45,2000 zł
-5,83% -2,8000 zł
AC SA (ACG)

Akcjonariat - ACAUTOGAZ

Dane ogólne

Kapitalizacja: 446 520 991,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 9 878 783 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 427 437
Liczba głosów na WZA: 9 878 783 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,69%
Kapitał akcyjny: 2 469 695,75 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 427 437
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 65,31%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PKO BP Bankowy PTE SA 894 348 (9,05%) 894 348 (9,05%) 2019-05-17 -
WIM sp. z o.o. 757 799 (7,67%) 757 799 (7,67%) 2019-05-06 -
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 707 151 (7,16%) 707 151 (7,16%) 2019-12-10 MDI, KPL, FHD, CRM, AAT, VRG, KME, SVRS, ONC
Kowalczyk Dariusz 549 835 (5,57%) 549 835 (5,57%) 2019-05-06 MRK
NN OFE portfel 518 304 (5,25%) 518 304 (5,25%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, ART, ACP, ATD, ATG, BFT, BRS, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, SKA, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, ECH, RON, ABE, BKM, EAT, MAB, PEO, KTY, SLV, VRG, MON

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych 161 650
0,00
0,25 0,00 9 878 783
2 469 695,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-31
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 25 828
0,00
0,25 0,00 9 717 133
2 429 283,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-04
realizacja oferty menedżerskiej seria C 37 055
328 677,85
0,25 8,87 9 691 305
2 422 826,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-10
realizacja oferty menedżerskiej seria B 128 000
0,00
0,25 0,00 9 581 150
2 395 287,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-16
2013-05-14
realizacja oferty menedżerskiej seria B 126 750
0,00
0,25 0,00 9 453 150
2 363 287,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-15
2012-04-13
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-12-06 32 638
3 263 800,00
100,00 100,00 32 638
3 263 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-17
2011-08-11
obnizenie kapitału umorzenie akcji 2008-09-08 -4 564
0,00
100,00 0,00 28 074
2 807 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-10
obnizenie kapitału umorzenie akcji 2009-09-01 -5 074
0,00
100,00 0,00 23 000
2 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-22
seria B - oferta menedżerska 2010-05-12 126 400
425 968,00
0,25 3,37 9 326 400
2 331 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-25
2011-08-11
split 1:400 2010-11-29 0
0,00
0,25 0,00 9 200 000
2 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-12
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2013-05-10 73 100
648 397,00
0,25 8,87 9 654 250
2 413 562,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-25
2015-07-22
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2016-04-15 190 000
2 090 000,00
0,25 11,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2018-05-25 196 000
2 156 000,00
0,25 11,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-707 151) 0,00 (-7,32) 0 (-707 151) 0,00 (-7,32) 2019-12-10
PKO BP Bankowy PTE SA ZWZ 894 174 (239) 9,20 894 174 (239) 9,20 2019-05-17
Multimedia Polska SA 0 (-894 348) 0,00 (-9,20) 0 (-894 348) 0,00 (-9,20) 2019-03-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 404 354 (12 354) 4,16 (0,13) 404 354 (12 354) 4,16 (0,13) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 23 000 0,23 (-0,01) 23 000 0,23 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 518 304 (304) 5,33 (-0,02) 518 304 (304) 5,33 (-0,02) 2018-12-31
Multimedia Polska SA portfel 894 348 9,20 894 348 9,20 2018-12-31
Aegon OFE portfele 256 324 (-1 676) 2,64 (-0,02) 256 324 (-1 676) 2,64 (-0,02) 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 2 068 0,02 2 068 0,02 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 672 (-588) 0,01 672 (-588) 0,01 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 128 903 1,33 128 903 1,33 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 146 537 1,51 146 537 1,51 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 9 821 0,10 9 821 0,10 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 14 0,00 14 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 23 663 (12 208) 0,24 (0,12) 23 663 (12 208) 0,24 (0,12) 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 392 000 4,03 392 000 4,03 2018-05-26
PKO BP Bankowy PTE SA ZWZ 893 935 (131 989) 9,20 (1,36) 893 935 (131 989) 9,20 (1,36) 2018-05-25
OFE Pocztylion portfel 23 000 0,24 23 000 0,24 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 260 0,01 1 260 0,01 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 128 903 1,33 128 903 1,33 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 146 537 1,51 146 537 1,51 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 11 455 0,12 11 455 0,12 2017-12-31
Aegon OFE portfel 258 000 2,66 258 000 2,66 2017-12-31
Ogółem 9 717 133 (25 828) 0 9 717 133 (25 828) 0 2017-04-04
PKO BP Bankowy PTE SA poprzez PKO OFE i PKO DFE 761 946 7,84 (-0,02) 761 946 7,84 (-0,02) 2016-12-31
PKO BP Bankowy PTE SA poprzez PKO OFE i PKO DFE 761 946 (249 578) 7,86 (2,52) 761 946 (249 578) 7,86 (2,52) 2016-12-31
NN OFE NWZ 518 000 5,35 (0,02) 518 000 5,35 (0,02) 2016-12-05
NN OFE NWZ 518 000 (8 000) 5,33 (-0,06) 518 000 (8 000) 5,33 (-0,06) 2016-12-05
Merak Dariusz Kowalczyk sp.j. 0 (-649 534) 0,00 (-6,73) 0 (-649 534) 0,00 (-6,73) 2016-06-29
Kowalczyk Dariusz 649 534 6,68 (-0,02) 649 534 6,68 (-0,02) 2016-06-29
Kowalczyk Dariusz 649 534 6,70 649 534 6,70 2016-06-29
Ogółem 9 691 305 (37 055) 0 9 691 305 (37 055) 0 2016-03-22
Merak Dariusz Kowalczyk sp.j. 649 534 6,73 (0,03) 649 534 6,73 (0,03) 2016-02-26
Merak Dariusz Kowalczyk sp.j. 649 534 6,70 649 534 6,70 2016-02-26
Jagodowa Dariusz Kowalczyk SKA 0 (-649 534) 0,00 (-6,72) 0 (-649 534) 0,00 (-6,72) 2016-02-26
Ogółem 9 654 250 (73 100) 0 9 654 250 (73 100) 0 2015-04-08
Waskulit FIZ 0 (-707 151) 0,00 (-7,38) 0 (-707 151) 0,00 (-7,38) 2015-04-04
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 707 151 7,32 (0,02) 707 151 7,32 (0,02) 2015-04-04
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 707 151 7,30 (0,02) 707 151 7,30 (0,02) 2015-04-04
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 707 151 (6 000) 7,28 (0,18) 707 151 (6 000) 7,28 (0,18) 2015-04-04
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 701 151 (393 802) 7,10 (3,85) 701 151 (393 802) 7,10 (3,85) 2015-04-04
WIM sp. z o.o. 787 813 8,22 (0,06) 787 813 8,22 (0,06) 2014-11-07
WIM sp. z o.o. 787 813 8,16 (0,03) 787 813 8,16 (0,03) 2014-11-07
WIM sp. z o.o. 787 813 8,13 (0,02) 787 813 8,13 (0,02) 2014-11-07
WIM sp. z o.o. 787 813 8,11 787 813 8,11 2014-11-07
November II sp. z o.o. II SKA 0 (-787 813) 0,00 (-8,22) 0 (-787 813) 0,00 (-8,22) 2014-11-07
BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy sp.k. 474 563 (-2 145 213) 4,95 (-22,39) 474 563 (-2 145 213) 4,95 (-22,39) 2014-10-28
PKO BP Bankowy PTE SA poprzez PKO OFE i PKO DFE 512 368 5,34 (0,04) 512 368 5,34 (0,04) 2014-10-17
PKO BP Bankowy PTE SA poprzez PKO OFE i PKO DFE 512 368 5,30 (0,01) 512 368 5,30 (0,01) 2014-10-17
PKO BP Bankowy PTE SA poprzez PKO OFE i PKO DFE 512 368 5,29 512 368 5,29 2014-10-17
Timoszuk Anatol wraz z Marią Grażyną Timoszuk, Michałem Timoszukiem i Maciejem Timoszukiem 0 (-787 813) 0,00 (-8,22) 0 (-787 813) 0,00 (-8,22) 2014-09-11
November II sp. z o.o. II SKA 787 813 8,22 787 813 8,22 2014-09-11
Waskulit FIZ 707 151 7,38 (0,06) 707 151 7,38 (0,06) 2014-09-08
Waskulit FIZ 707 151 7,32 707 151 7,32 2014-09-08
November I sp. z o.o. I SKA 0 (-649 225) 0,00 (-6,77) 0 (-649 225) 0,00 (-6,77) 2014-09-08
November I sp. z o.o. I SKA 649 225 6,77 649 225 6,77 2014-08-26
Laskowski Piotr wraz z Mariolą Grażyną Laskowską 0 (-649 225) 0,00 (-6,77) 0 (-649 225) 0,00 (-6,77) 2014-08-26
Timoszuk Anatol wraz z Marią Grażyną Timoszuk, Michałem Timoszukiem i Maciejem Timoszukiem 787 813 (777 214) 8,22 (8,11) 787 813 (777 214) 8,22 (8,11) 2014-08-13
Laskowski Piotr wraz z Mariolą Grażyną Laskowską 649 225 6,77 649 225 6,77 2014-08-13
BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy sp.k. 2 619 776 (-1 426 439) 27,34 (-16,04) 2 619 776 (-1 426 439) 27,34 (-16,04) 2014-08-13
PKO BP Bankowy OFE 454 412 (-23 715) 4,74 (-0,25) 454 412 (-23 715) 4,74 (-0,25) 2014-03-04
PKO BP Bankowy OFE 478 127 (-1 470) 4,99 (-0,01) 478 127 (-1 470) 4,99 (-0,01) 2014-01-27
PKO BP Bankowy OFE 479 597 (5 290) 5,00 (-0,01) 479 597 (5 290) 5,00 (-0,01) 2014-01-23
Kowalczy Dariusz SKA 0 (-649 534) 0,00 (-6,77) 0 (-649 534) 0,00 (-6,77) 2013-12-04
Jagodowa Dariusz Kowalczyk SKA 649 534 6,72 (-0,05) 649 534 6,72 (-0,05) 2013-11-28
Jagodowa Dariusz Kowalczyk SKA 649 534 6,77 649 534 6,77 2013-11-28
BOS Investments s.a.r.l. 0 (-3 064 341) 0,00 (-32,85) 0 (-3 064 341) 0,00 (-32,85) 2013-08-13
Kowalczy Dariusz SKA 649 534 6,77 649 534 6,77 2013-08-12
Ogółem 9 581 150 (128 000) 0 9 581 150 (128 000) 0 2013-04-16
PKO BP Bankowy OFE 474 307 5,01 (0,06) 474 307 5,01 (0,06) 2013-04-03
PKO BP Bankowy OFE 474 307 4,95 474 307 4,95 2013-04-03
Altus TFI SA 307 349 (-169 400) 3,25 (-1,79) 307 349 (-169 400) 3,25 (-1,79) 2012-08-27
Altus TFI SA 476 749 (3 977) 5,04 (0,04) 476 749 (3 977) 5,04 (0,04) 2012-08-26
NN OFE 510 000 5,39 (0,07) 510 000 5,39 (0,07) 2012-08-17
NN OFE 510 000 5,32 (0,04) 510 000 5,32 (0,04) 2012-08-17
NN OFE 510 000 5,28 (0,02) 510 000 5,28 (0,02) 2012-08-17
NN OFE 510 000 (60 000) 5,26 (0,50) 510 000 (60 000) 5,26 (0,50) 2012-08-17
NN OFE 450 000 4,76 450 000 4,76 2012-08-16
Altus TFI SA 472 772 5,00 472 772 5,00 2012-06-28
Timoszuk Anatol 10 599 0,11 10 599 0,11 2012-05-08
Timoszuk Anatol 10 599 0,11 (0,11) 10 599 0,11 (0,11) 2012-05-08
Timoszuk Anatol 10 599 0,00 10 599 0,00 2012-05-08
Rutkowska Katarzyna 66 200 0,70 (0,01) 66 200 0,70 (0,01) 2012-05-08
Rutkowska Katarzyna 66 200 0,69 (0,69) 66 200 0,69 (0,69) 2012-05-08
Rutkowska Katarzyna 66 200 0,00 66 200 0,00 2012-05-08
Ogółem 9 453 150 (126 750) 0 9 453 150 (126 750) 0 2012-03-15
BOS Investments s.a.r.l. 3 064 341 32,85 (0,44) 3 064 341 32,85 (0,44) 2011-08-05
BOS Investments s.a.r.l. 3 064 341 32,41 (0,43) 3 064 341 32,41 (0,43) 2011-08-05
BOS Investments s.a.r.l. 3 064 341 (-900 459) 31,98 (-10,53) 3 064 341 (-900 459) 31,98 (-10,53) 2011-08-05
BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy sp.k. 4 046 215 43,38 (0,58) 4 046 215 43,38 (0,58) 2011-08-05
BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy sp.k. 4 046 215 42,80 (0,57) 4 046 215 42,80 (0,57) 2011-08-05
BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy sp.k. 4 046 215 42,23 4 046 215 42,23 2011-08-05
BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy sp.k. 4 046 215 42,23 (0,24) 4 046 215 42,23 (0,24) 2011-08-05
BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy sp.k. 4 046 215 (-1 188 985) 41,99 (-14,14) 4 046 215 (-1 188 985) 41,99 (-14,14) 2011-08-05
Ogółem 9 326 400 0 9 326 400 0 2011-03-25
BOS Investments s.a.r.l. 3 964 800 42,51 3 964 800 42,51 2011-03-25
BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy sp.k. 5 235 200 56,13 5 235 200 56,13 2011-03-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,94 zł
2019-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,94 zł
2018-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2018-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2017-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,70 zł
2017-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,70 zł
2016-12-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2016-12-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2016-05-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2016-05-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2015-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2014-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2014-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2013-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2013-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2012-04-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,38 zł
2012-04-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,38 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.