13,3000 zł
-1,48% -0,2000 zł
ACTION SA (ACT)

Komunikaty spółki - ACTION

Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Wpis hipotek na zabezpieczenie wykonania układu.
Wyniki finansowe
Wykonanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi ekspresowej S-7, sprostowanie danych nieruchomości Spółki i oświadczenia o ustanowieniu hipotek.
Przystąpienie do przeglądu opcji strategicznych w zakresie finansowania układu.
Umorzenie postępowania w przedmiocie wpisu hipotek Wierzycieli Grupy IV w wykonywaniu Układu
Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
Wyniki finansowe
Wykreślenie hipotek Wierzycieli Grupy IV w wykonywaniu Układu.
Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Action S.A.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz ustalenie daty pierwszego notowania na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Action S.A.
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Emitenta – wyjaśnienie podstaw objęcia wnioskiem części emisji
Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.