81,3000 zł
0,12% 0,1000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Akcjonariat - ALUMETAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 282 549 857,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 15 775 521 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 775 521
Liczba głosów na WZA: 15 775 521 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 1 577 552,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 775 521
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hydro Aluminium AS 15 775 521 (100,00%) 15 775 521 (100,00%) 2023-08-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 97 180
0,10 15 576 673
1 557 667,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-25
seria B - subskrypcja prywatna 150 744
1,00 1 130 801
1 130 801,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
seria C - subskrypcja prywatna 376 943
1,00 1 507 744
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 6 016
0,10 15 582 689
1 558 268,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 51 598
0,10 15 634 287
1 563 428,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 141 234
0,10 15 775 521
1 577 552,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-07-28
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2003-09-05 980 057
980 057,00
1,00 1,00 980 057
980 057,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17
2003-10-28
2014-07-17
split 1:10 2014-03-26
0,10 15 077 440
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-28
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2014-05-28 150 770
0,10 15 378 980
1 537 898,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-20
2016-07-20
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2014-05-28 150 770
0,10 15 228 210
1 522 821,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-29
2015-06-01
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2014-05-28 100 513
2 990 261,75
0,10 29,75 15 479 493
1 547 949,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-18
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-05-16 154 794
8 875 887,96
0,10 57,34
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - oferta menedżerska 2020-11-12 154 794
5 634 501,60
1,00 36,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - oferta menedżerska 2020-11-12 154 794
5 634 501,60
1,00 36,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menedżerska 2020-11-12 154 794
5 634 501,60
1,00 36,40
KDPW:
KRS:
GPW:


wycofanie akcji z obrotu 2023-08-22

KDPW:
KRS:
GPW:


2023-11-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Hydro Aluminium AS 15 267 051 97,65 15 267 051 97,65 2023-07-10
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group Aegon OFE, ZWZ 0 (-967 310) 0,00 (-6,18) 0 (-967 310) 0,00 (-6,18) 2023-07-07
PZU OFE Złota Jesień portfel 0 (-925 305) 0,00 (-5,97) 0 (-925 305) 0,00 (-5,97) 2023-07-07
Allianz Polska OFE 0 (-2 151 093) 0,00 (-13,75) 0 (-2 151 093) 0,00 (-13,75) 2023-07-07
Stulgis Grzegorz bezpośrednio 10 (-5 108 221) 0,00 (-32,78) 10 (-5 108 221) 0,00 (-32,78) 2023-07-05
NN OFE portfel, NWZ 0 (-1 718 739) 0,00 (-10,99) 0 (-1 718 739) 0,00 (-10,99) 2023-07-05
NN OFE portfel, NWZ 1 718 739 (197 229) 10,99 (1,17) 1 718 739 (197 229) 10,99 (1,17) 2023-06-27
Allianz Polska OFE 2 151 093 (1 592 888) 13,75 (10,15) 2 151 093 (1 592 888) 13,75 (10,15) 2023-06-27
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group Aegon OFE, ZWZ 967 310 (-227 188) 6,18 (-1,53) 967 310 (-227 188) 6,18 (-1,53) 2023-04-18
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group Aegon OFE, ZWZ 1 194 498 7,71 (0,05) 1 194 498 7,71 (0,05) 2021-05-19
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group Aegon OFE, ZWZ 1 194 498 7,66 1 194 498 7,66 2021-05-19
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group Aegon OFE, ZWZ 1 194 498 (205 823) 7,66 (1,28) 1 194 498 (205 823) 7,66 (1,28) 2021-05-19
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group Aegon OFE, ZWZ 988 675 (32 459) 6,38 (0,21) 988 675 (32 459) 6,38 (0,21) 2020-08-28
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group Aegon OFE 956 216 6,17 956 216 6,17 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 925 305 5,97 (0,04) 925 305 5,97 (0,04) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 925 305 5,93 925 305 5,93 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 925 305 5,93 (0,02) 925 305 5,93 (0,02) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 925 305 5,91 (-0,06) 925 305 5,91 (-0,06) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 486 801 (-2 199) 3,14 (-0,01) 486 801 (-2 199) 3,14 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 521 510 9,82 (0,06) 1 521 510 9,82 (0,06) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 521 510 9,76 1 521 510 9,76 2018-12-31
NN OFE portfel 1 521 510 (-490) 9,76 (-0,13) 1 521 510 (-490) 9,76 (-0,13) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 558 205 3,60 558 205 3,60 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień 925 305 (180 305) 5,97 (1,16) 925 305 (180 305) 5,97 (1,16) 2018-10-12
TFI PZU SA portfele 30 925 (22 262) 0,19 (0,14) 30 925 (22 262) 0,19 (0,14) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 4 846 0,03 4 846 0,03 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 425 (-64 250) 0,00 (-0,41) 425 (-64 250) 0,00 (-0,41) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 063 (-131 507) 0,00 (-0,85) 1 063 (-131 507) 0,00 (-0,85) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 11 575 (2 435) 0,07 (0,02) 11 575 (2 435) 0,07 (0,02) 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 745 000 4,81 745 000 4,81 2018-05-24
Allianz Polska OFE ZWZ 558 205 3,60 558 205 3,60 2018-05-24
TFI PZU SA portfele 8 663 0,05 8 663 0,05 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 64 675 0,41 64 675 0,41 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 489 000 3,15 489 000 3,15 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 132 570 0,85 132 570 0,85 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 4 714 0,03 4 714 0,03 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 9 140 0,05 9 140 0,05 2017-12-31
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 32,78 (-0,43) 5 108 231 32,78 (-0,43) 2017-10-12
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 33,21 (0,22) 5 108 231 33,21 (0,22) 2017-10-12
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 32,99 (0,21) 5 108 231 32,99 (0,21) 2017-10-12
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 (484 077) 32,78 (2,72) 5 108 231 (484 077) 32,78 (2,72) 2017-10-12
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group przez Nordea OFE i Aegon OFE 956 216 6,17 (-0,04) 956 216 6,17 (-0,04) 2017-09-18
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 4 624 154 (1 081 848) 30,06 (7,03) 4 624 154 (1 081 848) 30,06 (7,03) 2017-09-15
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 3 542 306 (2 000 000) 23,03 (13,01) 3 542 306 (2 000 000) 23,03 (13,01) 2017-09-04
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 1 542 306 (-3 576 327) 10,02 (-23,26) 1 542 306 (-3 576 327) 10,02 (-23,26) 2017-09-04
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group przez Nordea OFE i Aegon OFE 956 216 6,21 956 216 6,21 2017-09-01
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 5 118 633 (4 400) 33,28 (0,03) 5 118 633 (4 400) 33,28 (0,03) 2017-05-18
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 5 114 233 (-954 427) 33,25 (-6,21) 5 114 233 (-954 427) 33,25 (-6,21) 2017-02-08
NN OFE portfel 1 522 000 9,89 (0,06) 1 522 000 9,89 (0,06) 2016-12-31
NN OFE portfel 1 522 000 (22 000) 9,83 (0,08) 1 522 000 (22 000) 9,83 (0,08) 2016-12-31
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 068 660 (37 530) 39,46 (-0,54) 6 068 660 (37 530) 39,46 (-0,54) 2016-12-06
NN OFE WZA 1 500 000 9,75 (-0,10) 1 500 000 9,75 (-0,10) 2016-05-13
NN OFE WZA 1 500 000 (359 350) 9,85 (2,29) 1 500 000 (359 350) 9,85 (2,29) 2016-05-13
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00 6 031 130 40,00 2014-10-29
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00 (0,79) 6 031 130 40,00 (0,79) 2014-10-29
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 (5 428 023) 39,21 (35,21) 6 031 130 (5 428 023) 39,21 (35,21) 2014-10-29
NN OFE 1 140 650 7,56 (0,56) 1 140 650 7,56 (0,56) 2014-07-16
NN OFE 1 140 650 7,00 1 140 650 7,00 2014-07-16
Alu Holdings s.a.r.l. 0 (-837 702) 0,00 (-5,55) 0 (-837 702) 0,00 (-5,55) 2014-07-10
Stulgis Grzegorz poprzez Ipopema 30 FIZAN 603 107 (-5 427 963) 4,00 (-36,00) 603 107 (-5 427 963) 4,00 (-36,00) 2014-06-17
Stulgis Grzegorz poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 070 40,00 6 031 070 40,00 2014-06-17
Alu Holdings s.a.r.l. 837 702 (-7 539 318) 5,55 (-50,00) 837 702 (-7 539 318) 5,55 (-50,00) 2014-06-17
Alu Holdings s.a.r.l. 8 377 020 55,55 8 377 020 55,55 2014-06-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,52 zł
2023-04-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,52 zł
2022-12-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,30 zł
2022-12-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,30 zł
2022-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,80 zł
2022-04-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,80 zł
2021-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2021-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2019-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2018-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2018-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2016-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2016-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2015-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł
2015-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.