1,3100 zł
0,00% 0,0000 zł
Alta S.A. (AAT)

Komunikaty spółki - ALTA

Wyniki finansowe
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Umowa warunkowa zawarta pomiędzy Chmielowskie Sp. z o.o. i Murapol Real Estate S.A.
Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
Postanowienie sądu w sprawie wniosku o wpis w księdze wieczystej
Wyniki finansowe
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
Wybór Zarządu Spółki na nową kadencję
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 31.08.2020r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 31.08.2020r.
Informacja o wstępnym szacunku wyniku dokonanym w toku prac nad raportem okresowym za I półrocze 2020 r.
Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu CP Tychy oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących: (i) zagrożenia niewypłacalnością CP Tychy i rozpoczęcia działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, (ii) złożenia przez CP Tychy wniosku do MSiG o publikację ogłoszenia w przedmiocie otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu
Życiorys dokooptowanego członka Rady Nadzorczej ALTA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.