Komunikaty spółki - 08OCTAVA

Wyniki finansowe
Zmiana adresu siedziby Spółki
Wyniki finansowe
Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną Galeria 7 sp. z o.o.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2022 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A.
Wyniki finansowe
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
OCTAVA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Doręczenie postanowienia o rozwiązaniu spółki oraz o ustanowieniu likwidatora w spółce Centrum Usług Finansowych „Drukarnia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.