7,0200 zł
-1,68% -0,1200 zł
Agora SA (AGO)

Komunikaty spółki - AGORA

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazująca koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zmiany warunków opcji menadżerskich Helios S.A.
Zawarcie kolejnych umów: o kredyt w rachunku bieżącym oraz o kredyt rewolwingowy przez spółkę zależną Helios S.A.
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR
Zarejestrowanie umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2021
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Errata błędu edytorskiego w raporcie finansowym Grupy Agora za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.
Wyniki finansowe
Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej
Zastrzeżenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec koncentracji
Rejestracja zmian w statucie Spółki
Rejestracja połączenia Agora-Poligrafia Sp. z o.o. z Agorą S.A.
Rezygnacja członka Zarządu Agory S.A.
Wyniki finansowe
Zawarcie umów: o kredyt w rachunku bieżącym oraz o kredyt rewolwingowy przez spółkę zależną Helios S.A., oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.