Venture FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SPM23

Wartość jednostki: 133,97 zł
Aktywa: 145 311 000 zł
Max 1R: 133,97 zł
Min 1R: 115,68 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne
Towarzystwo: Trigon TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne
1D 133,97 0,00% 0,00%
7D 133,97 0,00% 0,01%
1M 131,12 2,17% 3,46%
3M 130,70 2,50% 2,81%
6M 128,34 4,39% 5,11%
1R 115,68 15,81% 2,62%
3L -- 8,82%
YTD 125,26 6,95% 3,04%

Najlepsze fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN 0,99 zł 30,26%
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1245,04 zł 22,58%
Eques Fotovoltaica FIZ 1209,88 zł 21,17%
Venture FIZ 133,97 zł 15,81%
Retail Parks Fund FIZ AN 146,65 zł 12,98%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl