SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGR01

Wartość jednostki: 187 751,42 zł
Aktywa: 229 123 000 zł
Max 1R: 236 888,59 zł
Min 1R: 185 743,90 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne
Towarzystwo: TFI AGRO
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne
1D 187751,42 0,00% -0,80%
7D 187523,02 0,12% -0,35%
1M 185743,90 1,08% -0,98%
3M 218154,49 -13,94% 0,24%
6M 224601,48 -16,41% 2,41%
1R 229052,06 -18,03% 6,18%
3L 219266,61 -14,37% 31,44%
YTD 225288,15 -16,70% 0,99%

Najlepsze fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 112,58 zł 7,95%
First Private Equity FIZ AN 963,54 zł -6,55%
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 187751,42 zł -18,03%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKrzysztof Domosławski
Marek Głód
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl