Acer Aggressive FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS16

Wartość jednostki: 222,50 zł
Aktywa: 53 373 400 zł
Max 1R: 250,73 zł
Min 1R: 183,91 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: QUERCUS TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 222,50 0,00% 0,02%
7D 222,50 0,00% -0,10%
1M 222,50 0,00% -0,43%
3M 243,67 -8,69% -1,31%
6M 250,73 -11,26% -1,57%
1R 183,91 20,98% 1,86%
3L -- 3,69%
YTD 215,65 3,18% 1,02%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Za 3 Grosze FIZ 366,77 zł 51,83%
Acer Aggressive FIZ 222,50 zł 20,98%
InReturn FIZ 187,60 zł 19,32%
Total FIZ 171,82 zł 15,18%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,57 zł 14,99%

Zarządzający

Zarządzający funduszemJakub Głowacki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl