SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGR01

Wartość jednostki: 176 188,31 zł
Aktywa: 205 782 113,99 zł
Max 1R: 182 909,15 zł
Min 1R: 168 964,24 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne
Towarzystwo: TFI AGRO
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne
1D 176188,31 0,00% -0,80%
7D 176008,90 0,10% -0,34%
1M 175529,66 0,38% -0,98%
3M 182596,46 -3,51% 0,23%
6M 176816,07 -0,36% 2,36%
1R 168964,24 4,28% 6,09%
3L 236063,35 -25,36% 30,19%
YTD 179639,05 -1,92% 0,90%

Najlepsze fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 176188,31 zł 4,28%
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 125,34 zł 3,44%
First Private Equity FIZ AN 765,88 zł -35,54%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKrzysztof Domosławski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl