0,0200 zł
-50,00% -0,0200 zł
Alterco SA (ALT)

Komunikaty spółki - ALTERCO

Informacja o zmianie terminu przekazania raportów rocznych za rok 2014, raportów okresowych za I kwartał 2015, I półrocze 2015 r. III kwartał 2015 oraz IV kwartał 2015 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2015
Zmiana adresu Emitenta (bez zmiany siedziby) - korekta raportu
Zmiana adresu Emitenta (bez zmiany siedziby)
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za I kwartał 2015, I półrocze 2015 r. oraz III kwartał 2015 r.
Informacja o zmianie terminu przekazania raportów rocznych za rok 2014
Rozszerzenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF
Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za I kwartał 2015, I półrocze 2015 r. oraz III kwartał 2015 r.
Informacja o zmianie terminu przekazania raportów rocznych za rok 2014
Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r.
Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku 2015
Brak wykazu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alterco S.A. w dniu 30.07.2015 r. - II cześć obrad, po przerwie
Informacja o niezakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alterco S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.