7,0200 zł
-1,68% -0,1200 zł
Agora SA (AGO)

Akcjonariat - AGORA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 326 997 433,62 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 46 580 831 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 364 396
Liczba głosów na WZA: 63 707 231 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,16%
Kapitał akcyjny: 46 580 831,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 490 796
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,84%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU OFE Złota Jesień portfel 8 126 434 (17,44%) 8 126 434 (12,75%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, AML, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, APR, OBL, VRG, MIL, MDG, DCR, KTY, MCR, MNC
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 (11,60%) 22 528 252 (35,36%) 2013-01-04 -
MDIF Media Holdings I, LLC NWZ 5 355 645 (11,50%) 5 355 645 (8,41%) 2017-11-08 -
NN OFE portfel 4 480 465 (9,61%) 4 480 465 (7,03%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AML, AMC, ATD, ATG, CMP, ENT, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, PGO, RDL, SNK, TAR, TIM, ZMT, ZEP, PKN, CMR, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, EAT, MAB, VRG, UNI, ABE, MDG, HRS, ALR, PEO, ACP, PKP, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, NET, KRU, SPL, ART, POZ, SWG, DAT, BFT, ACG, QRS, RON, ERB, MBR, MBK, KTY, MCR, CCC, PZU, OAT, MNC, KGL, WWL, FRO

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A-C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1998-03-11 44 140 500
44 140 500,00
1,00 1,00 44 140 500
44 140 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-01-08
1998-04-01
2000-07-04
seria D - subskrypcja prywatna pracownicy 1998-12-01 2 267 025
2 267 025,00
1,00 1,00 46 407 525
46 407 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-01-08
1999-03-29
2000-07-04
seria E - subskrypcja publiczna 1998-12-01 9 000 000
324 000 000,00
1,00 36,00 55 407 525
55 407 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-01-08
1999-03-29
1999-04-20
seria F - subskrypcja prywatna 1998-12-01 1 350 000
48 600 000,00
1,00 36,00 56 757 525
56 757 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-01-08
1999-03-29
1999-04-20
kapitał docelowy 2001-06-27 42 568 000

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Citi Magazie sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2002-10-23 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2005-06-22 -1 779 990
0,00
1,00 0,00 54 977 535
54 977 535,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji; zmiana oznaczenia akcji: seria B i D 2009-06-23 -4 040 149
0,00
1,00 0,00 50 937 386
50 937 386,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-26 -3 271 960
0,00
1,00 0,00 47 665 426
47 665 426,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B i D 2018-06-20 -1 084 595
0,00
1,00 0,00 46 580 831
46 580 831,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-23
połączenie z Agora-Poligrafia sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-06-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 756 223 (340 223) 3,77 (0,80) 1 756 223 (340 223) 2,75 (0,53) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 726 445 1,55 726 445 1,14 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 929 979 (979) 4,14 (0,09) 1 929 979 (979) 3,02 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 487 042 (-36 958) 3,19 (-0,01) 1 487 042 (-36 958) 2,33 (-0,06) 2018-12-31
Agora SA 0 (-1 084 595) 0,00 (-2,28) 0 (-1 084 595) 0,00 (-1,67) 2018-08-23
TFI PZU SA portfele 53 866 (-52 883) 0,12 (-0,10) 53 866 (-52 883) 0,08 (-0,09) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 10 404 (-104 976) 0,02 (-0,22) 10 404 (-104 976) 0,02 (-0,16) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 578 541 (-73 165) 1,24 (-0,13) 578 541 (-73 165) 0,91 (-0,11) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 037 577 (311 243) 2,23 (0,71) 1 037 577 (311 243) 1,63 (0,49) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 225 681 (22 550) 0,48 (0,05) 225 681 (22 550) 0,35 (0,03) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 352 584 (38 004) 0,76 (0,10) 352 584 (38 004) 0,55 (0,06) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 233 087 (219 087) 0,50 (0,47) 233 087 (219 087) 0,37 (0,35) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 12 679 0,03 12 679 0,02 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 227 001 (146 001) 0,49 (0,32) 227 001 (146 001) 0,36 (0,23) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 319 878 (130 382) 0,69 (0,29) 319 878 (130 382) 0,50 (0,20) 2018-06-30
Altus SA portfele 128 935 (66 135) 0,28 (0,15) 128 935 (66 135) 0,20 (0,10) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 106 749 0,22 106 749 0,17 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 115 380 0,24 115 380 0,18 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 651 706 1,37 651 706 1,02 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 416 000 2,97 1 416 000 2,22 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 226 000 0,47 226 000 0,36 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 145 871 0,31 145 871 0,23 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 726 334 1,52 726 334 1,14 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 203 131 0,43 203 131 0,32 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 314 580 0,66 314 580 0,49 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 14 000 0,03 14 000 0,02 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 3 355 0,01 3 355 0,01 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 81 000 0,17 81 000 0,13 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 929 000 4,05 1 929 000 3,03 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 524 000 3,20 1 524 000 2,39 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 189 496 0,40 189 496 0,30 2017-12-31
Altus SA portfele 62 800 0,13 62 800 0,10 2017-12-31
Aegon OFE portfel 2 848 000 (-1 788) 5,98 2 848 000 (-1 788) 4,47 2017-12-31
Aegon OFE 2 849 788 5,98 (0,98) 2 849 788 4,47 (0,47) 2017-12-12
Aegon OFE 2 849 788 (-706 212) 5,00 (-2,46) 2 849 788 (-706 212) 4,00 (-1,49) 2017-12-12
MDIF Media Holdings I, LLC NWZ 5 355 645 11,24 5 355 645 8,41 (0,14) 2017-11-08
Agora SA 1 084 595 2,28 (2,28) 1 084 595 1,67 (1,67) 2017-10-10
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 7 800 000 16,36 (-0,39) 7 800 000 12,04 (-0,20) 2017-06-21
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 7 800 000 (205 389) 16,75 (1,85) 7 800 000 (205 389) 12,24 (1,09) 2017-06-21
NN OFE portfel 4 653 000 9,76 (-0,23) 4 653 000 7,18 (-0,12) 2016-12-31
NN OFE portfel 4 653 000 (159 945) 9,99 (0,56) 4 653 000 (159 945) 7,30 (0,37) 2016-12-31
Aegon OFE portfel 3 556 000 (81 000) 7,46 (0,17) 3 556 000 (81 000) 5,49 (0,13) 2016-12-31
MDIF Media Holdings I, LLC ZWZ 5 355 645 (5 645) 11,24 (0,02) 5 355 645 (5 645) 8,27 (0,01) 2016-06-23
MDIF Media Holdings I, LLC 5 350 000 11,22 5 350 000 8,26 2016-06-23
Aegon OFE ZWZ 3 475 000 (191 846) 7,29 (0,41) 3 475 000 (191 846) 5,36 (0,30) 2016-06-23
NN OFE 4 493 055 (-2 313 649) 9,43 (-3,93) 4 493 055 (-2 313 649) 6,93 (-3,57) 2016-06-09
MDIF Media Holdings I, LLC 5 350 000 11,22 5 350 000 8,26 2016-06-03
TFI Allianz Polska SA portfele 65 000 0,14 65 000 0,10 2015-12-31
Aegon OFE 3 283 154 6,88 3 283 154 5,06 2015-12-03
Ogółem 47 665 426 (-3 271 960) 0 64 791 826 (-3 271 960) 0 2015-09-22
Agora SA 0 (-3 271 960) 0,00 (-6,42) 0 (-3 271 960) 0,00 (-4,99) 2015-09-22
NN OFE 6 806 704 13,36 (-0,92) 6 806 704 10,50 2015-08-07
NN OFE 6 806 704 (447 618) 14,28 (1,80) 6 806 704 (447 618) 10,50 (0,81) 2015-08-07
Agora SA 3 271 960 (771 960) 6,42 (1,52) 3 271 960 (771 960) 4,99 (1,32) 2015-04-24
NN OFE 6 359 086 (-449 422) 12,48 (-0,88) 6 359 086 (-449 422) 9,69 (-0,31) 2014-09-17
Agora SA 2 500 000 (-1 540 149) 4,90 (-2,44) 2 500 000 (-1 540 149) 3,67 (-2,24) 2014-09-12
NN OFE 6 808 508 (148 482) 13,36 (0,29) 6 808 508 (148 482) 10,00 (0,22) 2013-09-13
NN OFE 6 660 026 (152 228) 13,07 (0,30) 6 660 026 (152 228) 9,78 (0,22) 2013-09-09
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 10,60 (-0,73) 22 528 252 33,09 (-1,68) 2013-01-04
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 (-290 568) 11,33 (0,16) 22 528 252 (-290 568) 34,77 (1,25) 2013-01-04
NN OFE 6 507 798 (-303 719) 12,77 (-0,60) 6 507 798 (-303 719) 9,56 (-0,44) 2013-01-02
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 7 594 611 14,90 (-1,03) 7 594 611 11,15 (-0,57) 2012-12-27
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 7 594 611 (792 039) 15,93 (2,58) 7 594 611 (792 039) 11,72 (1,73) 2012-12-27
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 6 802 572 (2 993 045) 13,35 (5,88) 6 802 572 (2 993 045) 9,99 (4,40) 2012-12-12
PZU OFE Złota Jesień 3 809 527 7,47 3 809 527 5,59 2012-10-26
NN OFE 6 811 517 (10 771) 13,37 (0,02) 6 811 517 (10 771) 10,00 (0,01) 2012-10-10
NN OFE 6 800 746 (3 042 109) 13,35 (5,98) 6 800 746 (3 042 109) 9,99 (4,47) 2012-10-04
BZ WBK Asset Management SA 3 327 526 (-67 197) 6,53 (-0,13) 3 327 526 (-67 197) 4,88 (-0,10) 2012-06-11
Jackiewicz Marek 100 000 0,19 (0,19) 100 000 0,14 (0,14) 2012-05-11
Jackiewicz Marek 100 000 0,00 100 000 0,00 2012-05-11
Turnau Stanisław 119 292 0,23 (0,23) 119 292 0,17 (0,17) 2012-03-31
Turnau Stanisław 119 292 0,00 119 292 0,00 2012-03-31
BZ WBK Asset Management SA 3 394 723 (-1 164 150) 6,66 (-2,28) 3 394 723 (-1 164 150) 4,98 (-1,71) 2012-03-09
BZ WBK Asset Management SA 4 558 873 (-1 801 769) 8,94 (-3,54) 4 558 873 (-1 801 769) 6,69 (-2,65) 2012-03-08
BZ WBK Asset Management SA 6 360 642 (-734 609) 12,48 (-1,44) 6 360 642 (-734 609) 9,34 (-1,08) 2012-03-01
BZ WBK Asset Management SA 7 095 251 (-843 367) 13,92 (-1,66) 7 095 251 (-843 367) 10,42 (-1,24) 2012-02-29
Józefacki Tomasz 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-01-31
Agora-Holding sp. z o.o. 5 692 420 (-339 605) 11,17 (-0,67) 22 818 820 (-339 605) 33,52 (-0,50) 2012-01-03
BZ WBK Asset Management SA 7 938 618 (-1 080 000) 15,58 (-2,12) 7 938 618 (-1 080 000) 11,66 (-1,59) 2011-12-30
BZ WBK Asset Management SA 9 018 618 (-300 000) 17,70 (-0,59) 9 018 618 (-300 000) 13,25 (-0,44) 2011-12-29
BZ WBK Asset Management SA 9 318 618 (-2 003 378) 18,29 (-3,93) 9 318 618 (-2 003 378) 13,69 (-2,94) 2011-12-28
Józefacki Tomasz 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-11-10
BZ WBK Asset Management SA 11 321 996 (-594 647) 22,22 (-1,17) 11 321 996 (-594 647) 16,63 (-0,87) 2011-11-04
BZ WBK Asset Management SA 11 916 643 (2 667 199) 23,39 (5,24) 11 916 643 (2 666 699) 17,50 (3,91) 2011-11-03
BZ WBK Asset Management SA 9 249 444 (-3 849 401) 18,15 (-7,56) 9 249 944 (-3 848 901) 13,59 (-5,65) 2011-10-12
NN OFE 3 758 637 7,37 3 758 637 5,52 2011-09-29
BZ WBK Asset Management SA 13 098 845 (-1 112 106) 25,71 (-2,18) 13 098 845 (-1 112 106) 19,24 (-1,63) 2011-09-21
BZ WBK Asset Management SA 14 210 951 (-67 000) 27,89 (-0,14) 14 210 951 (-67 000) 20,87 (-0,10) 2011-09-01
BZ WBK Asset Management SA 14 277 951 (-1 354 731) 28,03 (-2,66) 14 277 951 (-1 354 731) 20,97 (-1,99) 2011-08-31
BZ WBK Asset Management SA 15 632 682 (-1 137 367) 30,69 (-2,23) 15 632 682 (-1 137 367) 22,96 (-1,67) 2011-02-15
BZ WBK Asset Management SA 16 770 049 (-234 952) 32,92 (-0,46) 16 770 049 (-234 952) 24,63 (-0,35) 2011-02-08
Agora-Holding sp. z o.o. 6 032 025 (-614 930) 11,84 (-1,20) 23 158 425 (-614 930) 34,02 (-0,90) 2010-12-23
BZ WBK Asset Management SA 17 005 001 (-14 706) 33,38 (-0,03) 17 005 001 (-14 706) 24,98 (-0,02) 2010-09-23
BZ WBK Asset Management SA 17 019 707 (-193 746) 33,41 (-0,38) 17 019 707 (-193 746) 25,00 (-0,29) 2010-09-22
BZ WBK Asset Management SA 17 213 453 (-420 880) 33,79 (-0,82) 17 213 453 (-420 880) 25,29 (-0,61) 2010-09-14
BZ WBK Asset Management SA 17 634 333 (-1 217 183) 34,61 (-2,39) 17 634 333 (-1 217 183) 25,90 (-1,79) 2010-09-13
Rapaczyńska Wanda 924 616 1,81 (0,81) 924 616 1,35 (0,35) 2010-08-20
Rapaczyńska Wanda 924 616 (-6 600) 1,00 (-0,82) 924 616 (-6 600) 1,00 (-0,36) 2010-08-20
Rapaczyńska Wanda 931 216 (-125 000) 1,82 (-0,10) 931 216 (-125 000) 1,36 (-0,10) 2010-05-13
Agora-Holding sp. z o.o. 6 646 955 (-595 435) 13,04 (-1,17) 23 773 355 (-595 435) 34,92 (-0,88) 2010-01-11
Ogółem 50 937 386 (-4 040 149) 0 68 063 786 (-4 040 149) 0 2009-12-22
BZ WBK Asset Management SA 18 851 516 (815 746) 37,00 (4,20) 18 851 516 (815 746) 27,69 (2,68) 2009-12-22
Agora-Holding sp. z o.o. 7 242 390 (178 016) 14,21 (1,37) 24 368 790 (178 016) 35,80 (2,26) 2009-12-22
BZ WBK Asset Management SA 18 035 770 32,80 (-2,60) 18 035 770 25,01 (-1,48) 2009-10-05
BZ WBK Asset Management SA 18 035 770 (590 597) 35,40 (3,67) 18 035 770 (590 597) 26,49 (2,30) 2009-10-05
BZ WBK Asset Management SA 17 445 173 (52 441) 31,73 (0,10) 17 445 173 (52 441) 24,19 (0,07) 2009-09-08
BZ WBK Asset Management SA 17 392 732 (1 409 730) 31,63 (2,56) 17 392 732 (1 409 730) 24,12 (1,96) 2009-09-07
Rapaczyńska Wanda 1 056 216 1,92 (-0,15) 1 056 216 1,46 (-0,18) 2009-08-27
Rapaczyńska Wanda 1 056 216 (-245 641) 2,07 (0,07) 1 056 216 (-245 641) 1,64 (0,64) 2009-08-27
BZ WBK Asset Management SA 15 983 002 (199 178) 29,07 (0,37) 15 983 002 (199 178) 22,16 (0,27) 2009-08-27
Agora-Holding sp. z o.o. 7 064 374 12,84 (-1,02) 24 190 774 33,54 (-2,00) 2009-08-27
Agora-Holding sp. z o.o. 7 064 374 (2 902) 13,86 (1,02) 24 190 774 (2 902) 35,54 (0,01) 2009-08-27
BZ WBK Asset Management SA 15 783 824 (-199 178) 28,70 (-0,37) 15 783 824 (-199 178) 21,89 (-1,59) 2009-06-03
Agora-Holding sp. z o.o. 7 061 472 (-967 283) 12,84 (-1,76) 24 187 872 (-967 283) 35,53 (-0,63) 2009-05-14
BZ WBK Asset Management SA 15 983 002 (1 478 592) 29,07 (2,69) 15 983 002 (1 478 592) 23,48 (2,24) 2009-04-27
BZ WBK Asset Management SA 14 504 410 (-1 378 739) 26,38 (-2,51) 14 504 410 (-1 378 739) 21,24 (-2,09) 2009-04-27
BZ WBK Asset Management SA 15 883 149 (1 428 739) 28,89 (2,60) 15 883 149 (1 428 739) 23,33 (2,56) 2009-04-27
Agora SA 4 040 149 7,34 (-0,59) 4 040 149 5,91 (-0,40) 2009-04-07
Agora SA 4 040 149 7,93 (7,93) 4 040 149 6,31 (6,31) 2009-04-07
Agora SA 0 0,00 0 0,00 2009-04-07
Agora SA 0 (-3 847 323) 0,00 (-6,99) 0 (-3 847 323) 0,00 (-5,60) 2009-04-07
Agora SA 3 847 323 (354 149) 6,99 (0,64) 3 847 323 (354 149) 5,60 (0,53) 2009-04-02
Agora SA 3 493 174 (237 032) 6,35 (0,43) 3 493 174 (237 032) 5,07 (0,36) 2009-03-26
Artio Global Management LLC 3 354 031 6,10 (0,11) 3 354 031 4,88 (0,88) 2009-03-25
Artio Global Management LLC 3 354 031 (-388 608) 5,99 (-0,81) 3 354 031 (-388 608) 4,00 (-1,45) 2009-03-25
Agora SA 3 256 142 (184 226) 5,92 (0,34) 3 256 142 (184 226) 4,71 (0,28) 2009-03-19
Agora SA 3 071 916 (164 395) 5,58 (0,30) 3 071 916 (164 395) 4,43 (0,24) 2009-03-12
Agora SA 2 907 521 (147 736) 5,28 (0,27) 2 907 521 (147 736) 4,19 (0,22) 2009-03-05
Agora SA 2 759 785 (129 090) 5,01 (0,23) 2 759 785 (129 090) 3,97 (0,19) 2009-02-26
Agora SA 2 630 695 (89 004) 4,78 (0,16) 2 630 695 (89 004) 3,78 (0,14) 2009-02-19
Kossakowski Grzegorz 44 451 0,08 (0,08) 44 451 0,06 (0,06) 2009-01-08
Kossakowski Grzegorz 44 451 0,00 (-0,08) 44 451 0,00 (-0,06) 2009-01-08
Kossakowski Grzegorz 44 451 0,08 44 451 0,06 2009-01-08
Szaliński Jarosław 3 552 0,00 3 552 0,00 2008-12-31
Agora-Holding sp. z o.o. 8 028 755 (967 217) 14,60 (1,76) 25 155 155 (967 217) 36,16 (1,39) 2008-12-23
Agora-Holding sp. z o.o. 7 061 538 (-963 646) 12,84 (-1,75) 24 187 938 (-963 646) 34,77 (-0,75) 2008-12-23
BZ WBK Asset Management SA 14 454 410 (13 893) 26,29 (0,03) 14 454 410 (13 893) 20,77 (0,02) 2008-11-12
BZ WBK Asset Management SA 14 440 517 (22 324) 26,26 (0,04) 14 440 517 (22 324) 20,75 (0,03) 2008-11-07
BZ WBK Asset Management SA 14 418 193 (-23 836) 26,22 (-0,04) 14 418 193 (-23 836) 20,72 (-0,04) 2008-11-07
BZ WBK Asset Management SA 14 442 029 (40 448) 26,26 (0,07) 14 442 029 (40 448) 20,76 (0,06) 2008-11-04
BZ WBK Asset Management SA 14 401 581 (1 291 663) 26,19 (2,35) 14 401 581 (1 291 663) 20,70 (2,32) 2008-11-03
Agora SA 2 541 691 (227 872) 4,62 (0,42) 2 541 691 (227 872) 3,64 (0,34) 2008-10-30
Agora SA 2 313 819 (190 642) 4,20 (0,34) 2 313 819 (190 642) 3,30 (0,28) 2008-10-23
Agora SA 2 123 177 (155 296) 3,86 (0,29) 2 123 177 (155 296) 3,02 (0,23) 2008-10-16
Agora SA 1 967 881 (384 744) 3,57 (0,70) 1 967 881 (384 744) 2,79 (0,55) 2008-10-09
Agora SA 1 583 137 (132 258) 2,87 (0,24) 1 583 137 (132 258) 2,24 (0,20) 2008-09-18
Agora SA 1 450 879 (154 330) 2,63 (0,28) 1 450 879 (154 330) 2,04 (0,22) 2008-09-11
Agora SA 1 296 549 (163 380) 2,35 (0,29) 1 296 549 (163 380) 1,82 (0,23) 2008-09-04
Agora SA 1 133 169 (165 999) 2,06 (0,31) 1 133 169 (165 999) 1,59 (0,24) 2008-08-28
Agora SA 967 170 (159 988) 1,75 (0,29) 967 170 (159 988) 1,35 (0,23) 2008-08-21
Agora SA 807 182 (198 911) 1,46 (0,36) 807 182 (198 911) 1,12 (0,28) 2008-08-14
BZ WBK Asset Management SA 13 109 918 (2 000) 23,84 13 109 918 (90 000) 18,38 (0,12) 2008-08-12
BZ WBK Asset Management SA 13 107 918 23,84 13 019 918 (-90 000) 18,26 (-0,12) 2008-08-12
BZ WBK Asset Management SA 13 107 918 (88 000) 23,84 (0,16) 13 109 918 (90 000) 18,38 (0,12) 2008-08-12
Agora-Holding sp. z o.o. 8 025 184 (3 192) 14,59 25 151 584 (3 192) 35,52 (0,65) 2008-08-12
BZ WBK Asset Management SA 13 019 918 (1 330 522) 23,68 (2,42) 13 019 918 (1 330 522) 18,26 (2,05) 2008-08-11
Agora SA 608 271 (180 424) 1,10 (0,33) 608 271 (180 424) 0,84 (0,25) 2008-08-07
Agora SA 427 847 (185 609) 0,77 (0,33) 427 847 (185 609) 0,59 (0,26) 2008-07-31
Agora SA 242 238 (137 154) 0,44 (0,25) 242 238 (137 154) 0,33 (0,19) 2008-07-24
Agora SA 105 084 0,19 (0,19) 105 084 0,14 (0,14) 2008-07-17
BZ WBK Asset Management SA 11 689 396 (103 581) 21,26 (0,19) 11 689 396 (103 581) 16,21 (0,15) 2008-06-10
BZ WBK Asset Management SA 11 585 815 (1 424 059) 21,07 (2,59) 11 585 815 (1 424 059) 16,06 (1,97) 2008-06-02
BZ WBK Asset Management SA 10 161 756 (41 529) 18,48 (0,08) 10 161 756 (41 529) 14,09 (0,06) 2008-05-30
BZ WBK Asset Management SA 10 120 227 (-45 000) 18,40 (-0,08) 10 120 227 (-45 000) 14,03 (-0,06) 2008-05-15
Agora-Holding sp. z o.o. 8 021 992 (844) 14,59 (0,01) 25 148 392 (844) 34,87 2008-05-15
BZ WBK Asset Management SA 10 165 227 (45 000) 18,48 (0,08) 10 165 227 (45 000) 14,09 (0,06) 2008-02-04
BZ WBK Asset Management SA 10 120 227 (1 473 086) 18,40 (2,68) 10 120 227 (1 446 086) 14,03 (2,00) 2008-01-25
BZ WBK Asset Management SA 8 647 141 (1 421 581) 15,72 (2,58) 8 674 141 (1 448 581) 12,03 (2,01) 2007-12-24
Agora-Holding sp. z o.o. 8 021 148 (-1 060 751) 14,58 (-1,93) 25 147 548 (-1 060 751) 34,87 (-1,47) 2007-12-21
BZ WBK Asset Management SA 7 225 560 (68 511) 13,14 (0,13) 7 225 560 (68 511) 10,02 (0,10) 2007-10-30
BZ WBK Asset Management SA 7 157 049 (3 380 696) 13,01 (6,15) 7 157 049 (3 380 696) 9,92 (4,69) 2007-10-25
Szaliński Jarosław 3 552 (-5 666) 0,00 (-0,01) 3 552 (-5 666) 0,00 (-0,01) 2007-09-30
Bąk Zbigniew 68 006 0,12 (-0,01) 68 006 0,09 (-0,01) 2007-09-30
Bąk Zbigniew 68 006 0,13 (0,13) 68 006 0,10 (0,10) 2007-09-30
Bąk Zbigniew 68 006 (-62 844) 0,00 (-0,23) 68 006 (-62 844) 0,00 (-0,17) 2007-09-30
BZ WBK Asset Management SA 3 776 353 (26 255) 6,86 (0,04) 3 776 353 (26 255) 5,23 (0,03) 2007-09-12
Rapaczyńska Wanda 1 301 857 2,00 (-0,29) 1 301 857 1,00 (-0,76) 2007-08-30
BZ WBK Asset Management SA 3 750 098 (148 782) 6,82 (0,27) 3 750 098 (148 782) 5,20 (0,21) 2007-08-13
BZ WBK Asset Management SA 3 601 316 6,55 3 601 316 4,99 2007-08-10
Niemczycki Piotr 1 548 373 2,81 (-0,22) 1 548 373 2,14 (-0,27) 2007-06-30
Niemczycki Piotr 1 548 373 3,03 (0,04) 1 548 373 2,41 (0,41) 2007-06-30
Niemczycki Piotr 1 548 373 (1) 2,99 (0,27) 1 548 373 (1) 2,00 (-0,09) 2007-06-30
Agora-Holding sp. z o.o. 9 081 899 (9 905) 16,51 (0,01) 26 208 299 (9 905) 36,34 (0,01) 2007-06-30
Artio Global Management LLC 3 742 639 (-116 150) 6,80 (-0,21) 3 742 639 (-116 150) 5,45 (0,01) 2007-03-24
Artio Global Management LLC 3 858 789 (-82 542) 7,01 (0,07) 3 858 789 (64 788) 5,44 (0,31) 2007-03-14
Skarbiec TFI SA 1 149 394 2,09 1 149 394 1,59 2006-12-21
Agora-Holding sp. z o.o. 9 071 994 (-1 128 754) 16,50 (-1,47) 26 198 394 (-1 128 754) 36,33 (-0,65) 2006-12-21
Agora-Holding sp. z o.o. 10 200 748 17,97 (-0,58) 27 327 148 36,98 (-0,91) 2006-11-07
Agora-Holding sp. z o.o. 10 200 748 18,55 (0,58) 27 327 148 (6 710) 37,89 (0,92) 2006-11-07
Ogółem 54 977 535 (-1 779 990) 0 72 103 935 (-1 779 990) 0 2006-10-26
Agora SA w celu umorzenia 0 (-1 779 990) 0,00 (-3,13) 0 (-1 779 990) 0,00 (-2,40) 2006-10-26
Agora-Holding sp. z o.o. 10 200 748 (6 710) 17,97 (0,01) 27 320 438 36,97 2006-08-11
Sielicki Tomasz 33 0,00 33 0,00 2006-08-03
Sielicki Tomasz 33 0,00 33 0,00 2006-08-03
Sielicki Tomasz 33 0,00 33 0,00 2006-08-03
Sielicki Tomasz 33 0,00 33 0,00 2006-08-03
Rapaczyńska Wanda 1 301 857 2,29 (-0,07) 1 301 857 1,76 (-0,04) 2006-08-03
Rapaczyńska Wanda 1 301 857 (-55 488) 2,36 (-0,03) 1 301 857 (-55 488) 1,80 (0,03) 2006-08-03
Niemczycki Piotr 1 548 372 2,72 (-0,09) 1 548 372 2,09 (-0,05) 2006-08-03
Niemczycki Piotr 1 548 372 (-115 562) 2,81 (-0,12) 1 548 372 (-115 592) 2,14 (-0,04) 2006-08-03
Bąk Zbigniew 130 850 0,23 130 850 0,17 (-0,01) 2006-08-03
Bąk Zbigniew 130 850 (-25 000) 0,23 (-0,04) 130 850 (-25 000) 0,18 (-0,02) 2006-08-03
Agora-Holding sp. z o.o. 10 194 038 (-28 903) 17,96 (-0,05) 27 320 438 (2 971 097) 36,97 (4,02) 2006-08-03
Artio Global Management LLC 3 941 331 6,94 (-0,22) 3 794 001 5,13 (-0,13) 2006-06-29
Artio Global Management LLC 3 941 331 7,16 (0,22) 3 794 001 (-147 330) 5,26 (-0,07) 2006-06-29
Artio Global Management LLC 3 941 331 6,94 3 941 331 5,33 2006-06-29
Agora SA w celu umorzenia 1 779 990 (39 458) 3,13 (0,07) 1 779 990 (39 458) 2,40 (0,05) 2005-11-30
Agora SA w celu umorzenia 1 740 532 (81 049) 3,06 (0,14) 1 740 532 (81 049) 2,35 (0,11) 2005-11-24
Agora SA w celu umorzenia 1 659 483 (65 702) 2,92 (0,12) 1 659 483 (65 702) 2,24 (0,09) 2005-11-17
Agora SA w celu umorzenia 1 593 781 (75 091) 2,80 (0,13) 1 593 781 (75 091) 2,15 (0,10) 2005-11-10
Agora SA w celu umorzenia 1 518 690 (121 928) 2,67 (0,21) 1 518 690 (121 928) 2,05 (0,16) 2005-10-27
Agora SA w celu umorzenia 1 396 762 (354 785) 2,46 (0,63) 1 396 762 (354 785) 1,89 (0,48) 2005-10-20
Agora SA w celu umorzenia 1 041 977 (165 027) 1,83 (0,29) 1 041 977 (165 027) 1,41 (0,23) 2005-10-06
Agora SA w celu umorzenia 876 950 (152 623) 1,54 (0,27) 876 950 (152 623) 1,18 (0,20) 2005-09-29
Agora SA w celu umorzenia 724 327 (114 085) 1,27 (0,20) 724 327 (114 085) 0,98 (0,16) 2005-09-22
Agora SA w celu umorzenia 610 242 (101 232) 1,07 (0,18) 610 242 (101 232) 0,82 (0,14) 2005-09-15
Agora SA w celu umorzenia 509 010 (156 034) 0,89 (0,27) 509 010 (156 034) 0,68 (0,21) 2005-09-08
Agora SA w celu umorzenia 352 976 (163 507) 0,62 (0,29) 352 976 (163 507) 0,47 (0,22) 2005-09-01
Agora SA w celu umorzenia 189 469 (149 445) 0,33 (0,26) 189 469 (149 445) 0,25 (0,20) 2005-08-25
Agora SA w celu umorzenia 40 024 0,07 40 024 0,05 2005-08-18
Cox Poland Investments, Inc. udział w głosach nie może być większy niż udział w kapitale 2 833 311 (-2 835 139) 4,99 (-4,99) 3 733 174 (-3 835 489) 4,89 (-5,09) 2005-05-25
Rapaczyńska Wanda 1 357 345 2,39 1 357 345 1,77 (-0,06) 2005-05-12
Rapaczyńska Wanda 1 357 345 (-19 512) 2,39 (-0,03) 1 357 345 (-19 512) 1,83 (0,03) 2005-05-12
Niemczycki Piotr 1 663 934 (-31 601) 2,93 (-0,05) 1 663 964 (-31 571) 2,18 (-0,11) 2005-05-12
Agora-Holding sp. z o.o. 10 222 941 18,01 24 349 341 (-3 000 000) 32,95 (-2,91) 2005-05-12
Agora-Holding sp. z o.o. 10 222 941 (-173 626) 18,01 (-0,30) 27 349 341 (-172 143) 35,86 (-0,22) 2005-05-12
Rapaczyńska Wanda 1 376 857 (-25 000) 2,42 (-0,04) 1 376 857 (-25 000) 1,80 (-0,03) 2005-03-31
Niemczycki Piotr 1 695 535 2,98 1 695 535 2,29 (0,07) 2005-03-31
Niemczycki Piotr 1 695 535 (-52 838) 2,98 (-0,10) 1 695 535 (-52 838) 2,22 (-0,07) 2005-03-31
Szaliński Jarosław 9 218 0,01 9 218 0,01 2004-12-31
Szaliński Jarosław 9 218 0,01 9 218 0,01 2004-12-31
Szaliński Jarosław 9 218 0,01 9 218 0,01 2004-12-31
Niemczycki Piotr 1 748 373 3,08 1 748 373 2,29 2004-12-29
Agora-Holding sp. z o.o. 10 396 567 (-1 065 726) 18,31 (-1,89) 27 521 484 (-1 065 726) 36,08 (-1,64) 2004-12-29
Bąk Zbigniew 155 850 0,27 155 850 0,20 (-0,01) 2004-12-19
Bąk Zbigniew 155 850 0,27 155 850 0,21 2004-12-19
Cox Poland Investments, Inc. udział w głosach nie może być większy niż udział w kapitale 5 668 450 (-150 000) 9,98 (-0,27) 7 568 663 (-206 027) 9,98 (-0,27) 2004-08-27
Rapaczyńska Wanda 1 401 857 2,46 1 401 857 1,83 2004-06-24
Agora-Holding sp. z o.o. 11 462 293 (-3 195 897) 20,20 (-5,62) 28 587 210 (-3 176 740) 37,72 (-3,93) 2003-12-23
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 3 727 976 (-1 119 748) 6,56 (-1,98) 3 727 976 (-1 119 748) 4,88 (-1,47) 2003-11-18
Agora-Holding sp. z o.o. 14 658 190 (66 631) 25,82 (0,12) 31 763 950 (45 991) 41,65 (0,06) 2002-12-30
Agora-Holding sp. z o.o. 14 591 559 (-785 557) 25,70 (-1,35) 31 717 959 (-764 917) 41,59 (-1,00) 2002-12-30
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 4 847 724 (-454 789) 8,54 (-0,80) 4 847 724 (-657 070) 6,35 (-0,86) 2002-10-23
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 5 302 513 (-202 281) 9,34 (-0,36) 5 504 794 7,21 (-0,01) 2002-06-24
Cox Poland Investments, Inc. zgodnie ze statutem udział w głosach nie może być większy niż udział w kapitale 5 818 450 10,25 7 774 690 (-1 043 760) 10,25 2002-03-31
Cox Poland Investments, Inc. 5 818 450 (-1 129 000) 10,25 (-1,99) 8 818 450 (-477 414) 10,25 (-1,94) 2001-12-28
Agora-Holding sp. z o.o. 15 377 116 (21 765) 27,05 32 482 876 (1 125) 42,59 2001-12-28
Agora-Holding sp. z o.o. 15 355 351 (-1 332 554) 27,05 (-2,35) 32 481 751 (-1 332 554) 42,59 (-1,75) 2001-12-28
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 5 504 794 (-2 101 462) 9,70 (-3,70) 5 504 794 (-2 101 462) 7,22 (-2,75) 2001-10-29
Agora-Holding sp. z o.o. 16 687 905 (-2 681 022) 29,40 (-4,73) 33 814 305 (-2 681 022) 44,34 (-3,52) 2001-10-29
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 7 606 256 (-600 714) 13,40 (-1,06) 7 606 256 (-600 714) 9,97 (-0,79) 2000-12-08
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 8 206 970 (49 941) 14,46 (0,09) 8 206 970 (49 941) 10,76 (0,06) 2000-09-29
Agora-Holding sp. z o.o. 19 368 927 (45 313) 34,13 (0,08) 36 495 327 (45 313) 47,86 (0,06) 2000-09-29
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 8 157 029 (1 075 566) 14,37 (1,89) 8 157 029 (1 075 566) 10,70 (1,41) 2000-07-13
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 7 081 463 (5 889) 12,48 (0,01) 7 081 463 (5 889) 9,29 (0,01) 1999-09-05
Cox Poland Investments, Inc. 6 947 450 (29 000) 12,24 (0,05) 9 295 864 (29 000) 12,19 (0,04) 1999-07-02
Agora-Holding sp. z o.o. 19 323 614 (88 264) 34,05 (0,16) 36 450 014 (88 264) 47,80 (0,51) 1999-07-02
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 7 075 574 (-586 919) 12,47 (-1,03) 7 075 574 (-586 919) 9,28 (-0,69) 1999-05-13
Ogółem 56 757 525 0 73 883 925 (-2 377 614) 0 1999-03-29
Ogółem 56 757 525 (12 617 025) 0 76 261 539 (11 994 639) 0 1999-03-29
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 7 662 493 13,50 7 662 493 9,97 1999-03-29
Cox Poland Investments, Inc. 6 918 450 (1 125 000) 12,19 (1,98) 9 266 864 (1 419 038) 12,15 (1,94) 1999-03-29
Ogółem 44 140 500 0 64 266 900 0 1998-04-01
Cox Poland Investments, Inc. 5 793 450 10,21 (-2,92) 7 847 826 (-587 218) 10,21 (-2,92) 1998-04-01
Cox Poland Investments, Inc. 5 793 450 13,13 8 435 044 13,13 1998-04-01
Agora-Holding sp. z o.o. 19 235 350 33,89 (-9,69) 36 361 750 47,29 (-9,29) 1998-04-01
Agora-Holding sp. z o.o. 19 235 350 43,58 36 361 750 56,58 1998-04-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2012-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2011-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2010-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2008-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2008-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2007-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2007-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2006-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2003-07-09 Asymilacja akcji pracownicze
2002-07-05 Asymilacja akcji pracownicze
2001-01-22 Asymilacja akcji
2000-11-13 Asymilacja akcji
2000-07-04 Asymilacja akcji seria D
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.