Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych, wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości, wyrażenia zgody na zawiązanie spółki zależnej.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 55.556 akcji serii B, 55.550 akcji serii C, 191.922 akcje serii D.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 568.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.448.447 akcji zwykłych na okaziciela serii L1.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. podziału akcji spółki i związanej z tym zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Passus S.A.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

PEP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

PZU
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych Polwax S.A. oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki przez spółkę zależną - ARKTON sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach, wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki przez spółkę zależną - Berling Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.

WZA

NWZA ws. wyboru członka RN.

WZA

NWZA ws. zwiększenia Funduszu Dywidendowego, zmiany Polityki Wynagrodzeń Zarządu i RN, zmiany wynagrodzenia członków RN.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,56 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 27.185.223 akcji serii B, 114.917.735 akcji serii C, 200.000 akcji serii C, 1.652.500 akcji serii E.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022/2023.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.420 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN oraz wyboru Przewodniczącego RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Berling S.A., DAO Sp. z o.o., Arkton Sp. z o.o. i Berling Development Sp. z o.o. z 4,45 zł na 7 zł za sztukę.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 1 NWZ z 29 marca 2022 r.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 1.205.639 akcji serii K spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków zarządu oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków RN.

Sobota
Niedziela
GPW

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

-

Indeksy

WIG20 1 708,02 -11,14 (-0,65%) 16:53
DAX 15 238,65 43,31 (0,29%) 16:51
SP500 4 005,59 2,72 (0,07%) 16:51
FTSE 7 568,90 32,68 (0,43%) 16:51
CAC 7 134,35 21,44 (0,30%) 16:51

Notowania akcji

dzisiaj, 16:38 dzisiaj, 16:38 dzisiaj, 16:38
CDPROJEKT 112,7400 -3,19%
PKOBP 27,5500 -1,54%
PKNORLEN 57,7200 -0,21%
DINOPL 414,5000 0,10%
PZU 32,8200 -1,29%
ALLEGRO 26,1600 0,15%
JSW 46,6100 -1,87%
KGHM 118,4000 -0,42%
PEKAO 81,2800 -1,67%
COGNOR 9,5400 11,45%
GREENX 1,79 0,56%
PKNORLEN 57,72 -0,21%
BOGDANKA 38,68 -3,30%
ALLEGRO 26,16 0,15%
JSW 46,61 -1,87%
CDPROJEKT 112,74 -3,19%
BIOMEDLUB 5,57 -3,13%
KGHM 118,40 -0,42%
PKOBP 27,55 -1,54%
ALIOR 34,11 -1,70%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 18,4% II 2023
PKB rdr 2,0% IV kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,5% I 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 329,96 zł XII 2022
Produkcja przemysłowa rdr -1,2% II 2023
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.