19,1000 zł
2,96% 0,5500 zł
AB SA (ABE)

Komunikaty spółki - ABPL

Wyniki finansowe
Korekta Błędu Edytorskiego w Raporcie Kwartalnym zawierającym śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał roku obrotowego 2018-2019
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2018 roku
Wyniki finansowe
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Korekta (uzupełnienie) jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego AB S.A.
Emisja obligacji
Nabycie obligacji własnych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.