Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR05

Wartość jednostki: 345,07 zł
Aktywa: 350 951 000 zł
Max 1R: 345,07 zł
Min 1R: 327,25 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Skarbiec TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 344,69 0,11% 0,10%
7D 344,51 0,16% 0,21%
1M 344,60 0,14% 0,55%
3M 339,09 1,76% 2,12%
6M 329,52 4,72% 4,02%
1R 329,45 4,74% 5,30%
3L 306,40 12,54% 12,60%
YTD 329,92 4,61% 4,04%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 325,01 zł 8,16%
NN FIO Obligacji 2 330,65 zł 8,03%
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3862,09 zł 7,50%
NN Obligacji (NN FIO) 346,58 zł 7,46%
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 81,73 zł 6,13%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMateusz Roda
Grzegorz Zatryb
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl