 55,55 8 377 020 55,55 2014-06-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-12-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,30 zł
2022-12-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,30 zł
2022-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,80 zł
2022-04-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,80 zł
2021-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2021-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2019-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2018-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2018-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2016-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2016-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2015-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł
2015-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.