3,8800 zł
2,11% 0,0800 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Akcjonariat - 06MAGNA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 54 017 263 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 13 921 975 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 405 807
Liczba głosów na WZA: 13 921 975 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,46%
Kapitał akcyjny: 13 921 975,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 405 807
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 75,54%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
RG Ventures sp. z o.o. 3 405 807 (24,46%) 3 405 807 (24,46%) 2019-12-23 -
Magna Polonia SA 180 000 (1,29%) 180 000 (0,00%) 2016-04-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 10 434 783
0,10 122 871 932
12 287 193,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-09
2012-10-04
2012-11-14
podwyższenie kapitału seria E 16 347 826
0,10 139 219 758
13 921 975,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-09
2012-10-08
2012-11-14
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
194 240 000,00
0,10 6,07 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
39 480 000,00
0,10 39,48 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
12 660 000,00
0,10 25,32 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
29 700 000,00
0,10 74,25 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1996-06-25
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-09-10 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-10
umorzenie akcji 1998-10-26 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-11-30
umorzenie akcji 1999-10-28 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-30
umorzenie akcji 2006-09-08 -17 215 642
0,10 12 840 482
1 284 048,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-14
umorzenie akcji 2008-03-18 -4 237 359
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2008-12-10 12 000 000
14 400 000,00
0,10 1,20 86 737 149
8 673 714,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-08
2009-02-24
2009-10-09
seria B - subskrypcja prywatna akcjonariusze Mediatel SA 2008-12-10 61 896 667
74 276 000,40
0,10 1,20 74 737 149
7 473 714,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-08
2009-02-24
2009-10-09
seria D - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2010-12-29 90 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-07-26 25 700 000
5 911 000,00
0,10 0,23 112 437 149
11 243 714,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-26
2012-08-31
2012-10-03
zmiana firmy z NFI Magna Polonia SA na Magna Polonia SA 2012-12-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii E 2014-02-26 -8
0,10 139 219 750
13 921 975,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-20
scalenie akcji 10:1 2014-02-26
1,00 13 921 975
13 921 975,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-20
renumeracja akcji: seria A 2014-02-26
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-20

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
RG Ventures sp. z o.o. 2 555 807 (-603 442) 18,35 (-4,34) 2 555 807 (-603 442) 18,35 (-4,34) 2019-12-11
RG Ventures sp. z o.o. ZWZ 3 159 249 22,69 3 159 249 22,69 2018-06-25
Janisiewicz Mirosław 6 448 158 (4 945 721) 46,31 (35,52) 644 818 (-857 619) 4,63 (-6,16) 2017-06-27
Janisiewicz Mirosław 1 502 437 (-384 179) 10,79 (-2,76) 1 502 437 (-384 179) 10,79 (-2,76) 2017-04-12
Janisiewicz Mirosław 1 886 616 (-713 384) 13,55 (-5,12) 1 886 616 (-713 384) 13,55 (-5,12) 2017-03-16
Janisiewicz Mirosław 2 600 000 (-200 000) 18,67 (-1,44) 2 600 000 (-200 000) 18,67 (-1,44) 2017-02-21
Janisiewicz Mirosław 2 800 000 (-400 000) 20,11 (-2,87) 2 800 000 (-400 000) 20,11 (-2,87) 2017-02-17
Janisiewicz Mirosław 3 200 000 (-279 599) 22,98 (-2,01) 3 200 000 (-279 599) 22,98 (-2,01) 2017-02-13
Marcinkowski Adam 315 000 (-610 000) 2,26 (-4,38) 315 000 (-610 000) 2,26 (-4,38) 2017-01-20
Janisiewicz Mirosław 3 479 599 (-500 000) 24,99 (-3,59) 3 479 599 (-500 000) 24,99 (-3,59) 2017-01-03
Marcinkowski Adam 925 000 6,64 925 000 6,64 2016-12-16
Janisiewicz Mirosław NWZ 3 979 599 (34 160) 28,58 (0,25) 3 979 599 (34 160) 28,58 (0,25) 2016-12-16
Janisiewicz Mirosław 3 945 439 (-245 000) 28,33 (-1,76) 3 945 439 (-245 000) 28,33 (-1,76) 2016-07-07
Rasting Ltd. poprzez RG Ventures sp. z o.o. 0 (-3 192 845) 0,00 (-22,93) 0 (-3 192 845) 0,00 (-22,93) 2016-03-08
Janisiewicz Mirosław 4 190 439 (-41 753) 30,09 (-0,30) 4 190 439 (-41 753) 30,09 (-0,30) 2014-07-30
Janisiewicz Mirosław 4 232 192 (161 753) 30,39 (1,16) 4 232 192 (161 753) 30,39 (1,16) 2014-07-30
Gregorczuk Cezary 4 000 (-13 845 993) 0,02 (-9,92) 4 000 (-13 845 993) 0,02 (-9,92) 2014-06-18
Janisiewicz Mirosław 4 070 439 (42 806) 29,23 (0,30) 4 070 439 (42 806) 29,23 (0,30) 2014-04-30
Janisiewicz Mirosław 4 027 633 (58 761) 28,93 (0,43) 4 027 633 (58 761) 28,93 (0,43) 2014-04-25
Janisiewicz Mirosław 3 968 872 (-10 500) 28,50 (-0,08) 3 968 872 (-10 500) 28,50 (-0,08) 2014-04-18
Janisiewicz Mirosław 3 979 372 (25 500) 28,58 (0,18) 3 979 372 (25 500) 28,58 (0,18) 2014-04-17
Rasting Ltd. poprzez RG Ventures sp. z o.o. 3 192 845 (-30 031 589) 22,93 (-0,93) 3 192 845 (-30 031 589) 22,93 (-0,93) 2014-04-16
Janisiewicz Mirosław 3 953 872 (-35 814 615) 28,40 (-0,16) 3 953 872 (-35 814 615) 28,40 (-0,16) 2014-04-16
Janisiewicz Mirosław 39 768 487 (35 791 639) 28,56 39 768 487 (35 791 639) 28,56 2014-03-28
Janisiewicz Mirosław 3 976 848 (2 836 856) 28,56 (27,75) 3 976 848 (2 836 856) 28,56 (27,75) 2014-03-28
Magna Polonia SA 8 0,00 8 0,00 2014-03-07
Magna Polonia SA 8 0,00 8 0,00 2014-03-07
Janisiewicz Mirosław 1 139 992 (-37 826 571) 0,81 (-27,17) 1 139 992 (-37 826 571) 0,81 (-27,17) 2014-03-07
Janisiewicz Mirosław 38 966 563 (37 826 563) 27,98 (27,17) 38 966 563 (37 826 563) 27,98 (27,17) 2014-03-07
Janisiewicz Mirosław 1 140 000 (-36 686 571) 0,81 (-26,36) 1 140 000 (-36 686 571) 0,81 (-26,36) 2014-02-24
Janisiewicz Mirosław porozumienie 37 826 571 (6 600 000) 27,17 (4,75) 37 826 571 (6 600 000) 27,17 (4,75) 2013-06-04
Gregorczuk Cezary 13 849 993 (12 464 994) 9,94 13 849 993 (12 464 994) 9,94 2013-06-04
Gregorczuk Cezary 1 384 999 (-19 064 994) 9,94 (-4,74) 1 384 999 (-19 064 994) 9,94 (-4,74) 2013-06-04
Gregorczuk Cezary 20 449 993 (2 750 052) 14,68 (1,97) 20 449 993 (2 750 052) 14,68 (1,97) 2013-06-03
Janisiewicz Mirosław porozumienie 31 226 571 (4 791 788) 22,42 (3,44) 31 226 571 (4 791 788) 22,42 (3,44) 2013-05-29
Mezzo Capital sp. z o.o. 0 (-9 000 000) 0,00 (-8,00) 0 (-9 000 000) 0,00 (-8,00) 2013-04-22
Rasting Ltd. porozumienie 33 224 434 (29 901 991) 23,86 33 224 434 (29 901 991) 23,86 2012-12-17
Rasting Ltd. porozumienie 3 322 443 (-30 991 991) 23,86 (-0,78) 3 322 443 (-30 991 991) 23,86 (-0,78) 2012-12-17
Janisiewicz Mirosław porozumienie 26 434 783 (-5 000 000) 18,98 (-3,59) 26 434 783 (-5 000 000) 18,98 (-3,59) 2012-12-13
Gregorczuk Cezary 17 699 941 (5 000 000) 12,71 (3,59) 17 699 941 (5 000 000) 12,71 (3,59) 2012-12-13
Gregorczuk Cezary 12 699 941 (649 750) 9,12 (0,47) 12 699 941 (649 750) 9,12 (0,47) 2012-12-12
Janisiewicz Mirosław porozumienie 31 434 783 22,57 31 434 783 22,57 2012-10-26
Gregorczuk Cezary 12 050 191 (7 650 191) 8,65 (4,74) 12 050 191 (7 650 191) 8,65 (4,74) 2012-10-11
Janisiewicz Mirosław porozumienie 31 434 783 (9 000 000) 22,57 (6,46) 31 434 783 (9 000 000) 22,57 (6,46) 2012-10-09
Janisiewicz Mirosław porozumienie 22 434 783 (-9 300 000) 16,11 (-6,68) 22 434 783 (-9 300 000) 16,11 (-6,68) 2012-10-08
Janisiewicz Mirosław porozumienie 31 734 783 (10 434 783) 22,79 (3,85) 31 734 783 (10 434 783) 22,79 (3,85) 2012-10-04
Rasting Ltd. porozumienie 34 314 434 24,64 (-5,87) 34 314 434 24,64 (-5,87) 2012-09-05
Rasting Ltd. porozumienie 34 314 434 30,51 (2,59) 34 314 434 30,51 (2,59) 2012-09-05
Rasting Ltd. porozumienie 34 314 434 (-11 224 000) 27,92 (-24,58) 34 314 434 (-11 224 000) 27,92 (-24,58) 2012-09-05
Mezzo Capital sp. z o.o. 9 000 000 8,00 (0,68) 9 000 000 8,00 (0,68) 2012-09-05
Mezzo Capital sp. z o.o. 9 000 000 7,32 (0,86) 9 000 000 7,32 (0,86) 2012-09-05
Mezzo Capital sp. z o.o. 9 000 000 6,46 9 000 000 6,46 2012-09-05
Janisiewicz Mirosław porozumienie 21 300 000 18,94 (1,61) 21 300 000 18,94 (1,61) 2012-09-05
Janisiewicz Mirosław porozumienie 21 300 000 17,33 (2,04) 21 300 000 17,33 (2,04) 2012-09-05
Janisiewicz Mirosław porozumienie 21 300 000 15,29 21 300 000 15,29 2012-09-05
Evotec Management Ltd. 6 405 824 5,69 (0,48) 6 405 824 5,69 (0,48) 2012-09-03
Evotec Management Ltd. 6 405 824 5,21 (0,61) 6 405 824 5,21 (0,61) 2012-09-03
Evotec Management Ltd. 6 405 824 (4 400 000) 4,60 (2,29) 6 405 824 (4 400 000) 4,60 (2,29) 2012-09-03
Gregorczuk Cezary 4 400 000 3,91 (-1,16) 4 400 000 3,91 (-1,16) 2012-08-31
Gregorczuk Cezary 4 400 000 5,07 (1,16) 4 400 000 5,07 (1,16) 2012-07-27
Gregorczuk Cezary 4 400 000 3,91 4 400 000 3,91 2012-07-27
Evotec Management Ltd. 2 005 824 (-4 400 000) 2,31 (-5,07) 2 005 824 (-4 400 000) 2,31 (-5,07) 2012-07-26
Evotec Management Ltd. 6 405 824 (-1 060 843) 7,38 (-1,22) 6 405 824 (-1 060 843) 7,38 (-1,22) 2012-07-25
Rasting Ltd. 45 538 434 52,50 (12,00) 45 538 434 52,50 (12,00) 2011-11-07
Rasting Ltd. 45 538 434 (3 783 122) 40,50 (-7,64) 45 538 434 (3 783 122) 40,50 (-7,64) 2011-11-07
Rasting Ltd. 41 755 312 (-1 700 000) 48,14 (-1,96) 41 755 312 (-1 700 000) 48,14 (-1,96) 2011-07-11
Rasting Ltd. 43 455 312 (-3 783 122) 50,10 (-4,36) 43 455 312 (-3 783 122) 50,10 (-4,36) 2010-10-18
Kazimierczak Zbigniew 4 416 667 5,09 (1,17) 4 416 667 5,09 (1,17) 2010-05-17
Kazimierczak Zbigniew 4 416 667 (-440 000) 3,92 (-1,67) 4 416 667 (-440 000) 3,92 (-1,67) 2010-05-17
Rasting Ltd. 47 238 434 (-10 000 000) 54,46 (-11,53) 47 238 434 (-10 000 000) 54,46 (-11,53) 2009-07-02
Rasting Ltd. 57 238 434 (5 101) 65,99 (0,01) 57 238 434 (5 101) 65,99 (0,01) 2009-05-14
Imperio ASI SA 3 100 000 (-2 416 406) 3,57 (-2,78) 3 100 000 (-2 416 406) 3,57 (-2,78) 2009-03-09
Rasting Ltd. 57 233 333 65,98 57 233 333 65,98 2009-02-24
Kazimierczak Zbigniew 4 856 667 5,59 4 856 667 5,59 2009-02-24
Imperio ASI SA 5 516 406 (3 100 000) 6,35 (-12,46) 5 516 406 (3 100 000) 6,35 (-12,46) 2009-02-24
Evotec Management Ltd. 7 466 667 8,60 7 466 667 8,60 2009-02-24
Imperio ASI SA 2 416 406 18,81 (16,03) 2 416 406 18,81 (16,03) 2008-12-17
Imperio ASI SA 2 416 406 (-1 000 725) 2,78 (-23,83) 2 416 406 (-1 000 725) 2,78 (-23,83) 2008-12-17
Magna Polonia SA 0 (-62 359) 0,00 (-0,48) 0 (-62 359) 0,00 2008-09-26
Magna Polonia SA 62 359 (-1 120 000) 0,48 (-8,72) 62 359 (-1 120 000) 0,00 2008-09-17
Magna Polonia SA 1 182 359 (-1 520 000) 9,20 (-11,84) 1 182 359 (-1 520 000) 0,00 2008-09-15
Thun Investments Ltd. 1 280 000 9,96 (8,49) 1 280 000 9,96 (8,49) 2008-08-13
Thun Investments Ltd. 1 280 000 1,47 1 280 000 1,47 2008-08-13
Magna Polonia SA 2 702 359 (-1 535 000) 21,04 (-11,95) 2 702 359 (-1 535 000) 0,00 2008-08-13
Magna Polonia SA 4 237 359 32,99 (32,99) 4 237 359 0,00 2008-08-12
Imperio ASI SA 3 417 131 (468 105) 26,61 (3,65) 3 417 131 (468 105) 26,61 (3,65) 2008-07-14
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 650 000 5,06 (4,32) 650 000 5,06 (4,32) 2008-07-14
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 650 000 (-468 105) 0,74 (-7,96) 650 000 (-468 105) 0,74 (-7,96) 2008-07-14
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 1 118 105 (-1 250 000) 8,70 (-9,74) 1 118 105 (-1 250 000) 8,70 (-9,74) 2008-05-15
Imperio ASI SA 2 949 026 (1 250 000) 22,96 (9,73) 2 949 026 (1 250 000) 22,96 (9,73) 2008-05-14
Magna Polonia SA w celu umorzenia 0 (-4 237 359) 0,00 (-32,99) 0 (-4 237 359) 0,00 2008-03-19
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 409 919 (-306 276) 3,19 (-2,38) 409 919 (-306 276) 3,19 (-2,38) 2008-03-17
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 2 368 105 (-1 759 512) 18,44 (-13,70) 2 368 105 (-1 759 512) 18,44 (-13,70) 2008-03-17
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 716 195 (74 012) 5,57 (0,57) 716 195 (74 012) 5,57 (0,57) 2008-03-15
Imperio ASI SA 1 699 026 (1 244 305) 13,23 (9,69) 1 699 026 (1 244 305) 13,23 (9,69) 2008-03-14
Magna Polonia SA w celu umorzenia 4 237 359 (-1 495 724) 32,99 (-11,65) 4 237 359 (-1 495 724) 0,00 2008-02-29
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 642 183 (173 909) 5,00 (1,36) 642 183 (173 909) 5,00 (1,36) 2008-01-18
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 468 274 (-203 424) 3,64 (-1,59) 468 274 (-203 424) 3,64 (-1,59) 2007-12-10
Magna Polonia SA w celu umorzenia 5 733 083 (515 207) 44,64 (4,01) 5 733 083 (515 207) 0,00 2007-12-06
Magna Polonia SA w celu umorzenia 5 217 876 (980 517) 40,63 (7,64) 5 217 876 (980 517) 0,00 2007-12-06
Imperio ASI SA 454 721 (-188 279) 3,54 (-1,46) 454 721 (-188 279) 3,54 (-1,46) 2007-12-06
Bank Handlowy w Warszawie SA przez Handlowy Investments SA 543 231 (-224 927) 4,23 (-1,75) 543 231 (-224 927) 4,23 (-1,75) 2007-12-06
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 4 127 617 (515 207) 32,14 (4,01) 4 127 617 (515 207) 32,14 (4,01) 2007-12-06
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 3 612 410 (-4 422 584) 28,13 (1,40) 3 612 410 (-4 422 584) 28,13 (1,40) 2007-12-06
Magna Polonia SA w celu umorzenia 4 237 359 (3 037 359) 32,99 (23,65) 4 237 359 (3 037 359) 0,00 2007-12-04
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 671 698 (78 950) 5,23 (0,62) 671 698 (78 950) 5,23 (0,62) 2007-11-12
Imperio ASI SA 643 000 5,00 643 000 5,00 2007-10-31
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 592 748 (-80 206) 4,61 (-0,63) 592 748 (-80 206) 4,61 (-0,63) 2007-10-29
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 672 954 5,24 672 954 5,24 2007-08-24
Bank Handlowy w Warszawie SA przez Handlowy Investments SA 768 158 5,98 (3,43) 768 158 5,98 (3,43) 2007-02-23
Manchester Securities Corp. 634 027 (-675 305) 4,93 (0,58) 634 027 (-675 305) 4,93 (0,58) 2007-02-22
Magna Polonia SA w celu umorzenia 1 200 000 (-17 215 642) 9,34 (-51,93) 1 200 000 (-17 215 642) 0,00 2007-02-14
Magna Polonia SA w celu umorzenia 18 415 642 (1 200 000) 61,27 (4,00) 18 415 642 (1 200 000) 0,00 2006-09-19
Magna Polonia SA w celu umorzenia 17 215 642 (1 962 020) 57,27 (6,52) 17 215 642 (1 962 020) 0,00 2006-07-14
Magna Polonia SA w celu umorzenia 15 253 622 (5 343 234) 50,75 (17,78) 15 253 622 (5 343 234) 0,00 2006-07-13
Bank Handlowy w Warszawie SA przez Handlowy Investments SA 768 158 (-2 416 374) 2,55 (-8,04) 768 158 (-2 416 374) 2,55 (-8,04) 2006-07-13
Manchester Securities Corp. przez spółki zależne 1 309 332 (-4 159 727) 4,35 (-13,84) 1 309 332 (-4 159 727) 4,35 (-13,84) 2006-07-12
Magna Polonia SA w celu umorzenia 9 910 388 (-2 926 860) 32,97 (-9,74) 9 910 388 (-2 926 860) 0,00 2006-07-12
Magna Polonia SA w celu umorzenia 12 837 248 (7 045 587) 42,71 (23,45) 12 837 248 (7 045 587) 0,00 2006-07-10
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 8 034 994 (2 926 860) 26,73 (9,74) 8 034 994 (2 926 860) 26,73 (9,74) 2006-07-10
Magna Polonia SA w celu umorzenia 5 791 661 (5 570 261) 19,26 (18,53) 5 791 661 (5 570 261) 0,00 2006-07-05
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 5 108 134 (-8 497 121) 16,99 (-28,27) 5 108 134 (-8 497 121) 16,99 (-28,27) 2006-07-05
Manchester Securities Corp. przez spółki zależne 5 469 059 (1 000 967) 18,19 (3,33) 5 469 059 (1 000 967) 18,19 (3,33) 2006-04-26
Manchester Securities Corp. przez spółki zależne 4 468 092 (-4 478 023) 14,86 (-14,90) 4 468 092 (-4 478 023) 14,86 (-14,90) 2006-02-15
Bank Handlowy w Warszawie SA przez Handlowy Investments SA 3 184 532 (182 532) 10,59 (0,61) 3 184 532 (182 532) 10,59 (0,61) 2006-02-14
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 13 605 255 (-88 811) 45,26 (-0,30) 13 605 255 (-88 811) 45,26 (-0,30) 2006-01-31
Senato Holdings III Ltd. zależna od NIF Fund Holdings PCC Ltd. 0 (-1 445 966) 0,00 (-4,81) 0 (-1 445 966) 0,00 (-4,81) 2005-12-22
NIF Fund Holdings PCC zależny od Manchester Securities Co. 0 (-10 450 770) 0,00 (-34,77) 0 (-10 450 770) 0,00 (-34,77) 2005-12-01
Manchester Securities Corp. przez spółki zależne 8 946 115 29,76 8 946 115 29,76 2005-12-01
Bank Handlowy w Warszawie SA przez Handlowy Investments SA 3 002 000 9,98 3 002 000 9,98 2005-11-30
Senato Holdings Ltd. zależna od NIF Fund Holdings PCC Ltd. 0 (-3 002 000) 0,00 (-9,98) 0 (-3 002 000) 0,00 (-9,98) 2005-11-22
Senato Holdings II Ltd. zależna od NIF Fund Holdings PCC Ltd. 0 (-3 002 000) 0,00 (-9,98) 0 (-3 002 000) 0,00 (-9,98) 2005-11-22
NIF Fund Holdings PCC podmioty zależne 10 450 770 (3 002 000) 34,77 (9,99) 10 450 770 (3 002 000) 34,77 (9,99) 2005-11-22
NIF Fund Holdings PCC podmioty zależne 7 448 770 (33 804) 24,78 (0,11) 7 448 770 (33 804) 24,78 (0,11) 2005-11-22
Copernicus Investments Ltd. zależna od NIF Fund Holdings PCC Ltd. 0 (-3 000 804) 0,00 (-9,98) 0 (-3 000 804) 0,00 (-9,98) 2005-11-22
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 13 694 066 (1 947 717) 45,56 (6,48) 13 694 066 (1 947 717) 45,56 (6,48) 2005-09-21
Skarb Państwa 0 (-1 947 719) 0,00 (-6,48) 0 (-1 947 719) 0,00 (-6,48) 2005-09-06
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 11 746 349 (596 906) 39,08 (1,99) 11 746 349 (596 906) 39,08 (1,99) 2005-08-04
Skarb Państwa 1 947 719 (-596 905) 6,48 (-1,98) 1 947 719 (-596 905) 6,48 (-1,98) 2004-08-16
Magna Polonia SA w celu umorzenia 221 400 (602) 0,73 221 400 (602) 0,00 2004-01-21
Magna Polonia SA 220 798 (4 000) 0,73 (0,01) 220 798 (4 000) 0,00 2004-01-09
Magna Polonia SA 216 798 (101 991) 0,72 (0,34) 216 798 (101 991) 0,00 2003-12-18
Magna Polonia SA 114 807 (585) 0,38 (0,01) 114 807 (585) 0,00 2003-12-08
Magna Polonia SA 114 222 (7 061) 0,37 (0,02) 114 222 (7 061) 0,00 2003-12-02
Magna Polonia SA 107 161 (20 000) 0,35 (0,06) 107 161 (20 000) 0,00 2003-11-19
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 11 149 443 (539 311) 37,09 (1,79) 11 149 443 (539 311) 37,09 (1,79) 2003-07-07
Skarb Państwa 2 544 624 (-1 963 795) 8,46 (-6,54) 2 544 624 (-1 963 795) 8,46 (-6,54) 2003-06-12
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 10 610 132 (1 963 795) 35,30 (6,53) 10 610 132 (1 963 795) 35,30 (6,53) 2003-06-12
Magna Polonia SA w celu odsprzedaży 87 161 (52 607) 0,29 (0,18) 87 161 0,00 2003-01-06
Copernicus Investments Ltd. 3 000 804 (-35 000) 9,98 (-0,12) 3 000 804 (-35 000) 9,98 (-0,12) 2002-12-31
Magna Polonia SA 34 554 (11 145) 0,11 (0,04) 0 0,00 2002-11-28
Senato Holdings Ltd. 3 002 000 9,98 3 002 000 9,98 2002-11-14
Senato Holdings III Ltd. 1 445 966 4,81 1 445 966 4,81 2002-11-14
Senato Holdings II Ltd. 3 002 000 9,98 3 002 000 9,98 2002-11-14
Magna Polonia SA 23 409 (7 000) 0,07 (0,02) 0 0,00 2002-11-08
Magna Polonia SA 16 409 (2 505) 0,05 (0,01) 0 (-13 904) 0,00 2002-09-30
Magna Polonia SA w celu odsprzedaży 13 904 (-350 000) 0,04 (-1,17) 13 904 (-350 000) 0,00 2002-09-26
Magna Polonia SA w celu odsprzedaży 363 904 (-1 312 506) 1,21 (-4,37) 363 904 (-1 117 673) 0,00 2002-09-23
Magna Polonia SA z Magna Investments sp. z o.o. 1 676 410 (1 488 942) 5,58 (4,96) 1 481 577 (1 294 109) 0,00 2002-04-23
Magna Polonia SA w celu odsprzedaży 187 468 (78 889) 0,62 (0,26) 187 468 (78 889) 0,00 2002-04-22
Magna Polonia SA w celu odsprzedaży 108 579 (13 002) 0,36 (0,05) 108 579 (13 002) 0,00 2002-03-04
Magna Polonia SA w celu odsprzedaży 95 577 (-1 418 000) 0,31 (-4,73) 95 577 (-1 418 000) 0,00 2002-02-25
Magna Polonia SA z Magna Investments sp. z o.o. 1 513 577 (1 450 000) 5,04 (4,83) 1 513 577 (1 450 000) 0,00 2002-02-22
Magna Polonia SA w celu odsprzedaży 63 577 (-1 418 000) 0,21 (-4,72) 63 577 (-1 418 000) 0,00 2002-02-15
Magna Polonia SA z Magna Investments sp. z o.o. 1 481 577 (1 422 800) 4,93 (4,74) 1 481 577 (1 422 800) 0,00 2002-02-13
Magna Polonia SA w celu odsprzedaży 58 777 (-1 418 000) 0,19 (-4,72) 58 777 (-1 418 000) 0,00 2002-02-07
Magna Polonia SA z Magna Investments sp. z o.o. 1 476 777 (1 448 000) 4,91 (4,82) 1 476 777 (1 448 000) 0,00 2002-01-07
Magna Polonia SA w celu odsprzedaży 28 777 (-1 399 223) 0,09 (-4,66) 28 777 (-1 399 223) 0,00 2001-12-21
Magna Polonia SA poprzez Magna Investments sp. z o.o. 1 428 000 (1 413 600) 4,75 (4,71) 1 428 000 (1 413 600) 0,00 2001-12-21
Magna Polonia SA w celu odsprzedaży 14 400 0,04 14 400 0,00 2001-12-12
AIB European Inv. Ltd. przez podmioty zależne 8 646 337 (1 491 354) 28,77 (4,96) 8 646 337 (1 491 354) 28,77 (4,96) 2000-09-15
AIB European Inv. Ltd. przez WBK SA i AIB Capital Markets plc 7 154 983 (570 015) 23,81 (2,19) 7 154 983 (570 015) 23,81 (2,19) 2000-02-29
Skarb Państwa 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-20,27) 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-20,27) 1999-12-30
Baupost Group LLC 0 (-1 594 667) 0,00 (-5,24) 0 (-1 594 667) 0,00 (-5,24) 1999-08-18
