12,6000 zł
-1,95% -0,2500 zł
Agora SA (AGO)

Komunikaty spółki - AGORA

Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Aneks do umowy o limit kredytowy
Wyniki finansowe
Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 60% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o.
Uzgodnienie ostatecznej ceny sprzedaży udziałów w Eurozet sp. z o.o. w wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny
Zawarcie umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego udziałów w spółce Online Technologies HR sp. z o.o. oraz umowy wspólników
Wyniki finansowe
Aneks do umowy o limit kredytowy
Oferta nabycia udziału większościowego w spółce Online Technologies HR Sp. z o.o.
Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego udziałów w spółce Benefit Multimedia sp. z o.o. oraz umowy wspólników
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez spółkę z Grupy Agora - AMS S.A. negocjacji w przedmiocie nabycia przez AMS S.A. 85% udziałów w spółce Piano Group z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz zawarcia umowy wspólników z udziałowcem mniejszościowym
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Agora S.A. dnia 12 czerwca 2019 roku
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A.
Powołanie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 12 czerwca 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.