11,3500 zł
1,79% 0,2000 zł
ACTION SA (ACT)

Komunikaty spółki - ACTION

Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S7
Wyniki kontroli z postępowania kontrolnego
Uchylenie postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7
Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu
Wyniki finansowe
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ACTION S.A. w dniu 27 maja 2021 roku.
Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 27 maja 2021 r.
Zawarcie umowy o rejestrację akcji serii D Emitenta w depozycie papierów wartościowych.
Uzupełnienie materiałów do projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. wyznaczone na dzień 27 maja 2021 roku.
Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu
Aneks do umowy z Bankiem
Uzupełnienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. wyznaczone na dzień 27 maja 2021 roku.
Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 27 maja 2021 roku
Wpis zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wykonania układu
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.