PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU27

Wartość jednostki: 70,20 zł
Aktywa: 104 652 000 zł
Max 1R: 75,53 zł
Min 1R: 56,45 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Towarzystwo: TFI PZU
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
1D 70,96 -1,07% -0,02%
7D 72,75 -3,51% -0,22%
1M 73,02 -3,86% -0,53%
3M 68,35 2,71% 0,15%
6M 60,09 16,82% 3,42%
1R 68,62 2,30% 5,83%
3L 87,55 -19,15% 10,17%
YTD 74,00 -4,65% 3,31%

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 70,20 zł 2,30%

Zarządzający

Zarządzający funduszemSławomir Kościak
Zbigniew Rybak
Tomasz Stankiewicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl