12,7000 zł
4,53% 0,5500 zł
Agora SA (AGO)

Akcjonariat - AGORA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 591 576 553,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 46 580 831 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 376 986
Liczba głosów na WZA: 63 707 231 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,19%
Kapitał akcyjny: 46 580 831,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 503 386
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,81%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU OFE Złota Jesień portfel, NWZ 8 126 434 (17,44%) 8 126 434 (12,75%) 2022-04-21 SPN, WLC_1, IPE, MSP, NWG, KGN, ZEP, APR, RMK, MSW, MBR, KTY, ENE, MNC, MIL, GTC, OBL, SNK, DCR, ABE, OTM, KRU, MCR, PCE, VRG, ACG, PRM, MDG, DVL, CAR
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 (11,59%) 22 528 252 (35,36%) 2013-01-04 -
MDIF Media Holdings I, LLC poprzez Media Development Investment Fund, Inc., ZWZ 5 355 645 (11,49%) 5 355 645 (8,40%) 2021-06-24 -
NN OFE portfel 4 493 055 (9,64%) 4 493 055 (7,05%) 2021-03-19 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, MGT, 08N, TAR, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, PWX, FTE, DCR, MBR, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, MON, ABE, SPL, RVU, KRU, TRN, 11B, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN, ZMT, MUR, AMC, DVL, CMP, PKO, PKN, BFT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A-C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1998-03-11 44 140 500
44 140 500,00
1,00 1,00 44 140 500
44 140 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-01-08
1998-04-01
2000-07-04
seria D - subskrypcja prywatna pracownicy 1998-12-01 2 267 025
2 267 025,00
1,00 1,00 46 407 525
46 407 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-01-08
1999-03-29
2000-07-04
seria E - subskrypcja publiczna 1998-12-01 9 000 000
324 000 000,00
1,00 36,00 55 407 525
55 407 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-01-08
1999-03-29
1999-04-20
seria F - subskrypcja prywatna 1998-12-01 1 350 000
48 600 000,00
1,00 36,00 56 757 525
56 757 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-01-08
1999-03-29
1999-04-20
kapitał docelowy 2001-06-27 42 568 000

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Citi Magazie sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2002-10-23

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2005-06-22 -1 779 990
1,00 54 977 535
54 977 535,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji; zmiana oznaczenia akcji: seria B i D 2009-06-23 -4 040 149
1,00 50 937 386
50 937 386,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-26 -3 271 960
1,00 47 665 426
47 665 426,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B i D 2018-06-20 -1 084 595
1,00 46 580 831
46 580 831,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-23
połączenie z Agora-Poligrafia sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-06-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel, ZWZ 8 126 000 (540 339) 17,44 (1,16) 8 126 000 (540 339) 12,75 (0,85) 2021-06-24
PZU OFE Złota Jesień portfel 7 585 661 (-540 773) 16,28 (-1,16) 7 585 661 (-540 773) 11,90 (-0,85) 2021-03-19
MDIF Media Holdings I, LLC poprzez Media Development Investment Fund, Inc. 5 350 000 (-5 645) 11,48 (0,25) 5 350 000 (-5 645) 8,39 (0,13) 2021-03-19
Uniqa OFE portfel 1 929 979 (979) 4,14 (0,10) 1 929 979 (979) 3,02 (0,05) 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 8 126 434 (326 434) 17,44 (1,08) 8 126 434 (326 434) 12,75 (0,72) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 756 223 (340 223) 3,77 (0,80) 1 756 223 (340 223) 2,75 (0,57) 2018-12-31
NN OFE portfel 4 480 465 (-172 535) 9,61 (-0,15) 4 480 465 (-172 535) 7,03 (-0,15) 2018-12-31
Agora SA 0 (-1 084 595) 0,00 (-2,27) 0 (-1 084 595) 0,00 2018-08-23
TFI PZU SA portfele 53 866 (-52 883) 0,11 (-0,11) 53 866 (-52 883) 0,08 (-0,08) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 10 404 (-104 976) 0,02 (-0,22) 10 404 (-104 976) 0,01 (-0,16) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 578 541 (-73 165) 1,21 (-0,15) 578 541 (-73 165) 0,89 (-0,11) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 352 584 (38 004) 0,73 (0,08) 352 584 (38 004) 0,54 (0,06) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 233 087 (219 087) 0,48 (0,46) 233 087 (219 087) 0,35 (0,33) 2018-06-30
Altus SA portfele 128 935 (66 135) 0,27 (0,14) 128 935 (66 135) 0,19 (0,10) 2018-06-30
Vienna OFE portfel 2 848 000 (-1 788) 5,97 2 848 000 (-1 788) 4,39 2017-12-31
Uniqa OFE portfel 1 929 000 4,04 1 929 000 2,97 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 106 749 0,22 106 749 0,16 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 115 380 0,24 115 380 0,17 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 651 706 1,36 651 706 1,00 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 416 000 2,97 1 416 000 2,18 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 314 580 0,65 314 580 0,48 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 14 000 0,02 14 000 0,02 2017-12-31
Altus SA portfele 62 800 0,13 62 800 0,09 2017-12-31
Vienna OFE 2 849 788 (-706 212) 5,97 (-1,49) 2 849 788 (-706 212) 4,39 (-1,09) 2017-12-12
MDIF Media Holdings I, LLC NWZ 5 355 645 11,23 (-0,26) 5 355 645 8,26 (-0,14) 2017-11-08
MDIF Media Holdings I, LLC NWZ 5 355 645 11,49 (0,26) 5 355 645 8,40 (0,14) 2017-11-08
Agora SA 1 084 595 2,27 (2,27) 1 084 595 0,00 2017-10-10
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 7 800 000 16,36 (-0,38) 7 800 000 12,03 (-0,21) 2017-06-21
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 7 800 000 (205 389) 16,74 (0,81) 7 800 000 (205 389) 12,24 (0,52) 2017-06-21
Vienna OFE portfel 3 556 000 (81 000) 7,46 (0,17) 3 556 000 (81 000) 5,48 (0,12) 2016-12-31
NN OFE portfel 4 653 000 9,76 (-0,22) 4 653 000 7,18 (-0,12) 2016-12-31
NN OFE portfel 4 653 000 (159 945) 9,98 (0,56) 4 653 000 (159 945) 7,30 (0,37) 2016-12-31
Vienna OFE ZWZ 3 475 000 (191 846) 7,29 (0,41) 3 475 000 (191 846) 5,36 (0,30) 2016-06-23
MDIF Media Holdings I, LLC ZWZ 5 355 645 (5 645) 11,23 (0,01) 5 355 645 (5 645) 8,26 (0,01) 2016-06-23
MDIF Media Holdings I, LLC 5 350 000 11,22 5 350 000 8,25 2016-06-23
NN OFE 4 493 055 (-2 313 649) 9,42 (-4,86) 4 493 055 (-2 313 649) 6,93 (-3,57) 2016-06-09
MDIF Media Holdings I, LLC 5 350 000 11,22 5 350 000 8,25 2016-06-03
TFI Allianz Polska SA portfele 65 000 0,13 65 000 0,10 2015-12-31
Vienna OFE 3 283 154 6,88 3 283 154 5,06 2015-12-03
Agora SA 0 (-3 271 960) 0,00 (-6,42) 0 (-3 271 960) 0,00 2015-09-22
NN OFE 6 806 704 14,28 (0,92) 6 806 704 10,50 (0,50) 2015-08-07
NN OFE 6 806 704 (447 618) 13,36 (0,88) 6 806 704 (447 618) 10,00 (0,66) 2015-08-07
Agora SA 3 271 960 (771 960) 6,42 (1,52) 3 271 960 (771 960) 0,00 2015-04-24
NN OFE 6 359 086 (-449 422) 12,48 (-0,88) 6 359 086 (-449 422) 9,34 (-0,66) 2014-09-17
Agora SA 2 500 000 (-1 540 149) 4,90 (-2,44) 2 500 000 (-1 540 149) 0,00 2014-09-12
NN OFE 6 808 508 (148 482) 13,36 (0,29) 6 808 508 (148 482) 10,00 (0,22) 2013-09-13
NN OFE 6 660 026 (152 228) 13,07 (0,30) 6 660 026 (152 228) 9,78 (0,22) 2013-09-09
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 10,60 (-0,73) 22 528 252 33,09 (-1,68) 2013-01-04
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 (-290 568) 11,33 (0,16) 22 528 252 (-290 568) 34,77 (1,25) 2013-01-04
NN OFE 6 507 798 (-303 719) 12,77 (-0,60) 6 507 798 (-303 719) 9,56 (-0,44) 2013-01-02
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 7 594 611 15,93 (1,03) 7 594 611 11,72 (0,57) 2012-12-27
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 7 594 611 (792 039) 14,90 (1,55) 7 594 611 (792 039) 11,15 (1,16) 2012-12-27
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 6 802 572 (2 993 045) 13,35 (5,88) 6 802 572 (2 993 045) 9,99 (4,40) 2012-12-12
PZU OFE Złota Jesień 3 809 527 7,47 3 809 527 5,59 2012-10-26
NN OFE 6 811 517 (10 771) 13,37 (0,02) 6 811 517 (10 771) 10,00 (0,01) 2012-10-10
NN OFE 6 800 746 (3 042 109) 13,35 (5,98) 6 800 746 (3 042 109) 9,99 (4,47) 2012-10-04
Jackiewicz Marek 100 000 0,19 100 000 0,14 2012-05-11
Turnau Stanisław 119 292 0,23 119 292 0,17 2012-03-31
Józefacki Tomasz 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-01-31
Agora-Holding sp. z o.o. 5 692 420 (-339 605) 11,17 (-0,67) 22 818 820 (-339 605) 33,52 (-0,50) 2012-01-03
Józefacki Tomasz 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-11-10
NN OFE 3 758 637 7,37 3 758 637 5,52 2011-09-29
Agora-Holding sp. z o.o. 6 032 025 (-614 930) 11,84 (-1,20) 23 158 425 (-614 930) 34,02 (-0,90) 2010-12-23
Rapaczynski Wanda 924 616 (-6 600) 1,81 (-0,01) 924 616 (-6 600) 1,35 (-0,01) 2010-08-20
Rapaczynski Wanda 931 216 (-125 000) 1,82 (-0,10) 931 216 (-125 000) 1,36 (-0,10) 2010-05-13
Agora-Holding sp. z o.o. 6 646 955 (-595 435) 13,04 (-1,17) 23 773 355 (-595 435) 34,92 (-0,88) 2010-01-11
Agora-Holding sp. z o.o. 7 242 390 (178 016) 14,21 (1,37) 24 368 790 (178 016) 35,80 (2,26) 2009-12-22
Rapaczynski Wanda 1 056 216 1,92 (-0,15) 1 056 216 1,46 (-0,09) 2009-08-27
Rapaczynski Wanda 1 056 216 (-245 641) 2,07 (0,07) 1 056 216 (-245 641) 1,55 (0,55) 2009-08-27
Agora-Holding sp. z o.o. 7 064 374 12,84 (-1,02) 24 190 774 33,54 (-2,00) 2009-08-27
Agora-Holding sp. z o.o. 7 064 374 (2 902) 13,86 (1,02) 24 190 774 (2 902) 35,54 (0,01) 2009-08-27
Agora-Holding sp. z o.o. 7 061 472 (-66) 12,84 24 187 872 (-66) 35,53 (0,76) 2009-05-14
Agora SA 4 040 149 7,34 (-0,59) 4 040 149 0,00 2009-04-07
Agora SA 4 040 149 7,93 (7,93) 4 040 149 0,00 2009-04-07
Agora SA 0 (-3 847 323) 0,00 (-6,99) 0 (-3 847 323) 0,00 2009-04-07
Agora SA 3 847 323 (354 149) 6,99 (0,64) 3 847 323 (354 149) 0,00 2009-04-02
Agora SA 3 493 174 (237 032) 6,35 (0,43) 3 493 174 (237 032) 0,00 2009-03-26
Artio Global Management LLC 3 354 031 (-388 608) 5,99 (-0,81) 3 354 031 (-388 608) 4,00 (-1,45) 2009-03-25
Agora SA 3 256 142 (184 226) 5,92 (0,34) 3 256 142 (184 226) 0,00 2009-03-19
Agora SA 3 071 916 (164 395) 5,58 (0,30) 3 071 916 (164 395) 0,00 2009-03-12
Agora SA 2 907 521 (147 736) 5,28 (0,27) 2 907 521 (147 736) 0,00 2009-03-05
Agora SA 2 759 785 (129 090) 5,01 (0,23) 2 759 785 (129 090) 0,00 2009-02-26
Agora SA 2 630 695 (89 004) 4,78 (0,16) 2 630 695 (89 004) 0,00 2009-02-19
Kossakowski Grzegorz 44 451 0,08 44 451 0,06 2009-01-08
Kossakowski Grzegorz 44 451 0,08 44 451 0,06 2009-01-08
Szaliński Jarosław 3 552 0,00 3 552 0,00 2008-12-31
Agora-Holding sp. z o.o. 7 061 538 (-967 217) 12,84 (-1,76) 24 187 938 (-967 217) 34,77 (-1,39) 2008-12-23
Agora-Holding sp. z o.o. 8 028 755 (3 571) 14,60 (0,01) 25 155 155 (3 571) 36,16 (0,64) 2008-12-23
Agora SA 2 541 691 (227 872) 4,62 (0,42) 2 541 691 (227 872) 0,00 2008-10-30
Agora SA 2 313 819 (190 642) 4,20 (0,34) 2 313 819 (190 642) 0,00 2008-10-23
Agora SA 2 123 177 (155 296) 3,86 (0,29) 2 123 177 (155 296) 0,00 2008-10-16
Agora SA 1 967 881 (384 744) 3,57 (0,70) 1 967 881 (384 744) 0,00 2008-10-09
Agora SA 1 583 137 (132 258) 2,87 (0,24) 1 583 137 (132 258) 0,00 2008-09-18
Agora SA 1 450 879 (154 330) 2,63 (0,28) 1 450 879 (154 330) 0,00 2008-09-11
Agora SA 1 296 549 (163 380) 2,35 (0,29) 1 296 549 (163 380) 0,00 2008-09-04
Agora SA 1 133 169 (165 999) 2,06 (0,31) 1 133 169 (165 999) 0,00 2008-08-28
Agora SA 967 170 (159 988) 1,75 (0,29) 967 170 (159 988) 0,00 2008-08-21
Agora SA 807 182 (198 911) 1,46 (0,36) 807 182 (198 911) 0,00 2008-08-14
Agora-Holding sp. z o.o. 8 025 184 (3 192) 14,59 25 151 584 (3 192) 35,52 (0,65) 2008-08-12
Agora SA 608 271 (180 424) 1,10 (0,33) 608 271 (180 424) 0,00 2008-08-07
Agora SA 427 847 (185 609) 0,77 (0,33) 427 847 (185 609) 0,00 2008-07-31
Agora SA 242 238 (137 154) 0,44 (0,25) 242 238 (137 154) 0,00 2008-07-24
Agora SA 105 084 0,19 (0,19) 105 084 0,00 2008-07-17
Agora-Holding sp. z o.o. 8 021 992 (844) 14,59 (0,01) 25 148 392 (844) 34,87 2008-05-15
Agora-Holding sp. z o.o. 8 021 148 (-1 060 751) 14,58 (-1,93) 25 147 548 (-1 060 751) 34,87 (-1,47) 2007-12-21
Szaliński Jarosław 3 552 (-5 666) 0,00 (-0,01) 3 552 (-5 666) 0,00 (-0,01) 2007-09-30
Bąk Zbigniew 68 006 0,12 (-0,01) 68 006 0,09 2007-09-30
Bąk Zbigniew 68 006 (-62 844) 0,13 (-0,10) 68 006 (-62 844) 0,09 (-0,08) 2007-09-30
Rapaczynski Wanda 1 301 857 2,00 (-0,29) 1 301 857 1,00 (-0,76) 2007-08-30
Niemczycki Piotr 1 548 373 2,81 (-0,22) 1 548 373 2,14 (-0,13) 2007-06-30
Niemczycki Piotr 1 548 373 (1) 3,03 (0,31) 1 548 373 (1) 2,27 (0,18) 2007-06-30
Agora-Holding sp. z o.o. 9 081 899 (9 905) 16,51 (0,01) 26 208 299 (9 905) 36,34 (0,01) 2007-06-30
Artio Global Management LLC 3 742 639 (-116 150) 6,80 (-0,21) 3 742 639 (-116 150) 5,45 (0,01) 2007-03-24
Artio Global Management LLC 3 858 789 (-82 542) 7,01 (0,07) 3 858 789 (-82 542) 5,44 (0,11) 2007-03-14
Agora-Holding sp. z o.o. 9 071 994 (-1 128 754) 16,50 (-1,47) 26 198 394 (-1 128 754) 36,33 (-0,65) 2006-12-21
Agora-Holding sp. z o.o. 10 200 748 17,97 (-0,58) 27 327 148 36,98 (-0,91) 2006-11-07
Agora-Holding sp. z o.o. 10 200 748 18,55 (0,58) 27 327 148 (6 710) 37,89 (0,92) 2006-11-07
Agora SA w celu umorzenia 0 (-1 779 990) 0,00 (-3,13) 0 (-1 779 990) 0,00 2006-10-26
Agora-Holding sp. z o.o. 10 200 748 (6 710) 17,97 (0,01) 27 320 438 36,97 2006-08-11
Sielicki Tomasz 33 0,00 33 0,00 2006-08-03
Sielicki Tomasz 33 0,00 33 0,00 2006-08-03
Sielicki Tomasz 33 0,00 33 0,00 2006-08-03
Rapaczynski Wanda 1 301 857 2,29 (-0,07) 1 301 857 1,76 (-0,04) 2006-08-03
Rapaczynski Wanda 1 301 857 (-55 488) 2,36 (-0,03) 1 301 857 (-55 488) 1,80 (0,03) 2006-08-03
Niemczycki Piotr 1 548 372 2,72 (-0,09) 1 548 372 2,09 (-0,05) 2006-08-03
Niemczycki Piotr 1 548 372 (-115 562) 2,81 (-0,12) 1 548 372 (-115 592) 2,14 (-0,04) 2006-08-03
Bąk Zbigniew 130 850 0,23 130 850 0,17 (-0,01) 2006-08-03
Bąk Zbigniew 130 850 (-25 000) 0,23 (-0,04) 130 850 (-25 000) 0,18 (-0,02) 2006-08-03
Agora-Holding sp. z o.o. 10 194 038 (-28 903) 17,96 (-0,05) 27 320 438 (-28 903) 36,97 (1,11) 2006-08-03
Artio Global Management LLC 3 941 331 6,94 3 941 331 (147 330) 5,33 (0,20) 2006-06-29
Artio Global Management LLC 3 941 331 6,94 (-0,22) 3 794 001 5,13 (-0,13) 2006-06-29
Artio Global Management LLC 3 941 331 7,16 3 794 001 5,26 2006-06-29
Agora SA w celu umorzenia 1 779 990 (39 458) 3,13 (0,07) 1 779 990 (39 458) 0,00 2005-11-30
Agora SA w celu umorzenia 1 740 532 (81 049) 3,06 (0,14) 1 740 532 (81 049) 0,00 2005-11-24
Agora SA w celu umorzenia 1 659 483 (65 702) 2,92 (0,12) 1 659 483 (65 702) 0,00 2005-11-17
Agora SA w celu umorzenia 1 593 781 (75 091) 2,80 (0,13) 1 593 781 (75 091) 0,00 2005-11-10
Agora SA w celu umorzenia 1 518 690 (121 928) 2,67 (0,21) 1 518 690 (121 928) 0,00 2005-10-27
Agora SA w celu umorzenia 1 396 762 (354 785) 2,46 (0,63) 1 396 762 (354 785) 0,00 2005-10-20
Agora SA w celu umorzenia 1 041 977 (165 027) 1,83 (0,29) 1 041 977 (165 027) 0,00 2005-10-06
Agora SA w celu umorzenia 876 950 (152 623) 1,54 (0,27) 876 950 (152 623) 0,00 2005-09-29
Agora SA w celu umorzenia 724 327 (114 085) 1,27 (0,20) 724 327 (114 085) 0,00 2005-09-22
Agora SA w celu umorzenia 610 242 (101 232) 1,07 (0,18) 610 242 (101 232) 0,00 2005-09-15
Agora SA w celu umorzenia 509 010 (156 034) 0,89 (0,27) 509 010 (156 034) 0,00 2005-09-08
Agora SA w celu umorzenia 352 976 (163 507) 0,62 (0,29) 352 976 (163 507) 0,00 2005-09-01
Agora SA w celu umorzenia 189 469 (149 445) 0,33 (0,26) 189 469 (149 445) 0,00 2005-08-25
Agora SA w celu umorzenia 40 024 0,07 40 024 0,00 2005-08-18
Cox Poland Investments, Inc. udział w głosach nie może być większy niż udział w kapitale 2 833 311 (-2 835 139) 4,99 (-4,99) 3 733 174 (-3 835 489) 4,89 (-5,09) 2005-05-25
Rapaczynski Wanda 1 357 345 2,39 1 357 345 1,77 (-0,06) 2005-05-12
Rapaczynski Wanda 1 357 345 (-19 512) 2,39 (-0,03) 1 357 345 (-19 512) 1,83 (0,03) 2005-05-12
Niemczycki Piotr 1 663 934 (-31 601) 2,93 (-0,05) 1 663 964 (-31 571) 2,18 (-0,04) 2005-05-12
Agora-Holding sp. z o.o. 10 222 941 18,01 27 349 341 (3 000 000) 35,86 (2,91) 2005-05-12
Agora-Holding sp. z o.o. 10 222 941 (-173 626) 18,01 (-0,30) 24 349 341 (-3 172 143) 32,95 (-3,13) 2005-05-12
Rapaczynski Wanda 1 376 857 (-25 000) 2,42 (-0,04) 1 376 857 (-25 000) 1,80 (-0,03) 2005-03-31
Niemczycki Piotr 1 695 535 2,98 1 695 535 2,22 (-0,07) 2005-03-31
Niemczycki Piotr 1 695 535 (-52 838) 2,98 (-0,10) 1 695 535 (-52 838) 2,29 2005-03-31
Szaliński Jarosław 9 218 0,01 9 218 0,01 2004-12-31
Szaliński Jarosław 9 218 0,01 9 218 0,01 2004-12-31
Szaliński Jarosław 9 218 0,01 9 218 0,01 2004-12-31
Niemczycki Piotr 1 748 373 3,08 1 748 373 2,29 2004-12-29
Agora-Holding sp. z o.o. 10 396 567 (-1 065 726) 18,31 (-1,89) 27 521 484 (-1 065 726) 36,08 (-1,64) 2004-12-29
Bąk Zbigniew 155 850 0,27 155 850 0,20 (-0,01) 2004-12-19
Bąk Zbigniew 155 850 0,27 155 850 0,21 2004-12-19
Cox Poland Investments, Inc. udział w głosach nie może być większy niż udział w kapitale 5 668 450 (-150 000) 9,98 (-0,27) 7 568 663 (-206 027) 9,98 (-0,27) 2004-08-27
Rapaczynski Wanda 1 401 857 2,46 1 401 857 1,83 2004-06-24
Agora-Holding sp. z o.o. 11 462 293 (-3 195 897) 20,20 (-5,62) 28 587 210 (-3 176 740) 37,72 (-3,93) 2003-12-23
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 3 727 976 (-1 119 748) 6,56 (-1,98) 3 727 976 (-1 119 748) 4,88 (-1,47) 2003-11-18
Agora-Holding sp. z o.o. 14 658 190 (66 631) 25,82 (0,12) 31 763 950 (45 991) 41,65 (0,06) 2002-12-30
Agora-Holding sp. z o.o. 14 591 559 (-763 792) 25,70 (-1,35) 31 717 959 (-763 792) 41,59 (-1,00) 2002-12-30
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 4 847 724 (-454 789) 8,54 (-0,80) 4 847 724 (-657 070) 6,35 (-0,86) 2002-10-23
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 5 302 513 (-202 281) 9,34 (-0,36) 5 504 794 7,21 (-0,01) 2002-06-24
