2,9500 zł
3,87% 0,1100 zł
Adiuvo Investment S.A. (ADV)

Komunikaty spółki - ADIUVO

Przejęcie przez spółkę zależną praw własności intelektualnej – aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS
Wyniki finansowe
Aktualizacja informacji nt. realizacji przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A.
Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A.
Wyniki finansowe
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Adiuvo Investments Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS.
Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
Aktualizacja informacji nt. umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
Powołanie osób nadzorujących
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.