1,8000 zł
5,26% 0,0900 zł
Alta S.A. (AAT)

Akcjonariat - ALTA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 27 485 721 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 15 269 845 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 684 438
Liczba głosów na WZA: 21 700 113 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,42%
Kapitał akcyjny: 15 269 845,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 959 638
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,55%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,58%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hlamata Holdings Ltd. wraz z Małgorzatą i Robertem Moritz 7 834 438 (51,30%) 14 109 638 (65,02%) 2017-01-31 -
Investors TFI SA ZWZ 1 850 000 (12,11%) 1 850 000 (8,52%) 2021-06-30 ENT, VGO, CPL, APE, LRQ, DAT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA brak danych o dacie utworzenia spółki 3 529 800
3 529 800,00
1,00 1,00 3 529 800
3 529 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-30
1997-12-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 25 000
1,00 15 229 845
15 229 845,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-19
podwyższenie kapitału seria G 74 500
1,00 15 204 845
15 204 845,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 18 000
1,00 15 230 345
15 230 345,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10
podwyższenie kapitału seria H 40 000
1,00 15 269 845
15 269 845,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-19
seria B - subskrypcja publiczna 1997-12-05 2 000 000
6 000 000,00
1,00 3,00 5 529 800
5 529 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-30
1998-10-13
1999-01-20
seria C - Eagle International Trading kapitał docelowy 2004-08-03 2 805 425
4 741 168,25
1,00 1,69 8 335 225
8 335 225,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-05
2005-04-11
seria D - Elżbieta i Lesław Moritz 2006-06-22 1 377 120
11 430 096,00
1,00 8,30 9 712 345
9 712 345,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-21
2007-10-24
seria E - ofera menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2007-04-23 300 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2007-05-30 5 500 000
110 000 000,00
1,00 20,00 15 212 345
15 212 345,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-30
2007-11-14
seria G - ofera menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2009-05-22 300 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z TUP SA na Alta SA 2013-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-10
seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2013-06-26 300 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2015-06-18 300 000
300 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2015-06-18 300 000
300 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-08-31 100 000
1,00 15 130 345
15 130 345,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Investors TFI SA ZWZ 1 850 000 (350 507) 12,15 (2,30) 1 850 000 (350 507) 8,53 (1,61) 2021-06-30
Investors TFI SA ZWZ 1 499 493 9,85 (-0,06) 1 499 493 6,92 (-0,03) 2020-08-31
Investors TFI SA ZWZ 1 499 493 (10 988) 9,91 (0,13) 1 499 493 (10 988) 6,95 (0,07) 2020-08-31
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ, ZWZ 1 025 236 (-676 794) 6,73 (-4,46) 1 025 236 (-676 794) 4,73 (-3,13) 2020-06-26
Ipopema TFI SA poprzez Total FIZ, ZWZ 1 702 030 (571 539) 11,19 (4,19) 1 702 030 (571 539) 7,86 (2,86) 2019-06-25
Aegon OFE portfele 33 566 0,22 33 566 0,16 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 155 338 1,02 155 338 0,72 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 1 488 505 (-196 978) 9,78 (-1,29) 1 488 505 (-196 978) 6,88 (-0,90) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 155 338 1,02 155 338 0,72 2017-12-31
Hlamata Holdings Ltd. wraz z Małgorzatą i Robertem Moritz 7 834 438 51,00 (-0,44) 14 109 638 65,00 (-0,14) 2017-01-31
Hlamata Holdings Ltd. wraz z Małgorzatą i Robertem Moritz 7 834 438 (64 730) 51,44 (0,36) 14 109 638 (64 730) 65,14 (0,25) 2017-01-31
Hlamata Holdings Ltd. kontrolowany przez rodznię Moritz 7 769 708 (1 238 621) 51,08 (8,15) 14 044 908 (1 238 621) 64,89 (5,72) 2017-01-30
Moritz, Robert Jacek wraz z Małgorzatą Moritz 89 516 (50) 0,00 (-0,58) 89 516 (50) 0,00 (-0,41) 2012-05-10
Karczykowski Andrzej 7 800 0,00 7 800 0,00 2012-05-10
Dorszewski Michał 5 010 0,03 5 010 0,02 2012-05-10
Investors TFI SA 1 685 483 11,07 1 685 483 7,78 2011-11-09
Moritz, Robert Jacek wraz z Małgorzatą Moritz 89 466 (3 716) 0,58 (0,02) 89 466 (3 716) 0,41 (0,02) 2011-05-12
Moritz, Robert Jacek 85 750 (-3 466) 0,56 (-0,02) 85 750 (-3 466) 0,39 (-0,02) 2011-05-12
Moritz, Lesław Aleksander wraz z Elżbietą Mortiz 1 238 621 (-150 000) 8,00 (-1,12) 1 238 621 (-150 000) 5,00 (-1,41) 2010-09-23