NIF Fund Holdings PCC 7 414 966 24,67 (0,33) 7 414 966 24,67 (0,33) 1999-08-13
NIF Fund Holdings PCC 7 414 966 (1 850 892) 24,34 (6,07) 7 414 966 (1 850 892) 24,34 (6,07) 1999-08-13
AIB European Inv. Ltd. z WBK SA 6 584 968 (362 359) 21,62 (1,19) 6 584 968 (362 359) 21,62 (1,19) 1999-06-30
AIB European Inv. Ltd. z WBK SA 6 222 609 20,43 (-0,27) 6 222 609 20,43 (-0,27) 1999-04-15
AIB European Inv. Ltd. z WBK SA 6 222 609 (649 348) 20,70 (2,40) 6 222 609 (649 348) 20,70 (2,40) 1999-04-15
Copernicus Investments Ltd. 3 035 804 10,10 (0,13) 3 035 804 10,10 (0,13) 1999-04-14
Copernicus Investments Ltd. 3 035 804 (1 043 656) 9,97 (3,50) 3 035 804 (1 043 656) 9,97 (3,50) 1999-04-14
AIB European Inv. Ltd. z WBK SA 5 573 261 (4 031 964) 18,30 (13,29) 5 573 261 (4 031 964) 18,30 (13,29) 1999-04-07
NIF Fund Holdings PCC 5 564 074 (1 093 539) 18,27 (3,59) 5 564 074 (1 093 539) 18,27 (3,59) 1999-03-29
PZU SA z PZU Życie SA 646 551 (-907 446) 2,12 (-2,93) 646 551 (-907 446) 2,12 (-2,93) 1999-02-24
NIF Fund Holdings PCC 4 470 535 (655 904) 14,68 (2,28) 4 470 535 (655 904) 14,68 (2,28) 1999-02-17
Skarb Państwa 4 910 336 35,27 4 910 336 35,27 1999-02-01
Credit Suisse First Boston 0 (-1 682 729) 0,00 (-5,47) 0 (-1 682 729) 0,00 (-5,47) 1998-12-16
Copernicus Investments Ltd. 1 992 148 6,47 1 992 148 6,47 1998-12-11
PZU SA z PZU Życie SA 1 553 997 (462 958) 5,05 (1,50) 1 553 997 (462 958) 5,05 (1,50) 1998-11-17
NIF Fund Holdings PCC 3 814 631 (2 116 229) 12,40 (6,88) 3 814 631 (2 116 229) 12,40 (6,88) 1998-11-16
NIF Fund Holdings PCC 1 698 402 (647 652) 5,52 (2,11) 1 698 402 (647 652) 5,52 (2,11) 1998-11-16
Baupost Group LLC 1 594 667 5,24 (0,06) 1 594 667 5,24 (0,06) 1998-11-09
Baupost Group LLC 1 594 667 5,18 1 594 667 5,18 1998-11-09
PZU SA z PZU Życie SA 1 091 039 3,55 1 091 039 3,55 1998-10-30
NIF Fund Holdings PCC 1 050 750 3,41 1 050 750 3,41 1998-10-30
AIB European Inv. Ltd. z WBK SA 1 541 297 5,01 1 541 297 5,01 1998-09-07
Credit Suisse First Boston 1 682 729 5,47 1 682 729 5,47 1998-07-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-04-11 Split 10:1
2007-11-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,17 zł
2007-11-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,17 zł
2006-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2006-10-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2004-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2004-10-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2003-12-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2003-11-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2001-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2001-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2001-10-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1999-12-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1999-12-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1999-11-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.