Komunikaty spółki - 08OCTAVA

Wyniki finansowe
OCTAVA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Doręczenie postanowienia o rozwiązaniu spółki oraz o ustanowieniu likwidatora w spółce Centrum Usług Finansowych „Drukarnia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A.
Wyniki finansowe
Powołanie osoby zarządzającej
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Octava za 2020 rok
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Informacja w sprawie oddalenia powództwa w sprawie roszczenia z tytułu rzekomego poręczenia przez CUF "Drukarnia" za obligacje Mega Sonic S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
08OCTAVA 0,00% 1,03
2021-09-16 15:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.