0,0200 zł
-50,00% -0,0200 zł
Alterco SA (ALT)

Akcjonariat - ALTERCO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 116 719,04 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 5 835 952 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 692 851
Liczba głosów na WZA: 5 835 952 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29,01%
Kapitał akcyjny: 14 064 644,32 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 692 851
Cena nominalna akcji: 2,41 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 70,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stoneshore Consultants Ltd. 922 219 (15,80%) 922 219 (15,80%) 2010-02-04 -
TIGA International Holding SA 400 000 (6,85%) 400 000 (6,85%) 2011-01-27 -
Best Assets sp. z o.o. 370 632 (6,35%) 370 632 (6,35%) 2012-06-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2016-05-23
renominacja akcji
2,41 1 283 070
3 092 198,70
KDPW:
KRS:
GPW:


ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-27
podwyższenie kapitału seria H 291 000
2,41 5 835 952
14 064 644,32
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-26
podwyższenie kapitału seria H 185 832
2,41 5 544 952
13 363 334,32
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-15
podwyższenie kapitału seria H 290 000
2,41 5 359 120
12 915 479,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-21
podwyższenie kapitału seria H 170 000
2,41 5 069 120
12 216 579,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-19
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-12-13 1 283 070
12 830 700,00
10,00 10,00 1 283 070
12 830 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-12-21
1992-03-23
2005-02-17
seria C - oferta menedżerska 2004-12-17 15 000
36 150,00
2,41 2,41 1 798 070
4 333 348,70
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-12-21
2005-09-20
2006-04-18
seria B - subskrypcja publiczna 2004-12-17 500 000
25 000 000,00
2,41 50,00 1 783 070
4 297 198,70
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-12-21
2005-02-18
2005-03-23
zmiana firmy na Alterco SA 2009-12-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-22
seria D - subskrypcja prywatna 2010-06-29 2 801 050
2,41 4 599 120
11 083 879,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-27
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C 2011-06-28 666 667
2,41
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - DM Trigon SA, DM IDM SA, DM BZ WBK SA, DM BPS SA za imienne warranty subskrypcyjne 2011-06-28 8 000 000
19 280 000,00
2,41
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - Trigon Dom Maklerski SA za warranty subskrypcyjne serii A 2011-11-15 300 000
12 000 000,00
2,41 40,00 4 899 120
11 806 879,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-30
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-12-20 4 242 069
2,41
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Jabłoński Adam 0 (-10 000) 0,00 (-0,17) 0 (-10 000) 0,00 (-0,17) 2012-12-27
Paluch Karol z podmiotami powiązanymi 209 671 (-40 329) 3,59 (-0,69) 209 671 (-40 329) 3,59 (-0,69) 2012-10-19
Paluch Karol z podmiotami powiązanymi 250 000 (-72 068) 4,28 (-1,23) 250 000 (-72 068) 4,28 (-1,23) 2012-10-17
Paluch Karol z podmiotami powiązanymi 322 068 (-77 000) 5,51 (-2,36) 322 068 (-77 000) 5,51 (-2,36) 2012-10-17
Jabłoński Adam 10 000 0,17 10 000 0,17 2012-09-26
BPS SA 277 788 (-14 212) 4,75 (-0,25) 277 788 (-14 212) 4,75 (-0,25) 2012-09-18
BPS SA 292 000 (-223 000) 5,00 (-3,82) 292 000 (-223 000) 5,00 (-3,82) 2012-09-17
Best Assets sp. z o.o. 370 632 6,68 370 632 6,68 2012-06-06
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 268 723 (-33 267) 4,84 (-0,60) 268 723 (-33 267) 4,84 (-0,60) 2012-05-23
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 301 990 (-45 270) 5,44 (-0,82) 301 990 (-45 270) 5,44 (-0,82) 2012-05-22
Benefia TUnŻ SA VIG 276 000 5,15 (0,18) 276 000 5,15 (0,18) 2012-04-27
Benefia TUnŻ SA VIG 276 000 (-24 000) 4,97 (-1,55) 276 000 (-24 000) 4,97 (-1,55) 2012-04-27
Scully Michael 1 393 (-864 430) 0,02 (-17,06) 1 393 (-864 430) 0,02 (-17,06) 2012-03-14
Scully Michael 865 823 17,08 (0,93) 865 823 17,08 (0,93) 2012-03-05
Scully Michael 865 823 (385 823) 16,15 (5,72) 865 823 (385 823) 16,15 (5,72) 2012-03-05
Scully Michael 480 000 10,43 (0,64) 480 000 10,43 (0,64) 2011-12-29
Scully Michael 480 000 9,79 (0,33) 480 000 9,79 (0,33) 2011-12-29
Scully Michael 480 000 9,46 480 000 9,46 2011-12-29
Irlandzka Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. 200 000 (-480 000) 4,34 (-10,44) 200 000 (-480 000) 4,34 (-10,44) 2011-12-29
BPS SA 515 000 8,82 (-2,37) 515 000 8,82 (-2,37) 2011-12-28
BPS SA 515 000 11,19 (0,68) 515 000 11,19 (0,68) 2011-12-28
BPS SA 515 000 10,51 (0,36) 515 000 10,51 (0,36) 2011-12-28
BPS SA 515 000 10,15 (0,55) 515 000 10,15 (0,55) 2011-12-28
BPS SA 515 000 9,60 (0,32) 515 000 9,60 (0,32) 2011-12-28
BPS SA 515 000 (125 000) 9,28 (0,81) 515 000 (125 000) 9,28 (0,81) 2011-12-28
BPS SA 390 000 (-48 500) 8,47 (-1,06) 390 000 (-48 500) 8,47 (-1,06) 2011-12-26
BPS SA 438 500 (-125 000) 9,53 (-2,72) 438 500 (-125 000) 9,53 (-2,72) 2011-12-01
BPS SA 563 500 (-1 125) 12,25 (-0,02) 563 500 (-1 125) 12,25 (-0,02) 2011-11-29
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 54 945 (-279 841) 1,19 (-6,08) 54 945 (-279 841) 1,19 (-6,08) 2011-11-21
BPS SA 564 625 (125 000) 12,27 (2,72) 564 625 (125 000) 12,27 (2,72) 2011-10-11
Paluch Karol 399 068 7,87 (0,43) 399 068 7,87 (0,43) 2011-10-10
Paluch Karol 399 068 7,44 (0,25) 399 068 7,44 (0,25) 2011-10-10
Paluch Karol 399 068 7,19 (0,36) 399 068 7,19 (0,36) 2011-10-10
Paluch Karol 399 068 6,83 (-1,84) 399 068 6,83 (-1,84) 2011-10-10
Paluch Karol 399 068 8,67 (0,53) 399 068 8,67 (0,53) 2011-10-10
Paluch Karol 399 068 8,14 399 068 8,14 2011-10-10
BPS SA 439 625 (171 267) 9,55 (3,72) 439 625 (171 267) 9,55 (3,72) 2011-10-09
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 334 786 7,27 334 786 7,27 2011-10-02
BPS SA 268 358 5,83 268 358 5,83 2011-07-13
Pamrot Properties Ltd. 0 (-240 000) 0,00 (-5,21) 0 (-240 000) 0,00 (-5,21) 2011-06-10
Benefia TUnŻ SA VIG 300 000 6,52 (0,40) 300 000 6,52 (0,40) 2011-04-22
Benefia TUnŻ SA VIG 300 000 6,12 (0,21) 300 000 6,12 (0,21) 2011-04-22
Benefia TUnŻ SA VIG 300 000 5,91 (0,32) 300 000 5,91 (0,32) 2011-04-22
