44,0000 zł
1,62% 0,7000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Akcjonariat - ALUMETAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 681 097 692 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 15 479 493 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 054 797
Liczba głosów na WZA: 15 479 493 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,42%
Kapitał akcyjny: 1 547 949,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 054 797
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,58%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 (33,00%) 5 108 231 (33,00%) 2017-10-12 -
Aviva OFE Aviva Santander 1 554 860 (10,04%) 1 554 860 (10,04%) 2020-10-29 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, RMK, SNK, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, PKP, LVC, PHN, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, DOM, HRS, CIE, CAR, CCC, APT, ARH, MIL, GTC, PKO, DVL, WPL, KTY
NN OFE portfel 1 521 510 (9,82%) 1 521 510 (9,82%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AMC, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, PGO, QRS, RDL, SNK, TAR, TIM, WWL, ZMT, ZEP, PKN, CMR, APR, PZU, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, EAT, MAB, VRG, UNI, ABE, MDG, HRS, ALR, PEO, ACP, PKP, KGL, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, FRO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, NET, KRU, SPL, ART, POZ, MCR, SWG, MNC, RON, DAT, BFT, KTY, MBK, ACG
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 988 675 (6,39%) 988 675 (6,39%) 2020-08-28 KGN, FRO, ABE, DVL, EMT, IZS, KGN, KTY, MDG, ABE, KTY
PTE Aegon SA przez Aegon OFE 956 216 (6,00%) 956 216 (6,00%) 2017-11-24 KGN, FRO, ABE, DVL, EMT, IZS, KGN, KTY, MDG, ABE, KTY
PZU OFE Złota Jesień portfel 925 305 (5,97%) 925 305 (5,97%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, OTM, AGO, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, APR, OBL, VRG, MIL, MDG, DCR, MCR, MNC, KTY

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 150 744
0,00
1,00 0,00 1 130 801
1 130 801,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
seria C - subskrypcja prywatna 376 943
0,00
1,00 0,00 1 507 744
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17

2014-07-17
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2003-09-05 980 057
980 057,00
1,00 1,00 980 057
980 057,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-17
2003-10-28
2014-07-17
split 1:10 2014-03-26 0
0,00
0,10 0,00 15 077 440
1 507 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-28
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2014-05-28 100 513
2 990 261,75
0,10 29,75 15 479 493
1 547 949,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-18
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2014-05-28 150 770
0,00
0,10 0,00 15 378 980
1 537 898,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-20
2016-07-20
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2014-05-28 150 770
0,00
0,10 0,00 15 228 210
1 522 821,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-29
2015-06-01
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2017-05-16 154 794
8 875 887,96
0,10 57,34 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2017-11-07 154 794
7 522 988,40
0,10 48,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva OFE Aviva Santander 1 521 413 (-168 699) 9,83 (-1,08) 1 521 413 (-168 699) 9,83 (-1,08) 2020-06-04
PTE Aegon SA Aegon OFE 956 216 6,18 956 216 6,18 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 486 801 (-2 199) 3,14 (-0,02) 486 801 (-2 199) 3,14 (-0,02) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 435 377 (334 377) 2,81 (2,16) 435 377 (334 377) 2,81 (2,16) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 690 112 (112) 10,91 (-0,01) 1 690 112 (112) 10,91 (-0,01) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 558 205 3,60 (-0,01) 558 205 3,60 (-0,01) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień 925 305 (180 305) 5,98 (1,17) 925 305 (180 305) 5,98 (1,17) 2018-10-12
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 1 690 000 (64 888) 10,92 (0,35) 1 690 000 (64 888) 10,92 (0,35) 2018-10-03
TFI PZU SA portfele 30 925 (22 262) 0,20 (0,14) 30 925 (22 262) 0,20 (0,14) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 731 601 (113 048) 4,73 (0,73) 731 601 (113 048) 4,73 (0,73) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 4 846 0,03 4 846 0,03 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 425 (-64 250) 0,00 (-0,42) 425 (-64 250) 0,00 (-0,42) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 73 753 (-21 895) 0,48 (-0,14) 73 753 (-21 895) 0,48 (-0,14) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 063 (-131 507) 0,01 (-0,85) 1 063 (-131 507) 0,01 (-0,85) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 1 686 0,01 1 686 0,01 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 480 159 (-115 023) 3,10 (-0,75) 480 159 (-115 023) 3,10 (-0,75) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 1 0,00 1 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 11 575 (2 435) 0,07 (0,01) 11 575 (2 435) 0,07 (0,01) 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 745 000 4,81 745 000 4,81 2018-05-24
Allianz Polska OFE ZWZ 558 205 3,61 558 205 3,61 2018-05-24
TFI PZU SA portfele 8 663 0,06 8 663 0,06 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 618 553 4,00 618 553 4,00 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 64 675 0,42 64 675 0,42 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 489 000 3,16 489 000 3,16 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 101 000 0,65 101 000 0,65 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 150 0,00 150 0,00 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 95 648 0,62 95 648 0,62 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 132 570 0,86 132 570 0,86 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 4 714 0,03 4 714 0,03 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 530 0,00 530 0,00 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 9 453 0,06 9 453 0,06 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 595 182 3,85 595 182 3,85 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 9 140 0,06 9 140 0,06 2017-12-31
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 5 108 231 (484 077) 33,22 (3,15) 5 108 231 (484 077) 33,22 (3,15) 2017-10-12
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 956 216 6,18 (-0,04) 956 216 6,18 (-0,04) 2017-09-18
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipo 30 FIZAN A/S 4 624 154 (3 081 848) 30,07 (20,04) 4 624 154 (3 081 848) 30,07 (20,04) 2017-09-15
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 1 542 306 (-2 000 000) 10,03 (-13,00) 1 542 306 (-2 000 000) 10,03 (-13,00) 2017-09-04
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 3 542 306 (-1 576 327) 23,03 (-10,25) 3 542 306 (-1 576 327) 23,03 (-10,25) 2017-09-04
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 956 216 6,22 956 216 6,22 2017-09-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 625 112 10,57 (0,07) 1 625 112 10,57 (0,07) 2017-07-12
Aviva OFE Aviva Santander 1 625 112 (165 112) 10,50 (1,01) 1 625 112 (165 112) 10,50 (1,01) 2017-07-12
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 5 118 633 (4 400) 33,28 (0,03) 5 118 633 (4 400) 33,28 (0,03) 2017-05-18
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 5 114 233 (-954 427) 33,25 (-6,21) 5 114 233 (-954 427) 33,25 (-6,21) 2017-02-08
NN OFE portfel 1 522 000 9,90 (0,07) 1 522 000 9,90 (0,07) 2016-12-31
NN OFE portfel 1 522 000 (22 000) 9,83 (-0,02) 1 522 000 (22 000) 9,83 (-0,02) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 460 000 (-46 000) 9,49 (-0,49) 1 460 000 (-46 000) 9,49 (-0,49) 2016-12-31
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 068 660 (37 530) 39,46 (-0,54) 6 068 660 (37 530) 39,46 (-0,54) 2016-12-06
Ogółem 15 378 980 (150 770) 0 15 378 980 (150 770) 0 2016-07-20
NN OFE WZA 1 500 000 9,85 (0,85) 1 500 000 9,85 (0,85) 2016-05-13
NN OFE WZA 1 500 000 (359 350) 9,00 (1,44) 1 500 000 (359 350) 9,00 (1,44) 2016-05-13
Ogółem 15 228 210 (13 720 466) 0 15 228 210 (13 720 466) 0 2015-06-01
Stulgis Grzegorz wraz z Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00 6 031 130 40,00 2014-10-29
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00 6 031 130 40,00 2014-10-29
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 40,00 6 031 130 40,00 2014-10-29
Stulgis Grzegorz bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 130 (5 428 023) 40,00 6 031 130 (5 428 023) 40,00 2014-10-29
NN OFE 1 140 650 7,56 (0,56) 1 140 650 7,56 (0,56) 2014-07-16
NN OFE 1 140 650 7,00 1 140 650 7,00 2014-07-16
Aviva OFE Aviva Santander 1 506 000 9,98 (0,98) 1 506 000 9,98 (0,98) 2014-07-10
Aviva OFE Aviva Santander 1 506 000 9,00 1 506 000 9,00 2014-07-10
Aviva OFE Aviva Santander 1 506 000 9,00 1 506 000 9,00 2014-07-10
Alu Holdings s.a.r.l. 0 (-837 702) 0,00 (-55,55) 0 (-837 702) 0,00 (-55,55) 2014-07-10
Stulgis Grzegorz poprzez Ipopema 30 FIZAN 603 107 (-5 427 963) 40,00 603 107 (-5 427 963) 40,00 2014-06-17
Stulgis Grzegorz poprzez Ipopema 30 FIZAN 6 031 070 40,00 6 031 070 40,00 2014-06-17
Alu Holdings s.a.r.l. 837 702 (-7 539 318) 55,55 837 702 (-7 539 318) 55,55 2014-06-17
Alu Holdings s.a.r.l. 8 377 020 55,55 8 377 020 55,55 2014-06-17
Ogółem 1 507 744 (-13 569 696) 0 1 507 744 (-13 569 696) 0 2003-10-28
Ogółem 15 077 440 0 15 077 440 0 2003-10-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2018-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2018-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2017-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,92 zł
2016-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2016-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,55 zł
2015-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł
2015-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,95 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.