Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI64

Wartość jednostki: 110,88 zł
Aktywa: 14 814 000 zł
Max 1R: 114,79 zł
Min 1R: 94,85 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Generali Investments TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 110,90 -0,02% 0,01%
7D 110,45 0,39% 0,16%
1M 109,72 1,06% 3,10%
3M 109,80 0,98% 11,70%
6M 97,12 14,17% 4,48%
1R 107,86 2,80% 2,49%
3L -- 6,15%
YTD 111,66 -0,83% -3,45%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) 110,88 zł 2,80%

Zarządzający

Zarządzający funduszemAdam Szymko
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl