37,0000 zł
0,27% 0,1000 zł
AC SA (ACG)

Komunikaty spółki - ACAUTOGAZ

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 19.05.2021 r.
Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 19.05.2021 r.
Korekta raportu bieżącego nr 10/2021
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I Q 2021
Wyniki finansowe
AC Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r.
Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2020 r.
Przedłużenie umowy z firmą audytorską do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2021, 2022
Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji 108.500 akcji serii E
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E
ACAUTOGAZ 0,27% 37,00
2021-06-15 16:49:59

Kalendarium

  • Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

  • Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.