1,9100 zł
-1,55% -0,0300 zł
Alta S.A. (AAT)

Komunikaty spółki - ALTA

Aneks do Listu Intencyjnego w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Inwestycji Siewierz Jeziorna
Wyniki finansowe
Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie – rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zawarcie przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży nieruchomości
Wyniki finansowe
Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r.
Realizacja postanowień Umowy Sprzedaży wierzytelności i zakończenie procesu sprzedaży wierzytelności
Porozumienie do Listu Intencyjnego w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Inwestycji Siewierz Jeziorna
Wyniki finansowe
Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019r.
Ujawnienie informacji poufnej - Aneks nr 1 do Umowy sprzedaży wierzytelności
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
Informacja w sprawie transakcji sprzedaży nieruchomości w inwestycji Siewierz Jeziorna
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 25.06.2019r.
Powołanie Rady Nadzorczej ALTA S.A. na nową kadencję
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.