Benefia TUnŻ SA VIG 300 000 (180 000) 5,59 (2,99) 300 000 (180 000) 5,59 (2,99) 2011-04-22
TIGA SA 200 000 (-200 000) 4,34 (-4,35) 200 000 (-200 000) 4,34 (-4,35) 2011-04-21
Benefia TUnŻ SA VIG 120 000 2,60 120 000 2,60 2011-04-21
TIGA SA 400 000 8,69 400 000 8,69 2011-01-27
TIGA International Holding SA 400 000 8,69 (0,53) 400 000 8,69 (0,53) 2011-01-27
TIGA International Holding SA 400 000 8,16 (0,27) 400 000 8,16 (0,27) 2011-01-27
TIGA International Holding SA 400 000 7,89 (0,43) 400 000 7,89 (0,43) 2011-01-27
TIGA International Holding SA 400 000 7,46 (0,25) 400 000 7,46 (0,25) 2011-01-27
TIGA International Holding SA 400 000 7,21 400 000 7,21 2011-01-27
Pamrot Properties Ltd. 240 000 5,21 240 000 5,21 2011-01-27
Irlandzka Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. 680 000 14,78 680 000 14,78 2011-01-27
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 347 260 6,26 (-1,29) 347 260 6,26 (-1,29) 2011-01-27
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 347 260 7,55 (0,47) 347 260 7,55 (0,47) 2011-01-27
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 347 260 7,08 (0,23) 347 260 7,08 (0,23) 2011-01-27
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 347 260 6,85 (0,38) 347 260 6,85 (0,38) 2011-01-27
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 347 260 (150 680) 6,47 (-4,46) 347 260 (150 680) 6,47 (-4,46) 2011-01-27
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 196 580 10,93 (6,66) 196 580 10,93 (6,66) 2010-12-29
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 196 580 (29 914) 4,27 (-4,99) 196 580 (29 914) 4,27 (-4,99) 2010-12-29
Logistics Service SA 89 903 5,00 (4,00) 89 903 5,00 (4,00) 2010-11-12
Logistics Service SA 89 903 (-48) 1,00 (-4,00) 89 903 (-48) 1,00 (-4,00) 2010-11-12
Logistics Service SA 89 951 (-37 827) 5,00 (-2,10) 89 951 (-37 827) 5,00 (-2,10) 2010-11-11
Stoneshore Consultants Ltd. 968 301 (-88 889) 53,85 (-4,94) 968 301 (-88 889) 53,85 (-4,94) 2010-08-31
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 166 666 9,26 166 666 9,26 2010-06-18
Stoneshore Consultants Ltd. 1 057 190 (-690 003) 58,79 (-38,38) 1 057 190 (-690 003) 58,79 (-38,38) 2010-06-17
Logistics Service SA 127 778 7,10 127 778 7,10 2010-06-17
Stoneshore Consultants Ltd. 1 747 193 (-8 889) 97,17 (-0,49) 1 747 193 (-8 889) 97,17 (-0,49) 2010-06-16
Stoneshore Consultants Ltd. 1 756 082 (11 461) 97,66 (0,64) 1 756 082 (11 461) 97,66 (0,64) 2010-05-28
Stoneshore Consultants Ltd. 1 744 621 (822 402) 97,02 (76,97) 1 744 621 (822 402) 97,02 (76,97) 2010-02-28
Stoneshore Consultants Ltd. 922 219 20,05 (1,23) 922 219 20,05 (1,23) 2010-02-04
Stoneshore Consultants Ltd. 922 219 18,82 (0,63) 922 219 18,82 (0,63) 2010-02-04
Stoneshore Consultants Ltd. 922 219 18,19 (0,99) 922 219 18,19 (0,99) 2010-02-04
Stoneshore Consultants Ltd. 922 219 17,20 (0,57) 922 219 17,20 (0,57) 2010-02-04
Stoneshore Consultants Ltd. 922 219 (118 918) 16,63 (-28,04) 922 219 (118 918) 16,63 (-28,04) 2010-02-04
Stoneshore Consultants Ltd. 803 301 44,67 (27,21) 803 301 44,67 (27,21) 2010-01-29
Stoneshore Consultants Ltd. 803 301 (-941 320) 17,46 (-79,53) 803 301 (-941 320) 17,46 (-79,53) 2010-01-29
