40,3000 zł
0,25% 0,1000 zł
AC SA (ACG)

Komunikaty spółki - ACAUTOGAZ

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych z Transzy 2019 uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 31.08.2020 r.
Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 31.08.2020 r.
Przyznanie warrantów subskrypcyjnych z Transzy 2019 uprawniających do objęcia akcji Spółki
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019
Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.
Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży po I półroczu 2020 r.
Wyniki finansowe
Zawieszenie rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.
Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I Q 2020
ACAUTOGAZ 0,25% 40,30
2020-09-22 15:34:58

Kalendarium

  • Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.