Cox Poland Investments, Inc. zgodnie ze statutem udział w głosach nie może być większy niż udział w kapitale 5 818 450 10,25 7 774 690 (-1 043 760) 10,25 2002-03-31
Cox Poland Investments, Inc. 5 818 450 (-1 129 000) 10,25 (-1,99) 8 818 450 (-477 414) 10,25 (-1,94) 2001-12-28
Agora-Holding sp. z o.o. 15 355 351 (-21 765) 27,05 32 481 751 (-1 125) 42,59 2001-12-28
Agora-Holding sp. z o.o. 15 377 116 (-1 310 789) 27,05 (-2,35) 32 482 876 (-1 331 429) 42,59 (-1,75) 2001-12-28
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 5 504 794 (-2 101 462) 9,70 (-3,70) 5 504 794 (-2 101 462) 7,22 (-2,75) 2001-10-29
Agora-Holding sp. z o.o. 16 687 905 (-2 681 022) 29,40 (-4,73) 33 814 305 (-2 681 022) 44,34 (-3,52) 2001-10-29
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 7 606 256 (-600 714) 13,40 (-1,06) 7 606 256 (-600 714) 9,97 (-0,79) 2000-12-08
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 8 206 970 (49 941) 14,46 (0,09) 8 206 970 (49 941) 10,76 (0,06) 2000-09-29
Agora-Holding sp. z o.o. 19 368 927 (45 313) 34,13 (0,08) 36 495 327 (45 313) 47,86 (0,06) 2000-09-29
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 8 157 029 (1 075 566) 14,37 (1,89) 8 157 029 (1 075 566) 10,70 (1,41) 2000-07-13
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 7 081 463 (5 889) 12,48 (0,01) 7 081 463 (5 889) 9,29 (0,01) 1999-09-05
Cox Poland Investments, Inc. 6 947 450 (29 000) 12,24 (0,05) 9 295 864 (29 000) 12,19 (0,04) 1999-07-02
Agora-Holding sp. z o.o. 19 323 614 (88 264) 34,05 (0,16) 36 450 014 (88 264) 47,80 (0,51) 1999-07-02
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 7 075 574 (-586 919) 12,47 (-1,03) 7 075 574 (-586 919) 9,28 (-0,69) 1999-05-13
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 7 662 493 13,50 7 662 493 9,97 1999-03-29
Cox Poland Investments, Inc. 6 918 450 (1 125 000) 12,19 (1,98) 9 266 864 (1 419 038) 12,15 (1,94) 1999-03-29
Cox Poland Investments, Inc. 5 793 450 10,21 (-2,92) 7 847 826 (-587 218) 10,21 (-2,92) 1998-04-01
Cox Poland Investments, Inc. 5 793 450 13,13 8 435 044 13,13 1998-04-01
Agora-Holding sp. z o.o. 19 235 350 33,89 (-9,69) 36 361 750 47,29 (-9,29) 1998-04-01
Agora-Holding sp. z o.o. 19 235 350 43,58 36 361 750 56,58 1998-04-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2012-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2011-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2010-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2008-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2008-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2007-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2007-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2006-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2003-07-09 Asymilacja akcji pracownicze
2002-07-05 Asymilacja akcji pracownicze
2001-01-22 Asymilacja akcji
2000-11-13 Asymilacja akcji
2000-07-04 Asymilacja akcji seria D
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.