Stoneshore Consultants Ltd. 1 744 621 96,99 (-0,03) 1 744 621 96,99 (-0,03) 2009-12-29
Stoneshore Consultants Ltd. 1 744 621 97,02 1 744 621 97,02 2009-11-03
Farmlord Trading Ltd. 0 (-1 744 621) 0,00 (-97,02) 0 (-1 744 621) 0,00 (-97,02) 2009-11-03
Rawlplug SA 0 (-1 744 621) 0,00 (-97,02) 0 (-1 744 621) 0,00 (-97,02) 2009-10-29
Farmlord Trading Ltd. 1 744 621 97,02 1 744 621 97,02 2009-10-29
Rawlplug SA 1 744 621 (2 457) 97,02 (0,13) 1 744 621 (2 457) 97,02 (0,13) 2009-08-31
Rawlplug SA 1 742 164 (1 043) 96,89 (0,06) 1 742 164 (1 043) 96,89 (0,06) 2009-04-10
Rawlplug SA 1 741 121 (17 193) 96,83 (0,96) 1 741 121 (17 193) 96,83 (0,96) 2009-03-02
Rawlplug SA 1 723 928 (26 538) 95,87 (1,47) 1 723 928 (26 538) 95,87 (1,47) 2008-06-12
Obszański Mariusz 61 000 2,99 (-0,40) 61 000 2,99 (-0,40) 2008-02-14
Lachowicz Michał 0 (-250) 0,00 (-0,01) 0 (-250) 0,00 (-0,01) 2007-12-21
Allianz Polska OFE 0 (-114 000) 0,00 (-6,34) 0 (-114 000) 0,00 (-6,34) 2007-12-14
TFI Allianz Polska SA 0 (-135 773) 0,00 (-7,55) 0 (-135 773) 0,00 (-7,55) 2007-12-07
Rawlplug SA 1 697 390 (1 080 311) 94,40 (60,09) 1 697 390 (1 080 311) 94,40 (60,09) 2007-12-04
Obszański Mariusz 61 000 (1 000) 3,39 (0,06) 61 000 (1 000) 3,39 (0,06) 2007-10-31
Allianz Polska OFE 114 000 (50 000) 6,34 (2,79) 114 000 (50 000) 6,34 (2,79) 2007-10-25
TFI Allianz Polska SA 135 773 7,55 135 773 7,55 2007-10-09
porozumienie inwestorów 0 (-449 560) 0,00 (-25,00) 0 (-449 560) 0,00 (-25,00) 2007-10-08
Drabarek Stanisław 66 339 (-51 102) 3,68 (-2,85) 66 339 (-51 102) 3,68 (-2,85) 2007-10-05
Lachowicz Michał 250 (50) 0,01 250 (50) 0,01 2007-10-02
Allianz Polska OFE 64 000 3,55 64 000 3,55 2007-10-01
Lachowicz Michał 200 (50) 0,01 (0,01) 200 (50) 0,01 (0,01) 2007-09-28
porozumienie inwestorów 449 560 (13 531) 25,00 (0,76) 449 560 (13 531) 25,00 (0,76) 2007-09-25
porozumienie inwestorów 436 029 (58 292) 24,24 (3,24) 436 029 (58 292) 24,24 (3,24) 2007-09-03
porozumienie inwestorów 377 737 (39 401) 21,00 (2,19) 377 737 (39 401) 21,00 (2,19) 2007-08-28
porozumienie inwestorów 338 336 (67 486) 18,81 (3,75) 338 336 (67 486) 18,81 (3,75) 2007-08-22
porozumienie inwestorów 270 850 15,06 (15,06) 270 850 15,06 (15,06) 2007-08-20
porozumienie inwestorów 0 (-272 289) 0,00 (-14,99) 0 (-272 289) 0,00 (-14,99) 2007-08-19
porozumienie inwestorów 272 289 14,99 (-0,15) 272 289 14,99 (-0,15) 2007-08-03
Obszański Mariusz 60 000 (821) 3,33 (0,04) 60 000 (821) 3,33 (0,04) 2007-08-03
Lachowicz Michał 150 (120) 0,00 150 (120) 0,00 2007-08-03
CA IB Investment Management SA 98 912 5,00 (-0,50) 98 912 5,00 (-0,50) 2007-08-03
Lachowicz Michał 30 0,00 30 0,00 2007-06-26
porozumienie inwestorów 272 289 (-23 518) 15,14 (-1,31) 272 289 (-23 518) 15,14 (-1,31) 2007-05-30
porozumienie inwestorów 295 807 (-67 997) 16,45 (-3,78) 295 807 (-67 997) 16,45 (-3,78) 2007-05-25
porozumienie inwestorów 363 804 (5 795) 20,23 (0,32) 363 804 (5 795) 20,23 (0,32) 2007-05-18
porozumienie inwestorów 358 009 (-3 027) 19,91 (-0,16) 358 009 (-3 027) 19,91 (-0,16) 2007-05-08
porozumienie inwestorów 361 036 (64 687) 20,07 (3,59) 361 036 (64 687) 20,07 (3,59) 2007-05-07
porozumienie inwestorów 296 349 (37 071) 16,48 (2,07) 296 349 (37 071) 16,48 (2,07) 2007-03-19