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 0 (-1 685 483) 0,00 (-11,07) 0 (-1 685 483) 0,00 (-7,78) 2010-08-18
Ipopema TFI SA 1 130 491 7,00 (-0,43) 1 130 491 5,00 (-0,22) 2010-03-19
Ipopema TFI SA 1 130 491 (102 032) 7,43 (0,67) 1 130 491 (102 032) 5,22 (0,47) 2009-11-30
Ipopema TFI SA 1 028 459 6,76 1 028 459 4,75 2009-11-29
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 1 685 483 (109 342) 11,07 (0,71) 1 685 483 (109 342) 7,78 (2,41) 2009-08-18
Hlamata Holdings Ltd. kontrolowany przez rodznię Moritz 6 531 087 (22 236) 42,93 (0,15) 12 806 287 (22 236) 59,17 (0,11) 2009-04-01
Hlamata Holdings Ltd. kontrolowany przez rodznię Moritz 6 508 851 42,78 12 784 051 59,06 2008-12-01
Hlamata Holdings Ltd. 6 508 851 42,78 12 784 051 (-7 420 000) 59,06 (-9,82) 2008-11-07
Moritz, Lesław Aleksander wraz z żoną 1 388 621 9,12 1 388 621 6,41 (1,68) 2008-11-03
Moritz, Robert Jacek wraz z Małgorzatą Moritz 89 216 (7 360) 0,58 (0,05) 89 216 (7 360) 0,41 (0,14) 2008-10-31
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 1 576 141 (123 366) 10,36 (0,81) 1 576 141 (123 366) 5,37 (0,42) 2008-09-23
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 1 452 775 9,55 1 452 775 4,95 2008-09-22
Sobański Władysław 5 713 0,03 5 713 0,01 (-0,01) 2008-07-31
Sobański Władysław 5 713 0,03 5 713 0,02 2008-07-31
Moritz, Robert Jacek wraz z Małgorzatą Moritz 81 856 (3 150) 0,53 (0,02) 81 856 (3 150) 0,27 (0,01) 2008-07-31
Moritz, Lesław Aleksander wraz z żoną 1 388 621 (1 001) 9,12 1 388 621 (1 001) 4,73 2008-04-30
Moritz, Robert Jacek 78 706 (70) 0,51 (-0,29) 78 706 (70) 0,26 (-0,07) 2008-02-15
Moritz, Lesław Aleksander wraz z żoną 1 387 620 (3 000) 9,12 (0,02) 1 387 620 (3 000) 4,73 (0,01) 2008-02-15
Moritz, Lesław Aleksander wraz z żoną 1 384 620 (7 500) 9,10 (0,05) 1 384 620 (7 500) 4,72 (0,03) 2008-02-02
Hlamata Holdings Ltd. 6 508 851 42,78 20 204 051 68,88 2007-10-25
Eagle International Trading Ltd. 0 (-6 508 851) 0,00 (-78,08) 0 (-20 204 051) 0,00 (-91,06) 2007-10-25
Moritz, Robert Jacek 78 636 0,80 (0,29) 78 636 0,33 (0,07) 2007-08-10
Moritz, Robert Jacek 78 636 (8 831) 0,51 (-0,20) 78 636 (8 831) 0,26 (-0,03) 2007-08-10
Moritz, Robert Jacek 69 805 (67 233) 0,71 (0,68) 69 805 (67 233) 0,29 (0,28) 2007-05-30
Moritz, Lesław Aleksander wraz z żoną 1 377 120 9,05 (-5,12) 1 377 120 4,69 (-1,15) 2007-02-26
Moritz, Lesław Aleksander wraz z żoną 1 377 120 14,17 1 377 120 5,84 2007-02-26
Eagle International Trading Ltd. 6 508 851 78,08 (11,07) 20 204 051 91,06 (5,32) 2007-01-17
Eagle International Trading Ltd. 6 508 851 67,01 (24,23) 20 204 051 85,74 (16,86) 2007-01-17
Eagle International Trading Ltd. 6 508 851 (-500 000) 42,78 (-41,30) 20 204 051 (-504 850) 68,88 (-24,46) 2007-01-17
Moritz, Robert Jacek 2 572 (-64 661) 0,03 (-0,77) 2 572 (-64 661) 0,01 (-0,29) 2006-11-03
Moritz, Robert Jacek 67 233 0,80 67 233 0,30 2006-09-08
Alta SA 0 (-67 233) 0,00 (-0,80) 0 (-336 165) 0,00 2006-09-08
Eagle International Trading Ltd. 7 008 851 (-4 850) 84,08 (-0,06) 20 708 901 93,34 2006-08-31
Eagle International Trading Ltd. 7 013 701 (-115 007) 84,14 (-1,38) 20 708 901 (-115 007) 93,34 (-0,52) 2006-02-10
Eagle International Trading Ltd. 7 128 708 (-225 000) 85,52 (-2,70) 20 823 908 (-225 000) 93,86 (0,12) 2005-10-07
Alta SA 67 233 0,80 (0,80) 336 165 0,00 2005-07-22
Eagle International Trading Ltd. 7 353 708 (311 868) 88,22 (3,74) 21 048 908 (311 868) 93,74 (1,39) 2005-01-07
Eagle International Trading Ltd. 7 041 840 (2 805 425) 84,48 (7,87) 20 737 040 (2 805 425) 92,35 (1,10) 2005-01-05
Eagle International Trading Ltd. 4 236 415 (812 615) 76,61 (14,70) 17 931 615 (812 615) 91,25 (4,13) 2003-05-20
Eagle International Trading Ltd. 3 423 800 61,91 17 119 000 87,12 2002-12-30
Alta SA do zbycia 0 (-67 233) 0,00 (-1,22) 0 (-336 165) 0,00 2000-02-29
Alta SA do zbycia 67 233 1,22 336 165 0,00 1998-12-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2022-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2021-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2021-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2011-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2011-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2010-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2010-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2009-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2009-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2008-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2008-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2006-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2006-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.