12,7000 zł
4,53% 0,5500 zł
Agora SA (AGO)

Komunikaty spółki - AGORA

Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w Agora S.A.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Agora S.A.
Zakończenie negocjacji i sprzedaż udziałów w spółce HRlink sp. z o.o.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez Spółkę negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów w spółce HRlink sp. z o.o.
Spłata pożyczki udzielonej przez SFS Ventures s.r.o.
Informacja dotycząca decyzji w sprawie wydzielenia wybranych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki
Zarejestrowanie umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2024
Powołanie prokurenta Spółki
Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 14 do umowy wspólników Eurozet oraz uzgodnienie ostatecznej ceny sprzedaży 11% udziałów w Eurozet
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez Spółkę negocjacji z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w przedmiocie zmiany postanowień Umowy wspólników zawartej 20 lutego 2019 r.
Wyniki finansowe
Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2024
Rejestracja zmian w Statucie spółki Agora S.A.
Wyniki finansowe
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.