porozumienie inwestorów 259 278 (37 552) 14,41 (2,08) 259 278 (37 552) 14,41 (2,08) 2007-03-14
porozumienie inwestorów 221 726 (37 866) 12,33 (2,11) 221 726 (37 866) 12,33 (2,11) 2007-03-12
Drabarek Stanisław 117 441 6,53 117 441 6,53 2007-03-07
Rawlplug SA 617 079 (77 660) 34,31 (4,32) 617 079 (77 660) 34,31 (4,32) 2007-03-05
porozumienie inwestorów 183 860 10,22 183 860 10,22 2007-02-12
Rockbridge TFI SA na WZA 11 387 (-178 491) 0,63 (-9,93) 11 387 (-178 491) 0,63 (-9,93) 2007-02-05
Rawlplug SA 539 419 (179 806) 29,99 (10,00) 539 419 (179 806) 29,99 (10,00) 2007-02-01
Rockbridge TFI SA na WZA 189 878 (97 961) 10,56 (5,45) 189 878 (97 961) 10,56 (5,45) 2006-12-07
Rockbridge TFI SA na WZA 91 917 5,11 91 917 5,11 2006-08-04
CA IB Investment Management SA 98 912 5,50 98 912 5,50 2006-08-04
Rockbridge TFI SA na WZA 91 917 (-11 083) 5,11 (-0,61) 91 917 (-11 083) 5,11 (-0,61) 2006-06-30
Rockbridge TFI SA na WZA 103 000 (26 600) 5,72 (1,44) 103 000 (26 600) 5,72 (1,44) 2006-04-25
Obszański Mariusz na WZA 59 179 3,29 59 179 3,29 2006-04-25
Midas SA 0 (-269 895) 0,00 (-15,13) 0 (-269 895) 0,00 (-15,13) 2006-04-06
Rawlplug SA 359 613 (179 807) 19,99 (10,00) 359 613 (179 807) 19,99 (10,00) 2006-04-03
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 45 477 (-117 208) 2,52 (-6,52) 45 477 (-117 208) 2,52 (-6,52) 2006-02-22
Rawlplug SA 179 806 9,99 179 806 9,99 2006-02-01
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 162 685 (92 328) 9,04 (3,56) 162 685 (92 328) 9,04 (3,56) 2006-01-20
Pedersen Company Ltd. 84 401 (-47 215) 4,69 (-2,69) 84 401 (-47 215) 4,69 (-2,69) 2005-11-02
Rockbridge TFI SA zarządzane fundusze 76 400 (-15 517) 4,28 (-0,87) 76 400 (-15 517) 4,28 (-0,87) 2005-05-21
Midas SA na WZA 269 895 15,13 (0,12) 269 895 15,13 (0,12) 2005-05-21
Midas SA na WZA 269 895 (-41 261) 15,01 (-9,24) 269 895 (-41 261) 15,01 (-9,24) 2005-05-21
Rockbridge TFI SA zarządzane fundusze 91 917 5,15 91 917 5,15 2005-05-05
Skarb Państwa 0 (-320 842) 0,00 (-25,00) 0 (-320 842) 0,00 (-25,00) 2005-03-01
Pedersen Company Ltd. 131 616 7,38 (0,07) 131 616 7,38 (0,07) 2005-02-22
Pedersen Company Ltd. 131 616 7,31 (-2,94) 131 616 7,31 (-2,94) 2005-02-22
Pedersen Company Ltd. 131 616 (4 173) 10,25 (0,32) 131 616 (4 173) 10,25 (0,32) 2005-02-22
Midas SA z NFI Progress i Drugim NFI 311 156 24,25 (6,80) 311 156 24,25 (6,80) 2005-02-22
Midas SA z NFI Progress i Drugim NFI 311 156 (-125 768) 17,45 (-16,60) 311 156 (-125 768) 17,45 (-16,60) 2005-02-22
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 70 357 (-109 643) 5,48 (-4,61) 70 357 (-109 643) 5,48 (-4,61) 2005-02-21
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 180 000 10,09 (0,08) 180 000 10,09 (0,08) 2005-02-18
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 180 000 10,01 180 000 10,01 2005-02-18
Pedersen Company Ltd. 127 443 (-36 211) 9,93 (-2,82) 127 443 (-36 211) 9,93 (-2,82) 2004-12-20
Pedersen Company Ltd. 163 654 12,75 163 654 12,75 2004-11-30
Midas SA 436 924 34,05 436 924 34,05 2004-05-15
Skarb Państwa 320 842 25,00 320 842 25,00 1995-09-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.